Terug naar Decorati
Terug naar de Zilveren Anjer

Decorati van de Zilveren Anjer

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

H

Haaren, drs. H.J.A.M. van

Geboren te Herpen, gemeente Ravenstein, op 13 juni 1930.
Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 2003 toegekend, wegens:

In de loop van de jaren vervulde Hein van Haaren belangrijke functies bij de PTT, de Staatsuitgeverij en verschillende academies en instituten in Rotterdam. Onverplicht en belangeloos nam hij zeer veel bestuurlijk werk op zijn schouders, onder meer voor de Mondriaanstichting, de Rotterdamse Kunststichting, Rotterdam Culturele Hoofdstad, het Noordbrabants Museum, enzovoorts. Hoe waardevol en vaak doorslaggevend zijn adviezen en initiatieven ook waren, hij ontweek iedere publiciteit. Hij wilde uitsluitend dienstbaar zijn aan het samenspel van kunst en maatschappij.

Bron: www.cultuurfonds.nl

Haegendoorn, dr. E.A.M. van

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1962 toegekend

Hamelink, P.E.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 2001 toegekend

Hart-Godlieb, mevrouw Lenie 't

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1985 toegekend

Heek, dr. J.H. van

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1950 toegekend, wegens:

Het uitnemende en veelzijdig werk ten bate van het plaatselijke, gewestelijke en landelijke culturele leven als daar o.m. is aan te wijzen de Stichting Oudheidskamer Twenthe; de stichting en de leiding van het Rijksmuseum Twenthe; de buitengewone verrijking van dit en andere Nederlandse musea; het bijzonder belangrijke aandeel in geestelijken en materiëlen zin in de Nederlandse Monumentenzorg en in den strijd om het behoud van het Nederlandse natuurschoon.
In hem zij tevens geëerd het aandeel, dat andere leden van de familie van Heek in bedoelden arbeid hadden, alsmede het uitnemende werk van de Natuurbescherming en de Monumentenzorg in Nederland.

Bron: ZA blz. 17

Heemstra, mr. Schelte baron van

Geboren te Hillegom op 5 december 1879. Overleden te Arnhem op 26 maart 1960.
Secretaris van de directie der Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Batavia (1906/?), lid van de gemeenteraad van Batavia (1919/1920), chef van de Algemene Dienst der Koninklijke Paketvaart Maatschappij, reizend inspecteur der Koninklijke Paketvaart Maatschappij, agent der Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Singapore (?/1918), procuratiehouder firma Tiedeman & Van Kerchem te Batavia (1918/?), lid van de firma Tiedeman & Van Kerchem te Batavia (?/1923), president van de Raad van Commissarissen der N.V. Provinciale Gelderse Electriciteits Maatschappij (1925/1945), voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Keuring Electrotechnische Materialen Arnhem (1938), voorzitter van de Stichting "Het Geldersch Landschap", lid van het bestuur van de Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten (1934), voorzitter van de Stichting "Vrienden der Geldersche Kastelen", Commissaris der Koningin in Gelderland (16-04-1925/19-09-1944), Commissaris der Koningin in Gelderland (07-1945/01-01-1946), voorzitter van de Nederlandse Heide-Maatschappij (1948/1957), lid van het bestuur van de Vereniging tot Christelijke verzorging van Geestes- en Zenuwzieken (1951/1959).
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.3,J,ZA

De Zilveren Anjer werd in 1957 toegekend, wegens:

De zeer belangrijke arbeid van initiatief, bekwame leiding en voortdurende actieve belangstelling vooral op het terrein van de natuurbescherming in de provincie Gelderland. Door zijn groot idealisme, verantwoorde zakelijkheid en onvermoeide arbeid kon de stichting ‘Het Geldersch Landschap’, waarvan hij sinds de oprichting in 1928 tot op heden het voorzitterschap heeft bekleed, uitgroeien tot een van de belangrijkste lichamen op dit gebied, waardoor zeer grote stukken vrije natuur voor het publiek blijvend zijn veilig gesteld. Daarnevens schonk hij zijn grote gaven aan de onwikkeling van de stichting ‘Vrienden der Geldersche Kastelen’, aan het ‘Geldersch Genootschap tot bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en land’, aan de Studiekring ‘Veluwe’ en als vice-voorzitter en lid van het Dagelijks Bestuur sinds vele jaren aan de ‘Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten’.

Bron: ZA blz. 56 ; NA 1983 blz. 135 ; www.parlement.com
Heldring, dr. E.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1952 toegekend, wegens:

Het zeer grote persoonlijke aandeel in de arbeid van de 'Vereeniging Rembrandt' waarvan hij, in 1912 toegetreden als bestuurslid, sinds 1928 het voorzitterschap bekledend, in waarheid de stuwende kracht was; een van de initiatiefnemers voorts van het 'Nationaal Fonds' in 1928, dat grotelijks bijdroeg tot de krachtige ontplooiing van der arbeid dezer vereniging. Door zijn bijzondere belangstelling en werkkracht, zijn initiatieven en persoonlijk aandeel werden de Nederlandse musea met talrijke, vaak uitzonderlijk kostbare kunstwerken verrijkt.
In hem worden tevens geëerd al diegenen, die in het kader der 'Vereeniging Rembrandt' van hun daadwerkelijke burgerzin blijk gaven.

Bron: ZA blz. 27 ; www.cultuurfonds.nl

Henkes, prof.dr. H.E.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 26 juni 1992 toegekend, wegens:

Professor Henkes, lange tijd hoogleraar oogheelkunde en directeur van het Oogziekenhuis te Rotterdam, heeft grote verdiensten voor de bestudering en conservering van glas. Op zijn kennis wordt een beroep gedaan bij opgravingen, bij de documentatie van de glasverzameling in Museum Boijmans-van Beuningen, bij restauraties, bij het onderzoek naar oud gebruiksglas enzovoorts.

Bron: ZA2 blz. 8 ; www.cultuurfonds.nl

Henriquez-Alvarez Correa, mevrouw M.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1961 toegekend, wegens:

Naast een brede artistieke zowel als organisatorisch-culturele activiteit, dient vooral geroemd te worden haar zeer belangrijke arbeid op het gebied van de vertaling van waardevolle toneelliteratuur in het papiaments, de subtiele transpositie hiervan in het plaatselijke culturele patroon, de volhardende bevordering van de opvoering van deze stukken met bijzonder groot succes, waardoor een unieke geslaagde acculturatie van grote waarde is verkregen.

Bron: ZA blz. 75 ; www.cultuurfonds.nl

Herwegh, zuster Dorothea M.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1977 toegekend

Heijdenrijk, ir. L.J.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 25 juni 1993 toegekend, wegens:

In een buitengewoon elan van persoonlijk initiatief heeft het echtpaar Heijdenrijk het geboortehuis van de schilder en kunstvernieuwer Piet Mondriaan van de ondergang gered. En dat niet alleen: het is door hun toedoen gerestaureerd en ingericht als een drukbezocht documentatiecentrum over Mondriaan en zijn tijd. De geestdrift en het doorzettingsvermogen van het echtpaar Heijdenrijk hebben ook anderen aangestoken, zodat het levendig centrum nu geheel met vrijwillige krachten draaiende kan worden gehouden.

Bron: ZA2 blz. 12 ; www.cultuurfonds.nl

Heijdenrijk-Osendarp, mevrouw F.H.M.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 25 juni 1993 toegekend, wegens:

In een buitengewoon elan van persoonlijk initiatief heeft het echtpaar Heijdenrijk het geboortehuis van de schilder en kunstvernieuwer Piet Mondriaan van de ondergang gered. En dat niet alleen: het is door hun toedoen gerestaureerd en ingericht als een drukbezocht documentatiecentrum over Mondriaan en zijn tijd. De geestdrift en het doorzettingsvermogen van het echtpaar Heijdenrijk hebben ook anderen aangestoken, zodat het levendig centrum nu geheel met vrijwillige krachten draaiende kan worden gehouden.

Bron: ZA2 blz. 12 ; www.cultuurfonds.nl

Hoek, C.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1971 toegekend

Horodisch, dr. A.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1978 toegekend

Houben, dr.ir. G.M.M.

Geboren in 1920. Overleden op 18 augustus 2006.
Eltn.d.TD. (01-03-1948), kapt. (31-04-1952).
Scheikundige en ingenieur, verzamelaar, schrijver, voorzitter 'Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging'.
Bekende onderscheidingen: ON.5,MM.2,ZA

De Zilveren Anjer werd op 21 juni 1995 toegekend, wegens:

De heer Gerard Houben, scheikundige en ingenieur, begon in de jaren zestig met het verzamelen van gewichten. Scherpzinnig en vasthoudend als hij is, ontwikkelde hij zich op dat gebied., vooral wat de muntgewichten betreft, tot een autoriteit. Ook is hij een groot animator. De ‘Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging’ beleeft onder zijn voorzitterschap groei en aanzien, ook in het buitenland.

Bron: ZA2 blz. 20 ; www.cultuurfonds.nl ; NRLL 1953 blz. 260

Hucht, dr. K.A. van der

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 2003 toegekend, wegens:

Karel van der Hucht, sterrenkundige, werkzaam voor de Stichting Ruimteonderzoek Nederland, stamt uit een oude familie van theeplanters. Veel planters op Java waren met elkaar geparenteerd; en in de Stichting Indisch Thee- en Familie-archief heeft dr. van der Hucht talloze documenten over hen bijeengebracht. Op reizen naar Java betrok hij ook Indonesiërs bij het verleden van de theeondernemingen. Het archief, dat voor onderzoekers open staat, is een ware schatkamer over de laatste eeuw van Nederlands-Indië en vormt een band tussen Nederlanders en Indonesiërs.

Bron: www.cultuurfonds.nl

Hulsker, J.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1987 toegekend