Terug naar Decorati
Terug naar de Zilveren Anjer

Decorati van de Zilveren Anjer

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

L

Laan, Kornelis ter ("Koos")

Geboren te Slochteren op 8 juli 1871. Overleden te Utrecht op 6 maart 1963.
Ereburger van Slochteren
Bekende onderscheidingen: NL.3,ZA

De Zilveren Anjer werd in 1951 toegekend, wegens:

De zeer verdienstelijke arbeid voor de Nederlandse dialect- en volkskundestudie in het bijzonder die van zijn geboorteland Groningen, o.m. zijn weerslag vindend in het Nieuw Groningen Woordenboek, het uitvoerigste en het modernste, dat ons land bezit, door zijn brede opzet welhaast een encyclopedie voor het Groninger volksleven. Voorts de belangrijke arbeid in het Groninger verenigingsleven w.o. in het bijzonder in de vereniging 'Grunnen'; dit alles naast een drukke ambtelijke werkkring als burgemeester van Zaandam en het lidmaatschap van de Staten-Generaal.
In hem zij tevens geëerd de arbeid van de zeer velen, die hetzij in wetenschappelijke, hetzij in praktische zin naar verdieping van het culturele leven streven door het wekken van belangstelling voor het streekeigene.

Bron: ZA blz. 22 ; www.cultuurfonds.nl ; www.parlement.com

Lafeber, A.P.M.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1965 toegekend

Lampe, J.C.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1986 toegekend

Leeflang, Chr.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1976 toegekend

Leenheer, S.C.H.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1977 toegekend

Lehr, dr. A.J.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 22 juni 1994 toegekend, wegens:

Met veel volharding heeft dr. André Lehr een sterke impuls gegeven aan de belangstelling voor klokken en de klokkunst. Hij verrichtte belangrijke publicaties en was de drijvende kracht achter het Nationaal Beiaardmuseum in Asten, waar hij nu conservator-directeur is. De faam ervan is zo groot, dat zelfs in de nagebouwde Nederlandse stad bij Nagasaki een replica van dat museum werd geplaatst.

Bron: ZA2 blz. 16 ; www.cultuurfonds.nl

Lennep, Jonkheer F.J.E. van

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1965 toegekend

Leonhardt, G.J.G.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1967 toegekend

Levisson, drs.K.S.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 26 juni 1992 toegekend, wegens:

Naast zijn werk voor wat destijds de Technische Hogeschool Twente was, heeft de heer Levisson met volharding en visie een infrastructuur van de beeldende kunst in de provincie Overijssel helpen scheppen. Hij is de geestelijke vader van een aantal bloeiende instellingen die de hedendaagse kunstenaar, het publiek en de provincie op stimulerende wijze met elkaar in contact brengen.

Bron: ZA2 blz. 8 ; www.cultuurfonds.nl

Linden, frater Candidus van der

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1991 toegekend

Linssen, L.W.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1953 toegekend, wegens:

De bijzonder grote stimulerende en organiserende arbeid op artistiek terrein in de ruimste zin in Zuid-Limburg, waaronder vooral ook de versterking van de band tussen kunstenaar en gemeenschap; de belangrijke arbeid voor het aesthetisch onderwijs op de middelbare scholen te Maastricht; en bovenal de met zo groot succes bekroonde stichting van de 'Jan van Eyck Academie', bij het tot stand brengen waarvan hij de centrale stuwkracht was en tot op de dag van heden als voorzitter van het bestuur nog is.

Bron: ZA blz. 33 ; www.cultuurfonds.nl

Lugt, Frits

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1956 toegekend, wegens:

De uitzonderlijk waardevolle arbeid op het terrein van de studie, in het bijzonder die van de catalogisering van kunst en kunstveilingen, het verzamelen van Nederlandse schilderijen, van prentkunst en vooral van tekeningen van oude Nederlandse meesters, waarvan vooral het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie te 's-Gravenhage en het Musée du Louvre te Parijs de rijke vruchten mochten plukken, alsmede de creatie van het 'Institut Néerlandais' te Parijs, een zeer waardevol centrum van het Nederlandse culturele leven in dit internationale culturele milieu.

Bron: ZA blz. 52 ; www.cultuurfonds.nl