Terug naar Decorati
Terug naar de Zilveren Anjer

Decorati van de Zilveren Anjer

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

W

Waalkens, A.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1989 toegekend

Waard, mr. Romke de

Geboren te Groningen op 5 april 1919. Overleden te Voorschoten op 4 september 2003.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ZA,StS.3

De Zilveren Anjer werd in 1966 toegekend, wegens:

Zijn naast zijn drukke ambtsbezigheden met grote liefde, bekwaamheid en energie gevoerde indrukwekkende arbeid voor het behoud van het klokkenspel, het draaiorgel en de speeldoos, waardoor hij er in slaagde de belangstelling te doen herleven en te vernieuwen voor een aantal typisch Nederlandse cultuuruitingen die in vergetelheid dreigden te raken.
In hem zij tevens geëerd de arbeid van de zeer velen die er met hem toe bij droegen dat de beiaard in Nederland de erkenning hervond als volwaardig muziekinstrument; die bijdroegen tot de vernieuwing van de belangstelling voor het draaiorgel en de speeldoos en in het museum 'Van Speeldoos tot Pierement' te Utrecht een blijvende plaats stichten voor het bewaren en exposeren van mechanische muziekinstrumenten.

Bron: ZA blz. 97 ; www.cultuurfonds.nl ; Overlijdensadvertentie

Waning, C.J.W. van

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1965 toegekend

Wertheim, Johannes Gustaaf ('Jobs')

Geboren te Amsterdam op 4 maart 1898. Overleden op 6 januari 1977.
Bekende onderscheidingen: MM.1,ZA

De Zilveren Anjer werd in 1960 toegekend, wegens:

De oorspronkelijkheid, de volharding en het enthousiasme door hem aan de dag gelegd bij de ontwikkeling van zijn plan tot spreiding van de kennis van ons cultuurbezit aan beeldende kunst van vroeger en thans, welke uiteindelijk hebben mogen leiden tot de oprichting van de Stichting 'Openbaar Kunstbezit', waardoor bij tallozen een nieuw begrip voor en nieuwe kennis van onze cultuurschatten werd gewekt.

Bron: ZA blz. 71 ; www.cultuurfonds.nl

Wessels, E.R.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1961 toegekend, wegens:

Zijn jarenlange, onvermoeide en stimulerende arbeid in het belang van een ruime culturele ontplooiing der Surinaamse samenleving welke arbeid vooral vorm kreeg enerzijds in het Cultureelcentrum Suriname, met zijn bibliotheekwerk voor ouderen en de jeugd, met zijn toneel- en balletvoorstellingen, zijn educatieve filmarbeid, zijn culturele vorming van de jeugd, en anderzijds in het Surinaamse Orkest, dat onder zijn bezielende en bekwame leiding in verschillende vormen ondanks vele en verschillende moeilijkheden heeft stand gehouden en niet alleen, maar uiteindelijk als Surinaams Philharmonisch Orkest een verdiende goede reputatie ook buiten Suriname heeft weten te verwerven.

Bron: ZA blz. 75 ; www.cultuurfonds.nl

Westendorp-Osieck, mevrouw J.E.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1956 toegekend, wegens:

Het tezamen met nu wijlen haar echtgenoot met zeer grote liefde, geduld, goede smaak en wetenschappelijke speurzin bijeen brengen en houden van een bijzonder belangrijke, uitgebreide collectie Aziatische kunst en het bestemmen van deze collectie voor openbaar bezit.

Bron: ZA blz. 52 ; www.cultuurfonds.nl

Westra, S.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 22 juni 1994 toegekend, wegens:

De bijzondere verdienste van de heer Sjoerd Westra, gastechnicus bij het nutsbedrijf Frigem, is zijn inzet voor de Nederlandse, in het bijzonder de Friese muziekkorpsen. Met vakmanschap en geestdrift heeft hij meer dan dertig jaar lang als instructeur, componist en animator vooral de rol van het slagwerk een nieuw elan en nieuw karakter verleend.

Bron: ZA2 blz. 16 ; www.cultuurfonds.nl

Wieder, F.C.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1971 toegekend

Wiegersma, M.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1967 toegekend

Wiel, dr. H.J. van der

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1986 toegekend

Wielen, Jarig van der

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1950 toegekend, wegens:

Naast het reeds eerder ontwikkelde, prachtig geslaagde buurthuiswerk op 'Allardsoog', voor het nemen in 1931 van het zo belangrijk gebleken initiatief tot het stichten van de Volkshogeschoolbeweging in Nederland en de zeer grote stuwende en bezielende kracht aan den uitbouw hiervan gegeven.
In hem zij tevens het uitnemende werk der Nederlandse Volkshogescholen geëerd.

Bron: ZA blz. 17

Wolf, ir. F.S. de

Geboren te Sneek in 1937.
Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 28 juni 2006 toegekend, wegens:

Foeke de Wolf zet zich al jaren met liefde en enthousiasme in voor de beiaardcultuur. Als voorzitter van de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging heeft hij symposia en compositiewedstrijden georganiseerd, en het internationale beiaardconcours nieuw leven ingeblazen. Op zijn initiatief zijn beiaarden gerestaureerd, cdís met beiaardmuziek geproduceerd, en de bespelingen van carillons hervat. In talloze artikelen en lezingen heeft hij de beiaard voor het voetlicht gebracht en het belang van de beiaardcultuur uitgedragen.

Bron: www.cultuurfonds.nl

Wolf-Huls, mevrouw G. de

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 2001 toegekend

Wouters, dr. C.W.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1975 toegekend

Wumkes, dr.Dirk Aijelt

Geboren te Zeerijp op 13 april 1904. Overleden te Blaricum op 12 januari 1995.
Bekende onderscheidingen: ON.4,ZA

De Zilveren Anjer werd in 1969 toegekend

Bron: overlijdensadvertentie