Terug naar Decorati
Terug naar de Zilveren Anjer

Decorati van de Zilveren Anjer

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

S

Sanders, prof.mr. P.

Geboren te Schiedam in 1912.
Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 28 juni 2006 toegekend, wegens:

Piet en Ida Sanders verzamelen beeldende kunst. In de loop van hun bijna zeventigjarig huwelijk hebben zij een uitzonderlijke collectie opgebouwd van moderne, hedendaagse en primitieve werken. De combinatie van liefde voor schoonheid en geloof in een nieuw avontuur, gepaard aan een scherpe blik voor talentvolle kunstenaars, verklaart de diversiteit van hun verzameling. Deze hartstochtelijke verzamelaars schonken meer dan vierhonderd kunststukken aan Nederlandse musea, en daarmee aan het Nederlandse én internationale publiek.

Bron: www.cultuurfonds.nl

Sanders-Sanders, mevrouw I.

Geboren te Amsterdam in 1915.
Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 28 juni 2006 toegekend, wegens:

Piet en Ida Sanders verzamelen beeldende kunst. In de loop van hun bijna zeventigjarig huwelijk hebben zij een uitzonderlijke collectie opgebouwd van moderne, hedendaagse en primitieve werken. De combinatie van liefde voor schoonheid en geloof in een nieuw avontuur, gepaard aan een scherpe blik voor talentvolle kunstenaars, verklaart de diversiteit van hun verzameling. Deze hartstochtelijke verzamelaars schonken meer dan vierhonderd kunststukken aan Nederlandse musea, en daarmee aan het Nederlandse éln internationale publiek.

Bron: www.cultuurfonds.nl

Sax, mevrouw drs. M.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 21 juni 1995 toegekend, wegens:

Sinds de jaren zeventig hoort Marjan Sax tot degenen die de hernieuwde vrouwenbeweging helpen coördineren. Sociaal bewustzijn, gecombineerd met strijdbaarheid, inspireerde haar tot oprichting van tal van groepen en organisaties. Op cultureel gebied is vooral de stichting ‘Mama Cash’ van belang, een fonds voor vrouwenbedrijven, feministische groepen en artistieke initiatieven van vrouwen.

Bron: ZA2 blz. 20 ; www.cultuurfonds.nl

Schampers, drs. G.J.A.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1981 toegekend

Scheelen, W.E.A.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1955 toegekend, wegens:

De voortreffelijke prestatie van de internationale muziekconcoursen van 1951 en 1954 te Kerkrade, waaraan deel genomen werd door niet minder dan 16 landen uit twee werelddelen. Initiatiefnemer en bezield organisator van dit stuk internationale goodwill-werk van grote importantie, dat duizenden mensen, geïnteresseerd of actief in de culturele zelfwerkzaamheid van de brede volkslagen, in edele wedijver tot het bereiken van zo hoog mogelijke kwaliteit van hun muzikale prestaties tezamen bracht.
In hem mogen tevens geëerd zijn al diegenen, die, ondanks de sterke tendenzen van vervlakking, onvermoeid voortgaan de culturele zelfontplooiing van de mens te bevorderen en in kwaliteit te ontwikkelen.

Bron: ZA blz. 44 ; www.cultuurfonds.nl

Scheers, drs. M.C.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 24 juni 1999 toegekend, wegens:

Ondanks een veeleisende werkkring bij de Nederlandse Gasunie legde Mijnard Scheers in het culturele leven van Groningen een geweldige activiteit aan de dag. Dat culmineerde in zijn voorzitterschap van de Stichting Woonhuismonument. In de loop van ruim twintig jaar heeft de stichting circa honderdtwintig Groningse stadshuizen, boerderijen, herbergen, enzovoorts, helpen restaureren en er een bestemming voor gevonden, die een gezond beheer en een goed behoud garandeert. Deze aanpak vindt nu zoveel belangstelling, dat men op navolging mag hopen.

Bron: ZA2 blz. 36 ; www.cultuurfonds.nl

Schilstra, J.J.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1979 toegekend

Schiltkamp, mr.dr. J.A.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 2001 toegekend

Scholten, prof.dr. Th.M.

Geboren te Spanbroek op 14 juni 1927.
Bekende onderscheidingen: MM.2,ZA

De Zilveren Anjer werd op 21 juni 1995 toegekend, wegens:

Theo Scholten, jarenlang hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en voorzitter van de Raad van Bestuur van Robeco, bracht met zijn vrouw Lide een belangrijke collectie hedendaagse beeldhouwkunst bijeen. Toen zij die in een museum wilden onderbrengen, leken de praktische problemen onoverkomelijk. Maar zij zetten door en vorig jaar kwam in het Paviljoen von Wied in Scheveningen het museum Beelden aan Zee tot stand.

Bron: ZA2 blz. 20 ; www.cultuurfonds.nl

Scholten-Miltenburg, mevrouw A.M.W.

Geboren te Alkmaar op 1 augustus 1922.
Bekende onderscheidingen: MM.2,ZA

De Zilveren Anjer werd op 21 juni 1995 toegekend, wegens:

Theo Scholten, jarenlang hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en voorzitter van de Raad van Bestuur van Robeco, bracht met zijn vrouw Lide een belangrijke collectie hedendaagse beeldhouwkunst bijeen. Toen zij die in een museum wilden onderbrengen, leken de praktische problemen onoverkomelijk. Maar zij zetten door en vorig jaar kwam in het Paviljoen von Wied in Scheveningen het museum Beelden aan Zee tot stand.

Bron: ZA2 blz. 20 ; www.cultuurfonds.nl

Schoorl, H.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1989 toegekend

Schouwenaars, mejuffrouw M.C.A.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1952 toegekend, wegens:

Het zeer belangrijke in 1940 te Antwerpen genomen initiatief voor de persoonlijkheidsvorming van de jonge vrouw, meer bepaaldelijk voor de jonge vrouw werkzaam in het moderne, industriële bedrijf, welke arbeid in Nederland is uitgegroeid tot het zogenaamde Mater Amabilis- en Zonnebloemwerk.
In haar worden tevens geëerd diegenen, die in Nederland dit werk tot bloei brachten.

Bron: ZA blz. 27 ; www.cultuurfonds.nl

Schuddebeurs, A.P.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 26 juni 1992 toegekend, wegens:

Opleiding en werkkring van Pieter Schuddebeurs - hij was eerste monteur en later chef warmte, licht en kracht bij de ptt - bestemden hem niet voor tot wat hij is geworden: een groot kenner van de zwerfsteen-geologie van Noord en West-Europa. Door veldonderzoek, lezingen en gezaghebbende publicaties heeft hij onder geologen, zowel vakgeleerden als amateurs, een internationale reputatie opgebouwd.

Bron: ZA2 blz. 8 ; www.cultuurfonds.nl

Schulte Nordholt, prof.dr. J.W.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1991 toegekend

Sevenhuijsen-van der Linde, Gezina C.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 2005 toegekend, wegens:

De grote verdienste van Gezina Sevenhuijsen is haar ruim veertigjarige inzet voor jong muzikaal talent. Niet als docente maar als vrijwilligster, allereerst bij het jaarlijkse jeugdmuziekkamp Woudschoten, opgericht door haar man Ru Sevenhuijsen. Door haar inzet ontvangen de deelnemers naast hun muzikale ook een sociale scholing. Als orkestmoeder maakte zij vele tournees van jeugdorkesten mee, en na het overlijden van haar echtgenoot stelde zij de Ru Sevenhuijsen Prijs in, waar vele jongeren met muzikaal en sociaal talent van hebben geprofiteerd.

Bron: www.cultuurfonds.nl

Siemens, B.W.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1968 toegekend

Simmons, mevrouw Carmen H.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1990 toegekend

Singer-Brugh, mevrouw S. ("Anna")

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1957 toegekend, wegens:

De bijzondere schenking aan het Nederlandsche volk gedaan in de vorm van de ‘Singer Memorial Foundation’ te Laren, omvattende het prachtige museum van die naam met bijbehorende concertzaal. Voorts haar sinds vele jaren verleende steun aan Nederlandse kunstenaars, o.m. door het regelmatig aankopen van hun werken, waardoor een zeer grote en vaak rijke collectie is ontstaan, die mede aan ons volk is geschonken.

Bron: ZA blz. 56

Slooten, Hermanus Gooike van

Geboren te Leeuwarden op 28 augustus 1913. Overleden aldaar op 24 juli 1994.
Eigenaar Firma Dirk de Vries & Co. Graanhandel.
Bekende onderscheidingen: ON.5,ZA

De Zilveren Anjer werd in 1984 toegekend

Bron: NP 1993 blz. 470 ; overlijdensadvertentie

Slijper, H.J.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1986 toegekend

Staring, mr. A.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1959 toegekend, wegens:

Een leven gewijd aan de studie en het behoud van monumenten van kunst en cultuur. Naast zijn studie en zijn omvangrijke publicistische arbeid van groot wetenschappelijk belang vooral op het terrein van de kunstgeschiedenis der 19e eeuw, dat van de portretminiatuur, de beeldhouwkunst en de iconografie van het Huis van Oranje; zijn artistiek en kunsthistorisch zeer belangrijke verzameling tekeningen van de 18e eeuw dient zijn zeer grote en bijzonder waardevolle activiteit genoemd te worden op organisatorisch gebied: directeur van de Hollandse Maatschappij van Wetenschappen; directeur van de Nederlandse Kastelenstichting; ondervoorzitter van de voorlopige Monumentenraad; lid van het dagelijks bestuur der ‘Vereeniging Rembrandt’ enz. enz.; bestuurslid van verschillende plaatselijke en regionale culturele instellingen als ‘Vrienden der Gelderse Kastelen’; voorzitter museumcommissie Zutphen; bestuurslid Vereniging ‘Gelre’ enz. enz. Hersteller en zorgzaam behoeder tenslotte van het opnieuw verworven historische, voorvaderlijke landgoed ‘De Wildenborch’ te Vorden, dat hij voor het nageslacht naar vermogen veilig heeft willen stellen.

Bron: ZA blz. 66

Steemers, mr. J.G.A.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 25 juni 1998 toegekend, wegens:

Mr. Jos Steemers, secretaris van de Raad van de Arbeid, hielp in 1966 de Nijmeegse Orgelkring stichten. Daarmee begon zijn stimulerende rol in de orgelcultuur. Hij organiseerde concerten, die hij regelmatig vernieuwde van formule, verwierf regionaal belang door de Orgeldagen Rijnstreek, en landelijk belang via het Nationaal Instituut voor de Orgelkunst. Zo is hij voorzitter van de redactieraad van ‘Historisch Orgel’, een encyclopedie van de meer dan tweeduizend historische orgels in ons land.

Bron: ZA2 blz. 32 ; www.cultuurfonds.nl

Stienstra, J.H.H.

Geboren te Heerlen in 1932.
Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 2002 toegekend, wegens:

Door zijn vele activiteiten in de culturele sector en zijn verantwoordelijkheidsgevoel voor kunst en cultuur, geniet Jacques Stienstra zowel in de regio ’s-Hertogenbosch als daarbuiten grote bekendheid. Hij bekleedde en bekleedt talloze bestuurlijke functies. Sinds 1990 is hij voorzitter van het Internationaal Vocalisten Concours. De inzet van de heer Stienstra voor het Prinses Christina Concours – voor jonge musici - is groot. Zijn verdiensten werden gehonoreerd met de Bronzen Apollo. Hij was mede-verantwoordelijk voor het verschijnen van het boek ‘Kamp Vught’ in 1990. De heer Stienstra heeft ook belangrijke initiatieven ontplooit om de restauratie van de Kathedrale Basiliek van St. Jan mogelijk te maken.

Bron: www.cultuurfonds.nl

Stork, A.

Geboren te Weesp in 1923.
Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 2002 toegekend, wegens:

Ton Stork heeft zich zijn hele leven ingezet voor de bescherming van het landschap van de Vechtstreek. Meer dan dertig jaar is hij voorzitter geweest van de Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied. Als vertegenwoordiger van de natuurbescherming had hij zitting in de landinrichtingscommissie Amstelland, waarin hij een bijzondere inspanning verrichtte voor het behoud van de polder De Ronde Hoep. Hij begreep als geen ander dat de verandering begint bij de jeugd. Daarom heeft hij vele lezingen gehouden voor scholen waarin hij met enthousiasme de schoonheid van de Vecht naar voren bracht. Het beschermen van de Vechtstreek is in het leven van Ton Stork verweven.

Bron: www.cultuurfonds.nl

Susante, dr. J.M. van

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1989 toegekend

Swanenburg de Veye, G.D.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1963 toegekend

Swillens, P.T.A.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1958 toegekend, wegens:

Hoewel opgeleid als kunstschilder, later als technisch tekenaar-assistent verboden aan het Kunsthistorisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht, vergaarde hij met grote energie, bekwame speurzin en liefde zulk een kennis en inzicht vooral op het moeilijke terrein van de kunsthistorische wetenschap ten aanzien van kunstenaars van vroeger eeuwen en hun werk, dat verschillende grote werken als dat over Pieter Saenredam en Johannes Vermeer, Prentkunst in de Nederlanden, Nederland in de Prentkunst, Dürers Reis door de Nederlanden en het onlangs in manuscript gereed gekomen grote werk over Jacob van Campen en voorts een reeks artikelen van zijn hand, het licht konden zien. Werken, die naar de hem gegevens mogelijkheden, van zodanige kwaliteit zijn, zo compleet verantwoord in hun materiaalbijeenbrenging, vaak zulke verrassende en belangrijke wetenschappelijke vondsten bevatten en op zo prettige wijze zijn geschreven, dat waarlijk van een belangrijke bijdrage aan de kunsthistorische wetenschap kan worden gesproken, welke bijdrage bovendien een brede lezerskring mocht bereiken.

Bron: ZA blz. 61