Terug naar Decorati
Terug naar de Zilveren Anjer

Decorati van de Zilveren Anjer

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

F

Fennema-Zboray, mevrouw I.M.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1966 toegekend, wegens:

Haar sinds vele jaren met grote volharding en enthousiasme gevoerde strijd voor een verantwoorde kinderlectuur van eigen bodem, waarmede zij niet alleen te weer stelde tegen de vervlakkende tendensen van de internationale beeldroman, maar bovendien met succes poogde de Nederlandse jeugd, zowel door het woord als door het beeld, spelenderwijs te laten leren dat Nederland een eigen plaats in de cultuur bezit en wil behouden.
In haar wordt tevens geëeerd het werk van de velen die met haar hun krachten gaven en nog geven aan het creëeren en tot bloei brengen van dit werk.

Bron: ZA blz. 97 ; www.cultuurfonds.nl

Fokker, prof.dr. A.D.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1964 toegekend, wegens:

De originele, met grote volharding talloze moeilijkheden overwinnende arbeid voor het bruikbaar maken voor de muziekpraktijk van de oude, in de 16de eeuw door Nicola Vicento voor het eerst begrepen en door Christiaan Huygens in de 17de eeuw wiskundig berekende ideale verdeling van het octaaf in 31 tonen. Dit niet alleen door het technisch realiseren van dit unieke systeem der zuivere stemming, in de vorm van het beroemde orgel in het Teylers Museum te Haarlem, maar niet minder als strijdbare en bijzonder stimulerende figuur voor de creatieve krachten in de muziek van binnen- en buitenland, waardoor ook door middel van waardevolle hedendaagse composities dit systeem van zuivere stemming een belangrijke vernieuwende verrijking van het tonele stelsel, in vocale en instrumentale vorm regelmatig tot klinken kan worden gebracht.

Bron: ZA blz. 87 ; www.cultuurfonds.nl