Terug naar Decorati
Terug naar de Zilveren Anjer

Decorati van de Zilveren Anjer

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

T

Valkenburg, Jonkheer mr. C.C. van

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1980 toegekend

Veen, W. de

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1983 toegekend

Veen-Doddema, mevrouw G. van der

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 2004 toegekend, wegens:

Werkzaam als onderwijzeres, kwam Gré van der Veen uit Veendam in aanraking met het labiele evenwicht tussen standaardtaal en dialect. Zelfs voor de sprekers leek het Groningse dialect iets te worden dat zij liefhadden, doch waarmee zij amper voor de dag durfden te komen, als een dierbaar maar niet presentabel familielid. Zij schreef toen boeken en toneelstukken in de streektaal, zette een cursus Gronings op, verzorgde lesmateriaal voor scholen en schonk het familielid, voor wie men zich schaamde, een tweede jeugd en een nieuw zelfbewustzijn.

Bron: www.cultuurfonds.nl

Velders, F.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1986 toegekend

Vermeer, dr.ir. J.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 24 juni 1999 toegekend, wegens:

Als Rotterdamse jongen raakte Jacobus Vermeer al geboeid door traditionele Friese zeilschepen. Later, als isolatie-deskundige werkzaam bij de Kema, uitte zijn belangstelling zich in het bevorderen van reënies met zeilwedstrijden, en meer nog in registratie, onderzoek en publicaties. Vooral zijn boeken ‘Het Friese jacht’ en ‘Tjotters en Boatsjes’ verdienen vermelding: zij overtreffen alles wat over ronde platbodemjachten is geschreven. Tevens vormt zijn werk een grote stimulans voor de waardering en conservering van Friese houten schepen.

Bron: ZA2 blz. 36 ; www.cultuurfonds.nl

Vink, mevrouw I.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 2004 toegekend, wegens:

In haar mode-atelier ontwerpt Ineke Vink uit Dordrecht onder meer toneelkostuums en decors. Haar theaterliefde gaat echter ook een andere weg. Zij is al dertig jaar actief betrokken bij het opbouwen en toegankelijk maken van een imposante poppenspelcollectie, een overzicht van meer dan honderd jaar poppen- en schimmenspel in Nederland. Die vaak veronachtzaamde theatervorm kan zich dankzij deze verzameling, ondergebracht in het Historisch Museum Rotterdam, via steeds nieuwe tentoonstellingen in volle glorie presenteren.

Bron: www.cultuurfonds.nl

Visser, H.L.

Overleden in 2006.
Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 24 juni 1999 toegekend, wegens:

De heer Henk Visser, jarenlang werkzaam bij de wapen- en munitiefabriek De Kruithoorn, legde verreweg de belangrijkste collectie historische Nederlandse vuurwapens aan. Hij werd een eminent kenner van zowel de technische als de decoratieve ontwikkeling ervan. Dat gebeurde grotendeels op eigen kracht, want wapens stonden bij historici niet in de gunst. Hij maakte baanbrekende publicaties mogelijk, liet Nederlandse wapens uit Russisch bezit schrijven, restaureerde en exposeren en geniet op zijn terrein een internationaal respect.

Bron: ZA2 blz. 36 ; www.cultuurfonds.nl

Visser-Ameling, mevrouw Meta de

Geboren te Rotterdam op 2 augustus 1929.
Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 2003 toegekend, wegens:

Een vrouw heeft gevochten; zij heeft gewonnen; door haar is een bedreigd en veronachtzaamd cultuurbezit gered. Zo kan het werk van Meta de Visser worden samengevat. Ondanks haar drukke werk als huismoeder en administratief medewerkster heeft zij geijverd voor het behoud van de veerbootjes, die voetgangers en fietsers overzetten. Zij stichtte de Vereniging Vrienden van de Voetveren, waarvan zij twintig jaar de ziel was, en ondernam talloze acties. Die bleven niet zonder gevolg, want het aantal veren is inmiddels verdubbeld. Zónder haar zou hun aantal eerder zijn gehalveerd.

Bron: www.cultuurfonds.nl

Voerman, Jan

Geboren op 16 januari 1919. Overleden te Rotterdam op 10 januari 2005.
Bekende onderscheidingen: ZA, Erepenning der gemeente Hoorn in goud

De Zilveren Anjer werd op 25 juni 1998 toegekend, wegens:

De inzet van de heer Voerman voor historisch rollend materieel, in het bijzonder trams en bussen, omspant nu bijna zestig jaar. Hij begon met documentatie. Daarop volgden conservering, voorlichting, organisatie en het opnieuw laten rijden van dat materieel. De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik is algemeen bekend. Daarnaast is de heer Voerman, die zelf het reisbureau Speedwell leidde, actief in praktisch alle organisaties die het industriële erfgoed van bussen en trams documenteren, beheren en toegankelijk maken.

Bron: ZA2 blz. 32 ; www.cultuurfonds.nl ; overlijdensadvertentie

Voges, mr.ing. Ernest

Geboren in 1931.
Minister van Volksgezondheid voor de Nederlandse Antillen.
Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 25 juni 1998 toegekend, wegens:

Sinds december vorig jaar maakt de historische kern van Willemstad op Curaçao deel uit van de Wereldgoedlijst. Dat er zoveel paden zijn hersteld, is vooral te danken aan mensen die zich naast hun werkkring hebben ingezet voor de stad; allereerst Ernst Voges, oud-minister en docent aan de Hogeschool van de Nederlandse Antillen. Bovendien streeft de Stichting Monumentenzorg Curaçao, waarvan hij voorzitter is, behalve de restauratie ook een zinvol hergebruik en een veilige toekomst voor de panden na.

Bron: ZA2 blz. 32 ; www.cultuurfonds.nl

Vos, drs. Adrianus

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 25 juni 1998 toegekend, wegens

Naast zijn intensieve taak als chirurg bij het Ziekenhuis Walcheren heeft Adrianus Vos een moeizame, bij vlagen dramatische strijd geleverd voor de wederopbouw van de synagoge van Middelburg. Thans is deze eeuwenoude ‘sjoel van Zeeland’ herrezen als een religieus, cultureel en sociaal trefpunt; een resultaat dat in eerste instantie aan zijn volharding toe te schrijven is. Momenteel spant hij zich in voor het herstel van de Portugees-Israëlitische begraafplaats van Middelburg.

Bron: ZA2 blz. 32 ; www.cultuurfonds.nl

Vries, T. de

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1987 toegekend

Vries-Snoeck, mevrouw J.R. de ("Hans")

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 27 juni 1996 toegekend, wegens:

De oprichtster van het Scapino Ballet, mevrouw Hans Snoek, legt ook buiten het terrein van de dans al vijftig jaar een sterk persoonlijk engagement aan de dag. Jeugdtheater, kunstzinnige vorming en vooral het animeren van contacten tussen kunstenaars en jong publiek, vormen een rode draad door haar levensloop. Tal van initiatieven om jongeren bij de kunst te betrekken vinden bij haar hun oorsprong.

Bron: ZA2 blz. 24 ; www.cultuurfonds.nl

Vrijberghe de Coningh, E.P.C. van

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1952 toegekend, wegens:

Het belangrijke initiatief tot het verzamelen van oude klederdrachten en de gedurende ruim dertig jaren volhardende arbeid bij het tot stand brengen ener unieke collectie daarvan, leidende tot de stichting van het 'Nederlands Costuum Museum, Kabinet van Mode en Smaak' te 's-Gravenhage.
In hem zij tevens geëerd de arbeid van al diegenen, die mede belangrijk tot deze schone verrijking van ons openbaar cultuurbezit hebben bijgedragen.

Bron: ZA blz. 27 ; www.cultuurfonds.nl