Terug naar Decorati
Terug naar de Zilveren Anjer

Decorati van de Zilveren Anjer

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

E

Eeghen, mr. Chr.P. van

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1958 toegekend, wegens:

De onvermoeide , decennia lang met grote liefde, kennis en smaak volgehouden arbeid voor het behoud van onze overgeleverde cultuurschatten. Enig overgebleven stichter van de in 1918 opgerichte Vereniging ‘Hendrick de Keyser’, jarenlang bestuurslid en nu voorzitter van de Vereniging Rembrandt, bestuurslid van het Genootschap Amstelodamum, voorzitter van de Stichting het Rembrandthuis, groot en fijnzinnig verzamelaar van oude tekenkunst, waarvan vooral zijn verzameling prenten over Amsterdam moet worden genoemd. Dit alles ondanks de beslommeringen van het bekleden van belangrijke functies in het economisch leven van de hoofdstad en de daaruit voortvloeiende maatschappelijke verplichtingen.
In hem worden tevens geëerd al diegenen, die in stad en land ijveren voor het behoud en een zinvolle inpassing van het oude cultuurbezit in de nieuwe tijd.

Bron: ZA blz. 61

Eerden, ir. J.M.C. van der ("Jan")

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 2005 toegekend, wegens:

Jan van den Eerden, geboren en getogen Bosschenaar, is van beroep en roeping architect. Doordat stedenbouwkundige verminkingen hem zeer heftig aangrepen, werd hij zich bewust van een tweede roeping: de verdediging van Brabants bouwkundige erfenis. Hij vocht voor Den Bosch, restaureerde tientallen monumenten, zette zich in voor het behoud van historische boerderijen, voerde tal van acties en schreef artikelen en boeken die de structuur van oude binnensteden in een nieuw licht plaatsen. Hij kan felle kritiek leveren, maar geeft ook alternatieven.

Bron: www.cultuurfonds.nl

Egten-Kool, mevrouw M.M. van

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1985 toegekend

Elden, mr. W. van

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1963 toegekend

Engelen, ing. F.H.G.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 25 juni 1993 toegekend, wegens:

Frans Engelen, mijnbouwdeskundige, werkte 26 jaar bij de Staatsmijnen en leidde daarna een vormingscentrum. Door zijn geschoolde blik en een langzaam gegroeide, steeds sterkere interesse voor de mijnbouwgeschiedenis, ging hij een onvervangbare plaats innemen in de beoefening van archeologie en geologie van Limburg. Als door vakarcheologen zeer gerespecteerde amateur, heeft hij verenigingen, congressen en tijdschriften gesteund en tot stand gebracht, waarvoor Limburg hem veel dank is verschuldigd.

Bron: ZA2 blz. 12 ; www.cultuurfonds.nl

Eyck, J.C.F.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 2003 toegekend, wegens:

De heer Jo Eyck was een halve eeuw lang directeur van een verffabriek. In samenhang met die functie stimuleerde hij al artistieke ontwikkelingen, wat de opmaat vormde tot een sterk privé-engagement met beeldende kunst en architectuur. Hij was actief in vele besturen, landelijke en Limburgse. En in het park van kasteel Wijlre liet hij een museumvleugel plaatsen waarin de kunst de natuur ondersteunt, zoals de parkaanleg ook aansluit op de sculpturen in de open lucht. Dit particuliere, maar voor het publiek toegankelijke museum is een artistiek ijkpunt in Zuid-Limburg.

Bron: www.cultuurfonds.nl