Terug naar Decorati
Terug naar de index

Onderscheidingen aan Nederlanders voor deelname aan internationale Vredesoperaties

Kamp - Zwanink

Kamp, Henricus Gregorius Jozeph ("Henk")

Geboren te Hengelo, Overijssel, op 23 juli 1952.
Stafmedewerker bij een groothandel (?-1977), lid van de gemeenteraad van Borculo (05-09-1978/05-1994), fiscaal rechercheur (1980/1986), wethouder van Borculo (29-04-1986/05-1994), loco-burgemeester van Borculo (1990/1994), lid van de Provinciale Staten van Gelderland (07-1986/05-1994), lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (17-05-1994/22-07-2002), minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (22-07-2002/27-05-2003), minister van Defensie (12-12-2002/2007), lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (30-01-2003/27-05-2003), lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (30-11-2006/heden).
Bekende onderscheidingen: GWMAK

High State Medal of Ghazi Wazir Mohammad Akbar Khan (AFG)
   ? ; 13 februari 2007 uitgereikt door president Hamid Karzai
   Minister van Defensie

Bron: Defensiekrant nummer 7, 15 februari 2007 ; www.parlement.com

Keij, M.A.J.W. ("Rien")

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. ? van 5 februari 2018 ; uitgereikt te Apeldoorn op 2 juli 2018
   Luitenant-kolonel-vlieger der Koninklijke Luchtmacht

Kloek, Jeffrey J.M.

Bekende onderscheidingen: KV,HVO

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 05.002282 van 17 juni 2005
   Uitgereikt op het Binnenhof te 's-Gravenhage op 29 juni 2005
   Soldaat eerste klasse van het Regiment Limburgse Jagers
   Wegens:

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door op 17 mei 2004 tijdens het inrichten van een Vehicle Checkpoint op de route Jackson een door de vijand massaal uitgevoerde vuuroverval met gericht vuur te beantwoorden terwijl hij zelf onder vuur werd genomen. Door deze onder moeilijke omstandigheden uitgevoerde actie bood hij zijn eenheid de gelegenheid om hun vuurpositie in te nemen om het massale vuur te kunnen beantwoorden waardoor de vijandelijke aanval is afgeslagen en de vijand zich terugtrok.

Bron: Factsheet Inzet in Irak, Nederlands Instituut voor Militaire Historie, 1 mei 2009 ; met dank aan de heer R.W. Rijpkema

Kok, Pieter Cornelis

Geboren te 's-Gravenhage op 26 oktober 1946.
LTZ3 (01-08-1967), Cdr. (16-12-1993), e.o. 30-11-2001.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,HMV3,XXX,MARM,BSTR,KLM,MKL

Bronze Star Medal (US)
   199?
   Kapitein-ter-zee

Bron: KIM 5764

Koole, P.H.P. ("Peter")

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   ? ; uitgereikt door minister Middelkoop op het Plein te 's-Gravenhage op 14 april 2010
   Sergeant van het Wapen der Genie
   Volgens persbericht Defensie uitgereikt wegens:

Zijn moedig en beleidvol optreden onder vijandelijk vuur waardoor hij zich heeft onderscheiden en daarmee het belang van het Koninkrijk heeft gediend.
Sergeant Koole nam op 7 september 2008 deel aan een patrouille in de Baluchi-vallei te Afghanistan. Een pantservoertuig van hun eenheid werd getroffen door een zogenaamde bermbom. Daarbij werd een deel van de bemanning uit het voertuig geslingerd. Andere bemanningsleden klommen uit het inmiddels brandende voertuig.
Sergeant Koole en andere leden van de patrouille snelden de collega’s van het geraakte voertuig te hulp. Hierbij heeft sergeant Koole met zijn mijnendetector zeker gesteld dat er geen mijnen of andere explosieven bij het getroffen voertuig lagen. Het vuur had intussen de in het getroffen voertuig aanwezige munitie bereikt en liet die exploderen. Sergeant Koole is met gevaar voor eigen leven op het brandende voertuig geklommen om korporaal Van Dijken te helpen, die via een luik aan de bovenzijde het voertuig ingedoken was om de nog in het voertuig liggende soldaat der eerste klasse Jos ten Brinke eruit te kunnen halen.
Het vuur en de exploderende munitie trotserend zijn sergeant Koole en korporaal Van Dijken er samen in geslaagd om soldaat Ten Brinke uit het voertuig te halen. Daarna is sergeant Koole een tweede keer naar het brandende en exploderende voertuig gegaan om een voor de eenheid essentieel uitrustingsstuk te bergen. De directe uitwerking van de bermbom bleek achteraf fataal te zijn geweest voor Jos ten Brinke.

Bron: Brons nummer 67, blz. 5 ; www.mindef.nl

Korps Commandotroepen

Bekende onderscheidingen: MWO.4

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 2016000214 van 4 februari 2016
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 15 maart 2016

het feit dat het Korps Commandotroepen zich heeft onderscheiden door daden van moed, beleid en trouw gedurende zijn inzet in Afghanistan in de periode maart 2005 tot september 2010. Door moedig, initiatiefrijk en beleidvol optreden werden 170 operaties, waarbij meer dan 110 keer intensief gevechtscontact met de vijand plaatsvond, succesvol uitgevoerd. Door professioneel en zorgvuldig optreden in slecht overzichtelijk terrein en tegen een slecht herkenbare vijand, waarbij vaak een hoog risico van zelfopoffering werd genomen, werden eigen verliezen beperkt en werd nevenschade aan non-combattanten geminimaliseerd.

Bron: Ministerie van Defensite (2016)

Kroon, Marinus Johannes ('Marco')

Geboren te 's-Hertogenbosch op 15 juli 1970.
Marinier algemeen (07-08-1989), uitzending Operatie Provide Comfort (1991), Mariniers detachement op Aruba (1991-1992), uitzending United Nations Transitional Authority Cambodia (UNTAC) in Cambodja (1993), naar de Landmacht, Koninklijke Militaire School te Weert, groepscommandant bij het 17de Pantserinfanterie Bataljon te Oirschot (1995), uitzending naar Bosnië (1996), naar het Korps Commando Troepen (1998), uitzending naar Bosnië - Joint Commissioned Observer missie (2000), naar de Koninklijke Militaire Academie, pelotonscommandant bij het 17de Pantserinfanterie Bataljon, uitzending naar Bosnië - Stabilisation Force (SFOR) missie (2003), pelotonscommandant bij 108 Commandotroepen Compagnie (2004), uitzending naar Stabilisation Force Irak in 2004 en Afghanistan (2005, 2006 en 2007), stafofficier bij het kenniscentrum van het Korps Commando Troepen (2008).
Bekende onderscheidingen: MWO.4,HVN3,HMV3,HMV4.2,HVO.5,B.Med.,LmM,KLO.2,NSF.2,UNTAC,NATOFY.2,NATONA5,NATOA5,NATONA5.2

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 08.003545 van 8 december 2008
   Uitgereikt door Koningin Beatrix op het Binnenhof te 's-Gravenhage op 29 mei 2009
   Kapitein van Wapen der Infanterie
   Wegens:

het zich in de strijd hebben onderscheiden door uitstekende daden van moed, beleid en trouw in de periode maart tot augustus 2006 als pelotonscommandant ingedeeld bij de Task Force Uruzgan, Regional Command South van de NAVO Internationa Security Assistance Force in Afghanistan. In het genoemde tijdvak heeft de kapitein Kroon onder zeer zware terrein- en klimatologische omstandigheden tegenover een asymmetrisch opererende vijand op bijzonder kundige, inventieve en inspirerende wijze leiding gegeven aan zijn eenheid. Het is mede hieraan te danken dat hij veelvuldig gevechtsacties in het voordeel wist te beslechten, zonder personele verliezen aan eigen zijde. Het betrof hier in het bijzonder het overnemen van gevechtscontact van een ISAF-coalitiepartner, waardoor deze gevechtseenheid in staat werd gesteld een zwaargewonde af te voeren. Op een ander moment, terwijl de boordschutter van zijn eigen voertuig gewond was geraakt, leidde hij zijn eenheid uit een hinderlaag. Ook voerde hij tijdens een operatie negen dagen achtereen gevechtsacties uit, warbij een oord, een bergpas en een vallei van vijanden werden gezuiverd. Hierbij schroomde hij niet grote persoonlijke risico's te nemen.

Bron: www.mindef.nl ; Brons nummer 66, p. 27

Lodder, Hans Rochus

Geboren te Schiedam op 7 juli 1960.
LTZ3 (01-05-1982), KLTZ (10-05-1999), KTZ
Bekende onderscheidingen: R.1,HMV4,HVO.1,XXV,MARM,NATO

De Ruyter-medaille in goud
   Uitgereikt door minister Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat op 23 maart 2011
   Kapitein-ter-zee, commandant van Hr.Ms. fregat 'Tromp'

Bron: KIM 6786 ; www.mindef.nl, 23 maart 2011

Luijsterburg, J.A.M. ("Joost")

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. ? van 5 februari 2018 ; uitgereikt te Apeldoorn op 2 juli 2018
   Luitenant-kolonel-vlieger der Koninklijke Luchtmacht

Mac Mootry, J.R. ("Jeff")

Geboren te Doorn in 1964.
Bekende onderscheidingen: MDNF.1

Médaille de Defense National en or (F)
   Uitgereikt op 14 juli 2010
   Luitenant-kolonel der Mariniers, Hoofd Operatiën van Task Force Uruzgan

Bron: www.defensie.nl

Martens, R.T.F. ("Rob")

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   ? ; uitgereikt door minister Middelkoop op het Plein te 's-Gravenhage op 14 april 2010
   Adjudant van de Koninklijke Luchtmacht
   Volgens persbericht Defensie uitgereikt wegens:

Zijn moedig en beleidvol optreden onder vijandelijk vuur waardoor hij zich heeft onderscheiden en daarmee het belang van het Koninkrijk heeft gediend.
Op 20 augustus 2007 was adjudant Martens van de Explosieven Opruimingsdienst toegevoegd aan een gemotoriseerde patrouille in de omgeving van Chora in Afghanistan. De eenheid liep in een hinderlaag en kwam onder hevig vijandelijk vuur te liggen. Hierbij werd een pantservoertuig uitgeschakeld door een vijandelijke granaat. Op eigen initiatief besloten adjudant Martens en luitenant Pickhard poolshoogte te nemen bij het getroffen voertuig.
Om hun collega’s te bereiken verlieten zij hun veilige Bushmaster en trotseerden hevig vijandelijk vuur. Ze troffen achter het voertuig 2 gewonde collega’s aan en brachten hen onder vijandelijk vuur in veiligheid. Daarna stelden ze zich opnieuw bloot aan hevig vijandelijk vuur om bij het uitgeschakelde pantservoertuig een derde gewonde collega op te halen. Ook hem wisten zij in veiligheid te brengen.
Adjudant Martens heeft hiermee samen met luitenant Pickhard het leven gered van de 3 gewonde collega's.

Bron: www.mindef.nl

Meijde, Erik van der

Bekende onderscheidingen: KV,HVO

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 07.000545 van 10 februari 2007
   Soldaat der eerste klasse van het Wapen der Infanterie
   wegens:

zijn moedig en beleidvol optreden tijdens een vijandelijke aanval waardoor hij zich heeft onderscheiden en daarmee het belang van het Koninkrijk gediend.
Op 4 september 2006 heeft hij, tijdens een zware vijandelijke aanval op de Forward Operating Base Martello (provincie Kandahar, Afghanistan), op eigen initiatief zijn dekking verlaten om, met groot gevaar voor eigen leven, de open vlakte te overbruggen tussen hem en zijn pantservoertuig YPR en vervolgens met het 25 mm boordkanon van dit voertuig gericht vuur uit te brengen, waarbij hij genoodzaakt was door het niet functioneren van het hydraulisch systeem en de warmtebeeld apparatuur het kanon handmatig en deels boven pantser te bedienen met de daaraan verbonden persoonlijke risico's. Met zijn koelbloedig optreden heeft hij de vuurdekking geleverd die het anderen mogelijk maakte hun gevechtsposities in te nemen. Hij heeft hierdoor een groot aandeel gehad in het afslaan van de vijandelijke aanval en het behoeden van zowel de eenheid als de gehele basis voor groter onheil en slachtoffers.

Bron: met dank aan de heer H.J. Huisman

Neef, Berend ("René")

Geboren op 10 november 1970.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   ? ; uitgereikt op 7 oktober 2009
   Sergeant der eerste klasse van het Wapen der Infanterie
   Volgens persbericht Defensie uitgereikt wegens:

Sergeant Rene Neef zag tijdens een vuurgevecht dat het de luitenant Spanhak niet lukte om de geraakte collega soldaat eerste klasse Tim Hoogland in veiligheid te brengen. Hij besloot zelfstandig en op eigen initiatief om de bescherming van zijn Bushmaster te verlaten om de luitenant te assisteren bij het ophalen van Tim Hoogland. Hetgeen zij samen onder zwaar vuur uitvoerden.

Bron: Brons 66, p. 27 ; Brons 95, p. 14 ; www.mindef.nl

Nieuwenhuis, M.B.H. ("Martijn")

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   ? ; uitgereikt op 7 oktober 2009
   Korporaal der eerste klasse van het dienstvak van de logistiek
   Volgens persbericht Defensie uitgereikt wegens:

Korporaal der eerste klasse Martijn Nieuwenhuis heeft tijdens een aanval op zijn brandstofkonvooi onder aanhoudend vijandelijk vuur met zijn bergingsvoertuig een geschaarde en gevulde brandstofwagen van de weg gehaald. De chauffeur van dit voertuig was door vijandelijk vuur getroffen en zijn voertuig blokkeerde de enige uitweg uit de hinderlaag. Door zijn actie kon het brandstofkonvooi uit de hinderlaag breken. Hij heeft daarbij bovendien de eerder geschaarde brandstofwagen met de voor de Task Force Uruzgan essentiële brandstof alsnog meegenomen.

Bron: www.mindef.nl

Peterse, J.C. ("Björn")

Geboren op 21 mei 1979. Omgekomen bij een parachute-ongeval op 9 maart 2007.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. ? van 3 oktober 2009 (postuum)
   Uitgereikt op 7 oktober 2009
   Kapitein van het Wapen der Infanterie

het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand waardoor hij zich heeft onderscheiden en daarmee het belang van het Koninkrijk gediend.
In de periode augustus tot en met december 2006 heeft kapitein Peterse als pelotonscommandant van de 2e (Nederlandse) Special Forces Task Unit in Afghanistan, aan meerdere operaties deelgenomen in de omgeving van Tarin Kowt en de Baluchi Vallei, waarbij hij herhaaldelijk blijk heeft gegeven van het bewust en weloverwogen nemen van grote persoonlijke risico's. Tijdens een operatie in de omgeving van Wanu, wist hij tijdens een vuurgevecht het initiatief te herkrijgen waarbij hij zijn eenheid uit haar benauwde positie wist te manoeuvreren. Tijdens een operatie in de omgeving van Abbas Ali en Kala Kala voerde hij het bevel over het Special Forces detachement van de met de operatie belaste taakgroep. Zijn eenheid raakte hierbij in een zwaar gevecht met numeriek sterkere vijandelijke eenheden verwikkeld. Kapitein Peterse wist ook hier het initiatief te verkrijgen, waarbij het gevecht in zijn voordeel werd beslecht. Bij een operatie in de Baluchivallei, ter ondersteuning van Amerikaanse en Afghaanse coalitiepartners heeft kapitein Peterse de hem beschikbare middelen effectief ingezet. Hierdoor slaagde hij er in, ondanks munitieschaarste, de eenheden binnen het coalitieverband inzetbaar te houden. Bij verschillende operaties wist hij door zijn doortastend, beleidvol en moedig optreden, onder veelal zware geografische en klimatologische omstandigheden, levens te redden onder eigen troepen en coalitiegenoten.

Bron: www.mindef.nl

Pickhard, D.C. ("Dennis")

Kapt. (01-10-2014).
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   ? ; uitgereikt door minister Middelkoop op het Plein te 's-Gravenhage op 14 april 2010
   Eerste luitenant van de Koninklijke Luchtmacht
   Volgens persbericht Defensie uitgereikt wegens:

Zijn moedig en beleidvol optreden onder vijandelijk vuur waardoor hij zich heeft onderscheiden en daarmee het belang van het Koninkrijk heeft gediend.
Op 20 augustus 2007 was luitenant Pickhard van de Explosieven Opruimingsdienst toegevoegd aan een gemotoriseerde patrouille in de omgeving van Chora in Afghanistan. De eenheid liep in een hinderlaag en kwam onder hevig vijandelijk vuur te liggen. Hierbij werd een pantservoertuig uitgeschakeld door een vijandelijke granaat. Op eigen initiatief besloten luitenant Pickhard en adjudant Martens poolshoogte te gaan nemen bij het getroffen voertuig.
Om hun collega’s te bereiken, verlieten zij hun veilige Bushmaster en trotseerden hevig vijandelijk vuur. Ze troffen achter het voertuig 2 gewonde collega’s aan en brachten hen onder vijandelijk vuur in veiligheid. Daarna stelden ze zich opnieuw bloot aan hevig vijandelijk vuur om bij het uitgeschakelde pantservoertuig een derde gewonde collega op te halen. Ook hem wisten zij in veiligheid te brengen.
Luitenant Pickhard heeft hiermee samen met adjudant Martens het leven gered van de 3 gewonde collega's.

Bron: Brons 67, p. 6 ; Brons 80, p. 5 ; www.mindef.nl

Poelma, C.F.C. ("Kees")

Bekende onderscheidingen: HVN.2,HMV1,HMV4,HVO.2,Z.Med.,IM.80,KMAR,KLO,NSF,KNSF,UNAVEM,UNIPTF,NATONA5,WEU,EUPOL,MFO,ACM,USACM

Army Commendation Medal (US)
   Uitgereikt op 27 april 2010
   Kapitein van het Wapen der Marechaussee, NATO Training Mission-Afghanistan

For exceptional meritorious service while deployed in support of Operation Enduring Freedom as Assistant Operations Officer, CTAG-P, NATO Training Mission - Afghanistan and Combined Security Transition Command - Afghanistan. Captain Poelma's leadership and dedication were instrumental in the development of the Afghan Border Police NCO Corps Traning Program. His diligent efforts building a comprehensive training strategy have produced capable leaders within the Afghan Border Police. His performance of duty in a combat zone reflects great credit upon himself, the NATO Training Mission - Afghanistan and Combined Security Transition Command - Afghanistan, the United States of Amerika and the Netherlands.

Bron www.mindef.nl, 29 juni 2010

Rab, Eric

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. ? van 5 februari 2018 ; uitgereikt te Apeldoorn op 2 juli 2018
   Kolonel-vlieger der Koninklijke Luchtmacht

Raijmann, Jean Paul

Geboren in juli 1966.
Kpl.Marns. (19-09-1996).
Bekende onderscheidingen: HVN3,HMV4.2,HVO,B.Med.,NATOFY.2,UNTAC,BSTR.v

Bronze Star Medal with 'V'-device (US)
   ? ; uitgereikt te Volkel op 26 augustus 2009
   Sergeant der eerste klasse der Koninklijke Luchtmacht

Bron: NOKM 2001 blz. 148 ; Defensiekrant, nummer 30, 3 september 2009 ; Brons nummer 67, blz. 11-12

Ruiter, Roy Pieter Johannes de

Geboren te Arnhem op 12 augustus 1981.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,HVO.6,LuMM,NATO.NA5

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   Koninklijk besluit no. 2018000906 van 22 mei 2018
   Reserve-majoor-vlieger der Koninklijke Luchtmacht
   Wegens:

het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw als vlieger van een Apache gevechtshelikopter tijdens vijf offensie grondoperaties in de maanden december 2006, januari 22008 en september 2009 in Afghanistan. In genoemde maanden trad de toenmalige kapitein-vlieger De Ruiter ten dienste van de eigen grondtroepen op als gezagvoerder en missiecommandant luchtoptreden tegen goed georganiseerde Taliban en gelieerde tegenstanders op de grond. Kapitein-vlieger De Ruiter was een gedreven pleitbezorger van de continue beschikbaarheid van gevechtshelikopters als pre-planned ondersteuning bij grondoptreden. Regelmatig konden de gevechtshelikopters echter alleen op afroep beschikbaar worden gesteld. Kapitein-vlieger De Ruiter zorgde daarom dat hij steeds in een vroeg stadium bij de planning van grondoperaties werd betrokken om zo een goed beeld te krijgen van wat hem te wachten stond als zijn helikopters zouden worden ingezet. Zo organiseerde hij een keer een helikopteroefening in de buurt van de eigen grondeenheid, waarvan hij had ingeschat dat die op een bepaalde positie in een vijandelijke hinderlaag kon lopen en wist de eenheid snel en adequaat te ontzetten toen dat daadwerkelijk gebeurde. Tevens leverde hij met zijn tactisch inzicht en zijn vermogen om creatief buiten bestaande kaders te denken, een waardevolle bijdrage aan een gedegen voorbereiding van operaties. Met de verantwoordelijke voor het grondoptreden G.P. Tuinman (RMWO) bedacht hij het gewaagde en met groot succes uitgevoerde plan om bommenmakers van de Taliban uit te schakelen door bij verrassing met helikopters midden in hun dorp te landen. Kapitein-vlieger De Ruiter behield tijdens de operaties een zeer goed overzicht van de toestand in de lucht en op de grond, coördineerde met de commandant op de grond en wist menigmaal te voorkomen dat meer slachtoffers vielen. Diverse keren positioneerde hij zijn eigen gevechtshelikopter met gevaar voor eigen leven zodanig dat hij het vijandelijk vuur als het ware naar zich toe trok om zo eigen grondtroepen die zich in uitzichtloze posities bevonden te dekken. Hij werd daarbij herhaaldelijk gericht door vijandelijke vuur beschoten. Tijdens meerdere operaties, waarbij de eigen troepen langdurig onder zwaar vijandelijk vuur lagen, gaf hij opdracht aan de tweede aanwezige gevechtshelikopter om terug te keren en brandstof en munitie te laden. Kapitein-vlieger De Ruiter accepteerde daarmee het verhoogde risico dat hij gedurende die tijd op zichzelf was aangewezen. Tijdens een operatie in september 2008, waarbij een Nederlandse militair sneuvelde, vloog hij met groot persoonlijk risico uiterst langzaam en laag om een van het slachtoffer in het terrein achtergebleven vitaal uitrustingsstuk te vinden om te kunnen vernietigen. Dit lukte, waardoor belangrijk materiaal niet in handen van de vijand viel. Kapitein-vlieger De Ruiter zocht vaak weloverwogen de grens op van wat voor mens en machine mogelijk was. Hij wist zijn mensen te overtuigen van de uitvoerbaarheid van zijn plannen, ook wanneer die afweken van wat gebruikelijk was. Veel van zijn creatieve en visionaire ideeën zijn later omgezet in standaardprocedures. Hij was een professioneel en inspirerend leider en deed beduidend meer dan van hem verwacht mocht worden. Hij was onvoorwaardelijk trouw aan zijn eigen mensen en de grondgebonden eenheden. Hij pastte geweld proportioneel toe. Bij twijfel over de legitimiteit of bij een risico op nevenschade, vuurde hij niet. Ook niet onder grote druk, als hij over de radio hoorde dat de grondtroepen zwaar onder vijandelijk vuur lagen. De inzetregels en het mandaat waren voor hem heilig.

Schol, Wesley Emmanuel

Geboren te Assen op 31 maart 1987. Gesneuveld nabij Deh Rawod, Uruzgan, Afghanistan, op 12 januari 2008.
Bekende onderscheidingen: KV,HVO,NATOMSM

Kruis van Verdienste
   ? (postuum) ; uitgereikt te Bronbeek op 16 oktober 2008
   Soldaat der eerste klasse

Meritorious Service Medal (NATO)
   ? (postuum) ; uitgereikt te Bronbeek op 16 oktober 2008
   Soldaat der eerste klasse

Bron: Brons nummer 62 blz. 16-18 ; www.ogs.nl

Schoonhoven, Sebastiaan

Bekende onderscheidingen: KV,HVO

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 07.000546 van 10 februari 2007
   Korporaal van het Wapen der Infanterie
   wegens:

zijn moedig en beleidvol optreden tijdens een vijandelijke actie waardoor hij zich heeft onderscheiden en daarmee het belang van het Koninkrijk gediend. Op 18 augustus 2006 heeft hij in de omgeving van Shingowlah (provincie Uruzgan, Afghanistan), als deelnemer aan een gemotoriseerde ISAF patrouille, het tussen bebouwing vastgelopen en onder vijandelijk vuur geraakt voertuig waarin hij zich bevond verlaten om dekkingsvuur te geven aan zijn voertuigcommandant zodat deze het voertuig en de bemanning naar een veilige plaats kon dirigeren. Door zijn koelbloedig optreden heeft hij, met groot gevaar voor eigen leven, weten te voorkomen dat er binnen zijn groep slachtoffers zijn gevallen en ernstige schade aan het materieel is toegebracht.

Bron: met dank aan de heer H.J. Huisman

Slik, H.H.G. van der

Bekende onderscheidingen: EVZ,HMV4,NATO

Ereteken voor Verdienste in zilver
   ? ; uitgereikt in september 1996
   Sergeant-majoor der Koninklijke Luchtmacht, 1 (NL) EOD-detachement IFOR

Bron: met dank aan de heer M. Peerlings

Sman, Jens van der

Bekende onderscheidingen: KV,HVO

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 07.000547 van 10 februari 2007
   Korporaal van het Wapen der Infanterie
   wegens:

zijn moedig en beleidvol optreden tijdens een vijandelijke actie waardoor hij zich heeft onderscheiden en het belang van het Koninkrijk gediend.
Op 18 augustus 2006 heeft hij als Commandant van een YPR tijdens de op een hinderlaag vastgelopen patrouille bij de terugverplaatsing van een medical civil assistance project in Moruch, (provincie Uruzgan, Afghanistan), samen met de inmiddels gearriveerde OPC van een te hulpt geschoten Patria, onder zwaar vijandelijk vuur en met gevaar voor eigen leven, de gewond geraakte chauffeur van de YPR in veiligheid weten te brengen door hem via het dakluik uit het voertuig te halen zodat deze direct kon worden overgedragen aan een algemeen militair verpleegkundige. Door zijn koelbloedig optreden zijn direct levensreddende handelingen kunnen worden uitgevoerd waardoor het leven van de gewonde militair is gespaard. Tevens zorgde hij er mede voor dat het beschadigde voertuig uit de gevaren zone werd verplaatst.

Bron: Brons nummer 62, blz. 6 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Smits, B.J.M.

Geboren op 27 juli 1979.
Bekende onderscheidingen: KV,HVO

Kruis van Verdienste
   ? ; uitgereikt te Bronbeek op 16 oktober 2008
   Korporaal der eerste klasse

Bron: Brons nummer 62 blz. 16-18, nummer 66 blz. 27

Spanhak, J.A. ("Alex")

Geboren op 27 maart 1977.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   ? ; uitgereikt op 7 oktober 2009
   Eerste luitenant van het Wapen der Infanterie
   Volgens persbericht Defensie uitgereikt wegens:

De eerste luitenant Alex Spanhak heeft blijk gegeven van buitengewoon moedig en doordacht optreden en een grote mate van zelfopoffering. Dit alles met grote persoonlijke risico’s. Toen een aantal collega´s in een benarde positie zaten heeft hij, in de wetenschap dat hij veel sneller ter plaatse kon zijn dan de Quick Reaction Force (QRF) uit Kamp Hadrian, zelfstandig en op eigen initiatief een QRF op kamp Volendam geformeerd en is eropuit getrokken om de collega’s te helpen.
Op de locatie aangekomen heeft hij onder zwaar vuur van Opposing Militant Forces geprobeerd de geraakte soldaat der eerste klasse Tim Hoogland uit de vuurlinies weg te halen. Zich bewust van de dood van Tim Hoogland heeft hij alles eraan gedaan om het moreel van zijn eenheid tijdens het nog steeds gaande zijnde gevecht zo lang mogelijk hoog te houden. Mede door de initiatieven van Alex Spanhak was het mogelijk om de eenheid van de gesneuvelde Sld1 Hoogland met succes te kunnen ontzetten en terug te laten keren.

Bron: Brons nummer 66 blz. 27 ; www.mindef.nl

Tafronti, A.H. ("Ammie")

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   ? ; uitgereikt op de KMA te Breda op 17 april 2013
   Sergeant der Mariniers

Bron: Defensiekrant, nummer 10, p. 9.

Tankink, P.T.M. ("Peter")

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. ? van 5 februari 2018 ; uitgereikt te Apeldoorn op 2 juli 2018
   Kolonel-vlieger der Koninklijke Luchtmacht

Troost, P.J. ("Pleun")

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. ? van 5 februari 2018 ; uitgereikt te Apeldoorn op 2 juli 2018
   Majoor-vlieger der Koninklijke Luchtmacht b.d.

Tuinman, Gijs Pepijn ("Gijs")

Geboren te Heerlen op 15 november 1979.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,BL,HVO.4,KLO,NATONA5

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 2014001763 van 23 september 2014
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 4 december 2014
   Majoor van het Wapen der Infanterie

het zich in de strijd hebben onderscheiden door uitstekende daden van moed, beleid en trouw in de periode augustus tot december 2009 als Commandant Meervoudig Ploegoptreden, ingedeeld in de tweede rotatie van Task Force 55 in Uruzgan, Afghanistan.
In genoemd tijdvak heeft majoor Tuinman door beleidsvolle planning en inspirerend leiderschap, eenheden onder zijn bevel vanuit de frontlinie geleid bij het succesvol uitvoeren van operaties onder zware omstandigheden. Hij straalt visie, kennis, daadkracht en rust uit.
Het is mede hieraan te danken dat tijdens een operatie in september, waarbij zijn eenheid in een zware hinderlaag liep en één militair sneuvelde, hij zijn eenheid zonder verdere verliezen kon hergroeperen en voorkomen dat de vijand deze actie kon uitbuiten.
Door zijn oncoventioneel plannen van de operaties en gebruik makend van de tactieken van de transporthelicopters, heeft hij meerdere malen de tegenstander verrast. Daardoor zijn vele operaties snel en adequaat uitgevoerd. Bij een zuiveringsoperatie in november 2009 toonde hij moed door zijn eenheid vanuit de voorste lijn te leiden en met gevaar voor eigen leven vuurcontact te provoceren waardoor de tegenstander gelokaliseerd en geneutraliseerd kon worden. De omgeving van een essentiële transportroute werd hierdoor gezuiverd van Talibanstrijders.

Bronzen Leeuw
   K.B. no. ? van 3 oktober 2009
   Uitgereikt op 7 oktober 2009
   Kapitein van het Wapen der Infanterie
   Volgens het persbericht van Defensie uitgereikt wegens:

In de periode juli tot december 2006 heeft eerste luitenant G.P. Tuinman naast zijn functie als ploegcommandant, als Tactical Air Controller en Forward Air Controller, in voorbereiding en uitvoering van opdrachten in vijandelijk beheerste gebieden, uiterst professioneel opgetreden. Door zijn grondige voorbereiding, excellente leiderschap en moedig optreden heeft hij gedurende intensieve gevechtsacties en veelal onder vijandelijk vuur, telkenmale kans gezien de vijand effectief te bestrijden. In de omgeving van Abbas Ali en Kala Kala heeft hij, ondanks het intense directe vijandelijk vuur dat op zijn posities werd afgegeven, door zijn wijze van handelen het gevecht in zijn voordeel beslecht. Zijn optreden droeg ertoe bij dat de vijandelijke invloed in deze regio zodanig werd verminderd dat waardoor coalitiegenoten zich voortaan ongehinderd konden verplaatsen. Voorts heeft eerste luitenant Gijs tijdens een grootschalig gevecht tussen Taliban en een coalitiemacht, deze coalitiemacht door effectieve aansturing van zijn eenheid, doeltreffend ondersteund.

Bron: Brons, nummer 66, p. 5 ; www.mindef.nl

Uhm, Petrus Johannes Mathias van ("Peter")

Geboren te Nijmegen op 15 juni 1955.
Rangnummer 55.06.15.520 ; KMS 1972, tltn.d.Inf. (01-08-1976), eltn. (01-08-1977), kapt. (01-11-1980), maj. (01-11-1986), ltkol. (07-01-1991), kol. (04-1995), briggen. (2000), genmaj. (07-2004), ltgen. (05-09-2005), gen. (17-04-2008).
Bekende onderscheidingen: HVN1,HMV4,HVO,XXXV,LmM,NSF,UNTSO,NATOFY,MBC.2,ZP.2a,OA,LEF.4,MCF,MMS.1

Honorary Officer of the Order of Australia
   Uitgereikt door general David Hurley te Canberra op 15 juni 2012
   Generaal, Commandant der Strijdkrachten

Bron: www.defensie.nl

Velsen, J.J. van ("Jacob")

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   ? ; uitgereikt op 7 oktober 2009
   Sergeant-majoor-instructeur van het Wapen der Infanterie
   Volgens persbericht Defensie uitgereikt wegens:

Sergeant-majoor Jacob van Velsen is op eigen initiatief de Helmand rivier over gezwommen en heeft zich tot tweemaal toe in een brandende en deels exploderende nederzetting begeven om in nood verkerende ISAF en Afghaanse militairen te redden. Hij heeft een gewond geraakte Afghaanse militair en enkele ISAF militairen uit hun benarde situatie weten te redden en in veiligheid gebracht. Na deze redding, heeft hij zorg gedragen voor de medische evacuatie van de gewonde Afghaanse militair.

Bron: Brons, nummer 66, blz. 5 ; www.mindef.nl

Veneberg, D.J.

Bekende onderscheidingen: KV,HVO

Kruis van Verdienste
   ? ; uitgereikt te Bronbeek op 16 oktober 2008
   Korporaal der eerste klasse

Bron: Brons nummer 62 blz. 16-18

Vissers, W.J. ("Maurice")

Geboren op 27 februari 1975.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   ? ; uitgereikt op 7 oktober 2009
   Sergeant der eerste klasse van het Wapen der Infanterie
Volgens persbericht Defensie uitgereikt wegens:

Sergeant Vissers heeft op zeer professionele en adequate wijze de leiding overgenomen toen zijn pelotonscommandant bij een gevechtscontact gewond raakte. Door zijn initiatief, durf en handelen was de eenheid in staat het gevecht succesvol voort te zetten. Bovendien heeft hij bewust groot risico genomen door onder vuur met zijn voertuig voorwaarts te gaan om de gewonden te kunnen evacueren en de geraakte voertuigen weer op weg te helpen. Om overzicht te kunnen behouden en om leiding te kunnen geven bleef hij daarbij onbeschermd boven pantser.

Bron: Brons nummer 66 blz. 27 ; www.mindef.nl

Vleugels, Theo W.B.

Geboren te Vaals in 1958.
KMA (1976), uitgezonden naar Libanon (UNIFIL) (1981), naar Sarajevo (1992), naar Bosnië-Herzegovina als commandant 1 (NL) Mechbat SFOR (1998), commandant Task Force Uruzgan (TFU) (2006), bgen (2007), Commandant OTCo.
Bekende onderscheidingen: EVG,HVN,HMV4,HVO,XXX,UNIFIL,NATO

Ereteken voor Verdienste in goud
   ? ; uitgereikt te Arnhem op 9 februari 2007
   Kolonel
   Voor zijn werk als Commandant Task Force Uruzgan

Bron: met dank aan de heer M. Peerlings

Vondervoort, Mike van der

Geboren te Deurne op 16 april 1984. Overleden te Neer op 4 oktober 2015.
Bekende onderscheidingen: KV,HVO

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 08.002230 van 5 augustus 2008
   Uitgereikt te Bronbeek op 16 oktober 2008
   Korporaal der eerste klasse buiten dienst, woonachtig te Heythuisen

zijn moedig en beleidvol optreden tijdens een vijandelijke aanval waardoor hij zich heeft onderscheiden en daarmee het belang van het Koninkrijk gediend.
Tijdens de operatie ISAF in Afghanistan werd op 19 januari 2007 bij een gecoördineerde vijandelijke actie in de omgeving van Sorkh Morghab ter hoogte van het tweede YPR voertuig van de patrouille een autobom tot ontploffing gebracht en de patrouille hevig onder vuur genomen. Zon-der aarzeling is hij op eigen initiatief en bewust van het persoonlijk risico medische hulp gaan verlenen aan de slachtoffers die zich nog in de YPR bevonden en aan een zwaargewonde in het andere voertuig waarbij hij, met gevaar voor eigen leven, meerdere malen onder vijandelijk vuur over open terrein de afstand tussen de beide voertuigen, heeft moeten overbruggen. Hij nam ter plekke de leiding over de aanwezige Combat Live Savers. Door zijn doortastend optreden werd verder letsel voorkomen en konden de gewonden worden gestabiliseerd en per medische evacuatie worden afgevoerd.

Bron: Brons nummer 62 blz. 16-18 ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Vonk, Dirk Anthonie

Geboren te Utrecht op 31 augustus 1968.
Sergt-maj. MARNS. (01-05-2008).
Bekende onderscheidingen: BK,EVZ,DIG,HVN3,HMV3,B.Med.,MARM,UNTAC,NATO

Bronzen Kruis
   K.B. no. 02.000314 van 17 januari 2002
   Uitgereikt in de Ridderzaal te 's-Gravenhage op 23 januari 2002
   Korporaal der Mariniers algemeen
   Wegens:

Heeft zich op 4 mei 1993 als VN-militair in Cambodja, onderscheiden door moedig en beleidvol optreden tegenover de vijand, na op de route tussen Phum Ku en Phum Ampil in een hinderlaag terecht te zijn gekomen, waarbij zijn voertuig werd beschoten. In het bijzonder heeft hij zich onderscheiden door - hoewel zelf gewond - op zeer voortvarende en koelbloedige wijze zijn zwaar beschadigde Landrover en gewonde collega-mariniers uit de gevarenzone te brengen. Vervolgens heeft hij door moedig optreden in voor hem vijandelijk gebied met gebruikmaking van zijn mitrailleur een voertuig, behorende tot één van de bij het conflict betrokken militaire fracties, tot stoppen gedwongen en gebruikt voor de evacuatie van zichzelf en zijn gewonde collega's. Zijn moedig en beleidvol optreden heeft er zonder meer toe bijgedragen dat de leden van zijn team de hinderlaag hebben overleefd.

Ereteken voor Verdienste in zilver
   Ministerieel besluit van 10 juni 1993 no. DO 055/93/16646
   Marinier der 1e klasse algemeen kortverband
   Wegens:

Heeft als VN militair in Cambodja na een beschieting van zijn voertuig op de route tussen Phum Ku en Phum Ampil in sector 1 van het operatiegebied op 4 mei 1993 op voortvarende en koelbloedige wijze zijn zwaar beschadigde landrover uit de gevarenzône gemanouvreerd. Hij heeft daarna ondanks zijn eigen letsel zodanige veiligheidsmaatregelen genomen dat zijn gewonde collega's de noodzakelijke medische behandelingen konden ondergaan.

Bron: met dank aan de heren J. Schuuring en R.W. Rijpkema

Vijgen, J.R.W. (Y.R.W.?)

Geboren op 10 september 1987.
Bekende onderscheidingen: KV,HVO

Kruis van Verdienste
   ? ; uitgereikt te Bronbeek op 16 oktober 2008
   Korporaal

Bron: Brons nummer 62 blz. 16-18, nummer 66 blz. 27

Weerd, Marc de

Known awards: USMSM,USACM

Meritorious Service Medal (US)
   Permanent Order no. 069-002 of 2010
   Uitgereikt op 27 april 2010
   Majoor van het Wapen der Koninklijke Marechaussee, NATO-Training Mission-Afghanistan and Combined Security Transmission Command-Afghanistan

Exceptionally meritorious service while deployed in support of Operation Enduring Freedom as Project/Action Officer, CJ7 ANA Training & Education Branch, NATO Traning Mission - Afghanistan and Combined Security Transmission Command - Afghanistan. Major De Weerd worked tireless to ensure 100% accountability of all weapons and partnered with the Afghan Ministry of Defense to ensure all training issues were captured and effectively resolved. His performance of duty in a combat zone reflects great credit upon self, the NATO Training Mission - Afghanistan and Combined Security Transition Command - Afghanistan, the United States and The Netherlands. 22 October 2009 to 15 April 2010.

Bron: www.mindef.nl, 29 juni 2010

Wege, A.C.H. van de

Bekende onderscheidingen: KV,HVO

Kruis van Verdienste
   ? ; uitgereikt te Bronbeek op 16 oktober 2008
   Korporaal

Bron: Brons nummer 62 blz. 16-18

Weijers, F.F.J.A. ("Franco")

Bekende onderscheidingen: KV,DIG

Kruis van Verdienste
   ? ; uitgereikt door minister Middelkoop op het Plein te 's-Gravenhage op 14 april 2010
   Korporaal der eerste klasse van het Wapen der Infanterie (b.d.)
   Volgens persbericht Defensie uitgereikt wegens:

Zijn moedig en beleidvol optreden tijdens een vijandelijk vuurgevecht waardoor hij zich heeft onderscheiden en daarmee het belang van het Koninkrijk heeft gediend.
Korporaal Weijers nam op 19 januari 2007 als plaatsvervangend groepscommandant van een geniegroep deel aan een pelotonspatrouille nabij Sorkh Morgab in Afghanistan. De patrouillerende eenheid werd getroffen door een zelfmoordaanslag met een autobom. Het voertuig van de groep van korporaal Weijers werd hierbij uitgeschakeld en meerdere militairen van de patrouille raakten gewond, onder wie de groepscommandant en de pelotonscommandant. Korporaal Weijers, zelf aan zijn hoofd verwond, verleende noodzakelijke hulp aan de gewonde collega’s en nam de leiding van de gewonde groepscommandant over.
De getroffen patrouille werd plotseling door de vijand onder vuur genomen. Korporaal Weijers' directe gevechtsleiding zorgde ervoor dat de groep in staat was het vijandelijk vuur te onderdrukken en de directe dreiging voor de gewonden weg te nemen. Hierbij is korporaal Weijers 2 keer onder direct vijandelijk vuur naar de waarnemend patrouilleleider gerend om verdere acties af te stemmen.
Met steun van de wapens van een ander voertuig en met het eigen, ter plekke onder vuur gerepareerde, voertuig hebben ze onder dekkingsvuur de gewonden van de groep in veiligheid kunnen brengen. Tijdens de terugverplaatsing van het getroffen peloton naar de patrouillebasis heeft korporaal Weijers de route onderzocht op mogelijke geďmproviseerde explosieven. Op de basis aangekomen werd de ernst van de verwondingen van korporaal Weijers zelf pas duidelijk, waarop hij naar Nederland werd gevlogen voor behandeling. Door het moedig en beleidvol optreden van korporaal Weijers is voorkomen dat er meer slachtoffers zijn gevallen bij de eenheid.

Bron: www.mindef.nl

Wiesken, Dyron X.M.

Geboren op 1 juli 1976.
Bekende onderscheidingen: KV,HVO,NATO

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 09.002621 van 22 september 2009
   Uitgereikt te Breda op 7 oktober 2009
   Wachtmeester van het wapen der Cavalerie
   Wegens:

zijn moedig en beleidvol optreden onder vijandelijk vuur waardoor hij zich heeft onderscheiden en daarmee het belang van het Koninkrijk gediend. Tijdens de operatie Kapcha As op 12 januari 2008 in de omgeving van Deh Rawod, Afghanistan, heeft wachtmeester Wiesken, op eigen initiatief en met gevaar voor eigen leven, de zwaar gewond geraakte korporaal Van der Kuilen uit vijandelijk vuur weten af te voren. Door zijn doortastend optreden kon korporaal Van der Kuilen snel medisch worden behandeld waardoor zijn leven werd gered.

Bron: Brons nummer 66, blz. 27 ; www.mindef.nl

Willems, D.G. ("Dominique")

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   ? ; uitgereikt door minister Middelkoop op het Plein te 's-Gravenhage op 14 april 2010
   Korporaal van het Korps Mariniers
   Volgens persbericht Defensie uitgereikt wegens:

Zijn moedig en beleidvol optreden tegenover de vijand waardoor hij zich heeft onderscheiden en daarmee het belang van het Koninkrijk heeft gediend.
Op 16 juli 2008 maakte de toenmalig tijdelijk korporaal Willems deel uit van een Operational Mentor and Liaison Team. Op die dag begeleidde hij een geweergroep van het Afghaanse nationale leger tijdens een patrouille in de Baluchi-vallei. Hij liep hierbij voorop. Toen de geweergroep onder direct vijandelijk vuur kwam te liggen, bracht korporaal Willems de eenheid op eigen initiatief op linie. Hierdoor konden zij effectief terugvuren op de vijand.
Terwijl dit vuurgevecht nog gaande was, bemerkte korporaal Willems een ophanden zijnde aanval op de flank van zijn eenheid. Op die cruciale momenten van de strijd was er geen contact mogelijk met zijn eenheidscommandant voor het ontvangen van directe orders. Korporaal Willems nam hierop wederom eigen initiatief door onder direct vijandelijk vuur 3 Afghaanse militairen op een nieuwe positie te plaatsen. Hierdoor werd de aanval in de flank afgeslagen en een omsingeling voorkomen. Om de rest van de eenheid verder aan te sturen en het contact met zijn eenheidscommandant te herstellen, is korporaal Willems weer teruggekeerd naar zijn uitgangspositie. Hiervoor moest hij 20 meter open terrein oversteken en vijandelijk vuur trotseren.
Door het getoonde leiderschap, zijn moed en tactisch inzicht, heeft korporaal Willems verliezen aan eigen zijde voorkomen en het vertrouwen van het Afghaanse leger in de coalitiegenoten bestendigd en verdiept.

Bron: Brons nummer 67, blz. 7www.mindef.nl

Willems, J.S. ("Jaap")

Bekende onderscheidingen: HVO,GMMK

State Medal of Ghazi Meir Masjidi Khan (AFG)
   22-02-2006
   Toestemming tot dragen op de uniform bij besluit Minister van Defensie d.d. 22-06-2007
   Generaal-majoor-vlieger der Koninklijke Luchtmacht, plaatsvervangend commandant International Security Assistance Force (ISAF) in Kaboel

I would like to express my deepest appreciation and profound gratitude for MG. Jaap Willemse outstanding contribution to the security as well as construction and rebuilding of Afghanistan through effective leading of PRT teams.
As an Officer, Gentleman and a Leader he performed exceptionally and with great distinctions.

Bron: Defensiekrant nummer 19, 11 mei 2006

Zwanink, D.

Bekende onderscheidingen: HVO,NATOMSM

Meritorious Service Medal (NATO)
   ? ; uitgereikt te Bronbeek op 16 oktober 2008
   Korporaal

Bron: De Volkskrant, 17 oktober 2008