Terug naar Decorati
Terug naar de Zilveren Anjer

Decorati van de Zilveren Anjer

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

P

Palm, E.R.R.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1991 toegekend

Pieters, mr. L.J.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1987 toegekend

Pluis, J.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 27 juni 1996 toegekend, wegens:

Rond 1960 raakte de heer Jan Pluis, leraar handenarbeid, in de ban van de Nederlandse wandtegel. Op lange reizen fotografeerde hij tienduizenden tegels die door diep, zelfstandig onderzoek in hun historische kader plaatste. Hij werd een groot deskundige op dat gebied, richtte het tijdschrift Tegel op, hield vele lezingen en verrichtte tal van publicaties, waarvan zijn boek Bijbeltegels de voornaamste is.

Bron: ZA2 blz. 24 ; www.cultuurfonds.nl

Poel, prof.dr. J. van der

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1957 toegekend, wegens:

Het met zeer grote liefde, bijzondere bekwaamheid en met niet aflatende speurzin bijeenbrengen van buitengewoon gevarieerde, zeer aanzienlijke collectie voorwerpen, documenten schilderijen, prenten, enz. en historisch zeer belangrijk materiaal, betreffende de betalingskwijting der belastingen in Nederland, waarbij speciaal de unieke collectie belastingzegels dient te worden genoemd. Niet het minst ook voor de prestatie om, na practisch totale verwoesting door oorlogsgeweld der oorspronkelijke, in lange jaren van arbeid bijeengebrachte verzameling, deze collectie in en na de oorlog opnieuw op te bouwen, zodat Nederland opnieuw het enige belastingmuseum ter wereld rijk is.

Bron: ZA blz. 56

Poelje, prof.dr. G.A. van

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1954 toegekend, wegens:

De zeer belangrijke arbeid ten behoeve van het Jeugdherbergwerk verricht, vooral op enige kritische momenten in de ontwikkeling daarvan. Ten eerste tijdens de periode 1928/1929, toen het er om ging met vaste hand en brede visie in te grijpen in deze nog ongevormde materie. Vervolgens tijdens de jaren 1945/1948, toen de opgave was het werk opnieuw tot leven en tot vorm te brengen na een bijkans volledige verwoesting. Zijn arbeid in deze periode gepresteerd, maar ook zijn voortdurende zorg als voorzitter van de Raad van Toezicht en Advies van 1929 tot 1933, tijdens zijn voorzitterschap van het Bestuur van 1936 tot 1939 en wederom als voorzitter van de Raad van Toezicht en Advies van 1945 tot 1949, waren van uitzonderlijke waarde voor de groei en de bloei van dit belangrijke stuk culturele vorming-in-samenbinding van de jeugd.
In hem mogen tevens zij geëerd worden, die mede hun krachten gaven en nog geven aan dit werk, dat niet alleen in het verleden, maar vooral ook voor de toekomst van een betere wereld van een niet hoog genoeg te schatten betekenis is.

Bron: ZA blz. 38-39 ; www.cultuurfonds.nl

Polak, dr. J.B.W.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 26 juni 1992 postuum toegekend, wegens:

Met een grote werkkracht en inzet, waarop hij zich nooit liet voorstaan, heeft de heer Johan Polak het geestesleven van ons land gediend. De liefde voor de klassieken en voor alle scheppende kunst, de poŽzie in het bijzonder, heeft deze bescheiden man tot een getuige van schoonheid en humanistische waarden gemaakt, als uitgever, mecenas, schrijver en inspirator.

Bron: ZA2 blz. 8 ; www.cultuurfonds.nl

Polak-Schwartz, mevrouw H.A.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1970 toegekend

Poortvliet, Marinus Harm ('Rien')

Geboren te Schiedam-Kethel op 7 augustus 1932. Overleden te Soest op 15 september 1995.
Bekende onderscheidingen: ON.5,ZA

De Zilveren Anjer werd in 1976 toegekend

Posch, Jb.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1971 toegekend

Premsela, Benno

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 21 juni 1995 toegekend, wegens:

Al bijna een halve eeuw lang hoort Benno Premsela tot de meest vooraanstaande en bekende ontwerpers van Nederland. Veel minder bekend zijn de bestuurlijke activiteiten die hij uitoefent ten bate van talrijke culturele instellingen. Van zijn bestuurswerk gaat een sterke stimulans uit en tegelijk is hij een perfectionist die het de mensen op een heilzame manier lastig kan maken.

Bron: ZA2 blz. 20 ; www.cultuurfonds.nl