Terug naar Decorati
Terug naar de Zilveren Anjer

Decorati van de Zilveren Anjer

C

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Calkoen, H.J.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1958 toegekend, wegens:

De bijzonder belangrijke, jarenlange arbeid op het terrein van de Nederlandse archeologie, vooral van die in het westen des lands, meer in het bijzonder voor het stichten en energiek en beleidvol bestuderen van de Archeologische Werkgemeenschap voor Westerlijk Nederland en haar verschillende afdelingen, waardoor niet alleen de actieve belangstelling van velen op dit terrein kon worden gewekt en gecoördineerd en hun scholing beter kon worden verzorgd, maar waardoor ook en vooral tegen de gevestigde mening in verrassende vonsten in West-Nederland werden gedaan en zeer belangrijke bijdragen aan de archeologische wetenschap van dat deel van ons land konden worden geleverd.
In hem worden tevens geëerd al diegenen, die in de verschillende oudheidkundige verenigingen van ons land in zo gelukkige samenwerking met de Rijksdienst voor het Oudheidskundig Bodemonderzoek met grote kennis van zaken en opoffering van veel vrije tijd zo bijzonder veel doen om onze kennis va de oudste geschiedenis van ons land te vergroten, vooral ook door de spaarzame resten daarvan tijd op te sporen, vernieling te voorkomen en vakkundige vastlegging te verzekeren.

Bron: ZA blz. 61

Clevering-Meijer, mevrouw T.F.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1975 toegekend

Cleveringa, mr. Petrus

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1984 toegekend

Coffeng, Joh.M.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1957 toegekend, wegens:

De zeer bijzondere prestatie om geheel alleen en met grote persoonlijke offers in tijd en geld in rond tien jaren van stugge, liefdevolle arbeid de uitgebreide verzameling van de stichting ‘Het Toneel-Museum’ op voortreffelijke wijze te ordenen en deze collectie bovendien belangrijk aan te vullen, waardoor voor de wetenschap en de voorlichting en de opvoeding van het publiek een rijke bron van documentatie toegankelijk is geworden.

Bron: ZA blz. 56

Coomans, dr. H.E.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 27 juni 1996 toegekend, wegens:

De bioloog Henny Coomans was onder meer werkzaam als hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam en op het Zoölogisch Musuem aldaar, met als specialiteit weekdieren en schelpdieren. Tevens ontwikkelde hij zich tot een gezaghebbende gemmoloog. Zijn kennis van edelstenen verschafte hem, naast zijn vakgebied, een grote reputatie. Vooral ook draagt hij zijn kennis op een stimulerende manier op anderen over.

Bron: ZA2 blz. 24 ; www.cultuurfonds.nl

Cordfunke, prof.dr.ir. E.H.P.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1983 toegekend

Creusen, A.J.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 26 juni 1997 toegekend, wegens:

De heer Creusen, leraar werktuigbouwkunde, speelde klarinet in een harmonieorkest, werd bestuurslid en klom in 1969 op tot secretaris van het Wereld Muziek Concours te Kerkrade. In die functie bouwde hij dat uit tot het belangrijkste festival voor blaasmuziek in de wereld. Hoewel het concours maar eens per vier jaar wordt gehouden, is de werking ervan zo groot en constant, dat het als katalysator en inspiratiebron een volstrekt unieke plaats inneemt. Deze geweldige opbloei is voor een groot deel te danken aan de inzet van de heer Creusen.

Bron: ZA2 blz. 28 ; www.cultuurfonds.nl