Terug naar Decorati
Terug naar de Zilveren Anjer

Decorati van de Zilveren Anjer

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

J

Janssen, Th.W. ("Theo")

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 2005 toegekend, wegens:

In de dertig jaren dat Theo Janssen bij Staatsbosbeheer werkte, maakte hij zich een overstelpende kennis eigen van de Peel. Die kennis betrof geologie, geschiedenis, natuur, volkskunde en moderne ontwikkelingen. Met die kennis en zijn streekliefde heeft hij deze ontwikkelingen be´nvloed. Delen van de Peel bleven behouden, andere delen kregen een tweede kans, hij was en is voortdurend bezig te bemiddelen tussen landschap, bevolking en bestuurders. Door zijn eigen gedrevenheid en enthousiasme heeft hij zijn kennis toegepast tot welzijn en glorie van zijn streek.

Bron: www.cultuurfonds.nl

Joncheere, G.J. de

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1985 toegekend

Jonge, Jonkheer mr. M.W.C. de

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1978 toegekend

Jonge-de Meijere, mevrouw mr. J.M.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 22 juni 1994 toegekend, wegens:

Jacoba de Jonge, juriste, moeder van drie kinderen, heeft een grote verzameling antieke kleding bijeengebracht. Zij presenteert die, en draagt ertoe bij dat de mode een plaats krijgt in onze visie op het verleden. Via haar werk in diverse organisaties, in het bijzonder de Nederlandse kostuumvereniging, stimuleert zij de conservering en studie van kleding en het uitwisselen van informatie.

Bron: ZA2 blz. 16 ; www.cultuurfonds.nl

Jonge van Ellemeet, Jonkheer H. de

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1976 toegekend