Home -> Medailles -> Dapperheidsonderscheidingen -> Belooningspenning van Ooltgensplaat 1813

Belooningspenning van Ooltgensplaat 1813

Ingesteld door de Souvereine Vorst der Nederlanden (later: Koning Willem I) bij besluit van 9 februari 1814 voor moedig gedrag door soldaten en burgers tijdens de verovering van het Franse fort Duquesne nabij Ooltgensplaat.

Het is een ronde zilveren medaille met een middellijn van 40 millimeter. De voorzijde vertoont het opschrift "VOOR / MOED / EN / VADERLANS / LIEFDE".
De keerzijde toont alleen de tekst "DUQUESNE / 4 DEC 1813".

Naar het batonoverzicht

Het lint, 31 millimeter breed, is verdeeld in vijf gelijke banen in de volgorde geel, wit, blauw, wit en geel.

In totaal zijn er 34 medailles uitgereikt.


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1973, integrale herdruk). Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en KoloniŽn (1813-heden). Maastricht: A.G. van der Dussen B.V.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 49.