Home -> Medailles -> Dapperheidsonderscheidingen -> Bronzen Leeuw

Bronzen Leeuw

Ingesteld bij Koninklijk besluit van 30 maart 1944 (Staatsblad E 21). Het wordt toegekend aan militairen, in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, die zich in de strijd tegenover de vijand door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden hebben onderscheiden.

In bijzondere gevallen kan de Bronzen Leeuw worden toegekend aan niet-militairen zolang deze Nederlander of Nederlands onderdaan zijn. Ook buitenlanders kunnen in aanmerking komen, indien hun optreden heeft gestrekt ten behoeve van de Nederlandse Staat.

Met ingang van 1 januari 2017 moeten aanvragen voor de Bronzen Leeuw uiterlijk tien jaar na het gepleegde feit ingediend zijn.

Diegene, die de Bronzen Leeuw voor een tweede maal krijgt toegekend, draagt een goudkleurig Arabisch cijfer "2" op het lint van het decoratie. Bij een volgende toekenning kan het cijfer "2" worden verhoogd tot "3".

Bronzen LeeuwHet is een 35 millimeter breed, vierarmig bronzen kruis met een medaillon in het midden. De uiteinden van de armen lopen gelijk met het medaillon (rond). Op het medaillon is een gekroonde Nederlandse Leeuw met zwaard en pijlenbundel afgebeeld.
De keerzijde is vlak.

Naar het batonoverzichtNaar het batonoverzicht

Het lint van de Bronzen Leeuw (negen gelijke banen in de kleuren blauw en oranje; de blauwe banen aan de buitenzijde) verwijzen terug naar het Lombokkruis, wat de eerste onderscheiding was die op een massale bijeenkomst door Koningin Wilhelmina werd uitgereikt.

De Bronzen Leeuw is ingesteld ter vervanging van de Eervolle Vermeldingen op het Bronzen Kruis en Vliegerkruis en de Gesp, gedragen op het Kruis van Verdienste.

Bij Koninklijk besluit van 9 november 1944 (Staatsblad E 147) werd tevens bepaald dat de Bronzen Leeuw in bijzondere gevallen rechtstreeks door de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten toegekend kan worden aan militairen die aan de voorwaarden voldoen.


Literatuur

"Besluit van 2 februari 2015, houdende wijziging van de Besluiten inzake het Bronzen Kruis, de Bronzen Leeuw, het Kruis van Verdienste en het Vliegerkruis", Staatsblad, jaargang 2015, nummer 108

Bax, dr. W.F. (1950). Penningkundige geschiedenis van de Oorlogsjaren 1940-1945. Jaarboek van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde, XXXVII, p. 40-64, 127-149 [4].
Bax, dr. W.F. (1951). De Nederlandse Ridderorden en OnderscheidingenDe Nederlandse ridderorden en onderscheidingen. Rotterdam/?s-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar N.V., p. 23-24.
Evers, mr. C.H. (2001). Onderscheidingen. Leidraad voor de decoraties van het Koninkrijk der Nederlanden. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw.
Gelton, P. (2008, maart). De onderscheidingen van F.D. Laurens. In: Decorare. 19, p. 14-24.
Gelton, P. (2013, december). De versies van de Bronzen Leeuw. In. Decorare. 30, p. 4-9.
Janssen, F.A.H. (2023, december). 'Deze dame verdient de Militaire Willems-orde!'. In: Decorare, 50, p. 20-28.
Klein Nagelvoort, J. (2022, juni). Uit de collectie van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek. In: Decorare, 47, p. 53-54.
Klein Nagelvoort, J. (2022, december). Uit de collectie van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek. In: Decorare, 48, p. 74.
Meijer, H.G. (1992). Bronzen Leeuw Bronzen Kruis. Militaire dapperheidsonderscheidingen. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw.
Meijer, H.G. (1993). Aanvullingen en correcties op ?BRONZEN LEEUW BRONZEN KRUIS, militaire dapperheidsonderscheidingen?. Venray: eigen uitgave.
Meijer, H.G. (2004, september). Riet van de Haterd-van Grunsven, draagster Bronzen Leeuw, 1918-2004. In: Decorare. 12, p. 45-48.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 91-92.
Müller, E.H. (2016). 1944-2016 De Bronzen Leeuw. Voor bijzonder moedige en beleidvolle daden. Zeist: Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen.
Naberhuis, E. (2013, december). Vlieger-Waarnemer ML-KNIL C.J.H. Samson en zijn Bronzen Leeuw. In: Decorare. 30, p. 22-25.
Ministerie van Defensie (2006). Uitreiking Militaire Willems-Orde en Bronzen Leeuw door Hare Majesteit Koningin Beatrix Den Haag 31 mei 2006. ?s-Gravenhage, Ministerie van Defensie, Directie Voorlichting en Communicatie.
Pop, W. (2006, september). Bronzen Leeuw postuum toegekend aan "Ome Ben". In: Decorare. 16, p. 45-47.
Vis, R. (2008, maart). Een Bronzen Leeuw voor Jaap Ketting. In: Decorare. 19, p. 25-27.