Terug naar Decorati
Terug naar de index

Smagt - Somerwil

Smagt, Willem H. van der

Geboren op 14 oktober 1908.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 21 december 1949
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door, na in Juni 1944 als medewerker te zijn toegetreden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland, als radio-telegrafist gedurende enige maanden de verbinding met Londen te onderhouden.
In het bijzonder door deze taak op zich te nemen in een tijd dat te en rondom Amsterdam zender na zender werd gepeild en opgerold, waardoor hij welbewust een groot risico op zich nam, temeer daar hij een groot en zorgvol gezin had te verzorgen.
Tenslotte door zich tot aan de bevrijding van Nederland in Mei 1945 te doen kennen als een zeer bekwame technische kracht door wiens optreden vele waardevolle telegrammen Londen hebben bereikt.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VHK blz. 209

Smeeman, C.J.W.

Derde werktuigkundige ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: ON.5

Bron: K.P.M. blz. 325

Smeets, Alphons M.

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Eijsden

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 19

Smeets, Michiel Hubert Alphonse

Geboren te Mheer op 14 juli 1887. Overleden te Utrecht op 9 oktober 1943.
Bekende onderscheidingen: LB.5,BOKp,MWB

Ridder in de Leopoldsorde en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   Uitgereikt te 's-Gravenhage door ambassadeur E. Graeffe op 12 augustus 1952 (postuum)
   te Eysden

Bron: Leidsch Dagblad, woensdag 13 augustus 1952 www.ogs.nl

Smeets-Debey, mevrouw

Bekende onderscheidingen: LII.5p,BOKp

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? (postuum) ; uitgereikt 17 februari 1955
   Burger, lid van het verzet

Bron: Leidsch Dagblad, vrijdag 18 februari 1955

Smetsers, Martinus

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Casteren

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 19

Smid, mevrouw Annegien M., echtgenote van Van Heerde

Bekende onderscheidingen: KV,MoF.bp

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 61 van 5 mei 1953
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezettingsjaren 1940 - 1945 als centraal punt van de O.D. (Ordedienst) in AMSTERDAM war vele draden van het verzet samenkwamen. Zij bracht achtmaal radio-zendtoestellen per trein naar andere plaatsen en vervoerde voorts alle denkbare illegale correspondentie. Ook in de telefooncentrale van de O.D. (Ordedienst) werkte zij als centraliste mede. Door haar contact met een spion in de S.D. (Sicherheitsdienst) organisatie was zij voortdurend in levensgevaar.
Zij was een stimulerend voorbeeld voor allen die haar aan het werk zagen.

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 april 1953
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; met dank aan de heer P.J. Schlegel

Smid, mejuffrouw Gezina

Geboren te Haren op 12 december 1904. Overleden te Arnhem op 29 juni 1993.
Bekende onderscheidingen: ON.5,VOA,VHK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 22 van 20 februari 1954
   Majoor van het Leger des Heils te Bandoeng

Bron: VOA blz. 257-258 ; VHK blz. 209

Smid, Jan

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door, nadat zijn groepscommandant op 10 Mei 1940 was uitgevallen, het commando over de troep over te nemen en deze groep gedurende de verdere oorlogsdagen zeer goed aan te voeren, onder meer bij een verkenning op 13 Mei ver voor de eigen opstelling, welke leidde tot het verkrijgen van belangrijke gegevens betreffende vijandelijke opstellingen te OVERSCHIE; daarna op 14 Mei, eveneens voor de eigen opstelling, een veel gevaar opleverende verkenning met veel beleid uitgevoerd.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Smid, Meint Adolf

Geboren te Rheden op 16 mei 1921. Overleden te Hilvarenbeek op 28 januari 1984.
Res-eltn.AD. (15-11-1948), res-kapt. (01-05-1953).
Bekende onderscheidingen: BK,VHK,KMC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 30 november 1948
   Luitenant-ter-zee der derde klasse der Koninklijke Marine Reserve

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 23 oktober 1948
   Second Lieutenant

Bron: PRO WO 373/155 ; BL/BK blz. 280 ; VHK blz.209 ; NRLL 1956 blz. 160

Smidt van Gelder, Hendrik Ernst

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Aerdenhout

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 19

Smirnoff, Iwan Wasiliwitsj

Geboren te Wladimir, Rusland, op 30 januari 1895. Overleden te Palma, Mallorca, op 29 oktober 1956.
Bij de Russische infanterie (1914), leerlingvlieger (1915), jachtvlieger (1915-1917), officier-vlieger in Britse dienst (1918-1920), assistent-attaché voor de luchtvaart te Parijs (1920), vliegtuigmonteur te Londen (1920), verkeersvlieger Belgische luchtvaartmaatschappij S.N.E.T.A. (1920-1922), verkeersvlieger bij de K.L.M. (1922-1948).
Bekende onderscheidingen: ON.5,VK,FCG.p

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 23 april 1942
   Gezagvoerder bij de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij, tevens reserve-kapitein-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, aan boord van de DC3 'Pelikaan'

Als commandant van een transportvliegtuig, ondanks talrijke eigen verwondingen als gevolg van mitrailleurvuur door vijandelijke jageraanvallen, nabij Broome aan de Noordkust van Australië zijn vliegtuig veilig aan den grond gebracht en door zijn beleidvol en koelbloedig optreden de levens van vele inzittenden gered.

Bron: VK blz. 240 ; DNR blz. 789 ; Leidsch Dagblad, 30 oktober 1956 ; met dank aan de heer R.W. Rijpkema

Smissen, J.A.A. van der

Bekende onderscheidingen: LII.5p,BOK.p,MWB,MHB

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 19 november 1955
   Burger, woonachtig te Zevenbergen

Bron: Belgische onderscheidingen aan Nederlanders [3138] ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6

Smit, A.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 14 van 14 oktober 1952 (postuum)
   Sergeant der Marechaussee van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 233

Smit, C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Sergeant-machinist (9960)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 280

Smit, H.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Eerste luitenant-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 240

Smit, H.

Bekende onderscheidingen: BK,DSM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 31 december 1942
   Volmatroos aan boord van het s.s. 'Paulus Potter'

Distinguished Service Medal (GB)
   ?
   Able Seaman, s.s. 'Paulus Potter'

Bron: ARA 2.16.32 inv. 758 ; Koopv. blz. 52

Smit, mr.dr. J.

Geboren in 1884.
Res-tltn.d.Inf. (16-10-1906), res-eltn. (31-10-1910)
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1,XL,Mk

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 9 van 17 februari 1951
   Reserve-luitenant-kolonel van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden in het tijdvak van 10 - 14 Mei 1940 als Commandant van het 24e Regiment Infanterie. In het bijzonder door, na in opdracht zijn regiment van de stellingen in het Land van Maas en Waal naar Rhenen en omgeving te hebben overgebracht, alwaar het 12 Mei 1940 aankwam ten behoeve van de verdediging van de Grebbeberg, zich op zeer flinke wijze te gedragen door een bataljon van dit regiment, dat in de avond van die dag reeds voor een tegenstoot op de Grebbeberg was ingezet en de volgende morgen over Rhenen terugvloeide, op te vangen en een gedeelte daarvan onder zijn persoonlijke leiding weer te verzamelen en in te delen en - na van de hierbij betrokken Divisiecommandant voor hernieuwd inzetten toestemming te hebben gevraagd en ontvangen - het persoonlijk weer naar voren te brengen tot nabij het stellinggebied aan de spoorbaan Oostelijk van Rhenen.
Ondanks invallend artillerievuur en van verschillende zijden ontvangen geweer- en mitrailleurvuur de stelling aan de spoorbaan te bereiken en aldaar op grond van een van de Divisiecommandant ontvangen bevel dat de stelling aan de spoorbaan bij Rhenen tot iedere prijs moest worden behouden, onder zeer moeilijke omstandigheden door zijn voorbeeld en optreden de ter plaatse aanwezige troepen te bezielen om, ook onder zwaar vijandelijk mitrailleur- en artillerievuur, evenals vijandelijke luchtaanvallen, stand te blijven houden. Daarbij ten behoeve van mogelijk verder optreden van zijn regiment persoonlijk verkenningen te verrichten of te doen verrichten en verscheidene malen commandanten en militairen, die weifelden of terug wilden trekken, met het pistool in de hand tot hun plicht terug te roepen.
Teruggekeerd bij het in reserve gehouden bataljon van zijn met het 11 Grensbataljon versterkte regiment zich, met de bedoeling daarmede in namiddag een tegenstoot over de spoorbaan te ondernemen, willende melden bij de Divisiecommandant en beseffende dat zulks door algemene terugtocht niet meer mogelijk was, persoonlijk, thans in de nabijheid van Elst, op te treden tot het weder in de hand nemen van terugvloeiende onderdelen.
Tenslotte door - onder het afwachten van de duisternis - zijn, met vaste hand verzameld, versterkt regiment, mede door zijn voorbeeld en zijn rustige en flinke bevelvoering in goede orde in een nachtmars terug te brengen achter het front van de Vesting Holland te Vreeswijk.

Bron: BL/BK blz. 233 ; NRL 1923 blz. 167

Smit, J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 18 september 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaar op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 729

Smit, Jacob

Geboren te Amsterdam op 14 augustus 1911. Overleden in het Kommando Neustadt Holstein, Neuengamme, Duitsland, op 27 april 1945.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950 (postuum)
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door zich eind Augustus 1944 als marconist van een belangrijke inlichtingengroep beschikbaar te stellen, als zodanig gedurende bijna drie maanden vrijwel dagelijks radiotelegrafisch verbinding met het Bureau Inlichtingen der Nederlandse Regering te LONDEN te onderhouden.
Toen hij in November daaraanvolgende door de vijand werd gevangen genomen zich moedig te gedragen, daarmede zijn groep iedere moeilijkheid besparend.
Hij overleed in April 1945 in vijandelijke gevangenschap.

Bron: met dank aan de heer B. Keers ; www.ogs.nl

Smit, Jan

Geboren te Hoorn, Terschelling, op 14 februari 1919. Gesneuveld te Wassenaar op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (postuum)
   Dienstplichtig Huzaar van het Wapen der Cavalerie

Bron: BL/BK blz. 280 ; www.mei1940.nl

Smit, J. de

Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx

Zilveren Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 26 augustus 1941
   Schipper (455 L.O.)
   Wegens:

Het zich onderscheiden door opvallende dienstijver als chef d'equipage aan boord van Onzen Mijnenveeger "Van Meerlant" en van het Depotschip "Stuyvesant", terwijl de uistekende wijze waarop hij hier zijn dienst deed den goeden gang van den dienst meer heeft bevorderd.

Smit, J.G.

Bekende onderscheidingen: BK,BEM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 8 van 3 april 1941
   Timmerman aan boord van het s.s. 'Batavier IV'

British Empire Medal (GB)
   ?
   Carpenter, s.s. 'Batavier IV'

Bron: Koopv. blz. 52

Smit, J.J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 5 van 19 november 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als gezagvoerder van het s.s. “KATWIJK” in het tijdvak van Mei 1940 tot Juli 1943, op moedige en uitnemende wijze het bevel over zijn schip voerde in een gebied waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9042

Smit, K.

Bekende onderscheidingen: BOK.p,MWB

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   Uitgereikt te 's-Gravenhage door ambassadeur E. Graeffe op 12 augustus 1952
   te Den Haag

Bron: Leidsch Dagblad, woensdag 13 augustus 1952

Smit, Karst G.

Geboren op 10 juni 1917.
Bekende onderscheidingen: ON.5,OHK.1,VHK,MoF.sp,MBE,MRF.1,MPF,MSB,MWB,MHB.1,KPB,CEAC,YV

Medal of Freedom with silver palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Sergeant, woonachtig te 's-Gravenhage

SERGEANT KARST SMIT, subject of the Netherlands, for heroic and unstinting service in support of the Allied cause from May 1942 until March 1944. Disdainful of the constant danger to himself and exhibiting a high degree of intelligent planning, he repeatedly performed hazardous operations to protect a total of twenty-nine Allied air force personnel from the enemy. Even after the Gestapo had destroyed his organization, he resolutely continued his evasion activities in complete disregard of his own safety, until finally he was betrayed, arrested and deported. His courage, loyalty and devotion enabled him to make an exceptional contribution to the success of Allied military operations, a contribution meriting the highest recognition of the United Nations.

   De voordracht was als volgt:

Karst Smit, subject of the Netherlands and a sergeant in the Netherlands Royal Mounted Police, served the Allied cause from May 1942 until his arrest by the enemy in March 1944 by saving Allied personnel from falling into the hands of the Germans. While working in a clandestine organization which he established with the help of other members of the Royal Mounted Police and former officers and non-commissioned officers of the Dutch Army, he was responsible for the successful evasion of at least twenty-nine American and Allied aviators who had been shot down in combat over enemy-occupied territory.
At the start of his underground activities, he devoted his time to evacuating numbers of French prisoners of war. When he began working with Allied air force personnel, the bulk of his job was transporting men from Tilburg to Brussels across the Dutch-Belgian border. He frequently operated alone on these convoy trips, though on occasions when the enemy’s police surveillance was exceptionally severe he employed assistants. For these trips Sergeant Smit provided his charges with Dutch and Belgian identity papers as well as money in the currencies of both countries.
His widespread acquaintances permitted him to establish an evasion network extending over the whole of Holland and part of Belgium. In the latter country he worked closely with members of the gendarmerie to whom he passed on evaders he had recuperated in Holland and transported across the frontier. Originally he maintained his headquarters in Enschede in the province of Overijsel, traveling through the southern provinces of Holland to Brussels; later his terminal point was a Weeldestraat in Belgium. Constantly on the move, crossing and recrossing the border, he exposed himself continually to the suspicions of the German police.
On 13 November 1943, following the arrest of one of his close associates, Sergeant Smit’s evasion chain was smashed. He took great risks to warn as many members of the group as possible, then went into hiding himself.
After a careful analysis of future possibilities, he decided that in spite of the precariousness of his situation, he would resume his work. He placed his services at the disposal of another evasion chain whose leaders sent him to France to organize an escape line through the Pyrenees Mountains into Spain. He was unable to operate very long in this new assignment, however, since while in Paris he was betrayed to enemy counter-intelligence. From 18 March 1944 until 28 April 1945 he was confined in a concentration camp. In the last days of the war he escaped from the camp and joined the advancing American forces. He was hospitalized by them and later returned to Holland.

Honorary Member in the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   2 maart 1947
   ?

Erkentelijkheidsmedaille 1939-1945 in zilver (F)
   24 september 1954
   ?

Bron: VHK blz. 210 ; Dagblad voor Amersfoort, 21 november 1946 ; WWI Netherlands Escape Lines

Smit, L.

Bekende onderscheidingen: LII.5p,BOK.p,MWB,MHB

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   ?, woonachtig te Brazilië

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6

Smit, Lolle

Geboren te Sneek op 25 augustus 1892. Overleden te 's-Gravenhage op 22 september 1961.
Bekende onderscheidingen: ON.5,OBE

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
   K.B. no. 37 van 20 februari 1948
   Gebiedsdirecteur bij Philips’ Gloeilampenfabrieken N.V.
   Voorgedragen door Dr. Philips Christiaan Visser:

Betrokkene, die directeur was van de Philips-vestiging in Roemenië was en na het uitbreken der vijandelijkheden, overeenkomstig een hem door de Hoofddirectie te Eindhoven verstrekte opdracht, daar te lande bleef als vertrouwensman op de Balkan zowel van de Philips-fabrieken als van andere Nederlandse bedrijven, zich in de oorlogsjaren ten opzichte van Nederlandse belangen heeft verworven. Ook van andere zijde is ondergetekende van deze verdiensten, welke zowel op politiek als op economisch gebied lagen, gebleken. Met gevaar voor eigen leven heeft de Heer Smit aan vele Nederlanders onderdak verleend, hen van geld voorzien en medewerking verleend om hen veilig over de grens te brengen. Hij verstrekte Uwer Majesteits voornoemde Gezant regelmatig inlichtingen, voerde instructies uit, wist enige malen door misleiding der Duitsers, naar Turkije te reizen en kwam dan aldaar met Dr. Visser en de Britten in contact. In verband hiermede werd hem een Britse onderscheiding verleend.

Honorary Officer of the Civil Division of the Order of the British Empire (GB)
   1946
   Industrialist

Mr. Lolle Smit is a Dutch subject and an influential industrialist with widespread connections on the continent. His activities included, inter alia, the Managing Directorship of the Philips Lamp Factories in both Budapest and Bucharest- a situation which placed him in an admirable position for working against the common enemy. This he exploited fearlessly and to the full rendering very valuable service to the Allied Cause. It has only recently been possible to assess the full extent and true value of his services, notably those rendered in the difficult years of 1940 and 1941. It can now be stated that information supplied by him on new German weapons was extremely useful and undoubtedly contributed to the efficiency of our counter measures and to the lessening of human and material loss. Mr. Smit's personal reconnaissances- often undertaken in dangerous conditions- were appreciable factors in the estimation of enemy intentions and in assessing of his strength. At a later stage Mr. Smit was directly responsible for organising the release and for escape of interned Dutch and British prisoners of war several of whom probably owe their lives to him. Mr. Smit has worked throughout with utter disregard for personal safety and, needless to say, without hope for material reward. His sustained courage and dogged refusal to give way in despair, even in the darkest moments, were a spur and an inspiration to all-in contact with him.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9635, 2.05.117 inv. 2201 ; met dank aan de heer J. Stienen

Smit, P.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 4 augustus 1941
   Schipper V.R.H. der Koninklijke Marine

Als Schipper dienst doende op onzen trawler-mijnenveger OMMERING welke reeds vele mijnen in de Britsche wateren heeft geveegd, steeds op rustige en doortastende wijze de gegeven orders uitgevoerd, zijn ondergeschikten ten voorbeeld.

Bron: BL/BK blz. 280 (NB.: geeft rang als Opperschipper)

Smit, Piet

Geboren te Ede op 15 mei 1921. Gefusilleerd op de Woeste Hoeve, nabij Apeldoorn, op 8 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950 (postuum)
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door zich begin 1944 beschikbaar te stellen voor een leidende functie bij een militaire inlichtingengroep om zich met grote toewijding geheel aan deze taak te wijden.
Voorts door zich ook bezig te houden met het beveiligen van de radiotelegrafische uitzendingen, waarbij hij in November 1944 werd gevangen genomen.
Tenslotte door zioh tijdens zijn gevangenschap moedig te gedragen, totdat hij in Maart 1945 werd gefusilleerd.

Bron: met dank aan de heer B. Keers ; www.ogs.nl

Smit, Sijtze

Geboren te Amsterdam op 8 december 1899. Overleden te Almelo op 25 februari 1976.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Dirigerend officier van gezondheid der eerste klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 175

Smit, W.

Geboren in 1922.
LTZ2jc-vk (01-07-1970), LTZ2oc-vk (01-07-1973), e.o. 01-01-1974.
Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx,VK,OHK.2,G.Med.,KLO,NSF

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 4 mei 1944
   Sergeant-schutter der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 240

Smit, W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 27 augustus 1941
   Marconist

omdat deze als leden der bemanning van het s.s. "SURINAME" dat den 23en Februari, 1941, te omstreeks 18.30 ure, door twee Duitsche bommenwerpers met brisantbommen en mitrailleurvuur werd aangevallen, onder gevaarvolle omstandigheden zeer moedig optraden bij den afweer tegen de vliegtuigen, tengevolge waarvan de afgeworpen bommen alle hun doel misten en het schip voor ondergang werd behoed.

Bron: met dank aan H.J. Huisman

Smit, W.

Bekende onderscheidingen: BL.2,KV

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 2 van 4 november 1943 (2e toekenning)
   Per brief van 29 juni 1945 werd hem medegedeelt dat hij gerechtigd was tot het dragen van het cijfer '2' op het lint van de Bronzen Leeuw in plaats van een tweede Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Tiba'

die als gezagvoerder van het m.s. “Tiba”, dat in het tijdvak van 4 Maart tot en met 31 Maart, 1943, herhaalde malen vijandelijke lucht- en duikbootaanvallen had te doorstaan, onder gevaarvolle omstandigheden, op moedige en beleidvolle wijze is opgetreden bij de verdediging van zijn schip, mede tengevolge waarvan de opdracht van dit schip bij de krijgsverrichtingen op de Noord-Afrikaansche kust met goed gevolg werd uitgevoerd en het schip, alsmede de lading oorlogsmateriaal, behouden bleven.

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 8 van 15 april 1943
   Per brief van 29 juni 1945 vervangen door een Bronzen Leeuw
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Tiba'

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 43 van 19 oktober 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 244, 723 ; BL/BK blz. 69,233 ; Koopv. blz. 6,46-47

Smit-Dyserinck, Cornelia Elisabeth

Bekende onderscheidingen: LoM.3

Legion of Merit, Officer (US)
   General Orders No.6 van 23 januari 1948
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 4 van 19 juli 1946
   Tijdelijk benoemd reserve-majoor voor speciale dienst en bevelhebber van het Vrouwen Hulp Korps

Bron: Schlegel blz. 246 ; Leidsch Dagblad, 17 augustus 1946, blz. 2

Smith, A.J.

Geboren in 1905.
LTZ.vk.3 (01-09-1947), LTZ.vk.2oc (01-09-1949), e.o. 01-09-1958.
Bekende onderscheidingen: ON.GEMx,BK,OHK.2,OV.2,Z.Med.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Majoor-machinist (9969)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 280 ; NKM 1968 blz. 366

Smith, A.W.F. (ook: A.W.F.S.)

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 90 van 7 maart 1947 (andere bron: 1942)
   Vliegtuigmakermaat (M) der Marine Luchtvaartdienst (20160 LV)

Bron: VK blz. 240

Smith, J.

LTZ3 KMR (01-08-1931), LTZ2 KMR (16-01-1936), LTZ1 KMR (01-02-1944).
Bekende onderscheidingen: BK,XV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 83 van 11 april 1946
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse der Koninklijke Marine Reserve

Bron: BL/BK blz. 280 ; NOKM 1947 blz. 28

Smith, Johanes Cornelis

Geboren op 25 oktober 1914.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door als sergeant bij de Verbindingsafdeling van het 8e Regiment Infanterie in het tijdvak van 11 tot 14 Mei 1940 op voorbeeldige en onverschrokken wijze onder vijandelijk vuur steeds zijn dienst te verrichten.
Door ondermeer een uitkijkpost onder vijandelijk artillerievuur te bezetten zolang dit nodig was, daarna op 13 en 14 Mei krachtdadig deel te nemen aan de verdediging van de commandopost van de Commandant van het 8e Regiment Infanterie en zich vrijwillig beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van gevaarvolle patrouilles.
Tenslotte door op 15 Mei 1940, slechts vergezelf van één sergeant, bij duisternis in de onmiddellijke nabijheid van de vijand op beleidvolle wijze over de bogen van de vernielde spoorbrug over te Rijn te Rhenen te kruipen, teneinde naar de Betuwe overbrengen van de laatste verdedigers van de Grebbeberg onder bevel van de Regimentscommandant.

Bron: BL/BK blz. 233 ; met dank aan de heer J. Smith (zoon)

Smits, Eugene

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Maastricht

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 20

Smits, Everhardus

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich tijdens de krijgsverrichtingen door zijn moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden door als bedieningsman van een zwaren mitrailleur in kazemat 65 aan de Maas bij BOXMEER op 10 Mei 1940 onder zwaar artillerievuur met talrijke treffers op de kazemat den strijd eenige uren vol te houden tot een artillerietreffer het verder vuren onmogelijk maakte.

Bron: BL/BK blz. 280

Smits, Evert

Geboren te Medan op 4 augustus 1895. Overleden te 's-Gravenhage op 16 maart 1984.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Reserve-officier van gezondheid der eerste klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 175

Smits, I.

Geboren op 16 februari 1910.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 54 van 10 april 1953
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als groepscommandant van de kezemat G 25 en de nevenopstelling aan de Maas nabij ROERMOND.
Toen op 10 Mei 1940 in de ochtend de Duitse aanval op het Maasfront tot ontwikkeling kwam en door hevig artillerievuur de Nederlandse troepen aan de Westzijde van de Maas gevoelige verliezen leden, heeft hij zijn groep op bekwame wijze geleid, tot door invallende grenaten vijf van zijn mensen in de open opstelling sneuvelden.
De rest van zijn groep uit deze opstelling bracht hij achterwaarts in dekking, waarop hij zelf in de kazemat ging in de mitrailleurschutter bij te staan in zijn werk; totdat de mitrailleur buiten werking werd gesteld en hun gevangenneming volgde.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Smits, ir. Johannes Antonius ("Jopa")

Geboren te Rijswijk op 23 oktober 1907. Overleden te Apeldoorn op 11 maart 2006.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Reserve-kapitein der Genie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 176 ; overlijdensadvertentie

Smits, P.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 30 april 1942
   Schipper

wegens het in tijd van oorlog met groot beleid voorbereiden van hun ontsnapping uit het door den vijand bezet gebied van Nederland en het moedig en beleidvol uitvoeren van hun overtocht naar Engeland, aan welken overtocht zoowel tengevolge van de geringe zeewaardigheid van hun vaartuig als van het optreden des vijands, groote gevaren waren verbonden.

Bron: BL/BK blz. 280

Smits, Th.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 91 van 25 juli 1947
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse der Koninklijke Marine Reserve
   Wegens:

Door op 15 januari 1943 nabij Mergui, toen het Japanse stoomschip Nichimei Maru, waarop hij zich als opvarende-krijgsgevangene bevond, tengevolge van een bombardement van geallieerde vliegtuigen tot zinken werd gebracht, op bekwame en doortastende wijze de leiding van het reddingswerk op zich te nemen en als laatste het schip te verlaten; aldus ertoe te hebben bijgedragen, dat van de 1.000 krijgsgevangenen er 968 konden worden gered.

Smits van Burgst, Hendrik Cornelis August

Geboren te Teteringen op 15 januari 1907. Omgekomen nabij de Bribie-eilanden a/b van een Dakota C-47, op 26 februari 1947.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949 (postuum)
   Reserve-eerste luitenant-kortvervand-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 240 ; www.ogs.nl

Smitskamp, dr. Hendrik ("Henk")

Geboren te Zeist op 22 mei 1911. Overleden te Rotterdam op 25 oktober 2002.
Bekende onderscheidingen: VOA,KVNRK,FVK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950
   Reserve-dirigerend officier van gezondheid der tweede klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Orde van het Vrijheidskruis (SF)
   ? ; uitgereikt op 13 mei 1941 door kolonel prof.dr. Suolahti
   Arts-assistent bij de Nederlandse ambulance te Vierum&eauml;ki

Bron: VOA blz. 132 ; overlijdensadvertentie

Smoes, Derk

Geboren te Vriezenveen op 7 december 1914. Overleden te Neuengamme op 14 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 54 van 10 april 1953
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 als leider ener K.P. (Knokploeg)-groep in TWENTE, die zich verdienstelijk maakte met sabotage aan de spoorlijnen naar Duitsland, ontvangst en distributie van “gedropte” wapens enz.
Na de oprichting der B.S. (Binnenlandse Strijdkrachten) werd hij een der leiders in TWENTE. De overval op de Nederlandse Bank te ALMELO werd door hem opgezet en uitgevoerd, als gevolg van een toevallige arrestatie werd hij gegrepen en naar DUITSLAND gevoerd waar hij in een concentratiekamp overleed.

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Smulders, Jacobus Marinus Joannes ("Jack")

Geboren te Tilburg op 11 september 1914. Overleden te 's-Gravenhage op 7 november 1993.
Directeur, commissaris van PJC-Managementgroep.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK,DIG

Bronzen Kruis
   K.B. no. 23 van 29 mei 1947
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Artillerie

Bron: Meijer (1990), p. 280 ; overlijdensadvertentie

Snaauw, Willem Philippus

Geboren te Banjoebiroe, Java, op 5 april 1913. Overleden aan verwondingen in het Militaire Hospitaal te Soerabaja op 18 november 1945.
OMSD.3 (17-08-1935), OMSD.2 (17-08-1937).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,NOC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941
   Officier Marinestoomvaartdienst der tweede klasse

voor uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog aan het Vaderland bewezen, t.w. toen op den 2den Juni 1940 de bemanning van het te Southampton liggende m.s. “KONINGIN EMMA” van de Stoomvaartmaatschappij Zeeland weigerde te varen, na bekomen opdracht, als Hoofd van de machinekamer op voortreffelijke wijze de leiding van de werkzaamheden aan de werktuigelijke inrichting van het schip op zich genomen, zoodat het mede daardoor mogelijk werd het schip binnen korten tijd gereed te doen zijn voor zijn dienst als Marinetransportschip bij den overvoer, onder moeilijke omstandigheden, van onderdeelen van het Fransche leger in Engeland van Plymouth naar Brest.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9035 ; BL/BK blz. 280 ; Wo.2375 ; T.1452 ; www.ogs.nl

Snapper, dr. Frits

Geboren te Amsterdam op 29 september 1912. Overleden te 's-Gravenhage op 11 november 2007.
Drs. economie (1937), dr. economie (1959).
Res-tltn.d.Inf. (01-01-1937), res-eltn. (24-06-1945).
Bekende onderscheidingen: ON.4,OHK.1,XV,MBE,IVL

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 24 mei 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 21 augustus 1946
   Lieutenant, Royal Dutch Army, attached to No. 1 Special Forces, Canadian Military Forces

Lt. Snapper was interned in Italy, having been arrested in 1942 while attempting to make his way from Holland to join the Allied Armies in N.Africa. He escaped shortly after the Armistice in September 1943 but was recaptured, finally escaping in February 1944 when he immediately joined the Partisans in the mountains of Reggie Emilia. He subsequently came into contact with the British Mission in that area and collaborated with them most closely.
He utterly scorned any suggestion that he should be send south across the lines, to which as an escaped P.W. he was entitled, and elected to remain and fight the enemy.
Lt. SNAPPER soon became accepted as a member of the British Mission in the PARMA area and performed the duties as a Liaison Officer. He was responsible for organising a very efficient intelligence service which supplied most valuable information to 5th. Army. At the same time he organised the exfiltration through the lines of agents, couriers and many escaped Allied P.Ws. He was also responsible for the partisan defence of the Mission area in the rear of the GARFAGNANO front.
Lt. SNAPPER served the British Mission faithfully and untiringly, he showed outstanding tenacity and determination in his work and enjoyed the confidence of the partisans leading them with ability and courage and being a great inspiration to them for a period of over 14 months.

Distintivo d'onore per i patrioti "Volontari della libertà" (I)
   ?
   Lieutenant

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [348] ; NRL 1939 blz. 210 ; NRLL 1956 blz. 102 ; Mars et Historia, 41e Jaargang, nummer 4 - oktober/december 2007 ; overlijdensadvertentie De Telegraaf dd. 14 november 2007

Snel, J.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943 (2e toekenning)
   Stoker-olieman der 1e klasse zeemilicien (10979z)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 21" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941
   Stoker zeemilicien (10797z) der Koninklijke Marine

voor uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog aan het Vaderland bewezen, t.w. als opvarenden van Hr.Ms. communicatievaartuig “DE MOK I” – welke boot in de periode van 31 Mei – 4 Juni 1940 op voortreffelijke wijze assistentie verleende bij de evacuatie van de “British Expeditionary Force” uit Duinkerken onder heftige bomaanvallen en onder hevig mitrailleurvuur van vijandelijke vliegtuigen en tenslotte door aanvaring met een Franschen torpedobootjager verloren ging – eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is geweest, dat belangrijke afdeelingen van dit expeditieleger met dit vaartuig naar Engeland konden worden overgebracht.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9035 ; Meijer (1990), p. 280 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Snelders, Franciscus

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Maarheze

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 20

Snelders, Jan

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Maarheze

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 20

Snelders, Johannes A.

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Maarheze

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 20

Snelders, Petrus

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Maarheze

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 20

Snell, Gérard Louis ('Key')

Geboren in 1917. Overleden te Vught op 30 augustus 1996.
Tltn.d.Inf. KNIL (31-07-1938), kapt.d.Inf. (05-01-1949), maj. (31-10-1954).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BL,BK,OHL.3,OV,Bk.1,XV,H.1937,NOC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 22 van 31 januari 1946
   Tweede luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 233,280 ; NRL 1939 blz. 541 ; NRLL 1956, blz. 50 ; overlijdensadvertentie

Snelleman, C.M.

Bekende onderscheidingen: BL,DSC

Kruis van Verdienste met Gesp
   K.B. no. 2 van 16 april 1942 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Tweede stuurman aan boord van het s.s. 'Pennland'

die als opvarende van het s.s. “PENNLAND”, dat in den avond van den 25sten April, 1941, tengevolge van herhaalde Duitsche luchtaanvallen tot zinken werd gebracht, zich uiterst moedig gedroeg wegens het zich op het snel zinkende schip tusschendeks te begeven, teneinde twee achtergebleven opvarenden te redden, waarbij de eenige toegang was het door een bom in het dek geslagen gat.

Distinguished Service Cross (GB)
   December 1941
   Second Officer, s.s. 'Pennland'

... for their services with the Royal Navy in the withdrawal from Greece.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 765 ; BL/BK blz. 233 ; Koopv. blz. 5,40,51

Snep, Severin Arnold Michael Julian

Geboren te Villerbanne, Frankrijk, op 5 november 1913. Gesneuveld nabij Soerabaja, aan boord van Hr.Ms. Vliegboot 'X 21', op 23 februari 1942.
Bekende onderscheidingen: BL

Vliegerkruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 2 van 21 maart 1944 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Officier-vlieger der tweede klasse der Marine Luchtvaartdienst

Bron: BL/BK blz. 233 ; VK blz. 240 ; www.ogs.nl

Snoek, H.

Bekende onderscheidingen: KV,MID

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 16 april 1942
   Matroos aan boord van het s.s. 'Pennland'

die als opvarende van het s.s. “PENNLAND”, dat in den avond van den 25sten April, 1941, tengevolge van herhaalde Duitsche luchtaanvallen tot zinken werd gebracht, onder gevaarvolle omstandigheden moedig optrad bij de hulp, verleend aan den tweeden stuurman en twee scheepsgezellen tijdens de redding van twee achtergebleven opvarenden.

Mentioned in Despatches (GB)
   December 1941
   Ordinary Seaman, s.s. 'Pennland'

... for their services with the Royal Navy in the withdrawal from Greece.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 765 ; Koopv. blz. 52

Snijder, C.Th.

Bekende onderscheidingen: MH.3

Erepenning voor menslievend hulpbetoon in brons
   K.B. no. 25 van 18 augustus 1947
   Korporaal-vliegtuigmaker (M) (12654)

wegens de door hem begin 1942 met levensgevaar verrichte redding van een drenkeling nabij Ketapan (Borneo) tijdens een aanval door Japanse vliegtuigen.

Bron: ARA 2.04.57 inv. 2976 ; MH blz. 222

Snijder, Dirk

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940 op het vliegveld Waalhaven, toen de mitrailleur tijdelijk onklaar was en niettegenstaande hij in zijn zijde door een granaatscherf was gewond, met zijn karabijn een vijandelijk vliegtuig in brand te schieten; daarna door te blijven vuren totdat hij door twee mitrailleurkogels in één van zijn armen buiten gevecht werd gesteld.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Snijders, Adolf

Geboren te Amsterdam op 14 januari 1920. Gefusilleerd te Leusden op 20 juli 1943.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950 (postuum)
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door onmiddellijk na de capitulatie van Nederland in 1940 op te treden als één van de meest actieve medewerkers van een belangrijke inlichtingendienst op militair gebied, daarbij in korte tijd een aantal medewerkers om zich heen weten te verzamelen, als leider van deze groep zich zeer verdienstelijk te maken met het verstrekken van militaire gegevens aan de Geallieerde legerleiding en onder moeilijke en gevaarvolle omstandigheden door de vijand zeer geheim gehouden gegevens weten te verkrijgen en voor het doorgeven ervan regelmatig verbinding te onderhouden met een uit Engeland gezonden agent.
Tenslotte door, na in 1942 door de vijand te zijn gevangen genomen, blijk te geven van grote zwijgzaamheid en moed, totdat hij, na ter dood te zijn veroordeeld, in Juli 1943 werd gefusilleerd.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: met dank aan de heer B. Keers ; www.ogs.nl

Snijders, mr. Frederik Justus Herbert

Bekende onderscheidingen: LoM.3, OBE

Legion of Merit, Officer (US)
   General Orders no. 53 van 11 juni 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 4 van 19 juli 1946
   Kolonel en chef van de Juridische Afdeling van het Nederlands Militair Gezag

Honorary Officer of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 10 januari 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Colonel (4015), Netherlands Military Administration

Colonel SNIJDERS has been a member of the NMA since 4 Sep 44.
In the early days he was in charge of the Legal Section NMA and responsible for making legal agreements between the Netherlands Government and the Allied military authorities.
In doing so he displayed the closest co-operation and desire to assist the Armies.
This attitude continued after he became Assistant Chief of Staff, with the result that he was of the greatest possible assistance to the Armies in the field.
By his patience and good will Colonel SNIJDERS materially assisted the Armies and set and excellent example to all.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [Schlegel blz. 247-248 ; Leidsch Dagblad, 17 augustus 1946, blz. 2

Snijders, H.J.

Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx

Zilveren Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 5 van 19 augustus 1943
   Sergeant-vliegtuigmaker der Marine Luchtvaartdienst (11061), bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron

Als onderofficier-vliegtuigmaker bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. in het Vereenigd Koninkrijk gedurende ruim drie achtereenvolgende jaren door zijn uitstekende plichtsbetrachting, groten ijver en vakkennis een uistekend voorbeeld gegeven aan het gehele personeel en in ruime mate bijgedragen tot de hoge operationeele gereedheid van het Squadron.

Snijtsheuvel, Jan Chr.B.

Geboren op 19 oktober 1919. Overleden in 1962.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 20 van 13 september 1947
   Sergeant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, brigadecommandant bij de 1e Compagnie van het Ve Bataljon Infanterie te Semarang.
   Wegens:

Voor moedige daden in het gevecht op 5 en 6 maart 1942 tegen de Japanners in de Tjiaterstelling. (...) Hij heeft met zijn brigade tot het uiterste stand weten te houden en behoorde met zijn brigade tot de laatste afdelingen, die na driemaal een vijandelijke aanval van sterkere troepen afsloegen, op last van de compagniescommandant terugtrokken, om nog juist aan algehele afsnijding te kunnen ontkomen.

Sobels, H.Ph.

Geboren in 1911.
Res-tltn.-wnr. (06-09-1932), e.o. & OVL3 (13-12-1933), OVL2 (11-12-1935), OVL1 (16-08-1942), vergunning verleend tot waarnemen van een betrekking buiten het zeewezen, onder stilstand van opklimming in de ranglijst (01-05-1946).
Bekende onderscheidingen: XV,OBE

Honorary Officer in the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ?
   Officier-vlieger der eerste klasse der Marine Luchtvaartdienst

Bron: VK blz. 206 ; NKM 1947 blz. 67

Soeboer

Bekende onderscheidingen: -

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 29 van 3 juli 1945
   Ontnomen bij K.B. no. 19 van 5 september 1947, wegens dienstweigering en desertie op 24 september 1945 te Brisbane
   Eerste bottelier

die als 1e bottelier aan boord van het m.s. “JANSSENS” van toewijding en groote plichtsbetrachting blijk gaf tijdens landingsoperaties op het eiland Leyte door, tijdens herhaalde en hevige luchtaanvallen de bemanning op uitstekende wijze bij te staan en te bedienen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 205, 740

Soegihadji, Mas

Overleden te Lebara in juni 1945.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 2 van 18 november 1948 (postuum)
   Inheems soldaat van de Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 233 ; www.ogs.nl

Soegondo, Raden Mas ("Gonnie") (ook: Soegonda)

Geboren te Semarang op 28 juli 1894. Overleden te 's-Gravenhage op 28 november 1981.
Inl.tltn.d.Inf.KNIL (22-10-1914), Eur.eltn.d.Inf.KNIL (22-10-1917), kpt.d.Inf.KNIL (27-09-1927), maj.d.Inf.KNIL (28-08-1935), e.o. & res.maj.d.Inf.KNIL (30-04-1939), res.ltkol.d.Inf.KNIL (23-01-1946), res.kol-tit.d.Inf.KNIL (23-12-1949), e.o. 25-05-1950.
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK,XXXV,Mk

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21-12-1949
   Reserve-luitenant-kolonel der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 113-114 ; VHK blz. 211

Soeha

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 18 van 12 april 1945
   Soendanees soldaat der eerste klasse

Moedig en beleidvol optreden getoond tijdens de Japansche bezetting van Nederlandsch Nieuw Guinea van Maart 1942 tot ca. September 1944 door zijn actief deelnemen aan den guerilla-krijg en daarbij groote ontberingen gedaan.

Bron: BL/BK blz. 280 ; Kokkelink blz. 254

Soekoet

Bekende onderscheidingen: -

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 29 van 3 juli 1945
   Ontnomen bij K.B. no. 19 van 5 september 1947, wegens dienstweigering en desertie op 24 september 1945 te Brisbane
   Eerste mandoer machinekamer

die als 1e mandoer machinekamer op het m.s. “JANSSENS” tijdens de deelneming van dit schip aan de landingen op het eiland Leyte moedig optrad door plichtsgetrouw op zijn post te blijven ondanks herhaalde en hevige luchtaanvallen en door zijn optreden een voorbeeld stelde aan de overige leden der bemanning.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 205, 740

Soelan

Bekende onderscheidingen: -

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 29 van 3 juli 1945
   Ontnomen bij K.B. no. 19 van 5 september 1947, wegens dienstweigering en desertie op 24 september 1945 te Brisbane
   Serang

die als Serang aan boord van het m.s. “JANSSENS” tijdens de deelneming van dit schip aan de landingen op het eiland Leyte, moedig optrad door plichtsgetrouw op zijn post te blijven ondanks herhaalde en hevige luchtaanvallen en door zijn optreden een voorbeeld stelde aan de overige leden der bemanning.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 205, 740

Soentpiet, P.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 18 van 12 april 1945
   Militie-soldaat van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (Stamboeknummer 223113)

Moedig en beleidvol optreden getoond tijdens de Japansche bezetting van Nederlandsch Nieuw Guinea van Maart 1942 tot ca. September 1944 door zijn actief deelnemen aan den guerilla-krijg en daarbij groote ontberingen gedaan.

Bron: BL/BK blz. 224 ; Kokkelink blz. 253

Soeriadarma, Raden S.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   G.B. no. 1z van 27 januari 1942
   Eerste luitenant-waarnemer

als waarnemer bommenrichter commando vliegtuig eener patrouille zware bommenwerpers op beleidvolle wijze keuze doen vijandelijke scheepsdoelen en door bekwame uitvoering verrichten en vijand ondanks diens tegenweer belangrijke verliezen toebrengen zoomede.

Bron: met dank aan H.J. Huisman

Soeroso

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   G.B. no. 1z van 6 februari 1942
   Javasche geniesoldaat 2e klasse

deeluitmakend van bezetting radiostation vliegveld buitengewesten, op bekwame uitmuntende wijze eenige weken radioverbindingen voortdurend in stand houden ondanks herhaalde vijandelijke bomaanvallen en zonder acht slaan gevaar eigen leven.

Bron: met dank aan H.J. Huisman

Sol, Jannis Jacobus

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, bij het uitvoeren van een patrouille Oost van de Vliet bij RIJSWIJK op 10 Mei 1940, daarbij een vijandelijken mitrailleur buiten gevecht gesteld.

Bron: BL/BK blz. 233

Soleiman Padji Lomi

Algemeen stamboeknummer KNIL 24267.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Timorees sergeant der tweede klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1e depot Bataljon te Tjimahi

Bron: VOA blz. 114

Somer, dr. Jan Marginus

Geboren te Assen op 22 oktober 1899. Overleden te Bussum op 2 april 1979.
Tltn.d.Inf.KNIL. (30-07-1921), eltn.d.Inf.KNIL (07-02-1922), kpt.d.Inf.KNIL. (31-05-1933).
Leraar HKS & KMA; 1943-1945 hoofd Ned. Inlichtingendienst, Londen; 1945-1948 hoofd Bureau Inlichtingen (BI), Wassenaar; 1948-1949 dir. Netherlands Forces Intelligence Service (NEFIS), Batavia (NOI); 1949 als kol.d.Inf. met pensioen; daarna bij Philips Telecommunicatie, Hilversum.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,BL,KV,OHK.2,VHK,OV,XXV,KLO.2,Mk,LoM.3,LB.4,OBE,LEF.4

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 92 van 23 april 1952
   Kolonel der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Kruis van Verdienste
   ?
   Majoor der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Legion of Merit, Officer (US)
   ?
   Majoor van der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Honorary Officer of the Military Division of the Order of the British Empire (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 11 van 14 juni 1945
   Luitenant-kolonel

Bron: BL/BK blz. 233 ; Schlegel blz. 75 ; Six blz. 29,43,62,67-68,85,144 ; KNIL blz. 82 ; met dank aan dhr. G. Somer

Somerwil, A.W.

Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 24 juni 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 10 Mei 1940, toen zijn compagnie bij de opmars van NOORDWIJK naar VALKENBURG bij KATWIJK AAN DE RIJN onder vijandelijk vuur kwam, waardoor hij was genoodzaakt dekking te zoeken en hij bemerkte, dat een sergeant in zijn nabijheid was gewond, zich onder vijandelijk vuur naar hem te begeven en hem op doeltreffende wijze hulp te verlenen door reeds plaats vindend sterk bloedverlies verder te beletten.
Vervolgens de hulp van een bataljonsarts in te roepen en met deze de gewonde verder in veiligheid te brengen. Door dit optreden het leven van deze sergeant te redden.

Oorspronkelijk werd de soldaat Somerwil door zijn commandant (de kapitein C. Booster) voorgedragen voor de Eervolle Vermelding. Deze voordracht luidde als volgt:

Heeft zich op 10 Mei 1940 te Katwijk aan den Rijn bij de R.K. Kerk belast met de zorg van den gewonden sergeant Starkenburg van 2-II-4 RI, terwijl deze plaats onder vijandelijk vuur lag. Hij heeft gedurende meer dan 20 minuten een slagaderlijke wond toegeknepen, terwijl hij niet in de gelegenheid was zich voor het vuur te dekken.

Bron: BL/BK blz. 281 ; F. Oorschot (www.mei1940.nl)