Home -> Medailles -> Dapperheidsonderscheidingen -> Medaille voor Moed en Trouw Guinea 1869/1870

Medaille voor Moed en Trouw Guinea 1869/1870

Ingesteld bij Koninklijke Kabinetsbeschikking no. 38 van 31 oktober 1870 als beloning voor inlanders die zich hebben onderscheidden door daden van moed en trouw gedurende de expeditie naar de kust van Guinea in de jaren 1869 en 1870.
Daar dit een expeditie in Afrika was kwamen de inlanders dus niet in aanmerking voor de Indische Medaille voor Moed en Trouw.

Het is een zeshoekige bronzen medaille met een breedte van 30 millimeter. De voorzijde vertoont het Rijkswapen en het opschrift "MOED EN TROUW / 1869-1870"
Op de keerzijde is de tekst "COMMENDAH. / ANDEMA-ATJIRM. / KWASSIE-KROM." te lezen. Dit zijn de namen van de tijdens de expeditie veroverde plaatsen.

Naar het batonsoverzicht

Het lint is verdeeld in drie gelijke banen, in de volgorde rood, wit en blauw.

Op 10 november 1870 vond de uitreiking plaats. Er zijn in totaal zeven medailles uitgereikt.


Decorandi

De namen van de zeven decorandi zijn bekend.


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1973, integrale herdruk). Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en Koloniën (1813-heden). Maastricht: A.G. van der Dussen B.V.
Bax, dr. W.F., Biemans, R. & Boutier, H. (2021). De geïllustreerde Bax. Ridderorden, eretekens, draagtekens en penningen (1813-1945). A Algemene draagtekens en penningen. Wageningen: Zonder uitgever, p. 92-93.
Boer, W. de (2020, december). De Medaille voor Moed en Trouw voor Guinea. In: Decorare. 44, p. 12-24.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 71.