Terug naar Decorati
Terug naar de Zilveren Anjer

Decorati van de Zilveren Anjer

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

B

Barendsen, G.W.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 22 juni 1994 toegekend, wegens:

Willem Barendsen deed zijn eerste stappen in een door zijn vader opgerichte bakkersvakschool. Hij bleef in dat vak, maar als marketingmanager van een internationaal bedrijf. Door de oprichting van het Bakkermuseum in Hattem keerde hij naar zijn oorsprong terug: daarnaast speelde hij als initiatiefnemer van het Intermuseaal Overleg ook in breder verband een rol van betekenis.

Bron: ZA2 blz. 16 ; www.cultuurfonds.nl

Beaufort, Jonkheer Willem Hendrik de

Geboren te Woudenberg op 18 mei 1881. Overleden te Bennekom op 20 september 1976.
Econoom, jagermeester i.b.d. van H.M. de Koningin, lid van de Gedeputeerde Staten van Utrecht.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4,J,ZA

De Zilveren Anjer werd in 1954 toegekend, wegens:

De zeer belangrijke pioniersarbeid verricht ten behoeve van de regionaal georiënteerde zelfwerkzaamheid bij de natuurbescherming. Oprichter in 1927 van de eerste provinciale organisatie, de Stichting 'Het Utrechtsch Landschap', op grond van de gedachte van de onvergetelijke Mr Dr P.G. van Tienhoven. Zijn stuwende kracht in deze regionale organisatie gedurende een lange reeks van jaren, resulterende in een uitzonderlijk rijk bezit van landgoederen, bossen en landschappen ten algemene nutte verworven.
Zijn belangrijke arbeid tenslotte voor de opvoeding van het grote publiek in een verantwoord gebruik van de voor hen verworven natuurrijkdommen, voor de financiering waarvan het 'Natuurfonds' door hem werd gecreëerd.
In hem zij tevens geëerd de arbeid van de gelukkig zeer velen, die zich het behoud, de bescherming en het juiste gebruik van de natuur in ons dicht bevolkte vaderland ten doel stellen.

Bron: ZA blz. 38 ; NA 1981 blz. 95

Beaujon, J.H.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1958 toegekend, wegens:

De zeer grote en zo doeltreffende activiteit ontplooid ten gunste van het openbare leven op Aruba, in het bijzonder in de laatste jaren als voorzitter van de stichting Cultureel Centrum Aruba.
Het culturele leven op Aruba in verschillende vorm als de muziekschool, het balletcentrum, de volksuniversiteit, de filmliga, de organisatie voor moderne muziek Pro Musica, de kunstnijverheidscursus, enz., vindt in hem zijn grote, stimulerende coördinator.
De bekroning van deze zo bijzonder verheugende culturele opgang van Aruba - de binnenkort te openen nieuwe schouwburg - kan mede als een bekroning van zijn voortreffelijke activiteit worden gezien.

Bron: ZA blz. 62

Beem, H.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1970 toegekend

Beex, H.A.C.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1987 toegekend

Beltjes, mr. Pieter Jacob Willem

Geboren te Culemborg op 2 mei 1914. Overleden te Arnhem op 21 mei 1999.
Bekende onderscheidingen: ON.4,ZA

De Zilveren Anjer werd op 26 juni 1992 toegekend, wegens:

Mr. Pieter Beltjes, lange jaren inspecteur van archieven in Gelderland, was in 1973 medeoprichter van een genootschap voor monumentenzorg. In de vijfentwintig jaar die daarop zijn gevolgd, is hij ononderbroken actief geweest voor de monumenten, de geschiedbeoefening, de musea en het welzijn in Gelderland. Zijn kennis, tact en volharding hebben tot rijke resultaten geleid.

Bron: ZA2 blz. 8 ; www.cultuurfonds.nl ; overlijdensadvertentie

Bergé, mr. Hein

Geboren te 's-Hertogenbosch op 18 januari 1916.
Bekende onderscheidingen: ON.4,ZA

De Zilveren Anjer werd in 2005 toegekend, wegens:

In een lange loopbaan als advocaat en rechter verwierf Hein Bergé een scherp inzicht en een grote overtuigingskracht. Hij gebruikte die om, aanvankelijk dwars tegen de stroom in, het historische karakter van Den Bosch te redden van de kaalslag, speculantendom en kortzichtig beleid. Door zijn argumenten en welsprekendheid won hij de bevolking voor het behoud van de binnenstad. Dat het middeleeuwse vaarwegencomplex, bekend als de Binnendieze, gered en gerestaureerd is, vormt maar één van zijn wapenfeiten, al is het dan ook het bekendste.

Bron: www.cultuurfonds.nl ; www.bastion-oranje.nl

Bergh, prof.mr.dr. George van den

Geboren te Oss op 25 april 1890. Overleden te Oegstgeest op 3 oktober 1966.
Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1959 toegekend, wegens:

De belangrijke en van ‘constructieve fantasie’ getuigende prestaties geleverd op de terreinen ver liggende buiten zijn vakstudie, waarin hij reeds excelleert. In de sterrenkunde een figuur, ver uitstekend boven het peil van een intelligente amateur; op het terrein van de tijdrekening in de vorm van de Euroklok een man van originele denkbeelden; op het terrein van de grafische technieken de uitvinder van een zeer oorspronkelijke, frappante wijze van boekdruk.
Dit alles naast het met grote activiteit vervulde ambt van hoogleraar in het staatsrecht, waardoor hij waar maakt, dat een waarlijk cultureel mens niet alleen bij zijn gespecialiseerd vak kan blijven.

Bron: ZA blz. 66 ; Biografisch Woordenboek van Nederland

Z.K.H. Bernhard Leopold Friedrich Eberhard Julius Kurt Karl Gottfried Peter, Prinz zur Lippe-Biesterfeld, Prins der Nederlanden

Geboren in Schloss Detmold, Jena (Duitsland), op 29 juni 1911. Overleden in het Universitair Medisch Centrum te Utrecht op 1 december 2004.

Bekende onderscheidingen:
   MWO.2,NL.1,GLN.1,HO.1,VK,OHK.2,VHK,XXV,H.1937,IM.1948,H.1962,H.1966,I.1980,H.2002,Jl,ZA,KVNRK,KNVvLg,
   KNVOLu,KVNRO,TMPT,LoM.1,GBE,EL.1,FCG+p,BOK+p,BSTR,GWC.3,CzWC,LCG+p,FGS,DM,USWW2VM,G6CM,E2CM

De Zilveren Anjer werd in 1990 toegekend

Beuningen, H.J.E. van

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1981 toegekend

Beveren, P. van

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1961 toegekend, wegens:

Zijn door grote liefde gedragen en door noeste vlijt ondanks een geringe vooropleiding verworven zeer omvangrijke kennis van zijn stad en zijn landstreek, Zierikzee en Schouwen-Duivenland.
Hierdoor kon hij belangrijke en zeer omvangrijke bijdragen in woord en geschrift leveren aan de geschiedenis van Zierikzee, ontwikkelde hij zich tot een door de vakgeleerden zeer hooggeschatte amateur-geoloog en amateur-archeoloog, was hij o.m. in staat belangrijk bij te dragen tot het tijdig herkennen en het behouden van historische en archeologische monumenten.

Bron: www.cultuurfonds.nl

Bicker Caarten, Anton

Geboren te Elburg op 29 september 1902. Overleden te Meppel op 17 april 1990.
Oud-administratief hoofdambtenaar Rijksdienst voor de monumentenzorg, publicist.
Bekende onderscheidingen: ON.5,ZA

De Zilveren Anjer werd in 1968 toegekend

Bron: NP 1972 blz. 62 ; overlijdensadvertentie

Blanquaert, prof. E.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1956 toegekend, wegens:

Het zeer belangrijke aandeel in de opbouw en de voortdurende verrijking en versterking van de culturele relaties tussen Vlaanderen en Nederland en de grote verdienste voor het behoud van de Nederlandse taal, in haar grensgebied. In hem worden mede geëerd al diegenen, die als hij onvermoeid ijveren voor de Vlaams-Nederlandse culturele integratie.

Bron: ZA blz. 52 ; www.cultuurfonds.nl

Bloemendal, prof.dr. H.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 27 juni 1996 toegekend, wegens:

De heer Hans Bloemendaal, emeritus hoogleraar biochemie, is sinds vele jaren voorzanger van de Amsterdamse hoofdsynagoge. Met zijn optredens en plaatopnamen heeft hij voor de joodse lithurgische muziek grote weerklank gewekt, tot buiten onze landsgrenzen. Ook heeft hij dat erfgoed vastgelegd in het monumentale boek Amsterdams Chazzanoet, waardoor de traditie van de joodse zang voor de toekomst behouden blijft.

Bron: ZA2 blz. 24 ; www.cultuurfonds.nl

Boer, H.F. de

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1974 toegekend

Bokma, Anne

Overleden te Wommels op 31 augustus 1990 (72 jaar oud).
Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1982 toegekend

Bron: Overlijdensadvertentie

Bonebakker, ir. J.L.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1975 toegekend

Boskaljon, R.F.W.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1954 toegekend, wegens:

De bijzonder belangrijke arbeid ten behoeve van de culturele ontwikkeling van Curaçao, vooral op het terrein van de muziek. Hervormer van het muziekleven op Curaçao; pionier voor de introductie van de klassieke en wereldmuziek; stichter en dirigent van het 'Eerste en het Tweede Curaçaosche Philharmonisch Orkest'; stichter en leider van enige, jaren functionerende kwartetten; verzamelaar van Curaçaose volksmuziek; medestichter van de 'Curaçaosche Kunstkring'; stichter van de muziekschool aldaar; organisator van de eerste jeugdconcerten. Dit alles als autodidact van uitzonderlijke allure.
In hem zij tevens geëerd de arbeid van diegenen, die zich inspannen voor de culturele ontwikkeling vooral door zelfwerkzaamheid van de Overzeese Rijksdelen.

Bron: ZA blz. 38

Bouman-Heinsdijk, mevrouw D.I.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 26 juni 1997 toegekend, wegens:

Samen met haar man stond Inge Bouman, werkzaam voor sociaal achtergebleven kinderen aan het begin van twee stichtingen die de met ondergang bedreigde Przewalkskipaarden wilden redden. Dit is ondanks grote en langdurige moeilijkheden gelukt. Het echtpaar Bouman heeft gezonde paarden gefokt en bereikte meer dan dat. Het van oorsprong wilde Przewalski-paard keert de laatste jaren terug naar zijn natuurlijke biotoop, de weidegronden van Midden-Azië. Dit alles is beraamd, begonnen en bereikt in de woning van Jan en Inge Bouman te Rotterdam-Spangen.

Bron: ZA2 blz. 28 ; www.cultuurfonds.nl

Bree, J. de

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1980 toegekend

Bremer, drs. J.T.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd op 24 juni 1999 toegekend, wegens:

Als opgroeiende jongen in de kop van Noord-Holland wilde Jan Bremer al weten hoe alles zo gekomen is als het zich aan hem voordeed. Hij studeerde sociale geografie, werd rector van scholen in Den Helder en Enkhuizen, maakte zich een diepgaande kennis van de kop van Noord-Holland eigen, en begon over die streek te publiceren. Vele jaren lang volgen de boeken en artikelen elkaar nu op. Door de combinatie van wetenschappelijke betrouwbaarheid en heldere stijl vindt zijn werk - vaak pionierswerk! - van hoog tot laag waardering.

Bron: ZA2 blz. 36 ; www.cultuurfonds.nl

Brevet, mr. F.J.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1977 toegekend

Brinkgreve, G.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1988 toegekend

Broecke-de Man, mevrouw Engelina Johanna van den

Geboren te Yerseke op 4 juli 1898.
Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1988 toegekend

Bron: NP 1946 blz. 44

Broekema, L.D.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1956 toegekend, wegens:

De buitengewoon belangrijke prestatie om practisch een gehele dorpsbevolking tot een culturele zelfwerkzaamheid te brengen van uitzonderlijk hoog gehalte, waardoor deze agrarische bevolking op het kritieke moment van opheffing van haar isolatie de gelegenheid kreeg - en deze aangreep - om haar geestelijk leven op bijzonder gelukkige wijze te verrijken.
In hem worden tevens geëerd al diegenen, die in welke vorm ook hebben bijgedragen tot dit uitzonderlijk culturele resultaat.

Bron: ZA blz. 52 ; www.cultuurfonds.nl

Brouwer, dr. Fop.I.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1989 toegekend

Brouwer, dr. P.C. de

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1954 toegekend, wegens

Het uitzonderlijke werk van deze ‘eenvoudig-Brabantse en wijze priester’ voor de culturele bewustwording en ontplooiing van het Brabantse volksdeel; oprichter en leider van het eerste Rooms-Katholieke Gymnasium in Noord-Brabant, bezieler van tal van Culturele organisaties als ‘Ons Brabant’, ‘Brabantia Nostra’, het ‘Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen’ enz.
Maar bovenal de man, die meer dan iemand anders in Brabant het Brabantse volk met behoud van zijn eigen waarde, ja, juist door die weer bewust gemaakte eigenwaarde, heeft ingevoerd in de wijde wereld van ons nationaal bestel tot heil van Brabant en Nederland beide.
In ‘den doctor’ mogen tevens geëerd worden al diegenen, die als hij in de wijngaard der cultuur de persoonlijkheid van een gewest invoegen in het wijder verband van de eerste mede daardoor waarlijk bloeiende nationale gemeenschap.

Bron: ZA blz. 38 ; www.cultuurfonds.nl

Bruijn, I. de

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1953 toegekend, wegens:

Het met zeer grote liefde, bekwaamheid en ijver bijeenbrengen van een uitzonderlijk rijke verzameling schilderijen, etsen en tekeningen van de 17de eeuwse Nederlandse meesters, in het bijzonder van Rembrandt; het steeds ruimhartig beschikbaarstellen van dit bezit voor tentoonstellingen; de vele, belangrijke schenkingen gedaan aan het Rijksmuseum te Amsterdam en de verdere verrijking van dit museum in uitzicht gesteld.

Bron: ZA blz. 33 ; www.cultuurfonds.nl

Bijtelaar, mejuffrouw B.M.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1969 toegekend