Decorati / Eerepenning der Dordtsche Vrijwilligers 1813

Decorati

Eerepenning der Dordtsche Vrijwilligers, 1813

De erepenning werd in totaal vierenzeventig keer verleend:

Nr. Naam Leefde Onderscheidingen
01 H. Abbema ? - ? EDV
02 Arend van den Abeele 1757-1833 NLb,EDV
03 Jan Akkermans ? - ? EDV
04 mr. Matthijs Beelaerts ? - ? EDV
05 Johannes Christian Bendorp ? - ? EDV
06 A. Berning ? - ? EDV
07 Pieter Blussé de Jonge van Zuidland ? - ? EDV
08 Pieter Bosma ? - ? EDV
09 Wouter de Bruijn de Neve ? - ? EDV
10 Jan Willem Bruijstens ? - ? EDV
11 Joannes Canters ? - ? EDV
12 Robertus Joan Castendijk ? - ? EDV
13 Carel Cramer ? - ? EDV
14 G.F.B. Croiset ? - ? EDV
15 Johannes Cuperus ? - ? EDV
16 mr. Willem Boudewijn Donker Curtius ? - ? NL3,EDV
17 J.C. van Dijk ? - ? EDV
18 Pieter van Efferen ? - ? EDV
19 mr. Jacob Evera ? - ? EDV
20 Thomas Evera ? - ? EDV
21 Jhr. Leonard Robbert Gevaerts 1774-1864 EDV
22 mr. Hugo Gevers ? - ? EDV
23 J. Gips Jzn. ? - ? EDV
24 J. van Guilick ? - ? EDV
25 Adam Hartman ? - ? EDV
26 David Hartman ? - ? EDV
27 Joh.C. Heck de Bruijn ? - ? EDV
28 Louis Hendrijck ? - ? EDV
29 A. van den Hengst ? - ? EDV
30 J.G.C. Heijke ? - ? EDV
31 Hendrik Holle ? - ? EDV
32 David Hordijk ? - ? EDV
33 Jan Huisman ? - ? EDV
34 Johannis de Jong ? - ? EDV
35 Jan Kanters ? - ? EDV
36 Gerrit Karsdorp ? - ? EDV
37 C.P.W. Keller ? - ? EDV
38 Adrianus Knieriem ? - ? EDV
39 Woltherus Knollaert ? - ? EDV
40 Frederik van Kooten ? - ? EDV
41 Johannes Krim ? - ? EDV
42 Fredrik Carel Kuipers ? - ? EDV
43 Aartszoon Hendrik Kuipers ? - ? EDV
44 Frans Lambinon ? - ? EDV
45 Jacobus la Rivière ? - ? EDV
46 Cornelis Lawende ? - ? EDV
47 Matthijs van Loon ? - ? EDV
48 Servaas Hendrik Lotsij ? - ? EDV
49 Jacobus van Maarseveen ? - ? EDV
50 Gerard Mauritz ? - ? EDV
51 Henrij Merkus ? - ? EDV
52 Simon Hendrik van der Noordaa ? - ? EDV
53 A.A. Pasteur ? - ? EDV
54 Arij Plazier ? - ? EDV
55 Pieter Plukhooij Bzn. ? - ? EDV
56 Wouter Poot ? - ? EDV
57 Willem Recourt ? - ? EDV
58 Jhr.mr. Paulus Repelaer van Spijkenisse ? - ? NL3,EDV
59 Johan Elias Rom ? - ? EDV
60 H. Roobol ? - ? EDV
61 Lijas Rijnaart ? - ? EDV
62 Johannes Christianus Schotel ? - ? EDV
63 Julius Dominicus Schultz van Haeren ? - ? EDV
64 Huibert Stam ? - ? EDV
65 Jacobus Staps ? - ? EDV
66 mr. Cornelis Gilles Ocker Stoop ? - ? EDV
67 Mattheus Phillippus Stoot ? - ? EDV
68 Vincent Thierens ? - ? EDV
69 Willem Tilion ? - ? EDV
70 Hendrik Volkerts ? - ? EDV
71 Laurens Vuijk ? - ? EDV
72 Adolf Willem Vijgh ? - ? EDV
73 Jakob van Wageningen Jr. ? - ? EDV
74 Adrianus van Wel ? - ? EDV


Literatuur

"De Dordtsche vrijwillgers van 1813 en hun medaille", door C.P. Mulder in Mars et Historia nr. 4 van 1984.