Terug naar Decorati
Terug naar de Zilveren Anjer

Decorati van de Zilveren Anjer

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

K

Kamminga, D.J.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1960 toegekend, wegens:

Het uitnemende en veelzijdige werk ten bate van het plaatselijke en gewestelijke culturele leven als daar o.m. is de leiding van de Oudheidskamer te Dokkum, het jarenlange voorzitterschap van de Federatie van Oudheidskamers in Friesland, het stimuleren van de Friese volkskunst en van de uitgeverij van het Friese boek.
In hem zij tevens geëerd de arbeid van de zeer velen, die naar verdieping streven van het culturele leven door het wekken van belangstelling voor het eigen karakter van een landstreek.

Bron: ZA blz. 71 ; www.cultuurfonds.nl

Kanter, P.J. de

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1950 toegekend, wegens:

De belangrijke stuwende arbeid, vooral als voorzitter van 1909 - 1940 van het Algemeen Nederlands Verbond ontplooid, waardoor dit Verbond zoveel heeft kunnen doen om den band met de landgenoten buiten de grenzen te verstevigen o.m. door de zo belangrijke boekverspreiding. In hem zij tevens de uitnemende arbeid van het Algemeen Nederlands Verbond zelve geëerd.

Bron: ZA blz. 17 ; www.cultuurfonds.nl

Karner, F.H.M.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1968 toegekend

Karstkarel, drs. G.P.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 2001 toegekend

Kassies, J.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1990 toegekend

Keijzer, L.M.J. de

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1990 toegekend

Kiezebrink, H.H.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1952 toegekend, wegens:

De grote liefde voor de mede aan zijn zorg toevertrouwde cultuurmonumenten, de grote- of Walburgskerk en bijbehorende librije te Zutphen, die hem er toe bracht, ondankt het ontbreken van een wetenschappelijke vooropleiding zich door langdurige zelfstudie en moeizaam onderzoek der speciale bronnen een respectabele kennis van deze monumenten eigen te maken.
De voortreffelijke wijze voorts, waarop hij, gedragen door deze liefde voor en kennis van deze belangrijke nationale monumenten, sinds lange jaren met onverminderd enthousiasme zijn rondleidingen voor het publiek verzorgt, waardoor ongetwijfeld bij zeer velen begrip voor de in onze hoede achtergelaten cultuurschatten is gewekt.

Bron: ZA blz. 27; www.cultuurfonds.nl

Kits van Waveren, dr. Emile

Geboren op 20 maart 1906. Overleden op 3 september 1995.
Bekende onderscheidingen: ON.4,VHK,ZA

De Zilveren Anjer werd in 1988 toegekend

Bron: Overlijdensadvertentie

Kleijn, H.G.P.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1963 toegekend

Knippenberg, W.H.Th.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1985 toegekend

Koenigs, mr. W.O.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 27 juni 1996 toegekend, wegens:

Naast zijn veeleisende beroep als bankier is de heer Koenigs onvermoeibaar werkzaam voor de verrijking van Nederlandse museumcollecties. Dit gebeurt in eerste instantie via het voorzitterschap van de Vereniging Rembrandt, waarvan hij binnenkort na 23 jaar afscheid neemt. Maar ook daarbuiten zet hij zich met hart en ziel in voor ons kunstbezit en mobiliseert hij daarvoor de aandacht en steun van het publiek.

Bron: ZA2 blz. 24 ; www.cultuurfonds.nl

Kohnstamm, prof.dr. Ph.A.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1951 toegekend, wegens:

Het zeer belangrijke pionierwerk verricht ten bate van het volksonderwijs door middel van het Nutsseminarium voor Paedagogiek, het eerste wetenschappelijke onderzoeksinstituut op zijn initiatief gesticht. Zijn belangrijke arbeid ten behoeve van de geestelijke ontwikkeling van de mens in woord en geschrift zowel nationaal als internationaal als bijvoorbeeld zijn wijsgierige arbeid, zijn arbeid voor het ontwikkelingswerk voor de werklozen der dertiger jaren, het ontwikkelingswerk voor militairen, het Herstel-Europa-Comité na 1918, het Comité van Waakzaamheid tegen fascisme, het oecumenisch werk der protestantse kerken, het wekken van beter begrip tussen de kerken der oecumenische beweging en de R.K.-kerk. Tenslotte zijn initiatief tot en zijn arbeid voor het Nederlands Gesprekcentrum, een confrontatiepunt in ons volk door groepen en personen van verschillende levensopvatting. Dit alles met het prijsgeven van een perspectiefrijke carrière in de physische wetenschappen, blijkende uit zijn benoeming in 1908 tot buitengewoon hoogleraar in de warmteleer als gedeeltelijk opvolger van Prof. Dr. J.D. van der Waals Sr. In hem zij tevens geëerd de arbeid van de zeer velen, die vaak met opoffering van eigen belangen hun tijd en hun werkkracht hebben gegeven aan het moeizame werk der volksontwikkeling en de vernieuwing van het onderwijs; de jonge kracht van het oude 'Nut'; de kring van 'mensen van goede wille' van het Gesprekscentrum.

Bron: ZA blz. 22 ; www.cultuurfonds.nl

Kramer, W.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1979 toegekend

Kuipers, G.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1978 toegekend