Home -> Medailles -> Dapperheidsonderscheidingen -> Ruit van Bonjol

Ruit van Bonjol

Ingesteld bij Koninklijk besluit no. 72 van 8 mei 1838 en verleend in zilver aan inheemse officieren en in brons aan inheemse soldaten wegens hun uitmuntende dapperheid bij de verovering van Bonjol.

Het is een ruitvormige medaille, 44 millimeter in de hoogte en 38 millimeter in de breedte. De voorzijde vertoont de tekst "VOOR MOED EN TROUW" met het omschrift "HET NEDERL.OOSTIND.GOUVERNEMENT". Horizontaal staan "BONJOL" (boven) en "1837" (onder).
De keerzijde toont dezelfde teksten in het Maleisisch.

Naar het batonsoverzicht

Het lint is geheel Nassau blauw.

Het ontwerp van de medaille is van generaal-majoor F.D. Cochius.

Deze medaille heeft zijn bestaan te danken aan het feit dat de berichten over een nog in te stellen Medaille voor Moed en Trouw voor inlanders de koloniën nog niet hadden bereikt. Daardoor is de medaille ook slechts 3 maal in zilver en 20 maal in brons uitgereikt. Na de instelling van de Medaille voor Moed en Trouw ontvingen de meeste vers gedecoreerden tevens deze onderscheiding.


Decorandi

De namen van de decorati zijn bekend.


Literatuur

Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 67.
Timmers, A.P. (1916). De Bonjol-Medaille. Jaarboek van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde. III, p. 157-167.