Terug naar Decorati

Onderscheidingen aan het Nederlands Detachement Verenigde Naties in Korea 1950-1953

Vaandel | A - E | F - K | L - R | S - Z | Amerikanen

Schaap, I.H.

Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   ? ; uitgereikt op de Hojelkazerne te Utrecht, op 12 oktober 1955
   Sergeant

Bron: Legerkoerier november 1955

Schalk, J. van der

Geboren op 24 september 1927.
Legernummer 27.09.24.004.
Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR.v,KWM

Bronze Star Medal with 'V'-device (US)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 36 van 13 september 1952
   Tijdelijk aangesteld sergeant van het Wapen der Infanterie

Bron: Legerkoerier november 1952, blz. 22

Schilperoord, Cornelis M.

Geboren te Rotterdam op 16 september 1914. Overleden te Marbella, Spanje, op 24 maart 1983.
Kapt.d.Inf. (01-06-1948), maj. (30-09-1954), tijd.ltkol., res-ltkol. (29-10-1960)
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,OV.4,RV.1,XXXV,KNVOL,UNKOR,KOMM.2,LoM.4,KB.4p,BOKp,KWM

Prins Maurits-medaille van de Koninklijke Nederlandse Vereniging 'Ons Leger'
   1954
   Luitenant-kolonel van het Wapen der Infanterie

Legion of Merit, Legionnaire Class (US)
   ? ; uitgereikt in de Prins Bernhard-kazerne te Amersfoort op 20 juli 1954
   Reserve-luitenant-kolonel

Ulchi (ROK)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 21 van 10 juli 1953
   Tijdelijk luitenant-kolonel van het Wapen der Infanterie

Officier in de Kroonorde met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt in februari 1955
   Luitenant-kolonel van het Wapen der Infanterie

Bron: NRLL 1956 blz. 49 ; NRLL 1974 blz. 87 ; Leidsch Dagblad, 18 februari 1955 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Schins, H.P.

Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   ? ; uitgereikt op de legerplaats Oirschot op 19 november 1953
   Majoor-aalmoezenier

Bron: Legerkoerier december 1953, blz. 15

Schipper, L.M.

Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   ? ; uitgereikt op de legerplaats Oirschot op 19 november 1953
   Sergeant der eerste klasse

Bron: Legerkoerier december 1953, blz. 15

Schoor, J.F.A. van der

Geboren in 1907.
Kapt.d.Inf. (22-11-1950).
Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,KOMM.4a,KWM

Wharang with Gold Star (ROK)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 21 van 10 juli 1953
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Bron: NRLL 1956 blz. 55 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Schüssler, Gijsbertus Johannes

Geboren te Nijkerk op 2 december 1925. Overleden aldaar op 4 december 2001.
Res-tltn.d.Inf. (02-01-1948 KB 4), eltn.d.Inf. (30-08-1949), kapt. (01-11-1955), maj. (01-11-1963), ltkol. (21-04-1972 KB 15 miv 01-05-1972), e.o. 19-03-1981 KB 35.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OV.2,RV.1,XX,UNKOR,KOMM.3b,KWM

Chungmu with Silver Star (ROK)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 19 van 29 juni 1954
   Tijdelijk kapitein van het Wapen der Infanterie

Bron: NRLL 1956 blz. 62 ; NRLL 1974 blz. 63 ; autobiografie: "Naar eer en geweten - Kroniek van een bewogen militair leven" ; met dank aan de heren H.J. Huisman en J. Hofstra

Sentges, P.

Bekende onderscheidingen: BK,RV.1,UNKOR,KWM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 23 van 8 mei 1951
   Korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in de nacht van 12/13 Februari 1951, ingedeeld bij de Ondersteuningscompagnie van het Nederlands Detachement Verenigde Naties in KOREA, te HOENGSONG in KOREA tijdens een aanval van overmachtige Chinese troepen, welke trachtten de door de Ondersteuningscompagnie van het Nederlands Detachement Verenigde Naties ingenomen stellingen te doorbreken. In het bijzonder door, niet lettend op zijn eigen veiligheid, onder 's vijands vuur handgranaten te werpen in een gevaarlijke dode hoek en, zelfs staande op een heuvelrug, door te gaan hoewel hij door een schotwond aan de hand werd gewond en het verder werpen van handgranaten hem nog meer blootstelde en hem bijzondere inspanning kostte.
Door dit optreden te beletten dat de vijand dit onbestreken terreingedeelte kon gebruiken om de stellingen binnen te dringen.

Bron: BL/BK blz. 279 ; Legerkoerier juni 1951, blz. 3 ; met dank aan R.W. Rijpkema

Slager, Pieter Berend

Geboren te Stedum op 2 februari 1925. Overleden nabij Nujongol (Korea) op 26 juli 1951.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis (registernummer 3519)
   K.B. no. 2017000739 van 26 april 2017 (postuum)
   Uitgereikt te Schaarsbergen op 15 mei 2017
   Korporaal van het Regiment van Heutsz

Op 29 september 1950 is Pieter Berend Slager vrijwillig in dienst getreden en ingedeeld bij het Regiment van Heutsz teneinde deel uit te maken van het Nederlands Detachement Verenigde Naties. Korporaal Slager sneuvelde op 26 juli 1951 nabij Nujonggol, Korea. Hij had zich vrijwillig gemeld om zich onder zwaar en goed gericht vijandelijk automatisch- en geweervuur naar voren te begeven, teneinde gewonden, uit het in het front gelegen en door de vijand beheerste terrein, in veiligheid te brengen. Nadat hij ťťn gewonde onder uiterst moeilijke en gevaarlijke omstandigheden in de eigen linie had gebracht, heeft hij zich opnieuw onder dezelfde omstandigheden naar voren begeven, teneinde nog een gewonde op te halen. Daarbij werd hij meerdere malen zelfgetroffen en sneuvelde hij ter plaatse. Hij heeft hiermede op de meest loffelijke wijze blijk gegeven van moed en trouw aan gewonde kameraden.

Sluijs, C.J. van der (Sluys?)

Geboren op 20 augustus 1914.
Legernummer 14.08.20.001 ; kapt.TD. (15-05-1948), maj. (01-08-1953).
Bekende onderscheidingen: OHK.3,RV.1,XV,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 36 van 13 september 1952
   Kapitein van het Dienstvak van de Technische Dienst

Bron: NRLL 1956 blz. 286 ; Legerkoerier september 1951, blz. 19 ; Legerkoerier november 1952, blz. 22 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Smit, Pieter Klaas

Geboren te Amsterdam op 6 januari 1928. Gesneuveld te Hoensong op 3 januari 1951.
Legernummer 28.01.06.392.
Bekende onderscheidingen: BK,RV.1,UNKOR,KWM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 37 van 13 maart 1952 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden op 3 Januari 1951 nabij CHAKYONNI (KOREA), waar hij was ingedeeld bij een patrouille van het Nederlands Detachement Verenigde Naties.
Nadat een gedeelte der patrouille was doorgedrongen tot in een dorp en onder zwaar vuur kwam te liggen, zodat een poging tot onzet moest worden ondernomen, heeft hij zich vrijwillig aangeboden om voorwaarts te gaan over een onder vuur liggende terreinstrook, teneinde de toestand in het dorp op te nemen. Bij zijn terugkeer van deze opdracht werd hij zwaar gewond. Getracht werd om hem binnen eigen linie te brengen, doch hij stierf gedurende dit transport.

Bron: BL/BK blz. 280 ; Legerkoerier, jaargang 1952, nummer 5 ; www.ogs.nl

Snoeck, Jonkheer Anton Wilhelm

Geboren te Brummen op 27 december 1925.
Legernummer 25.12.27.098.
Eltn. (30-08-1949), kapt. (01-11-1955), maj. (01-11-1963), ltkol. (01-05-1971), kol.
Laatstelijk militair attaché Nederlandse ambassade te Damascus, adjudant i.b.d. van H.M. de Koningin
Bekende onderscheidingen: BK,OV.2,NGK.1,RV.1,XXV,UNKOR,WRF.4,TVR.4,BSTR,KWM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 37 van 13 maart 1952
   Eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als officier bij het Nederlands Detachement Verenigde Naties op KOREA, toen op 4 Januari 1952 ingevolge bekomen opdracht een aanval moest worden uitgevoerd op Silver Star Hill door een patrouille bestaande uit het door hem gecommandeerde infanterie-peloton versterkt met ondersteunende wapens. Aan het hoofd van zijn patrouille drong hij de vijandelijke stelling binnen en verdreef de vijand die krachtig weerstand bood.

Bronze Star Medal (US)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 21 van 10 juli 1953
   Eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 280 ; NRLL 1956 blz. 63 ; NRLL 1974 blz. 61 ; NA 1986 blz. 267 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Snoeijs, Wilhelmus Adolphus

Geboren te Nijmegen (Hees) op 3 juni 1928. Overleden te Rijen op 19 september 2014.
Legernummer 28.06.03.002.
Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx,BK,RV.1,DIG,UNKOR,KWM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 23 van 8 mei 1951
   Sergeant der eerste klasse-oorlogsvrijwilliger van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de nacht van 12/13 Februari 1951, ingedeeld bij de Stafcompagnie van het Nederlands Detachement Verenigde Naties in KOREA, te HOENGSONG tijdens de overrompeling door Chinese troepen van de commandopost van het Nederlands Detachement Verenigde Naties onder zwaar vijandelijk vuur te voorkomen, dat een tweetal zware mitrailleurs van de Stafcompagnie in bruikbare staat in 's vijands handen vielen. In het bijzonder door onder zwaar vijandelijk vuur en niettegenstaande hij ernstig gewond was geraakt zijn opdracht ter zake met goed gevolg uit te voeren; zodoende de vijand het gebruik van deze wapens te ontzeggen.

Bron: Meijer (1990), p. 280 ; Legerkoerier juni 1951, p. 3 ; met dank aan R.W. Rijpkema

Sonke, J.J. ("Hans")

Geboren op 11 juni 1920.
Legernummer 20.06.11.006.
Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 36 van 13 september 1952
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Bron: Legerkoerier september 1951, p. 19 ; Legerkoerier november 1952, p. 22 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Spier, Tivadar Emile

Geboren te Utrecht op 17 november 1916. Overleden te 's-Gravenhage op 17 juni 2010.
Tltn.d.ML (01-10-1945 KB 66), overgegaan naar KL als kapt.d.Inf. (29-05-1954 KB 24), ltkol. (27-04-1967 KB 6), e.o. 26-04-1974 KB 34
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OHK.1,VHK,OV.4,RV.1,HVN,XXV,NRK4045,KLO.2,UNKOR,UNTSO,BSTR,KWM,KSVM

Bronze Star Medal (US)
   ? ; uitgereikt op de legerplaats Oirschot op 19 november 1953
   Majoor van het Wapen der Infanterie

Bron: Legerkoerier december 1953, p. 15

Sijmons, J.J.M.F.

Geboren in 1922.
Kapt. KLu (01-01-1954), maj. (01-11-1963).
Bekende onderscheidingen: OV.3,RV,XXV,UNKOR,UNTSO,BSTR,VD.4,RGN.4,KWM

Bronze Star Medal (US)
   ? ; uitgereikt te Haarlem op 11 februari 1955
   Tijdelijk reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: Naam- en Ranglijst der Officieren 1974, p. 20 ; Legerkoerier maart 1955, p. 13

Tack, Gerrit Nicolaas

Geboren te Noordwijk op 23 september 1918. Overleden te Dordrecht op 28 maart 2007.
Legernummer 18.09.23.008 ; tltn. (15-07-1940), eltn. (20-09-1947), kapt. (05-02-1949), maj. (01-07-1956), ltkol. (01-11-1961), kol.d.Inf. (01-11-1967), gen-maj.-tit.
Bekende onderscheidingen: HO.4,BK,OHK.1,OV.3,RV.1,XXXV,H.1966,I.1980,TMPT,DIG,UNKOR,MAA.4,O.3ba,SSTR,BSTR,KOMM.3b,KWM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 23 van 9 mei 1951
   Tijdelijk majoor van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de nacht van 12/13 Februari '51 te HOENGSONG als Hoofd S/3 van de Staf van het Nederlands Detachement Verenigde Naties in KOREA tijdens de overrompeling door Chinese troepen van een commandopost van het Detachement het contact met andere onderdelen van het bataljon, zoveel als onder de gegeven omstandigheden mogelijk was te handhaven en daarmede door te gaan alhoewel hij kort na deze overrompeling tweemaal werd gewond.
Zodoende er in te slagen van een der onderdelen versterking naar de omgeving van de aangevallen commandopost aan te trekken mede waardoor de situatie werd gered.

Silver Star
   ? ; uitgereikt in Korea op 10 augustus 1951
   Tijdelijk benoemd majoor van het Wapen der Infanterie

Bronze Star Medal
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij KB no. 36 van 13 sept. 1952
   Kapitein van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 283 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1974, p. 52 ; Legerkoerier juni 1951, blz. 3 ; Legerkoerier september 1951, blz. 19 (NB.: maakt melding van Silver Star ipv. Bronze Star Medal) ; Legerkoerier januari 1952, blz. 16 ; Legerkoerier november 1952, blz. 22 ; Brons nummer 59, p. 25 ; met dank aan de heren H.J. Huisman en R.W. Rijpkema

Teuwens, Michiel (C. Teeuwens?)

Geboren op 14 januari 1920.
Legernummer 20.01.14.018.
Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR.v,KWM

Bronze Star Medal with 'V'-device (US)
   ? ; uitgereikt in Korea op 3 juli 1951
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 36 van 13 september 1952
   Sergeant van het Wapen der Infanterie

Corporal Michiel Teeuwens, 200114018, Medical Unit, Netherlands Detachement, United Nations Forces, is awarded the Bronze Star Medal for heroism in action against the enemy near Inje, Korea, on 31 May 1951. In that date Corporal Theeuwens was a medical aid man with the Netherlands Detachement, when the unitwas attacked by a strong enemy force which succeeded in penetrating the friendly lines in several places. Withoud regard for his personal safety, Corporal Theeuwens continually exposed himself to heavy enemy fire in order to reach wounded comrades and to administer first aid. In addition, he repeatedly crossed open, fire-swept terrain to evacuate the wounded to postions of safety. His heroic actions during the encounter resulted in the saving of many lives, and reflect great credit on himself and the Royal Dutch Army.

Bron: Legerkoerier november 1952, p. 22

Teeuwisse, H.M.A.

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   ?
   Kapitein

Bron: met dank aan de heer H.J. Huisman

Teunissen, George

Geboren te Buitenzorg op 26 juli 1924. Overleden nabij Chiami-Ni op 22 december 1951.
Bekende onderscheidingen: SSTR

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Timens, ds. Herbert Johan

Geboren te Apeldoorn op 8 april 1920. Overleden te Hoensoeng op 12 februari 1951.
Bekende onderscheidingen: KV,OV,KRV.1,UNKOR,KWM

Kruis van Verdienste
   ? (postuum)
   Reserve-legerpredikant, in rang gelijkgesteld met kapitein

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door als Veldprediker, zowel tijdens zijn diensttijd in INDONESIň als in KOREA, steeds de geestelijke verzorging van de militairen, ongeacht de moeilijke omstandigheden waarin hij daardoor kwam te verkeren, boven alles te doen gaan.
Daartoe in INDONESIň de parachutisten-training te volbrengen en zodoende in staat te zijn aan zijn geestelijke verzorging toevertrouwde parachutisten-onderdelen steeds te vergezellen.
Voorts door zich vrijwillig te melden als Veldprediker bij de oprichting van het Nederlands Detachement Verenigde Naties in KOREA omdat hij wist dat vele van hem reeds bekende militairen zich ook daarvoor hadden gemeld.
Vervolgens door in KOREA, waar de troep onder zeer moeilijke omstandigheden en in het bijzonder zware ontbering leefde, door zijn morele en geestelijke steun en leiding veel bij te dragen tot het handhaven van een hooggestemd moreel.
Aldus door grote persoonlijke opgewektheid gepaard aan bijzondere plichtsbetrachting bij de voortduring een voorbeeldig geestelijke verzorger te velde te zijn totdat hij bij het vervullen van zijn taak bij een overrompelende aanval van de vijand nabij HOENGSONG in KOREA op 12 Februari 1951 kwam te vallen.

Bron: www.ogs.nl ; www.korpscommandotroepen.nl ; Legerkoerier juni 1951, blz. 3 ; met dank aan R.W. Rijpkema

Trieling, Carel Lodewijk

Geboren te Bandoeng, Nederlands-Indië, op 23 februari 1917.
Mil.sld. (18-12-1934), mil.brig., groot verlof (16-06-1935), ads.res-off.vh.KNIL (1938), res-vdg. (1939), res-tltn.d.Inf. (06-1941), res-eltn. (1946), res-kapt. (1949); KL legernummer 17.02.23.019 ; kapt.d.Inf.KL (01-07-1950), maj. (11-1957), ltkol. (10-1963), commandant van het Korps Commandotroepen (15-03-1965).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1,OV.4,RV.1,XX,UNKOR,UNTSO,KOMM.3a,KWM

Chungmu with Gold Star (ROK)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 18 van 27 januari 1953
   Kapitein van het Wapen der Infanterie

Bron: met dank aan de heren H.J. Huisman en B. Keers

Triesscheijn, R.J.V.

Geboren op 18 november 1928.
Legernummer 28.11.18.193.
Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR.v,KWM

Bronze Star Medal with 'V'-device (US)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 36 van 13 september 1952
   Tijdelijk aangesteld sergeant van het Wapen der Infanterie

Bron: Legerkoerier november 1952, p. 22 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Tromp, A.W.

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   ? ; uitgereikt op 12 oktober 1955
   Sergeant

Bron: Legerkoerier november 1955 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Tuijnte, Johan Christiaan ten

Geboren te Amsterdam op 30 januari 1928. Overleden op 19 juni 1979.
In dienst der Koninklijke Landmacht (08-11-1945/01-04-1967), Rechtbank Amsterdam (01-06-1967/01-03-1971), controleur bij de parkeerpolitie te Amsterdam (01-03-1971/19-06-1979).
Bekende onderscheidingen: RV,Z.Med.,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   ? ; uitgereikt te Haarlem op 11 februari 1955
   Tijdelijk sergeant

Bron: Legerkoerier maart 1955, p. 13

Uyl, C.N.R. den

Geboren in 1929.
Res-tltn.d.Inf. (01-01-1954), res-eltn. (01-01-1956).
Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   ? ; uitgereikt op de Hojelkazerne te Utrecht, op 12 oktober 1955
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 13 van 16 januari 1956
   Tweede luitenant

Bron: NRLL 1956 blz. 35 (NB. maakt geen melding van onderscheidingen) ; Legerkoerier november 1955 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Uyldert, G.C.

Geboren in 1929.
Res-kapt.d.Inf. (01-05-1954).
Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR,KWM

Bron: NRLL 1956 blz. 96 (NB. maakt geen melding van BSTR) ; Legerkoerier mei 1952, blz. 8

Vader, H.

Geboren in 1913.
Tltn. (02-08-1936), kapt. (20-05-1948), maj.AAT (01-08-1953).
Bekende onderscheidingen: OHK,OV.4,RV.1,XV,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   ? ; uitgereikt te Haarlem op 11 februari 1955
   Majoor van het dienstvak der Aan- en Afvoertroepen

Bron: NRLL 1956 blz. 164 (NB. maakt geen melding van BSTR) ; Legerkoerier maart 1955, blz. 13

Veeken, C. van der

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   ?
   Sergeant

Bron: met dank aan de heer H.J. Huisman

Velt, M.L.

Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx,RV.1,B.Med.,UNKOR,KOMM.4,KWM

Wharang (ROK)
   ?
   Corporal (290824173), Netherlands Army

For exceptionally meritorious conduct in the performance of outstanding service:
Corporal VELT, a member of the Netherlands Battalion, performed exceptionally meritorious service as a communication operator during the period from 12 December 1950 to 6 Aug 1951. Despite extreme difficulties and handicaps presented by the personnel shortage Corporal VELT while carrying out his grave responsibilities displayed superior technique and outstanding military knowledge and maintained a high efficiency of the wire communication net. His devotion to duty and exemplary manner of tirelessness contributed in a high measure to the success of the military operations and reflects great credit upon himself, the Netherlands Army and the military service of the United Nations.

Bron: Legerkoerier januari 1952, blz. 16 ; met dank aan de heren H.J. Huisman en C. Vugts

Verbeek, W.H.

Geboren in 1911.
Kapt.AAT. (01-05-1952)
Bekende onderscheidingen: MH.3,OV,MOK,RV.1,XXV,NOC,KVBW,LBD,UNKOR,KOMM.3b,KWM,SRK.2,BSTR,KRM,CRP

Chungmu with Silver Star (ROK)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 60 van 8 januari 1954
   Reserve-kapitein van het Regiment Aan- en Afvoerttroepen

Bronze Star Medal (US)
   ? ; uitgereikt op de legerplaats Oirschot op 19 november 1953
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 19 van 29 juni 1954
   Kapitein

Bron: NRLL 1956 blz. 164 ; Legerkoerier december 1953, blz. 15 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Vliet, Cornelis van

Geboren te Rijnsburg op 28 december 1930. Overleden aan boord van Hr.Ms. 'Johan Maurits van Nassau' op 26 februari 1953.
Bekende onderscheidingen: KOMM.4

Wharang (ROK)
   ? (postuum)
   Telegrafist 1e klasse, Koninklijke Marine

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer C. Vugts

Vliet, H. van der

Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR,KOMM.4,KWM

Bronze Star Medal (US)
   ? ; uitgereikt te Haarlem op 11 februari 1955
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 40 van 8 januari 1955
   Tijdelijk sergeant der eerste klasse

Wharang (ROK)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 40 van 8 januari 1955
   Tijdelijk sergeant der Intendance

Bron: Legerkoerier maart 1955, blz. 13 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Vliet, H. van der

Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   ? ; uitgereikt op de Hojelkazerne te Utrecht, op 12 oktober 1955
   Korporaal

Bron: Legerkoerier november 1955

Vondermans, P.

Geboren op 22 februari 1928.
Legernummer 28.02.22.001.
Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR.v,KWM

Bronze Star Medal with 'V'-device (US)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 36 van 13 september 1952
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: Legerkoerier november 1952, blz. 22 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Vooren, Marinus

Geboren te Batang (Nederlandsch-Indië) op 20 mei 1889. Overleden te Doorwerth op 2 juli 1980.
Tltn.d.Inf.KNIL (17-09-1913 KB 35), eltn.d.Inf.KNIL (28-03-1917), kol.d.Inf.KNIL (14-02-1941 GB 3), e.o. 20-02-1946 GB 6.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OHK.1,OV,XXX,KVR,MRKT,KLO,Mk,DRK.8

Dansk Røde Kors Mindetegn for Krigsfangeudvekslingen i Korea 1953 (DK)
   1953
   Gepensionneerd Kolonel van het K.N.I.L., lid van het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, 34e jaargang, nummer 9928, donderdag 31 december 1953, blz. 15

Vrande, Louis G.W. van de

Bekende onderscheidingen: ON.4,OHK,OV.4,RV.1,XX,KLO,UNKOR,BSTR,KWM,PUC,KUC

Bronze Star Medal (US)
   ?
   Majoor-aalmoezenier van het Korps Commandotroepen

Bron: Legerkoerier mei 1952, blz. 8

Vries, A.T.C. de

Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   ? ; uitgereikt te Haarlem op 11 februari 1955
   Sergeant

Bron: Legerkoerier maart 1955, blz. 13

Vries, Karel Albert de

Geboren te Makassar op 29 juni 1914. Overleden te Amsterdam op 19 december 1998.
Legernummer 14.06.29.010 ; tltn. (02-08-1936), kapt. (20-05-1948), maj.d.GS. (01-08-1953).
Bekende onderscheidingen: VOA,OHK.1,OV.2,RV.1,XV,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 36 van 13 september 1952
   Kapitein van het Wapen der Infanterie

Bron: NRLL 1956 blz. 14,49 ; Legerkoerier november 1952, blz. 22 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Walboom, Leendert Teunis

Geboren te Willemstad, Noord-Brabant, op 28 november 1920. Overleden in AustraliŽ op 19 september 2001.
Tltn. (08-06-1942), eltn. (01-04-1949), kapt. (01-05-1952), maj. (01-05-1959), ltkol. (01-04-1965), kol. (01-11-1970), briggen.d.Inf. (01-05-1973).
Bekende onderscheidingen: VOA,OHK.1,OV.1,KRV,XXV,UNKOR,KOMM.3b,BSTR,KWM

Wharang with Silver Star (ROK)
   General Orders no. 125 van 15 september 1952 (DND HQ Republic of Korea Army)
   Captain (201128016), Netherlands Army, Netherlands Infantry Battalion, United Nations Forces in Korea

Bronze Star Medal (US)
   ? ; uitgereikt op de legerplaats Oirschot op 19 november 1953
   Kapitein

Bron: NRLL 1974 blz. 51 ; Legerkoerier december 1953, blz. 15

Wanningen, A.

Geboren in 1920.
Eltn.d.Inf. (09-05-1949), kapt. (01-04-1954).
Bekende onderscheidingen: RV.2,UNKOR,KOMM.4a,KWM

Bron: NRLL 1956 blz. 60 (NB. maakt geen melding van KOMM.4a) ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Westerhof, A.

Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   ? ; uitgereikt op de Hojelkazerne te Utrecht, op 12 oktober 1955
   Sergeant

Bron: Legerkoerier november 1955

Wilhelm, C.C.

Geboren in 1924.
Eltn. KLu (30-08-1949), kapt. (16-12-1953), maj. (31-10-1960), ltkol. (01-11-1965), kol. (01-05-1971).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,OV.4,RV,XXV,UNKOR,KOMM.4b,KWM

Bron: NRLL 1974 blz. 8 ; Legerkoerier januari 1952, blz. 16

Witteveen, J.E.

Geboren in 1930.
Tltn.d.Inf. (01-12-1953), eltn. (01-12-1955).
Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   ? ; uitgereikt te Haarlem op 11 februari 1955
   Reserve-tweede luitenant

Bron: NRLL 1956 blz. 66 (NB. maakt geen melding van onderscheidingen) ; Legerkoerier maart 1955, blz. 13

Woesthoff, E.C.

Geboren op 15 juni 1926.
Legernummer 26.06.15.248.
Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR.v,KWM

Bronze Star Medal with 'V'-device (US)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 36 van 13 september 1952
   Korporaal van het Wapen der Infanterie

Bron: Legerkoerier november 1952, blz. 22 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Wolf, H.W.

Geboren in 1920.
Tltn.d.Inf. (08-06-1942), eltn. (01-04-1949), kapt. (01-05-1952).
Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   ? ; uitgereikt te Haarlem op 11 februari 1955
   Kapitein

Bron: NRLL 1956 blz. 57 (NB. maakt geen melding van BSTR) ; Legerkoerier maart 1955, blz. 13

Wunnik, J. van

Geboren op 2 oktober 1918.
Legernummer 18.10.02.002.
Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,KOMM.4,BSTR.v,KWM

Bronze Star Medal with 'V'-device (US)
   ? ; uitgereikt in Korea op 3 juli 1951
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 36 van 13 september 1952
   Tijdelijk aangesteld sergeant der eerste klasse van het Wapen der Infanterie

Wharang (ROK)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 21 van 10 juli 1953
   Tijdelijk sergeant-majoor-instructeur

Bron: Legerkoerier november 1952, blz. 22 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Wuykhuyse, I.L. van

Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   ? ; uitgereikt te Haarlem op 11 februari 1955
   Sergeant der eerste klasse

Bron: Legerkoerier maart 1955, blz. 13

Wijga, S.

Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   ? ; uitgereikt op de Hojelkazerne te Utrecht, op 12 oktober 1955
   Sergeant-majoor-instructeur

Bron: Legerkoerier november 1955

Wijnen, G.J.H.

Geboren op 26 januari 1923.
Legernummer 23.01.26.001.
Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR.v,KWM

Bronze Star Medal with 'V'-device (US)
   ? ; uitgereikt in Korea op 3 juli 1951
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 36 van 13 september 1952
   Sergeant van het Wapen der Infanterie

Bron: Legerkoerier november 1952, blz. 22 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Zwart, Johannes Josephus

Geboren te Brielle op 24 mei 1929. Gesneuveld te Mayong op 15 februari 1951.
Bekende onderscheidingen: BK,RV.1,UNKOR,KWM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 23 van 8 mei 1951 (postuum)
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in de nacht van 14 op 15 Februari 1951 bij MANYONG nabij WONJU in KOREA, ingedeeld als vuurleider van het peloton van 81 mm mortieren bij vier bijeengevoegde pelotons van het Nederlands Detachement Verenigde Naties, welke heuvel 325 tot elke prijs moesten veroveren. Door het door hem op kalme, koelbloedige en zeer bekwame wijze geleide mortiervuur, zonder dat er dekking voor hem aanwezig was, er veel toe bij te dragen dat deze eenheid er in kon slagen, na twee mislukte pogingen daartoe, de ingegraven vijand bij de derde aanval tegen het aanbreken van de dag van de heuvel te verdrijven. Hierbij het eigen mortiervuur zeer dicht voor de eigen troepen te leggen, hetgeen hij, ondanks slecht zicht, duisternis, met gevaar voor eigen leven, zeer nauwkeurig wist uit te voeren. Voorts door, toen de uiteindelijke bestorming werd ingezet, hieraan, gevolgd door zijn radio-verbindingsman, ogenblikkelijk deel te nemen, teneinde het contact met de voorste eigen troepen te behouden en onmiddelijk in staat te zijn een tegenaanval door mortiervuur af te slaan.
Tenslotte door in de laatste phase van het gevecht mortiervuur op de terugvallende vijand te brengen waarbij hij sneuvelde.

Bron: BL/BK blz. 291 ; www.ogs.nl ; Legerkoerier juni 1951, blz. 3 ; met dank aan R.W. Rijpkema

Zijll, G. van

Geboren in 1925.
Res-tltn.d.Cav. (01-02-1948), res-eltn. (01-02-1950).
Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   ? ; uitgereikt te Haarlem op 11 februari 1955
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Cavalerie

Bron: NRLL 1956 blz. 184 (NB. maakt geen melding van BSTR) ; Legerkoerier maart 1955, blz. 13

Zijp, Martinus

Geboren te Noord-Scharwoude op 25 december 1927. Overleden aan verwondingen nabij Inje, Korea, op 1 juni 1951.
Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,SSTR,KWM

Silver Star (US)
   ?
   Korporaal der eerste klasse

Korporaal 1ste klas M. Zijp onderscheidde zich door dapperheid in een gevecht in de buurt van Inje, op 31 Mei 1951. Op die dag deed hij dienst als waarnemer voor de 81 millimeter mortieren. Een sterke vijandelijke afdeling viel de eigen positie aan en slaagde er in de stellingen binnen te dringen. Niettegenstaande zokm positie was omsingeld, hield hij stand teneinde een goed gericht mortiervuur op de vijand af te geven, hetwelk vele verliezen veroorzaakte. Kort daarna kwam zijn stelling onder direct vijandelijk vuur, maar hij bleef standhouden, terwijl hij het vuur leidde, totdat hij getroffen werd oor een vijandelijke mortiergranaat, die hem zwaar verwondde.

Bron: Legerkoerier februari 1952, blz. 17 ; www.ogs.nl