Home -> Medailles -> Reddingmedailles -> Medaille van het Carnegie Heldenfonds

Medaille van het Carnegie Heldenfonds

Ingesteld in 1911 door de Nederlandse afdeling van het Carnegie Heldenfonds. De medaille wordt in zilver of brons uitgereikt aan hen, die met eigen levensgevaar anderen het leven hebben gered of daartoe een serieuse poging hebben gedaan.

Er zijn twee types: een legpenning en een draagmedaille.

Draagmedaille van het Carnegie Heldenfonds in bronsDe legpenning is 50 millimeter in middellijn en vertoont aan de voorzijde het naar links gewende portret van Andrew Carnegie. Aan de keerzijde is een met speer bewapende naakte man afgebeeld, welke een eveneens naakte vrouw redt uit de klauwen van een draak. Daaromheen het randschrift "++ CARNEGIE HELDENFONDS". Onder het tafereel is ruimte voor het graveren van de naam van de gedecoreerde, de reden van decoreren en de bijbehorende plaats en datum.

In 1928 werd de legpenning afgeschaft en vervangen door een draagmedaille. Deze draagmedaille is identiek in uitvoering, echter 41 millimeter in middellijn.

Met ingang van 2005 heeft de Stichting wederom een legpenning ingesteld. Deze wordt vanaf dan toegekend aan personen die met gevaar voor eigen lijf en goed voor anderen in de bres zijn gesprongen. Deze legpenning wordt alleen uitgereikt in brons en gaat, net als de draagmedaille, vergezeld van een loffelijk getuigschrift.

Naar het batonoverzichtNaar het batonoverzicht

De medaille wordt gedragen aan een rood lint met aan weerszijden een smalle baan blauw en drie smalle witte banen. Er is tevens een linttype bekend met aan weerszijde vier smalle witte banen.

Het Carnegie Heldenfonds publiceert jaarlijks een jaarverslag waarin de namen van de in het betreffende jaar gedecoreerde personen worden vermeld.
Het Carnegie Heldenfonds heeft tevens een website waarop onder andere te vinden is hoe de medailles aangevraagd kunnen worden.


Literatuur

www.carnegiefonds.nl

Bax, dr. W.F. (1951). De Nederlandse Ridderorden en OnderscheidingenDe Nederlandse ridderorden en onderscheidingen. Rotterdam/ís-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar N.V., p. 46.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave.
Mulder, C.P. & M. Spaans Azn. (2011). Honderd jaar Helden. Carnegie Heldenfonds 1911-2011. 's-Gravenhage: Centraal Bureau voor Genealogie, p. 131.

Met dank aan Paul Gelton voor het aanleveren van de afbeelding.