Terug naar Decorati
Terug naar de Zilveren Anjer

Decorati van de Zilveren Anjer

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

M

Maas, Walter Alfred Friedrich

Geboren te Mainz op 18 juli 1909. Overleden te Bilthoven op 1 december 1992.
Bekende onderscheidingen: ZA,VBD.4

De Zilveren Anjer werd in 1960 toegekend, wegens:

Het door hem in 1945 genomen initiatief tot de oprichting van de Stichting Gaudeamus en de door hem sindsdien als directeur met grote toewijding onafgebroken verrichte arbeid ter verspreiding en vergroting van de kennis van en het begrip voor de hedendaagse muziek in haar uitingsvormen, haar verband met andere kunstvormen en haar culturele en maatschappelijke betekenis.

Bron: ZA blz. 71 ; www.cultuurfonds.nl ; overlijdensadvertentie

Maes, B.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 2002 toegekend

Mandele, mr. K.P. van der

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1955 toegekend, wegens:

De bijzonder belangrijke arbeid van initiatief, steun en voortdurende actieve belangstelling en zorg ten behoeve van de cultuur in zeer breed verband als daar is:
de tuindorpbouw in Rotterdam-Zuid en Kralingen, reeds in 1913 aangevangen; Conservatorium en het Rotterdams Philharmonisch Orkest;
het Museum Boymans en speciaal daarin de unieke collectie aardewerk en tin; de restauratie van het nationale monument het Prinsenhof te Delft;
‘Stad en Landschap van Zuid-Holland’ en ‘Vereniging van Natuurmonumenten’, het oudheidkundig museum Het Schielandhuis; het tot stand brengen van de nieuwe Rotterdamse Diergaarde Blijdorp;
het cultureel herstel van Rotterdam na de ontzaglijke oorlogsverwoesting, waarbij als jongste initiatief het Comité ‘Herrijzend Rotterdam’, dat na de totstandkoming van een waardig oorlogsmonument voort zal gaan Rotterdam met schone beeldhouwwerken te verrijken.
In hem mogen tevens geëerd worden al diegenen, die als hij het begrip ‘burgerzin’ positieve inhoud gaven.

Bron: ZA blz. 44 ; www.cultuurfonds.nl

Metselaar, N.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 21 juni 1995 toegekend, wegens:

In zijn dertig jaar als koster van de Sint-Janskerk in Gouda heeft de heer Metselaar een diepgaande kennis verworven van de Goudse Glazen aldaar. Vooral echter heeft hij, met onvermoeibare geestdrift, tienduizenden mensen geleerd die te bekijken. Via ontelbare rondleidingen en lezingen heeft hij een breed publiek ontvankelijk gemaakt voor de schoonheid en betekenis van die beroemde ramen.

Bron: ZA2 blz. 20 ; www.cultuurfonds.nl

Moerenhout, P.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 25 juni 1993 toegekend, wegens:

De leraar Nederlands Pieter Moerenhout is de geestelijke vader en drijvende kracht van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. Sinds 1988 heeft hij tientallen gekochte en geschonken instrumenten ter beschikking gesteld aan volksmusici en muziekstudenten. Dit Fonds door een Restauratiefonds gesecondeerd, is in korte tijd een kostbare factor in ons muziekleven geworden. Tal van musici hebben aan deze instelling, uniek in de wereld, het gebruik te danken van een instrument, dat aan hun talent beantwoord.

Bron: ZA2 blz. 12 ; www.cultuurfonds.nl

Mohr, mr. A.F.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 26 juni 1997 toegekend, wegens:

In 1974 kwam de heer Mohr voor zijn werk bij Philips naar Groningen. Vier jaar later nam hij een eerste bestuurstaak aan, waar vele functies in de culturele sector op volgden. Belangrijker dan de functies zijn echter de initiatieven en ideeën die hij binnen deze kaders ontwikkelde, zoals inzake de nieuwbouw van het Groninger Museum, het project Stadsmarketing, de beeldende kunst-opleiding in Groningen enzovoorts. Zijn creativiteit gaat gepaard met een levendig vermogen tot samenwerking, waarin hij zelf al spoedig achter de doelstellingen schuilgaat.

Bron: ZA2 blz. 28 ; www.cultuurfonds.nl

Mortel, J.B.C.M. van de

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1963 toegekend

Mulier, W.J.H.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1951 toegekend, wegens:

Het introduceren en/of met grote liefde en volharding propageren van belangrijke takken van sport in Nederland als bijvoorbeeld de athletiek, het voetbalspel, het hockeyspel, het tennisspel, de schaatsenrijderssport, in het bijzonder de Elfstedentocht.
De belangrijke organisatorische arbeid hiermede verbonden, welke geleid heeft tot krachtige en doelmatige sportorganisaties als de bonden van athletiek en voetbal en de Bond voor Lichamelijke Opvoeding, die de sport zuiver zien als middel tot goede ontwikkeling voor lichaam en kakrakter en een edele vorm van actieve vrijetijds-besteding door het hooghouden van het amateurkarakter daarvan.
In hem zij tevens geëerd de arbeid van de zeer velen, die zonder enig geldelijk gewin en zonder ooit in het licht der openbaarheid te treden door persoonlijke, uitzonderlijke prestaties, niettemin hun tijd en hun werkkracht geven aan de organisaties van het Nederlands sportleven.

Bron: ZA blz. 22 ; www.cultuurfonds.nl

Musaph-Andriesse, mevrouw drs. R.C.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1991 toegekend