Terug naar Decorati
Terug naar de Zilveren Anjer

Decorati van de Zilveren Anjer

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

G

Gaaikema, ds. M.J.J.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1991 toegekend

Gaay Fortman, mr. B. de

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1953 toegekend, wegens:

Het belangrijke aandeel in de stichting van het voor de kennis van het Nederlandse geestesleven der 19de eeuw zo gewichtige 'Reveil-Archief'; het zeer werkzame aandeel in het bestuur van dit Archief; het met grote speurzin aan het licht brengen van voor het Reveil-Archief belangrijke documenten; het wetenschappelijk werkzaam zijn op dit terrein, onder meer door het verzorgen van wetenschappelijke inventarisaties, catalogiseringen en publikaties. Voorts de belangrijke arbeid ten behoeve van de band met de Overzeese Rijksdelen in de West, onder meer blijkende uit de functies vervuld in het 'Algemeen Nederlands Verbond', de Vereniging 'Oost en West', de redactie van de 'West-Indische Gids', de redactie van de 'West-Indische Encyclopaedie' enz.; uit de vele publikaties op dit terrein; uit het tot stand brengen van de zeer uitgebreide en vele gebiede bestrijkende, unieke bibliotheek over de Nederlandse Antillen.

Bron: ZA blz. 33 ; www.cultuurfonds.nl

Gans, M.H.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1972 toegekend

Gasteren, L. van

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 2001 toegekend

Goes van Naters, Jonkheer mr. Marinus van der

Geboren te Nijmegen op 21 december 1900. Overleden te Wassenaar op 12 februari 2005.
Advocaat te Nijmegen (1923/1930), advocaat en adviseur bij het Nederlands Verbond van Vakverenigingen te Heerlen (1930/1940), lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (08-06-1937/22-02-1967), geïnterneerd in het gijzelaarskamp te Buchenwald (vanaf 07-10-1940), idem in het gijzelaarskamp te Haaren en het gijzelaarskamp te Sint Michielsgestel (tot 09-1944), fractievoorzitter van de S.D.A.P. in de Tweede Kamer der Staten-Generaal (09-1945/09-02-1946), fractievoorzitter van de P.v.d.A. in de Tweede Kamer der Staten-Generaal (09-02-1946/15-01-1951), lid van de Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (10-09-1952/01-01-1958), lid van het Europees Parlement (01-01-1958/07-05-1967), gasthoogleraar recht en sociologie aan de Universiteit van Rwanda (1970/1973)
Bekende onderscheidingen: ON.3,NL.3,ZA,LEF.3,KB.3,Pd'A

De Zilveren Anjer werd in 1964 toegekend, wegens:

Zijn bijzonder bezielde en ook bezielende, bekwame arbeid voor de natuurbescherming in nationaal verband, vooral als voorzitter sinds 1940 van de ‘Contact Commissie voor Natuur- en Landschapsbecherming’ en internationaal in het kader van de ‘International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources’ en in de ‘Raad van Europa’. Dit niet alleen in de vorm van een zeer slagvaardige en strijdbare arbeid tot behoud van een gave natuur als zodanig, maar vooral ook dit werk te plaatsen in het veel ruimere kader van het zuiver houden van de natuur, gezien in het licht van de uiterst belangrijke, wederzijdse relatie van mens en natuur, de ‘écologie humaine’, waarbij vooral ook dient te worden gelet op de met enorme snelheid toenemende bevolkingsdichtheid in de wereld in het algemeen en die in Nederland in het bijzonder.

Bron: ZA blz. 87 ; www.cultuurfonds.nl ; www.parlement.com ; Overlijdensadvertentie

Gogh, ir. V.W. van

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1955 toegekend, wegens:

Het piëteitvolle en onbaatzuchtige in stand houden van de grote collectie schilderijen en tekeningen van Vincent van Gogh en het voortdurend ter beschikking stellen van deze collectie voor tentoonstellingen in Nederland en over de gehele wereld, waardoor millioenen het contact met deze geniale zoon van ons volk hebben kunnen deelachtig worden.
Hiermede zij tevens geëerd wijlen mevrouw Gesina van Gogh-Bonder, zijn moeder, die, weduwe geworden in 1890, ondanks kommervolle omstandigheden en aandrang van anderen toch met grote liefde het overgrote deel van de collectie bijeenhield. Het was haar geloof in de waarde van het werk en haar liefde voor de taak, die Vincent zich in zijn werk stelde, welke in feite tot deze onderscheiding hebben geleid.

Bron: ZA blz. 44 ; www.cultuurfonds.nl

Gomes Casseres, G.

Geboren te Havanna in 1921.
Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 28 juni 2006 toegekend, wegens:

De Joods-Sefardische Gemeenschap op Curaçao heeft in Charles Gomes Casseres haar geschiedschrijver gevonden. In tal van artikelen en boeken heeft hij het Joodse verleden vastgelegd, en het daarmee aan de vergetelheid ontrukt. Als voorzitter van het Joods Cultureel Historisch Museum heeft hij het verzamelen en exposeren van voorwerpen uit de Joodse traditie bevorderd. Op zijn initiatief organiseert het museum open dagen en museumbezoek in schoolverband. Daardoor kan een breed publiek kennismaken met de Joodse traditie op het eiland.

Bron: www.cultuurfonds.nl

Grégoire, A.M.J.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1953 toegekend, wegens:

Het met grote speurzin, bekwaamheid en volharding bijeenbrengen van een zeer omvangrijke verzameling foto's, tezamen vormend een unieke collectie documentatiemateriaal betreffende de technische en artistieke ontwikkeling der fotografie van het begin af tot heden; het beschikbaar stellen van deze collectie aan het Prentenkabinet der Rijksuniversiteit Leiden op aannemelijke voorwaarden, waardoor de verzameling - ondanks concrete belangstelling uit het buitenland - voor ons land behouden is gebleven.

Bron: ZA blz. 33 ; www.cultuurfonds.nl

Groeningen, drs. J.J.W.P. van ("Jos")

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 2005 toegekend, wegens:

In 1990 wilde men in Eelde, tussen het 17de eeuwse Nijsinghhuis en de historische kerk, een flatgebouw neerzetten. De bewoners van het huis, de psychotherapeut Jos van Groeningen en zijn vrouw Janneke, klinisch psychologe, deden toen een tegenvoorstel: de bouw van een museum voor figuratieve kunst. Het geld hadden zij niet en een collectie evenmin. Maar het museum De Buitenplaats kwam er: met museumtuin, amfitheater en binnenkort een orangerie. Een jarenlange afwisseling van dromen en decepties resulteerde in een juweel onder de particuliere musea van ons land.

Bron: www.cultuurfonds.nl

Groeningen-Hazenberg, drs. Janneke M. van

Overleden op 2 juli 2007.
Bekende onderscheidingen: ON.5,ZA

De Zilveren Anjer werd in 2005 toegekend, wegens:

In 1990 wilde men in Eelde, tussen het 17de eeuwse Nijsinghhuis en de historische kerk, een flatgebouw neerzetten. De bewoners van het huis, de psychotherapeut Jos van Groeningen en zijn vrouw Janneke, klinisch psychologe, deden toen een tegenvoorstel: de bouw van een museum voor figuratieve kunst. Het geld hadden zij niet en een collectie evenmin. Maar het museum De Buitenplaats kwam er: met museumtuin, amfitheater en binnenkort een orangerie. Een jarenlange afwisseling van dromen en decepties resulteerde in een juweel onder de particuliere musea van ons land.

Bron: www.cultuurfonds.nl

Grootveld-Parrée, mevrouw G.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 2004 toegekend, wegens:

Titi Grootveld is onbezoldigd voorzitter van de Stichting Hendrik Chabot en directeur van het Chabot Museum in Rotterdam. Dat omvat schilderijen en beelden van de in 1949 overleden Henk Chabot, door het echtpaar Grootveld bijeengebracht. De dreigende verstarring van zo'n eenzijdige collectie neemt mevrouw Grootveld weg door een actieve en originele programmering. Met wisselende exposities en aandacht voor de interesse van jongeren slaagt zij erin, steeds nieuwe bezoekers te boeien en Chabots werk door alle smaakveranderingen heen te tillen.

Bron: www.cultuurfonds.nl