Batons

Batons zijn kleine stukjes lint, 27 bij 11 millimeter in formaat, welke door personen in uniform gedragen worden ter vervanging van draagmedailles. Deze batons worden naast elkaar in één of meerdere rijen gedragen boven de linkerborstzak. Bij de landmacht, luchtmacht en het Nederlandse Rode Kruis in rijen van vier. Bij de marine en de politie in rijen van drie.

Medailles, welke dezelfde kleur lint hebben, kunnen in miniatuurvorm op de baton worden gedragen. Sterren, kronen of palmen worden op de baton gedragen, ter onderscheid van graden.
Bij ridderorden worden zogenaamde rozetten op de baton gedragen. Bij de graden hoger dan officier wordt er onder deze rozet een stukje galon gedragen, aan beide zijden van de rozet 5 millimeter uitstekend. Bij commandeur is deze galon geheel zilver, bij grootofficier half goud / half zilver en bij het grootkruis geheel goudkleurig.

Via de buttons hieronder kunt u de draagvolgorde der Nederlandse onderscheidingen bekijken. Binnen deze draagvolgorde zijn de meeste Nederlandse onderscheidingen opgenomen sinds 1815. Sommige hiervan zijn nooit als baton gedragen, maar zijn wegens compleetheid opgenomen. Als er een pagina met informatie over de betreffende onderscheiding beschikbaar is, dan is deze bereikbaar door op de baton te klikken:

Hierbij moet opgemerkt worden dat in dit overzicht, uit oogpunt van compleetheid, onderscheidingen zijn opgenomen, welke nimmer als baton zijn gedragen.


Literatuur

"Besluit draagvolgorde onderscheidingen", Staatscourant 2017, nummer 58982
"Besluit draagvolgorde onderscheidingen", Staatscourant van 12 december 2005, nr. 241 / pag. 22
"Besluit draagvolgorde onderscheidingen", Staatscourant van 15 augustus 2002, nr. 166 / pag. 25
"Besluit draagvolgorde onderscheidingen", Staatscourant van 9 mei 2001, nr. 88 / pag. 23
"Besluit draagvolgorde onderscheidingen", Staatscourant van 28 januari 2000, nr. 20 / pag. 37
"Besluit van 22 december 1997 betreffende de titulatuur en het kostuum der rechterlijke ambtenaren alsmede het kostuum van de advocaten en van de procureurs (Reglement II)", Staatsblad 1997, nr. 763
"Dragen van insignes of onderscheidingstekenen door vrijwilligers van de gemeentepolitie", Staatscourant, 1965, nr. 90
"Dragen van insignes of onderscheidingstekenen door ambtenaren van gemeentepolitie", Staatscourant, 1957, nr. 252
Beschikking van de minister van Defensie van 15 april 1952, bureau Onderscheidingen, nr. 282 435
"Uitvoering artikel 50 Algemeen Ambtenarenreglement, Leger Orders 1939. nr. 304 O.
"Besluit tot wijziging van de bepaling betreffende het dragen van ridderorden en eereteekenen", Leger Orders 1913, afd. VI, nr. 38

Bax, dr. W.F. (1951). De Nederlandse ridderorden en onderscheidingen. Rotterdam/ís-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar N.V., p. 50-54.
Bax, dr. W.F. (1957). Batons en rozetten. Amsterdam: AO Reeks - Stichting IVIO.
Kruimel, mr. J.P. & mr. J.C. van Ingen (1997). Van bijzondere verdiensten tot koninklijke onderscheiding. Den Haag: Sdu Uitgevers.
Kruimel, mr. J.P. & mr. J.C. van Ingen (2001, 2e druk). Van bijzondere verdiensten tot koninklijke onderscheiding. Den Haag: Sdu Uitgevers.