Terug naar Decorati
Terug naar de index

Bom - Bos

Bom, J.J.W.

Geboren in 1906.
LTZ.vk.3 (16-09-1953), e.o. 01-07-1956.
Bekende onderscheidingen: BK.2,OHK.1,G.Med.,DSM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 41 van 31 december 1946 (2e toekenning)
   Majoor-torpedomaker, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'Zwaardvis'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 december 1944
   Majoor-torpedomaker, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'Zwaardvis'

Distinguished Service Medal
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 6 van 5 april 1945
   Majoor-torpedomaker (9967)

Bron: BL/BK blz. 242

Bommezijn, Johan Leendert

Geboren te Semarang, Java, op 28 maart 1920. Overleden te Northwood (GB) op 27 januari 1945.
LTZ3 (01-09-1941), LTZ2 (01-07-1943).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 13 juli 1944
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse

Bron: BL/BK blz. 242 ; Wo.2645

Bon, J.A.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Reserve-eerste luitenant-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 229

Bondt, Andries de (André?)

Geboren te Rotterdam op 29 september 1898. Vermist sinds 18 juli 1940.
Bekende onderscheidingen: BMM

Maritieme Oorlogsmedaille 1940-1945 (B)
   1 augustus 1944 (postuum)
   Hoofdmachinist van het Belgische schip 'Ville de Gand' (ID-nummer 114233)

Bron: ARA 2.16.32 inv. 788 ; Vos blz. 210

Bongaerts, Charles Marie Hubert Joseph

Geboren te Venlo op 7 augustus 1909. Omgekomen te Ladelund op 23 november 1944.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, lid van het verzet

Bron: VHK blz. 80

Bongaerts, Joseph Marie Phillipe

Geboren in 1915.
OVL3 KMR (01-07-1941), OVL2 KMR (01-02-1943), e.o. 16-08-1947.
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1,DFC

Vliegerkruis
   K.B. no. 12 van 12 mei 1945
   Officier-vlieger der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Distinguished Flying Cross (GB)
   7 januari 1944
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 2 van 17 februari 1944
   Officier-vlieger der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve

Bron: VK blz. 206,210,229 ; 320 Sqdr. blz. 224,226 ; NKM 1968 blz. 333

Bongers, J.N.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 4 augustus 1941
   Stoker-olieman tweede klasse zeemilicien (9394) der Koninklijke Marine

Als stoker-olieman a/b van onzen trawler-mijnenveger ROTTERDAM, welk schip in Britsche wateren reeds vele mijnen heeft geveegd een uitmuntende plichtsbetrachting en flinkheid betoond en daardoor voor zijne mede-opvarenden een voorbeeld geweest.

Bron: BL/BK blz. 242

Bonis, A.P.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 45 van 6 februari 1947
   Dienstplichtig korporaal van het Korps Torpedisten en Pontenniers

Bron: BL/BK blz. 242

Bonne, J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 17 april 1941
   Tweede Machinist ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Delftdijk'

Bron: Koopv. blz. 7,28

Bonnike, Leonardus Maria

Geboren op 3 oktober 1920. Overleden op 5 oktober 1994
Bekende onderscheidingen: BK,VHK,CEAC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door sedert Januari 1944 voor een grote inlichtingengroep, welke samenwerkte met het Bureau Inlichtingen der Nederlandse Regering, het rayon omvattende de Zuidelijke Veluwezoom op goede wijze te organiseren.
Vervolgens door in September 1944 naast zijn normale werkzaamheden een zelfstandig opererende groep in het frontgebied aan beide zijden van de Nederrijn tussen ARNHEM en CULEMBORG op zeer korte termijn te vormen en daarbij kans te zien een rechtstreekse telefoonlijn met NIJMEGEN tot stand te brengen, welke van zeer grote waarde o.m, ten behoeve van het gebruik van de artillerie voor de Geallieerde oorlogvoering is geweest.
Voorts door, toen in November daaraanvolgende de verbinding was verbroken ten tweede male een rechtstreekse telefonische verbinding aan te leggen, welke lijn tot de capitulatie in werking bleef.
Door zijn optreden grote diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 242 ; met dank aan de heer B. Keers

Bonninga, Jannes Kornelis

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 27 van 8 februari 1952
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Corsica'

Bron: BL/BK blz. 220

Bonte, Antoon

Geboren te Rotterdam op 13 augustus 1914. Overleden te Diest, Brabant (België), op 6 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BME.2p,BOK.p

Militair Ereteken 2e klasse met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt in januari 1948 (postuum)
   Soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, maandag 19 januari 1948, blz. 3 ; www.ogs.nl

Bontekoe, Arend Andries

Geboren te Naarden op 13 oktober 1895. Omgekomen in het concentratiekamp Sachsenhausen op 13 januari 1945
Tltn.d.Inf.KNIL (04-09-1922).
Bekende onderscheidingen: VZK,XV,LBD

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 14 van 16 december 1952 (postuum)
   Gepensioneerd kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, Administrateur van de Amsterdamse Vereeniging voor Luchtbescherming

Bron: VZK blz. 54 ; NRL 1923 blz. 662

Bontjer, Hermanus Hendrikus

Geboren te Odoorn op 3 augustus 1915. Gesneuveld te Maidenhead, Engeland, op 20 februari 1944.
Mar. (09-02-1938), naar Engeland ontkomen (11-06-1940).
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 25 mei 1944 (postuum)
   Marechausse van het Wapen der Koninklijke Marechaussee, bij het bewakingsdetachement te Maidenhead
   Wegens:

Trouwe plichtsbetrachting en betoonde moed tijdens een luchtaanval op Zondag 20 Februari 1944 door vijandelijke vliegtuigen op de woning, waarin Wij Ons bevonden, bij welke aanval een zware bom op enkele meters van deze woning verwijderd insloeg en ontplofte, tengevolge waarvan Bontjer op slag werd gedood.

Bron: BL/BK blz. 243 ; Gulden Boek KMar ; www.ogs.nl

Bonvanie, C.H.

Geboren op 8 december 1920.
Legernummer 201208002.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 December 1952
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als aanvoerder ener K.P. (Knokploeg)-groep te STAPHORST, die zich in September 1944 en volgende maanden verdienstelijk maakte met sabotage aan de spoorlijn en op de weg, het opvangen en verder helpen van neergekomen leden van geallieerde vliegtuigbemanningen, het ontvangen en distribueren van “gedropte” wapens.
Toen in de nacht van 7 op 8 April 1945 Franse paratroepen neerkwamen, werd aan deze militairen alle hulp aangeboden, waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt.
In de gevechten met Duitse troepen streed zijn groep zij aan zij met de Fransen.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Boo, Samuel de

Geboren te Rotterdam op 21 juli 1899. Overleden aan boord van het s.s. 'Slamat' op de Middellandse Zee op 27 april 1941.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 35 van 19 juli 1948 (postuum)
   Administrateur ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Slamat'

Bron: BL/BK blz.243 ; www.ogs.nl

Booden, C.B.

Geboren in 1903.
Off.Vk.3 (01-09-1947), LTZ.Vk.2 (01-10-1950), pensioen 01-10-1953.
Bekende onderscheidingen: OHK.5,G.Med.,MID

Bron: NKM 1968 blz. 364

Boog, D.J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 5 oktober 1944
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein, respectievelijk van de s.s. “ROZENBURG”, “KATWIJK”, “STAD AMSTERDAM”, “STAD ARNHEM” en “STAD MAASSLUIS”, gedurende het tijdvak van September 1940 tot Juli 1944, moedig en beleidvol het gezag voerde over deze schepen, in gebieden waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 233

Boogaard, D.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 14 van 17 maart 1947
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 243

Boogaart, Pieter Cornelis

Geboren te Graauw op 10 augustus 1912. Vermoord te Mauthausen op 7 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 6 juni 1953 (postuum)
   Bootsman der Koninklijke Marine, lid van het verzet

Bron: BL/BK blz. 243 ; Six blz. 63,137 ; Nieuwe Rotterdamse Courant, 17 februari 1954 ; www.ogs.nl

Bogaarts, Johanna Francisca

Geboren te Roosendaal op 14 april 1907. Overleden te Tilburg op 18 februari 1988.
Bekende onderscheidingen: KMS

Bron: Met dank aan H. Evertse

Boom, Jacob ("Jaap")

Geboren te Amsterdam op 19 augustus 1916. Overleden aldaar op 30 oktober 2010.
Hoofd Veiligheid van de KLM, Voorzitter van de Rijks Examen Commissie voor Verkeersvliegers en Navigators.
LTZ2OC KMR.
Bekende onderscheidingen: ON.5,VK,XV,OHK.2

Vliegerkruis
   K.B. no. 9 van 28 mei 1942
   Korporaal-telegrafist der Koninklijke Marine Reserve (11189), bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Het gedurende geruimen tijd op oorlogspatrouillevluchten van het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst blijken geven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 229 ; overlijdensadvertentie

Boom, Johan

Geboren te Tandjoeng Pandan op 15 november 1919.
Res-ltkol.d.Inf. (01-04-1965).
Bekende onderscheidingen: VOA,OHK,OV.4,XXV

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Eerste Luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 87 ; NRLL 1974 blz. 87

Boomgaard, J.E.H.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 68 van 1 april 1947
   Sergeant-majoor-administrateur der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 220

Boomsma, Evert Willem ("Wim")

Geboren op 16 februari 1914.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 6 november 1941
   Aangepast bij K.B. no. 12 van 12 februari 1942
   Korporaal-vliegtuigmaker der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. No. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron

Voor moedig en beleidvol optreden bij het voorbereiden en uitvoeren van hun ontsnapping uit door den vijand bezet gebied door gebruik te maken van een op dien vijand buitgemaakt vliegtuig en het landen daarmede op geallieerd grondgebied, hoewel dat vliegtuig de vijandelijke kenteekenen droeg.

Bron: BL/BK blz. 243 ; Niet schieten... we are Dutch!

Boon, A. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 5 juni 1942
   Sergeant-machinist (8428), aan boord van Hr.Ms. Mijnenveger 'Jan van Gelder'
   Wegens:

Het gedurende geruimen tijd en in het bijzonder in de periode October 1941 - Februari 1942, belast zijnde met de reparatien en onderhouds werkzaamheden in de machinekamer van Onzen Mijnenveger "Jan van Gelder", met buitengewone toewijding, bekwaamheid en voortvarendheid zijn taak vervuld, waarbij zeer veel van hem gevergd werd om het schip vaarklaar voor zijn oorlogstaak te houden, terwijl door hem bij het manoeuvreeren tijdens de mijnenveegoperaties tegen den vijand groote bekwaamheid in het behandelen der voortstuwingsorganen aan den dag werd gelegd.

Bron: BL/BK blz. 243

Boon, A. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948
   Burger, lid van het verzet

Bron: BL/BK blz. 243

Boon, A.W. de

Bekende onderscheidingen: BK,DSM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 26 juli 1945
   Kwartiermeester der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'Zwaardvis'

Distinguished Service Medal (GB)
   ?
   Petty Officer, Royal Netherlands Navy, Her Majesty's Netherlands Submarine Zwaardvisch

Bron: BL/BK blz. 243 ; PRO ADM 1/30733

Boon, C. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948
   Burger, lid van het verzet

Bron: BL/BK blz. 243

Boon, mevrouw C.E., echtgenote van Schut

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in Augustus 1944 toe te treden als medewerkster tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland en na aanvankelijk als zodanig in ROTTERDAM te hebben gewerkt, later in November 1944 te VEENENDAAL zich in te zetten en op doortastende wijze en met zeer grote volharding de leider van de groep bij te staan bij het opbouwen van het verkenningsapparaat in de drie Noordelijke provinciën.
Voorts door zeer goed en zeer gevaarlijk frontkoerierswerk te verrichten bij de bevrijding van Drente en Groningen, in het bijzonder door vele malen voor een Poolse divisie en door de vijandelijke linie heen de verbinding tussen deze divisie en de verkenners in bezet gebied in stand te houden.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Boon, C.W.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 2 september 1942
   Tweede Machinist ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Corilla'

Bron: Koopv. blz. 7,27

Boon mevrouw Johanna Elisabeth, echtgenote van Glastra van Loon ("Els")

Geboren te Leeuwarden op 14 september 1916. Overleden te Bloemendaal op 31 juli 2004.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door gedurende de bezetting koeriersdiensten ten behoeve van een inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland te verrichten, daartoe ongeveer veertigmaal voorzien van belangrijke gegevens illegaal de Nederlands-Belgische grens te passeren en zodoende er aan mede te werken, dat van deze groep vele inlichtingen op militair gebied Londen konden bereiken.
Voorts door in 1943 en 1944 behulpzaam te zijn bij het organiseren van ontsnappingsmogelijkheden van neergeschoten Geallieerde vliegers en geregeld Engelandvaarders naar Brussle te brengen.
Tenslotte doorn, nadat zij begin April 1944 door verraad was gevangen genomen, te blijven zwijgen en tijdens haar overbrenging van de strafgevangenis te Scheveningen naar Vught weten te ontsnappen door uit de rijdende trein te springen.
Door dit optreden zeer belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 223 ; overlijdensadvertentie ; met dank aan de heer B. Keers

Boon von Ochssée, Jan Gijsbert

Geboren te Djokjakarta (Nederlands-Indië) op 25 juli 1921. Overleden te Naarden op 20 oktober 1999.
OVL3 KMR (01-09-1944), OVL2 KMR (01-09-1946), e.o. en OVL1 (01-12-1948), e.o. en LTZ1-sd (16-08-1956), e.o. 01-09-1965.
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.4,OV.5,NGK,XX,S3945,ATS,ACES,AS,BS,WM2

Vliegerkruis
   K.B. no. 59 van 18 oktober 1945
   Officier-vlieger der derde klasse der Marine Luchtvaartdienst, gedetacheerd bij het F.A.A. no. 1840 Squadron

Bron: VK blz. 152,229

Boonen, mevrouw Anna Maria J.H., echtgenote van Teuwen

Geboren op 16 maart 1886.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK,MoF

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 98 van 31 maart 1952
   Burger

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden in de jaren der bezetting door een langzaam groeiend en moedig volgehouden verzet tegen de bezettende macht. Nadat zij eerst aan Joden en onderduikers gastvrijheid verleende, strekte deze zich in later jaren ook uit tot ontsnapte geallieerde krijgsgevangenen en leden van vliegtuigbemanningen, die zij in grote getale niet alleen onderdak verschafte, doch ook van alles voorzag was nodig was om hun doortocht naar België mogelijk te maken.
Dank zij voorzichtig beleid kon zij zich vrijpraten uit ondergane hechtenis en wist zij ook bij huiszoeking haar ondergedoken gasten voor letsel te vrijwaren.
Zij ontzag zich niet om daadwerkelijk oorlogsgevaar te trotseren en werd hiervan het slachtoffer, toen zij zich ten behoeve van enige ondergedoken Belgische militairen over straat moest begeven terwijl de Duitsers bezig waren de spoorlijn op te blazen; Zij werd door een rondvliegend stuk rail aan het been verwond met als gevolg blijvende verminking.

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Roermond

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 234 ; VHK blz. 220 ; Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 21 (NB.: geeft voornaam als Maria)

Boontjes, Nicolaas Willem

Geboren te Wieringen op 22 juli 1919. Gesneuveld te Rotterdam op 13 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 68 van 1 april 1947 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie, bij het 1-III-39 Regiment Infanterie

Bron: BL/BK blz. 220 ; www.ogs.nl

Boot, mejuffrouw M.

Geboren 8 september 1900.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 20 januari 1953
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in de jaren van de bezetting (1940-1945), toen zij onder meer een Belgische geheime agent en diens zender over de IJssel bracht. Ook vervoerde zij negatieven van verdedigingswerken en wapens naar de Hoekse Waard dat spergebied was en vanwaar verbinding met bevrijd gebied werd onderhouden.
Dank zij haar vermomming als verpleegster wist zij haar doel steeds te bereiken.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Boot, Pieter Jacob Adrianus

Geboren te Oud-Beijerland op 13 oktober 1896. Gesneuveld te Loosduinen op 10 mei 1940.
4-22 Depôt Bataljon.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 27 van 14 december 1949 (postuum)
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in de vroege morgen van 10 Mei 1940 als Commandant van de Bewakingscompagnie van het hulpvliegveld "Ockenburg", nadat vijandelijke troepen met transportvliegtuigen, evenals valschermspringers overmachtig in aantal en bewapening, op en in de omgeving van dit vliegveld waren geland, hoewel hij reeds dadelijk aan de rechterhand werd gewond, als ziel van de verdediging zijn manschappen, die nog slechts drie maanden onder de wapenen waren, onder aanhoudend zwaar vijandelijk vuur, ook uit vliegtuigen, door woord en voorbeeld en zich herhaaldelijk daartoe aan het vijandelijke vuur bloot te geven aan te moedigen en aan te sporen tot het uiterste stand te houden om de vijand op het vliegveld ingesloten te houden, hetgeen de compagnie dan ook ten koste van 43% van haar sterkte aan gesneuvelden en gewonden gedurende twee uren is gelukt.
Hierdoor het uitbreken van de vijand naar 's-Gravenhage gedurende die tijd grotendeels te beletten en in belangrijke mate de latere herovering van het vliegveld te bevorderen.
Tenslotte in de ongelijke strijd aan het hoofd van zijn onderdeel gesneuveld.

Bron: BL/BK blz. 220 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Boot, W.

Geboren op 29 augustus 1898.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 61 van 5 mei 1953
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezettingsjaren 1940 - 1945 als lid van een verzetsgroep op Beyerland/Hoeksche Waard, die zich verdienstelijk maakte met de ontvangst van zogenaamde “gedropte” wapenen. Bij deze ontvangst had hij de leiding.
Voorts werkte hij voor de inlichtingendienst, in samenwerking met een geheim agent, die voor de verzending der berichten zorgde.
In de laatste maanden van de oorlog stond hij in directe verbinding met de Canadese troepen die de Wal van Noord-Brabant bezet hielden en onderhield hij meermalen per roeiboot de verbinding over het Hollands Diep waarbij hij leden van geallieerde vliegtuigbemanningen overzette en geheime agenten mee terugnam.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Boot, W.F.

Geboren in 1906.
Legernummer KNIL 062326001 ; tltn.ML-KNIL (03-08-1930), eltn. (30-06-1933), kapt. (07-08-1940), maj.-vl.wnr.d.KLu (26-07-1950), ltkol. (01-05-1954).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,VK,OHK.2,OV.4,XXV

Vliegerkruis
   K.B. no. 44 van 16 juni 1950
   Kapitein-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 113,229 ; KNIL blz. 122 ; NRLL 1956 blz. 411

Bootsma, mr. J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na midden 1943 als medewerker te zijn toegetreden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland, als zodanig verkenningswerk te verrichten en zich midden 1944 volledig voor deze arbeid in te zetten, daarbij, onder het tonen van zeer veel initiatief bij het benutten van bijzondere telefonische verbindingen, verkenningswerk van hoog gehalte te leveren tot aan de bevrijding van zijn woonplaats begin April 1945.
In het bijzonder door als leider van de sector Twentbe dit gebied zodanig te beheersen, dat hem ten aanzien van de vijand vrijwel geen militair voorval van betekenis ontging, en zelfs door het verschaffen van nauwkeurige inlichtingen nopens het stafkwartier van een vijandelijke legergroep te bereiken dat dit stafkwartier in Maart 1945 kon worden gebombardeerd.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijsen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 243 ; met dank aan de heer B. Keers

Bootsma, Johannes

Geboren te 's-Gravenhage op 7 februari 1919. Overleden op 2 mei 1945.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 12 van 12 mei 1945 (postuum)
   Sergeant-waarnemer zeemilicien der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 229 ; www.ogs.nl

Booy, Alfred de

Geboren te Buitenzorg, Java, op 29 mei 1901.
Adb (06-09-1918), LTZ3 (18-08-1921), LTZ2 (18-08-1923), LTZ1 (21-8-1931), tijd.KLTZ (11-02-1942), KLTZ (16-08-1942), tijd.KTZ. (02-03-1946), KTZ. (01-05-1946), tijd.Cdr. (01-07-1949), Sbn. (01-03-1951), tijd.VAdm. (10-08-1951), VAdm. (01-03-1953), pensioen 01-04-1956.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,OHK.2,OV,XXX,MN.2,DD.2,FMV.2,LoM.2,OBE

Officier in de Orde van Oranje-Nassau
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse

voor het zich op uitstekende wijze kwijten van zijn taak als Marine Attache bij de Legatie te Londen en als liaison-officier bij de Britsche Admiraliteit nadat Nederland daadwerkelijk in den oorlog werd betrokken.

Honorary Officer in the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 4 van 18 december 1941
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse (01825), Dutch Naval Liaison Officer

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; Wo.1825

Booy, G.

Gezagvoerder ter Koopvaardij, varende voor de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 8 December 1944
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijkehandelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv.nr. 239 ; K.P.M. blz. 323

Booy, James Marnix de ("Jim")

Geboren te Kralingen (nu Rotterdam) op 24 juli 1885. Overleden te Lausanne (Switzerland) op 2 maart 1969
Adb.1 (10-09-1904), LTZ1 (16-08-1916), e.o. 25-10-1919, VAdm. KMR (01-12-1948), e.o. 01-12-1952.
Employé bij het laboratorium van de N.V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij te Amsterdam (01-04-1919/1919), terreinchef bij de B.P.M. te Perlak, Nederlands-Indië (1919/1921), adjunct-boorinspecteur bij de B.P.M. te Roemenië (1921/11-1922), medewerker bij de Carraibian Petroleum Companny te Maracibo, Venezuela (11-1922/05-1923), werkzaam op het hoofdkantoor van de B.P.M. te 's-Gravenhage (05-1923/01-1924), medewerker van de Carraibian Petroleum Companny te Maracibo, Venezuela (01-1924/1926), waarnemende directeur van de Carraibian Petroleum Companny (01-1926/1928), directeur van de Carraibian Petroleum Companny (1928/1932), algemeen procuratiehouder bij de B.P.M. te 's-Gravenhage (1932/1937), algemeen procuratiehouder bij de N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij te 's-Gravenhage (1932/01-01-1937), directeur van de N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij (01-01-1937/31-05-1944), directeur van de Anglo-Saxon Petrol Compagny Ltd. te Londen (?/31-05-1944), lid van de Nederlandse Scheepvaart- en Handelscommissie te Londen (05-1940/31-05-1944), lid van de Buitengewone Raad van Advies te Londen (08-06-1942/31-05-1944), minister van Scheepvaart en Visserij (31-05-1944/24-06-1945), minister van Marine (24-06-1945/03-07-1946), minister van Scheepvaart ad interim (24-06-1945/03-07-1946), lid van de Balkan-commissie van de Verenigde Naties (1947/1948), hoofd van de Nederlandse Missie Geallieerde Bestuursraad te Berlijn (01-12-1948/01-04-1951), buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur te Bonn (04-04-1951/01-12-1952).
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.2,R.1,E.1,XV,Mk,Z.2b,MoF.sp

Bron: R. blz. 126-127 ; Wo.1323 ; www.parlement.com

Booy, Otto de

Geboren te 's-Gravenhage op 28 maart 1904. Overleden aldaar op 7 april 1963.
LTZ3 (16-08-1924), KTZ (01-09-1948), pensioen 01-01-1955.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.3,OV,XXX,DSO,OBE

Eervolle Vermelding
   K.B. no. 7 van 11 december 1941
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse

het onder vaak moeilijke en gevaarvolle omstandigheden gedurende geruimen tijd voeren van het bevel over onze onderzeeboot O.24, gedurende welken tijd meermalen successen tegen den vijand werden gehaald.

Bron: BL/BK blz. 220 ; Wo.1928

Bor, Klaas van de

Geboren te Barneveld op 24 mei 1913. Overleden te Mauthausen op 6 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK,KV,OHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Tijdelijk aangesteld dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 243 ; www.ogs.nl

Borch van Verwolde, mr. Willem Henrik Emile baron van der

Geboren te Gorssel op 17 mei 1910. Gefusilleerd op de Leusderheide, Leusden, op 20 juli 1943.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949 (postuum)
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door, na van November 1940 af eerst steeds zelf zo veel mogelijk inlichtingen omtrent de vijand te hebben verzameld, in Juli 1941 in het Oosten van Nederland op te treden als leider van een inlichtingennet ten behoeve van een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland en op zeer goede wijze verdere inlichtingen op militair gebied te verkrijgen en door te geven, waardoor enkele militaire doelen van de vijand door de geallieerden konden worden gebombardeerd.
Voorts door, nadat hij door de vijand, die van zijn gehele activiteit op de hoogte was gekomen, in Juni 1942 was gevangen genomen, wel te erkennen dat hij van het begin van de vijandelijke bezetting van Nederland reeds had getracht de vijand actief te benadelen en dat hij een kring van medewerkers had gehad, maar niet bereid te zijn de namen van degenen, die nog niet waren gevangen genomen, bekend te maken.
Tenslotte door, nadat hij in Mei 1943 ter dood was veroordeeld, persoonlijk te weigeren gratie te vragen teneinde de bezetter niet dankbaar behoeven te zijn, waardoor hij uiteindelijk in Juli daaraanvolgende werd gefusilleerd.
Door zijn optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 220 ; VHK blz. 81 ; NA 1981 blz. 349 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Boreel, Jonkheer Willem

Geboren te Martapoera, Borneo (Nederlands-Indië) op 23 mei 1895. Overleden te Bennekom op 27 september 1977.
LTZ3 (09-10-1916), KTZ (16-08-1942), pensioen 01-04-1946.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,OHK.1,XXV,J,Mk,CBE,LoM.3,SB.1

Honorary Commander in the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 7 van 4 december 1941
   Kapitein-luitenant-ter-zee

Legion of Merit, Officer (US)
   ?
   Kapitein-ter-zee (01663)

Bron: Schlegel blz. 74 ; Wo.1663 ; Nieuwe Leidsche Courant, vrijdag 21 juni 1946, blz. 1

Borel Rinkes, mr. Hilbrand Inno

Geboren op 31 januari 1918. Overleden op 25 oktober 1985.
Bekende onderscheidingen: ON.4,KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 6 juli 1944
   Reserve-wachtmeester

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 81 ; overlijdensadvertentie ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Borgardijn, H.A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 21 van 22 juli 1953
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 243

Borgeld, Warner Albert

Geboren te Amsterdam in 16 februari 1907. Overleden te 's-Gravenhage op 19 februari 1970.
OvG.2 (11-04-1932), OvG.1 (11-04-1934), HOvG.2 (01-04-1948), KLTZ-arts (01-01-1949), KTZ-arts (01-12-1953), Cdr.-arts (01-04-1956), Sbn.-arts (01-07-1956), pensioen 01-09-1960.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,BK,OHK.4,OV,XXV,BNMO.kvz

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 9 maart 1944
   Officier van Gezondheid der eerste klasse der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. 'Flores'

Bron: BL/BK blz. 243 ; NKM 1947 blz. 113 ; NKM 1968 blz. 358 ; met dank aan mr. O.W. Borgeld

Borgerhoff Mulder, Rene L.G.

Geboren te Oegstgeest op 20 september 1913. Overleden te Wassenaar op 16 oktober 1996
Bekende onderscheidingen: ON.4,KV,VK,OHK.1,VHK,XV,RLC.4

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 2 september 1942
   Student

Vliegerkruis
   K.B. no. 10 van 12 oktober 1944
   Officier-vlieger der tweede klasse
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 132,229 ; overlijdensadvertentie ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Borgers, J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 7 oktober 1943
   Radio-telegrafist ter Koopvaardij

die als radio-telegrafist van het s.s. “VAN HEEMSKERK”, dat op den 14den April 1943, varende in de Milne Bay door vijandelijke duikbommenwerpers werd aangevallen en in brand gebombardeerd, onder gevaarvolle omstandigheden, moedig en beleidvol optrad bij de pogingen om het schip te behouden.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; Koopv. blz. 7,30

Borghouts, Johannes Josephus Franciscus ("Jan")

Geboren te Bergen op Zoom op 5 december 1910. Overleden te Rotterdam op 5 februari 1966.
Klerk Gemeentelijke Sociale Dienst te Bergen op Zoom (11-1931/10-1934), adjunct-chef Gemeentelijke Bureau voor Sociale Zaken te Hillegersberg (10-1934/1939), gemobiliseerd militair (1939/05-1940), krijsgevangene (05-1940/07-1940), adjunct-chef Gemeentelijke Bureau voor Sociale Zaken te Hillegersberg (07-1940/05-1941), chef Algemene Arbeidsbemiddeling bij het Rijksarbeidsbureau te Bergen op Zoom (04-1941/05-06-1943), ondergedoken (vanaf 05-06-1943), gewestelijk sabotagecommandant Zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg) van de Landelijke Knokploegen (06-1944/09-1944), Commandant Strijdend gedeelte der Binnenlandse Strijdkrachten (09-1944/12-1944), medewerker staf van Z.K.H. Prins Bernhard te Breda (12-1944/01-1945), plaatsvervangend commandant Binnenlandse Strijdkrachten (03-1945/05-1945), militaire functies in Nederlands-Indië (1945/1950), plaatsvervangend hoofdverbindingsofficier Kon. Landmacht (tot 1949), commandant Korps Speciale Troepen in Nederlands-Indië (03-1949/06-1950), sociaal-psychologisch officier Koninklijke Luchtmacht (01-1951), hoofd sectie personeelszorg staf koninklijke Luchtmacht (11-1961/04-1964), hoofd afdeling personeelszaken Koninklijke Luchtmacht (04-1964/07-1965), staatssecretaris van Defensie (belast met aangelegenheden betreffende de Koninklijke Luchtmacht) (12-07-1965/05-02-1966).
Res-tltn. (01-01-1932), res-eltn. (01-01-1936), res-kapt. (01-04-1947), res-maj. (01-11-1948), res-ltkol.d.KLu (16-11-1953), kol.d.KLu. (01-05-1962)
Bekende onderscheidingen: MWO.4,ON.4,OHK.2,VHK,OV.4,XXX,LoM.4,MBE

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 5 van 24 augustus 1946
   Tijdelijk reserve-luitenant-kolonel van het Wapen der Infanterie, commandant van het Strijdend Gedeelte der Binnenlandse Strijdkrachten
   Wegens:

Heeft zich in den strijd tegen den bezetter door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw in bijzondere mate onderscheiden door - als leider van de Knokploegen in Noord-Brabant en Limburg, en lid van de Delta-Bevelvoering te Eindhoven, na de bevrijding van Eindhoven als Commandant der Stoottroepen-Zuid en nadien in de Sectie Operatiën Bezet Gebied van den Staf van den Bevelhebber der Nederlandsche Strijdkrachten, voorts, na eind Februari 1945 per parachute boven het nog door den overmachtige vijand bezette gebiedsgedeelte te zijn afgeworpen, als Commandant van het Strijdend Gedeelte der Binnenlandsche Strijdkrachten en plaatsvervangend Commandant der Binnenlandsche Strijdkrachten, - het onder doorloopend risico voor zijn persoon zeer moedig, welbewust en met groote voortvarendheid vervullen van al deze functies onder zeer moeilijke omstandigheden, waarbij hij zich openlijk moest bewegen te midden van de sterk toegenomen activiteit van den vijandelijken "sicherheitsdienst".

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 2 van 15 juni 1946
   Uitgereikt door kolonel mr. C.H.J.F. van Houten te Batavia op 30 juni 1946
   Ingetrokken bij K.B. no. 5 van 24 augustus 1946
   Tijdelijk benoemd reserve-luitenant-kolonel van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door het onder doorloopend risico voor zijn persoon:
- als leider van de K.P. in NOORD-BRABANT en LIMBURG;
- als lid van de Deltabevelvoering te EINDHOVEN;
- na de bevrijding van EINDHOVEN als Commandant der Stoottroepen Zuid en nadien in de Sectie Operatiën Bezet Gebied van den Staf van den Bevelhebber der Nederlandsche Strijdkrachten;
- als Commandant van het Strijdend Gedeelte van de Binnenlandsche Strijdkrachten en plaatsvervangend Commandant Binnenlandsche Strijdkrachten eind Februari 1945 per parachute afgeworpen boven bezet gebied;
welbewust en met groote voortvarendheid en onder zeer moeilijke omstandigheden vervullen van al deze functies tot aan de capitulatie der Duitsche strijdkrachten in Nederland.

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   ?
   Majoor en commandant van het Strijdend Gedeelte der Binnenlandse Strijdkrachten

For exceptionally meritorious conduct in the performance of outstanding service as Commander of the armed (fighting) component of the Interior Forces of the Netherlands. Major Borghouts completed a parachute course in England and was dropped in Holland early in 1945. He immediately assumed command of the armed units in northern, eastern and southern Holland and achieved great success in operations against the enemy.

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Major, Staff C.N.F.

Was in command of Independent Coys which worked for nine months under 21 Army Group. He then parachuted into Northern Holland were he organized resistance. After liberation was responsible for raising additional battalions for SHAEF requirements.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [276, 695] ; Maalderink blz. 142 ; MWO-KLu blz. 30-32 ; BL/BK blz. 181 ; VHK blz. 82 ; Schlegel blz. 188 ; Six blz. 94,98,137 ; NRLL 1956 blz. 429 ; www.parlement.com

Born, Gerrit van den

Geboren op 5 januari 1910.
Bekende onderscheidingen: VHK,MBE,MoF.sp

Medal of Freedom with silver palm (US)
   General Orders van 11 december 1946
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 4 september 1946
   Burger, woonachtig te Amersfoort

Bron: VHK blz. 82 ; met dank aan de heer J. Howes

Born, Marinus Alydus van den

Geboren te Ede op 10 september 1922. Gefusilleerd op de Woeste Hoeve, nabij Apeldoorn, op 8 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Ede

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 23 ; www.ogs.nl

Born, P.A. van den

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 19 november 1942
   Sergeant-telegrafist (08753) der Marine Luchtvaartdienst

Bron: VK blz. 229

Bors, Hendrikus Wilhelmus Hubertus

Geboren te Tegelen op 10 december 1903. Overleden te Wenen op 30 september 1983.
Bekende onderscheidingen: BOK.p,MWB

Bron: Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, A-123, A-133

Borsboom, mejuffrouw M.C.G.

Geboren op 16 mei 1883.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 December 1952
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als Moeder-Overste van het R.K.-Ziekenhuis te ZWOLLE, waar onderdak werd verschaft aan verzetsmensen en aan geallieerde militairen, leden van vliegtuigbemanningen. Een geheime zender heeft geruime tijd in het ziekenhuis gewerkt en werd tenslotte gepeild zodat op 8 Februari 1945 een overval plaats vond, die dank zij de koelbloedigheid van de Moeder-Overste een minimum aan verliezen tengevolge had. Het gelukte namelijk om de marconist en vele anderen in een kelderruimte onder het hospitaal te verbergen waar zij niet zijn gevonden.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Borssum Buisman, Garrelt Andreas van

Geboren te Haarlem op 26 september 1915. Overleden op 28 januari 1991.
Res-tltn.d.Art. (21-12-1936 KB 48), kol.d.Cav. (23-10-1967 KB 9), e.o. 05-04-1973 KB 60.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,KV,OHK,VHK,XXXV,IM.1948,MVNRKz,DSO

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948
   Ritmeester van het Wapen der Cavalerie, bij de Inlichtingendienst
   Wegens:

Het zich in den strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw door:
na op 23 Juli 1943 als organisator-parachutist in bezet Nederland te zijn neergelaten met de opdracht, ter voorbereiding van het Militair Gezag, verbinding op te nemen met één der grootste ondergrondse organisaties en tevens samenwerking te bevorderen van verschillende illegale groepen, met buitengewoon beleid en rustig overleg naast een zichzelf en eigen gevaren nimmer ontziende onverzettelijkheid deze opdracht uit te voeren.
Na de arrestatie van zijn radiotelegrafist heeft hij, ondanks het feit dat zijn activiteit aan de vijand bekend was, door de leiding op zich te nemen van een nieuw door hem uit losse marconisten gevormde radiogroep alsmede door het leggen van belangrijke contacten, de berichtgeving met Engeland sterk in frequentie en in waarde opgevoerd, zowel op militair, economisch als politiek gebied.
Na begin Februari 1944 te Amsterdam te zijn gearresteerd, daarna in verschillende gevangenissen en concentratiekampen te hebben vertoefd, dagenlang onafgebroken verhoren te hebben doorstaan en ter dood veroordeeld te zijn, is hij tijdens een transport naar Duitsland in November 1944 er in geslaagd uit een rijdende trein te springenen te ontvluchten, waarbij hij werd verwond.
Na een bijzonder gevaarlijke tocht weder in Nederland teruggekeerd, heeft hij hoewel lichamelijk nog zeer verzwakt, de verbinding met zijn opdrachtgever weten te herstellenen tot de bevrijding van Nederland in Mei 1945 zijn werk onder zeer moeilijke en gevaarlijke omstandigheden voortgezet.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Eerste luitenant

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Honorary Companion of the Distinguished Service Order (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 5 september 1946
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 14 juli 1948
   Captain, Royal Netherlands Army, woonachtig te Wassenaar

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Maalderink blz. 143 ; VHK blz. 82 ; Allied Awards to the Dutch [25] ; Six blz. 66-68,75,81-89,99-100,115,124-125,137 ; Nieuwe Leidsche Courant, 7 juli 1948, blz. 1 ; Leidsch Dagblad, woensdag 7 juli 1948, blz. 2

Borst, C.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 21 december 1949
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door in Maart 1944 toe te treden als medewerker tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland en de vijandelijke troepenbewegingen per spoor te melden.
In het bijzonder doorde gegevens van vijandelijke militaire treinen, welke met het oog op de luchtaanvallen meestal ’s nachts waren ingelegd, op zeer snelle en nauwkeurige wijze tot de spoorwegstaking in September 1944 door te geven, welke meldingen voor de Geallieerde oorlogvoering van groot belang zijn geweest

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Bos, Arend D.

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders No.6 van 5 januari 1946
   Tweede Luitenant bij de Headquarters Company, 3rd Battalion, 41st Armored Infantry Regiment, 2nd U.S. Armored Division.

Second Lieutenant Arend D. Bos was serving as an assistant platoon leader of a machine gun platoon with the Headquarters and Headquarters Company, 3rd Battalion, 41st Armored Infantry Regiment, 2nd Armored Division, near Celles, Belgium.
On 25 December 1944, Lt. Bos' platoon was assigned to provide security for an assault gun and mortar platoons during an advance against enemy positions. By 1600 hours, the armored assault had gained its objectives. Being in a densely wooded area, some enemy positions had been by-passed during the assault. Eliminating pockets of resistance was essential, but darkness was falling. Lt. Bos' platoon was ordered to locate and eliminate enemy positions in the woods. The platoon was split, with Lt. Bos in command of one section.
Proceeding from the northeast corner, the two sections combed the woods. Light resistance was encountered by Lt. Bos' section from small arms fire. Because it was late in the day, Lt. Bos led his section boldly and rapidly through the dense forest so that he could complete as much of his mission as possible before dark. Lt. Bos' section killed an estimated five enemy soldiers and captured one officer and ten men.

Bron: Schlegel blz. 100

Bos, A.F. ("Fred")

Overleden in Californië, Verenigde Staten, op 2 juli 2009.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Militie-sergeant-majoor-luchtschutter der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 229 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Bos, B. van den

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 8 juni 1944
   Derde stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Bussum'

Bron: BL/BK blz. 243

Bos, Carel Gerrit

Geboren te Amsterdam op 23 december 1922. Overleden te Kamp Vught op 5 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 21 van 22 juli 1953 (postuum)
   Burger, lid van het verzet

Bron: BL/BK blz. 220 ; www.ogs.nl

Bos, Hendrik J.

Geboren op 13 december 1919.
Ad.1 KMR (01-05-1946), LTZ3 KMR (01-05-1947), e.o. en LTZ2 (01-05-1949), e.o. 01-01-1952.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.2,VHK,MOK,NCM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 20 oktober 1944
   Matroos der eerste klasse zeemilicien

Bron: BL/BK blz. 185,243 ; VHK blz. 82 ; NKM 1968 blz. 321

Bos, Jan Hendrik

Bekende onderscheidingen: BK,KCBC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 5 juni 1942
   Tweede stuurman, aan boord van het m.s. 'Aagtekerk'

Commendation (GB)
   1942
   Second Officer, m.v. 'Aagtekerk'

  A ship had been torpedoed in convoy. The Fourth Officer of the ship next astern sighten the periscope of a submarine 10 degrees on the starboard bow about 130 yards away. The ship was already turning to starboard to get out of the way of the torpedoed ship, but the Master promptly turned her more rapidly. When the periscope, which was sticking 10 feet out of the water, was abreast the starboard bow and not more than 10 yards away, the instrument was sprayed with machine gun fire. When abeam of No. 3 hatch (before the bridge) the periscope was no longer vertical but heeling towards the ship. Abeam of the bridge the stern and part of the hull were seen sticking about three feet out of the sea, suggesting that the submarine was standing on end in the sea. The ship then turned further and hit the submarine again with her stern.
  When the submarine came free of the stern four shells were fired at her as she disappeared. The success was due to the prompt action taken by the Master and the rapid way in which his orders were executed by the Chief and Third Engineers in the engine-room, and by the Third Officer, who took the wheel, as the rapid sequence of orders was beyond the native quarter-master. The Chief Officer was most efficient in seeing that all orders were carried out, and the gunners were very prompt in opening fire the moment their guns could bear.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 766 ; BL/BK blz. 243 ; Koopv. blz. 22,52

Bos, Jan Jacob

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Voormalig korporaal der Militaire Politie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in de vroege morgen van 10 Mei 1940, behorende tot het Detachement Politietroepen AFFERDEN (Limburg) van de 3e Compagnie van het 15e Grens-Bataljon, opdracht ontvangen hebbende, het pontveer bij AFFERDEN te laten springen, dit bevel op onverschrokken wijze uit te voeren. In het bijzonder door, nadat het vuurkoord daartoe was aangestoken en de ontploffing achterwege bleef, tot tweemaal toe onder gevaar voor eigen leven - ook in verband met het vijandelijk vuur - naar de veerpont te begeven en het vuurkoord opnieuw aan te steken, waardoor tenslotte de veerpont tot zinken werd gebracht. Voorts door daarna tot het uiterste deel te nemen aan de verdediging van de Westelijke oever van de Maas tegenover AFFERDEN en daarbij de vijand, bij het oversteken met rubber boten van de Maas, verliezen toe te brengen.

Bron: BL/BK blz. 243 ; met dank aan de heer B. Keers

Bos, P.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 16 mei 1941
   Eerste Stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Pendrecht'

Bron: Koopv. blz. 7,40

Bos, W.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Burger

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 247

Bos, W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 15 april 1941
   Stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Delta' (?)

Bron: BL/BK blz. 243