Terug naar Decorati
Terug naar de Zilveren Anjer

Decorati van de Zilveren Anjer

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

A

Ahlbrinck, pater G.W.M.

Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 1955 toegekend, wegens:

De grote wetenschappelijke prestaties op taalkundig en ethnologisch gebied, betreffende de Karaïbische Indianen in Suriname, vorm gekregen hebbende in de ‘Encyclopaedie der Karaïben’ en andere publicaties. Deze arbeid werd verricht ondanks een uiterst zware missie-taak op een afgelegen post en ondanks het ontbreken van een voldoende gespecialiseerde vooropleiding.
In hem mogen tevens geëerd worden al diegenen, die als hij hun levensopdracht in overeenstemming met de hun geschonken talenten vrijwillig belangrijk ruimer stellen, dan hun die formeel is opgedragen.

Bron: ZA blz. 44-45 ; www.cultuurfonds.nl

Anema, prof.mr. Anne

Geboren te Minnertsga, gemeente Het Bildt (Frl.), op 10 februari 1872. Overleden te Haarlem op 18 februari 1966.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.2,ZA

De Zilveren Anjer werd in 1961 toegekend, wegens:

De unieke verdienste van zijn voor enige generaties geldende, wijze arbeid van manen en opwekken, van het stimuleren en het wijzen op de onontkoombare verantwoordelijkheid voor de cultuur. Het vooral in crisisperioden bewust maken van in de eerste plaats het volksdeel, waarin hij zich geworteld weet; van 'tijd en roeping', van 'bezinning en bezieling' bij 'nieuwe taken in nieuwe tijden'.

Bron: ZA blz. 75 ; www.cultuurfonds.nl ; Overlijdensadvertentie

Antoin, Franklin Domenico ("Boi")

Geboren te Bonaire in 1955.
Bekende onderscheidingen: ZA

De Zilveren Anjer werd in 2002 toegekend, wegens:

Franklin Domenico (‘Boi’) Antoin is begaan met het lot van zijn geboorte-eiland Bonaire. Zijn liefde voor dit eiland heeft zich vertaald in een grote belangstelling voor de geschiedenis, het cultuurbehoud en de bescherming van natuur en milieu van en op Bonaire. Sinds 1978 werkt Boi Antoin als journalist en auteur en sinds 1991 publiceert hij regelmatig over de geschiedenis en de cultuur van Bonaire. Ook op het gebied van natuur- en milieubescherming is hij zeer betrokken. Als journalist levert hij een belangrijke bijdrage aan het werk van natuur- en milieugroepen, door regelmatig positieve aandacht te besteden aan het werk van deze groepen.

Bron: www.cultuurfonds.nl