Home -> Medailles -> Reddingmedailles -> Medaille van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

Medaille van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij is op 23 mei 1991 ontstaan uit de samenvoeging van de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandse Redding Maatschappij en de Koninklijke Zuid-Hollansche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen. Kort na de oprichting stelde de nieuwe Redding Maatschappij medailles in de graden goud, zilver en brons in, welke worden uitgereikt aan haar bemaninningsleden bij uitzondelijke reddingen.

Er zijn mij twee omschrijvingen bekend van de medaille, die ik hier zal omschrijven als type 1 en type 2.

Type 1:
Ronde medaille. De voorzijde vertoont een afbeelding van de Nederlandse kust met rondom "KONINKLIJKE NEDERLANDSE REDDING MAATSCHAPPIJ". In de zee staat de tekst "REDDERS VAN MENSEN IN NOOD, 24 UUR PER DAG".
De keerzijde is vlak met de tekst "DANKBETUIGING AAN", waarna ruimte is overgelaten voor de naam van de ontvanger en de datum van de redding.

Type 2:
Medaille van de Koninklijke Nederlandse ReddingsmaatschappijRonde medaille, met kroon als ophanging voor het lint. De voorzijde vertoont een roeireddingsboot, een reddingsvlet uit de jaren 1960 en een moderne reddingsboot in woeste golven. In het water, gescheiden door een signaalembleem "19" en "91". Het randschrift, telkens onderbroken door het silhouet van een reddingsboot, luidt: "KONINKLIJKE NEDERLANDSE REDDINGSMAATSCHAPPIJ".
De keerzijde heeft een rand van touw, waarbinnen: "DANKBETUIGING AAN" (boven), ruimte voor inscriptie (midden) en het logo van de KNRM, waaronder een visje (medailleur W. Vis) en de tekst "OPGERICHT IN 1824".

Voor beide types geldt dat ze worden gedragen aan een lint, verdeeld in twee vlakken: oranjegeel en blauw.

Naar het batonoverzicht

Uitreikingen van de medaille worden vermeld in het vierjaarlijks orgaan van de KNRM: "De Reddingboot". Tot op heden zijn er alleen zilveren en bronzen medailles uitgereikt.


Bron

Met dank aan de heer Kees Brinkman van de K.N.R.M.