Terug naar Decorati

Onderscheidingen aan het Nederlands Detachement Verenigde Naties in Korea 1950-1953

Vaandel | A - E | F - K | L - R | S - Z | Amerikanen

Faber, J.W.H.

Geboren op 10 september 1929.
Legernummer 19.09.10.211.
Bekende onderscheidingen: BK,RV.1,UNKOR,KWM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 37 van 13 maart 1952
   Tijdelijk aangesteld dienstplichtig soldaat der eerste klasse van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden op 26 Juli 1951 bij het afstormen van Heuvel 1100 (KOREA).
Hij heeft, toen zijn afdeling onder zwaar vijandelijk vuur geraakte, waarbij reeds dadelijk een sergeant werd getroffen, na verkregen toestemming van zijn commandant, onder dit zware vuur een onderzoek ingesteld naar deze sergeant, die op een plaats lag, welke geen dekking bood. Hij heeft (na eerst daartoe naar voren te zijn gerend) toen hij bemerkte dat deze sergeant was gesneuveld, hem naar een lager gelegen punt gesleept, waarna de gesneuvelde door Koreaanse dragers naar beneden kon worden afgevoerd.
Daarna heeft hij, door opnieuw en nog steeds onder vijandelijk vuur naar voren te rennen, wapens in veiligheid gebracht.

Bron: BL/BK blz. 250

F?vre de Montigny, Gillis Johannis le

Geboren te Amsterdam op 18 december 1901. Overleden te 's-Gravenhage op 1 januari 1982.
Tltn. (14-08-1922), eltn. (14-08-1926), kapt. (01-05-1938), maj. (10-10-1948), ltkol. (18-10-1948), kol. (01-11-1949), briggen. (01-06-1952), genmaj. (01-10-1953), ltgen. (02-07-1957), chef van de generale staf en bevelhebber der landstrijdkrachten, chef van de defensiestaf (1962), pensioen 01-05-1965.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.2x,OHK.1,XXXV,LoM.2,LII.1,KOMM.2a

Ulchi with Silver Star (ROK)
   1958
   Kolonel

Bron: NRLL 1961, p. 3,9 ; met dank aan de heer C. Vugts

Fiévez, B.H.Th.

Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   Uitgereikt op de legerplaats Oirschot op 19 november 1953
   Soldaat der eerste klasse

Bron: Legerkoerier december 1953, blz. 15

Fonteijn, M.J.

Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   Uitgereikt op de Hojelkazerne te Utrecht, op 12 oktober 1955
   Sergeant

Bron: Legerkoerier november 1955

Ganzeman, Huibert Jakob

Geboren in 1918. Overleden te Geldermalsen op 11 februari 1994
Res-eltn.d.Inf. (01-10-1948), res-kapt. (15-04-1953).
Bekende onderscheidingen: VHK,OV.4RV.1,UNKOR,BSTR,KOMM.3b,KWM,KPUC

Bronze Star Medal (US)
   Uitgereikt te Haarlem op 11 februari 1955
   Reserve-kapitein

Chungmu with Silver Star (ROK)
   ?
   Reserve-kapitein

Bron: NRLL 1956 blz. 94 (NB. maakt geen melding van BSTR en KOMM.3b) ; Legerkoerier maart 1955, blz. 13 ; Overlijdensadvertentie De Telegraaf dd. 12-02-1994

Genderen, Gerrit Jan van

Geboren te Kedichem op 9 april 1926.
Legernummer 26.04.09.057 ; Vrijw.Mar1.KMar (01-06-1946), tijd.wmr. (01-05-1949), wmr. (02-05-1949), tijd.wmr1. (01-09-1951), tijd.owmr. (23-11-1951).
Bekende onderscheidingen: BK,RV.1,UNKOR,KOMM.4b,KWM,KPUC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 29 van 16 oktober 1952
   Tijdelijk opperwachtmeester van het Wapen der Koninklijke Marechausse
   Wegens:

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden op 4 Januari 1952 bij het deelnemen aan een nachtaanval op een vijandelijke stelling op een heuvel (Manusama Hill) in Korea.
Ingedeeld zijnde als vuurleider van de 81 mm mortieren ging hij vrijwillig in de voorste lijn met de aanvalsgroep mede en heeft hij ondanks een verwonding door vijandelijke handgranaten de aanval doorgezet, terwijl hij weigerde zich met de andere gewonden te laten afvoeren.
Nadat de heuvel was genomen en door de vijand met mortieren onder vuur werd genomen, heeft hij het eigen mortiervuur zodanig geleid dat het vijandelijke tot zwijgen werd gebracht.

Wharang with Silver Star (ROK)
   (Order of Military Merit 4th Class with Silver Star)
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 19 van 23 juli 1956
   Tijdelijk opperwachtmeester van het Wapen der Koninklijke Marechaussee

Bron: Legerkoerier december 1952 ; Gulden Boek KMar

Gerritsen, H.

Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   Uitgereikt te Haarlem op 11 februari 1955
   Sergeant

Bron: Legerkoerier maart 1955, blz. 13

Gillebaard, mr. J.H.

Geboren in 1927.
Eltn. 31-08-1949, kapt. (01-09-1956), maj. (01-05-1965), ltkol.d.MJD. (01-11-1970).
Bekende onderscheidingen: OV.4,RV.1,XXV,UNKOR,KOMM.3

Chungmu (ROK)
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 51 van 20 juli 1955
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: NRLL 1956 blz. 63 ; NRLL 1974 blz. 14 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Ginkel, F. van

Geboren in 1921.
Eltn.d.Inf. (09-05-1949), kapt. (01-04-1954).
Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   Uitgereikt te Haarlem op 11 februari 1955
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 51 van 20 juli 1955
   Reserve-eerste luitenant

Bron: NRLL 1956 blz. 61 (NB.: maakt geen melding van onderscheidingen) ; Legerkoerier maart 1955, blz. 13 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Gorcum, G.C. van

Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal
   1952
   Kapitein, verbindingsofficier bij het 38th Infrantry Regiment

Bron: met dank aan de heer H.J. Huisman

Govers, T.C.

Geboren in 1925.
Eltn.d.Inf. (31-08-1949), tijd.kapt.
Bekende onderscheidingen: OV.2,RV.1,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   Uitgereikt te Amersfoort op 20 juli 1954
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 40 van 8 januari 1955

Bron: NRLL 1956 blz. 63 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Groen, Hendrik Harm

Geboren te Deventer op 1 oktober 1925. Overleden te Oldenzaal op 16 mei 2006.
Bekende onderscheidingen: OV,RV.1,UNKOR,SSTR,KWM

Silver Star (US)
   Uitgereikt op de legerplaats Oirschot op 19 november 1953
   Korporaal der Mariniers

Op de avond van de 29ste September 1952 maakte korporaal Groen deel uit van een kleine patrouille, die optrok in door de vijand bezet gebied. Onverwacht werden hij en zijn makkers blootgesteld aan een aanval van een grote vijandelijke troepenmacht, die de gevechtsgroep van de Verenigde Naties trachtte te splitsen. Omdat hij zich ongeveer in het midden van de patrouille bevond, had hij het meest van de vijandelijke aanval te verduren. Nadat hij enige salvo's had afgevuurd, weigerde zijn wapen. Hoewel hij niet in staat was, het te repareren, bleef hij op zijn post, zijn wapen gebruikend als een knuppel in een gevecht van man tegen man om de vijand af te slaan, die in grote getaleop zijn groep aanstormde. Vrijwel alleen voorkwam hij de splitsing van de patrouille. De moed, door korporaal Groen bij deze gelegenheid betoond stelde de patrouille in staat, zich met succes terug te trekken.

Bron: Legerkoerier december 1953, blz. 15 ; overlijdensadvertentie De Twentsche Courant Tubantia dd. 17 mei 2006

Groeneveld, E.

Geboren in 1924.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1,OV.4,KRV.1,XXV,UNKOR,UNTSO,KOMM.3b,KWM,KPUC
Legernummer 24.17.09.003 ; tltn.d.Inf.KNIL (08-06-1944), eltn. (27-11-1947), kapt.d.Inf.KL (01-05-1953), maj. (30-10-1960), ltkol. (01-11-1967).

Chungmu with Silver Star (ROK)
   General Orders no. 125 van 15 september 1952 (DND HQ Republic of Korea Army)
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 21 van 10 juli 1953
   Captain (240509034), Netherlands Army, Netherlands Infantry Battalion, United Nations Forces in Korea

For exceptionally meritorious conduct in the performance of outstanding service:
Captain GROENEVELD E, 0240509034, Netherlands Army, Netherlands Infantry Battalion in Korea, is cited for exceptionally conduct in de performance of outstanding service in a position of great trust and responsibility. He participated in the Korean conflict, outstanding because his application of superior professional knowledge was a contributing factor to their success in combat. On 18 February 1952, in the attack on Byoll Hill, he advanced to the observation post and inspired his troops and the Republic of Korea Army because of his utter disregard for his own safety, and thus enabled the Battalion and the Republic of Korea Army to accomplish its assigned mission. His democracy, devotion to duty, and courage was an inspiration to all with whom he worked. The eminently meritorious service performed by Captain Groeneveld is in keeping with the highest military traditions, and reflects great credit upon himself and the United Nations.

Bron: BL/BK blz. 184,224 ; KNIL blz. 105 ; NRLL 1956 blz. 59 ; NRLL 1974 blz. 58 ; met dank aan de heren H.J. Huisman en C. Vugts

Gunning, Johannes Gerardus Hermanus

Geboren te Medan op 19 mei 1924. Overleden te Hari Dong, Zuid-Korea, op 4 januari 1952.
Legernummer 24.05.19.011.
Bekende onderscheidingen: BK,RV.1,UNKOR,KWM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 37 van 13 maart 1952 (postuum)
   Eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als officier van het Nederlands Detachement Verenigde Naties op KOREA, toen op 4 Januari 1952 een aanval op Silver Star Hill werd bevolen uit te voeren door een patrouille, waarbij hij als commanant van de vlammenwerperploeg was ingedeeld. Toen de aanval dreigde vast te lopen als gevolg van hevig tegenvuur en afweer met handgranaten, heeft hij de soldaat die de vlammenwerper bediende gedwongen mede voorwaarts te gaan en door dit optreden het moreel van de vijand zodanig verzwakt dat de patrouille haar opgedragen taak ten uitvoer kon brengen.
Bij de voortzetting van deze actie verloor hij het leven.

Bron: Meijer (1990), p. 253 ; Legerkoerier, jaargang 1952, nummer 5 ; www.ogs.nl

Haan, T. de

Geboren op 21 juli 1925.
Legernummer 25.07.21.119 ; eltn.d.Inf. (30-08-1949), kapt. (01-11-1955), maj. (01-11-1963), ltkol. (01-05-1972).
Bekende onderscheidingen: OV.4,RV.1,XXV,UNKOR,KOMM.4a,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   Uitgereikt in Korea op 10 augustus 1951
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 36 van 13 september 1952
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: NRLL 1956 blz. 62 ; Legerkoerier september 1951, blz. 19 ; Legerkoerier januari 1952, blz. 16 ; Legerkoerier november 1952, blz. 22

Haas, Thomas F.J. de (ook: T.J.F.)

Geboren te Heemstede op 10 januari 1918. Overleden te Hilversum op 9 oktober 1998.
Res-eltn.AD. (01-10-1948), res-kapt. (15-04-1953), kapt.d.VBD. (01-05-1953), maj. (30-10-1960), ltkol. (01-11-1967).
Bekende onderscheidingen: VHK,OV,RV.1,XXV,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   Uitgereikt op de legerplaats Oirschot op 19 november 1953
   Kapitein

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 119 ; NRLL 1956 blz. 160, 1974 blz. 363 (NB. beiden maken geen melding van BSTR) ; Legerkoerier december 1953, blz. 15

Harding, F.A.

Bekende onderscheidingen: KOMM.3b

Chungmu with Silver Star (ROK)
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 19 van 29 juni 1954
   Soldaat der eerste klasse van het Wapen der Infanterie

Bron: met dank aan de heer H.J. Huisman

Hart, Willem 't

Geboren op 29 december 1930. Overleden in 2011.
Legernummer 30.12.29.075 ; elt.d.Inf. (01-12-1955), kapt. (01-11-1960), maj. (01-05-1968), ltkol. (01-11-1976), kol. (01-05-1983).

Bekende onderscheidingen: ON.4x,RV.1,HVN,XXX,MVR.1,KLO,TMPT.7,UNKOR,UNTSO,BSTR.v,KWM,KPUC

Bronze Star Medal with 'V'-device (US)
   Uitgereikt te Roosendaal op 22 april 1952
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 36 van 13 september 1952
   Tijdelijk sergeant

Bron: Legerkoerier november 1952, blz. 22 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Hasenbos, W.M.M.

Geboren in 1916.
Eltn.d.Inf. (01-04-1949), kapt. (01-05-1952), tijd.maj.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,OHK.1,OV,RV.1,UNKOR,KOMM.3a,BSTR

Chungmu with Gold Star (ROK)
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 19 van 23 juli 1956
   Tijdelijk majoor van het Wapen der Infanterie

Bronze Star Medal (US)
   Uitgereikt te Amersfoort op 20 juli 1954
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 19 van 23 juli 1956
   Tijdelijk majoor van het Wapen der Infanterie

Bron: NRLL 1956 blz. 56 (NB.: maakt geen melding van KOMM.3a en BSTR) ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Hattum, G.F. van

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   Uitgereikt te Amersfoort op 20 juli 1954
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 13 van 16 januari 1956
   Soldaat der eerste klasse

Bron: met dank aan de heer H.J. Huisman

Hee, G.A. van der

Geboren op 15 januari 1926.
Legernummer 26.01.15.179.

Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR.v,KWM

Bronze Star Medal with 'V'-device (US)
   Uitgereikt in Korea op 3 juli 1951
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 36 van 13 september 1952
   Korporaal van het Wapen der Infanterie

Bron: Legerkoerier november 1952, blz. 22 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Henke, J.A. ("Hans")

Overleden te Amsterdam op 26 mei 2000.
Bekende onderscheidingen: OV.3,RV.1,UNKOR,BSTR,KWM,KWSVM,KWSVK

Bronze Star Medal (US)
   Uitgereikt te Amersfoort op 20 juli 1954
   Marinier

Bron: krantenartikel "De marinier en zijn medailles" in het Noordhollands Dagblad dd. 21 april 1994 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Hermans, N.J.

Bekende onderscheidingen: KOMM.4b

Bron: Legerkoerier januari 1952, blz. 16

Hodselmans, B.

Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   Uitgereikt op de Hojelkazerne te Utrecht, op 12 oktober 1955
   Korporaal

Bron: Legerkoerier november 1955

Hoepel, C.

Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,KOMM.4,KWM

Wharang (ROK)
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 21 van 10 juli 1953
   Tijdelijk korporaal der eerste klasse

Bron: met dank aan de heer H.J. Huisman

Hoevenaars, P.H.

Geboren in 1927.
Tltn.d.Cav. (01-09-1950), eltn. (01-09-1952).
Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   Uitgereikt te Amersfoort op 20 juli 1954
   Eerste luitenant van het Wapen der Cavallerie

Bron: NRLL 1956 blz. 178 (NB. maakt geen melding van BSTR) ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Hogenboom, W.M.G.

Geboren in 1926.
Eltn.d.Inf. (30-08-1949), kapt. (01-11-1955), maj. (01-11-1963), ltkol. (31-10-1969), kol. (15-10-1973).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,OV.2,RV.1,XXV,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   Uitgereikt op de legerplaats Oirschot op 19 november 1953
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 51 van 20 juli 1955
   Kapitein van het Wapen der Infanterie

Bron: NRLL 1956 blz. 63, 1974 blz. 53 ; Legerkoerier december 1953, blz. 15

Holland, Th.E.C.J.

Geboren op 25 mei 1924.
Legernummer 24.05.25.634 ; Eltn.d.Inf. (31-08-1949), res-kapt. (01-09-1956), res-maj. (01-11-1966).
Bekende onderscheidingen: OV.2,RV.1,XX,UNKOR,BSTR.v,KWM

Bronze Star Medal with 'V'-device (US)
   Uitgereikt in Korea op 3 juli 1951
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 36 van 13 september 1952
   Eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: NRLL 1956 blz. 63, 1974 blz. 90 ; Legerkoerier november 1952, blz. 22

Holman, R.

Geboren in 1921.
Tltn.d.Inf. (08-06-1944), eltn. (01-05-1949), kapt. (01-05-1953), maj. (30-10-1960), ltkol. (01-11-1967).
Bekende onderscheidingen: OHK.1,OV.3,RV.1,XXV,UNKOR,KOMM.4a,KWM,DUC.2,KPUC

Wharang with Gold Star (ROK)
   ?
   Eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: NRLL 1956 blz. 59, 1974 blz. 58 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Hoornik, Th.W. van

Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   Uitgereikt op de legerplaats Oirschot op 19 november 1953
   Soldaat der eerste klasse

Bron: Legerkoerier december 1953, blz. 15

Hoornweg van Rij, J.H.

Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR.v,KWM

Bronze Star Medal with 'V'-device (US)
   Uitgereikt in Korea op 3 juli 1951
   Soldaat der eerste klasse

Bron: met dank aan de heer H.J. Huisman

Hooijer, G.K. (ook: Hooyer)

Geboren op 6 mei 1918.
Legernummer 18.05.06.015 ; kapt.d.Art.KL (15-05-1948), maj. (01-11-1955).
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.2,RV.1,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 36 van 13 september 1952
   Kapitein van het Wapen der Infanterie

Bron: NRLL 1956 blz. 194 ; Legerkoerier november 1952, blz. 22

Houtkamp, F.H.

Geboren in 1924.
Eltn.d.Inf. (30-08-1949), kapt. (01-11-1955).
Bekende onderscheidingen: OV.1,RV.1,UNKOR,SSTR,KWM

Silver Star (US)
   Uitgereikt in Korea op 31 juli 1951
   Eerste luitenant

Bron: NRLL 1956 blz. 62 (NB. maakt geen melding van SSTR) ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Jager, L.A. de

Bekende onderscheidingen: KV,RV.1,UNKOR,KWM

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 22 juli 1953
   Soldaat eerste klasse van het Wapen der Infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als radio-telegrafist ingedeeld bij een tirailleurcompagnie van het Nederlands Detachement Verenigde Naties in KOREA.
Tijdens het deelnemen aan gevechtspatrouilles heeft hij zich bijzonder verdienstelijk gemaakt door zich enige malen als vrijwilliger te melden voor gevaarvolle nachtelijke ondernemingen.
Hij onderscheidde zich door bij een actie op 29 Maart 1952, toen hij, doordat de vijand plotseling het vuur opende, kwam te vallen en zich daarbij zodanig bezeerde dat voor hem het voortgaan zeer moeilijk was, niet achter te blijben en te samen met de patrouille de opdracht te voltooien.
Hij was door zijn betoonde moed een voorbeeld voor anderen.

Bron: Legerkoerier november 1953 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Jansen, Dirk Antoon Cornelis

Geboren te Ubbergen op 20 augustus 1923. Gesneuveld nabij Inje, Korea, op 31 mei 1951.
Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,SSTR,KWM

Silver Star (US)
   ?
   Sergeant der eerste klasse

Sergeant 1ste klas D.A.C. Jansen onderscheidde zich door dapperheid in een gevecht in de buurt van Inje, op 31 Mei 1951. Hij voerde die dag het bevel over een peloton toen zijn eenheid aangevallen werd door een sterke vijandelijke troep. Zonder zich te bedenken zette hij zijn bajonet op het geweer en leidde zijn manschappen in de aanval tegen de vijand. Tijdens deze tegenaanval ontdekte hij een vijandelijk mitrailleur-nest, dat zijn oprukking tegenhield. Met de bajonet op het geweer viel hij die vijandelijke post aan maar werd door vijandelijk vuur getroffen en viel dodelijk gewond neer.

Bron: Legerkoerier februari 1952, blz. 17 ; www.ogs.nl

Jansen, J.

Geboren in 1918.
Res-tltn.d.Inf. (01-12-1939), res-eltn. (11-09-1947), res-kapt. (01-02-1949).
Bekende onderscheidingen: RV.1,XV,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   Uitgereikt te Haarlem op 11 februari 1955
   Kapitein

   N.B.: Buiten een verslag van de uitreiking in de Legerkoerier, is er geen enkele andere bron die deze onderscheiding kan bevestigen. Het is dus onzeker of de naam klopt.

Bron: NRLL 1956 blz. 88 (NB. maakt geen melding van andere onderscheidingen dan XV) ; Legerkoerier maart 1955, blz. 13

Jansen, W.J.

Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   Uitgereikt op de Hojelkazerne te Utrecht, op 12 oktober 1955
   Sergeant

Bron: Legerkoerier november 1955

Janssen, G.J.A.

Bekende onderscheidingen: SSTR

Silver Star (US)
   ?
   Sergeant der eerste klasse

Bron: Legerkoerier februari 1952 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Jong, August Johannes Freddy de

Geboren in 1922. Overleden op 6 december 2002.
Tltn.d.Art. (08-06-1942), eltn. (01-04-1949), kapt. (01-05-1952).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK,OV.3,RV.1,UNKOR,KOMM.3b

Chungmu with Silver Star (ROK)
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 21 van 10 juli 1953
   Kapitein van het Wapen der Infanterie

Bron: NRLL 1956 blz. 197 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Jong, C.J. de

Bekende onderscheidingen: BK,RV.1,UNKOR,BSTR.v,KWM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 23 van 8 mei 1951
   Tijdelijk dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 3 Januari 1951, ingedeeld bij de A. Compagnie van het Nederlands Detachement Verenigde Naties in KOREA, nabij CHAKYONNI zich geheel vrijwillig te melden om onder zwaar en goed gericht vijandelijk automatisch en geweervuur, zich naar voren te begeven om gewonden van een eigen ingesloten groep in veiligheid te brengen.
Voorts door, nadat hij een zwaargewonde onder uiterst moeilijke en gevaarvolle omstandigheden in de eigen linie had gebracht, zich opnieuw onder dezelfde omstandigheden naar voren te begeven om een andere gewonde op te halen, waarbij hij zelf werd gewond doch zich op eigen kracht door het vijandelijk vuur naar de eigen linies kon terugslepen.
Door dit optreden, zonder op zijn eigen leven te letten, een gewonde van een wisse dood te redden en inspirerend op zijn omgeving te werken.

Bronze Star Medal with 'V'-device (US)
   Uitgereikt in Korea op 3 juli 1951
   Sergeant

Bron: Legerkoerier juni 1951, blz. 3 ; met dank aan R.W. Rijpkema

Jong, Diederick de ('Dick')

Geboren te Den Helder op 2 april 1922. Overleden aldaar op 26 juni 2015.
Legernummer 22.04.02.029.
Bekende onderscheidingen: BL,RV.1,UNKOR,KWM,DIV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 29 van 16 oktober 1952
   Tijdelijk aangesteld korporaal van het Wapen der Infanterie (vrijwilliger op de voet van gewoon dienstplichtige)

Heeft zich door het bedrijven van bijzondere en moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden bij een aanval op 26 Juli 1951 van de "C" Compagnie van het Nederlands Detachement Verenigde Naties nabij "Heuvel 1100" ten Zuiden van TAEN-SAN in KOREA. Toen bij de aanval op deze heuvel tengevolge van het vuur uit een vijandelijk mitrailleursnest driekwart van zijn groep, waaronder de mitrailleurschutter, werd uitgeschakeld, heeft hij de mitrailleur van deze schutter overgenomen, is alléén naar voren gegaan en heeft het vijandelijke mitrailleursnest tot zwijgen gebracht. Toen bij het verder oprukken veel hinder werd ondervonden van vijandelijk snipervuur, heeft hij zijn mitrailleur aan een ander militair overgegeven en onder dekking van deze mitrailleur de vijandelijke schutter met handgranaten bestookt en zodoende het snipervuur doen ophouden.
Toen de aanvallende Compagnie op steeds heftiger weerstand stuitte en het nodig bleek vliegsteun aan te vragen, heeft hij op de enige goede waarneembare open plek in het terrein, welke plek onder zwaar vijandelijk kruisvuur lag, geheel vrijwillig de grondlap uitgelegd, die hij had overgenomen van de hiervoor aangewezen militair.
Hij is een inspirerend voorbeeld voor de troep geweest.

Bron: Meijer (1990), p. 226 ; Legerkoerier december 1952, blz. 29 ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Jonge, A.C. de

Geboren in 1930.
Tltn.d.Inf. (01-12-1952), eltn. (01-12-1954), kapt. (01-11-1959), maj. (01-08-1966), ltkol. (01-11-1971).
Bekende onderscheidingen: RV.1,XX,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   Uitgereikt op de Hojelkazerne te Utrecht, op 12 oktober 1955
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 13 van 16 januari 1956
   Eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: NRLL 1956 blz. 62, 1974 blz. 62 ; Legerkoerier november 1955 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Kaya, M.

Geboren in 1920.
Res-kapt.d.Inf. (01-08-1953).
Bekende onderscheidingen: KV,RV.1,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   Uitgereikt te Haarlem op 11 februari 1955
   Reserve-eerste luitenant

Bron: NRLL 1956 blz. 60 ; Legerkoerier maart 1955, blz. 13

Kelders, A.J. ('Ton')

Geboren op 12 juni 1928. Overleden op 26 juli 2022.
Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   Uitgereikt op de legerplaats Oirschot op 19 november 1953
   Soldaat der eerste klasse

Bron: Legerkoerier december 1953, blz. 15

Kerseboom, A.

Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   Uitgereikt te Haarlem op 11 februari 1955
   Sergeant der eerste klasse van het Korps Commando Troepen

Bron: Legerkoerier maart 1955, blz. 13

Kerssies, J.

Bekende onderscheidingen: KOMM.4

Wharang (ROK)
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 60 van 8 januari 1954
   Tijdelijk sergeant van het Wapen der Infanterie

Bron: met dank aan de heer H.J. Huisman

Ketting Olivier, Johan Frans

Geboren te Batavia (Nederlands-Indië) op 21 oktober 1921. Gesneuveld te Manyong (Korea) op 15 februari 1951.
Sld2.d.Inf.-OVW.KNIL (01-09-1947), e.o. KNIL en Sld.TD.KL (20-07-1950 K.B. K.310)
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OV,RV.1,UNKOR,KWM,DUC.2,KPUC

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 23 van 8 mei 1951 (postuum bijgeschreven in het register)
   Soldaat van het dienstvak van de Technische Dienst, bij het Nederlands Detachement Verenigde Naties
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw als soldaat, ingedeeld bij het Nederlands Detachement Verenigde Naties in KOREA, in de nacht van 14 op 15 Februari 1951 bij MANYONG nabij WONJU, toen hij als ordonnans van de officier, commandant van een viertal bijeengegaarde, ten gevolge van vorige gevechten oververmoeide pelotons van dit Detachement, tijdens een driemaal herhaalde aanval op de door de vijand hardnekkig verdedigde, dominerende heuvel 325 onder zeer hachelijke omstandigheden zich vrijwillig, tenslotte zelfs met zijn leven inzette bij de uitvoering van ordonnansdiensten, nadat hij kort vóórdat hij sneuvelde, bij de derde beslissende aanval met de bajonet op het geweer als eerste de vijandelijke heuvelstelling binnendrong, daarbij waakzaam zijn medestormende commandant dekkend.

Bron: Maalderink (1982), p. 333 ; Legerkoerier juni 1951, blz. 3

Kits, Uilke

Geboren in 1929. Overleden te 's-Gravenhage opm 22 februari 1993.
Tltn.d.Inf. (01-12-1952), eltn. (01-12-1954), gen-maj.
Bekende onderscheidingen: NL.3,RV.1,XXX,KLO,UNKOR,KOMM.4a,KWM

Chungmu with Gold Star (ROK)
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 40 van 8 januari 1955
   Tweede luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: NRLL 1956 blz. 66 (NB.: maakt melding van KOMM.4)

Klein, Wilmar

Geboren te Rotterdam op 20 juli 1926. Overleden te Ermelo op 15 juni 1997.
Eltn.d.Inf. (cdt. LAV-pel. BLJ), maj.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,BL,OV.4,RV.1,UNKOR,KWM,CIB

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 87 van 24 december 1953
   Tijdelijk sergeant der eerste klasse van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden als tijdelijk sergeant der eerste klasse bij het Ned. Detachement Ver. Naties in Korea, toen op 21 October 1952 door een patrouille waarvan hij commandant was een aanval moest worden gedaan op Heuvel 200 (T.-bone Hill) in Korea. Na zich hiervoor vrijwillig aangemeld te hebben bestormde hij met vier man de heuvel, daarbij de vijand ernstig afbreuk doende. Ondanks goed gericht vijandelijk vuur en eigen veiligheid niet achtend, wist hij zijn patrouille behouden terug te voeren.
Vervolgens heeft hij, toen op 14 December 1952 een aantal wapen, welke op het gevechtsterrein waren achtergebleven, gezoch moesten worden, zich vrijwillig aangeboden om deze wapens met een groep op te sporen. Na aanvankelijk gedurende de hem toegestanen tijdsduur geen succes te hebben behaald, heeft hij, na herhaald aandringen wederom toestemming om te gaan zoeken verkregen hebbend, deze wapens dicht bij ?s vijands stellingen en onder diens vuur teruggevonden.
Tenslotte heeft hij, toen op 22 December 1952 een ,,raid? op de vijandelijke stellingen gelegen op Heuvel 200 moest worden uitgevoerd, zich hiervoor wederom vrijwillig aangemeld, hoewel hem op het zeer gevaarlijk karakter van deze onderneming was gewezen. Niet lettend op eigen lijfsbehoud en onder onverwachts geopend vijandelijk vuur zette hij met zijn groep van 5 man de achtervolging van vluchtende vijanden in, waarvan twee buiten gevecht werden gesteld.

Bron: Meijer (1990), p. 87,227 ; Regiment Limburgse Jagers 1950-2000 ; Legerkoerier maart 1954 ; overlijdensadvertentie

Kleine, J.

Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   Uitgereikt te Haarlem op 11 februari 1955
   Soldaat der eerste klasse

Bron: Legerkoerier maart 1955, blz. 13

Klok, P.

Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,BSTR,KWM

Bronze Star Medal (US)
   Uitgereikt op de legerplaats Oirschot op 19 november 1953
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 9 van 29 juni 1954
   Sergeant-majoor van het Wapen der Infanterie

Bron: Legerkoerier december 1953, blz. 15 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Knulst, Cornelis

Geboren te Magelang (Nederlandsch-Indië) op 21 juli 1918. Overleden te 's-Gravenhage op 17 juli 1990.
Tltn.d.Inf. (05-10-1938 KB 26 miv. 05-10-1938), eltn. (01-05-1942), kapt. (15-05-1948), maj.d.GS. (31-07-1953), ltkol. (01-05-1958), kol. (01-11-1961), bgen (01-05-1965), genmaj.d.Inf. (05-04-1969 KB 27 miv. 01-05-1969), e.o. 29-03-1974 KB 35, Kanselier der Nederlandse Orden (21-09-1981 KB 5)
Bekende onderscheidingen: MWO.4,NL.3,ON.4x,KV,OHK.2,OV.3,KRV.1,XXXV,KLO,NOC,KNVOL,UNKOR,LoM.4,KB.4p,BOKp,LF.2,KOMM.2,KWM,ADC

Prins Maurits-medaille van de Koninklijke Nederlandse Vereniging 'Ons Leger'
   1955
   Tijdelijk benoemd luitenant-kolonel van het Wapen der Infanterie

Ulchi (KOR)
   (Order of Military Merit 2nd Class)
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 19 van 29 juni 1954
   Majoor (tijdelijk luitenant-kolonel) van het Wapen der Infanterie

Officier in de Kroonorde met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   Uitgereikt in februari 1955
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 juli 1955
   Luitenant-kolonel van het Wapen der Infanterie

Legion of Merit, Legionnaire Class (US)
   Uitgereikt in Korea op 8 juli 1954
   Lieutenant-Colonel

Bron: Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, 1325, 3410 ; NRLL 1974 blz. 3, 50 ; NRLL 1956 blz. 13,48 ; Leidsch Dagblad, 18 februari 1955 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Koesveld, D.P. van

Geboren in 1929.
Tltn.d.Inf. (01-12-1952), eltn. (01-12-1954).
Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,KOMM.4b,BSTR,KWM

Wharang with Silver Star (ROK)
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 51 van 20 juli 1955
   Tweede luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: NRLL 1956 blz. 65 (NB.: geeft KOMM.4a ipv. 4b) ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Kok, Hermann ("Henk")

Geboren op 25 augustus 1926. Overleden te Harderwijk op 1 juni 1988.
Legernummer 26.08.25.004.
Bekende onderscheidingen: BL.2,OV.4,NGK.1,RV.1,UNKOR,KWM

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 37 van 13 maart 1952 (2e toekenning)
   Sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden als onderofficier bij het Nederlands Detachement Verenigde Naties op KOREA, toen op 4 Januari 1952 ingevolge bekomen opdracht een aanval moest worden uitgevoerd op Silver Star Hill door een patrouille bestaande uit een infanterie-peloton met ondersteunende wapens. Als opvolgend pelotonscommandant ging hij steeds vooraan; hij was de eerste die op de borstwering van de vijandelijke stelling sprong en met handgranaten de loopgraaf zuiverde, zodat de aanval slaagde.

Bron: BL/BK blz. 227 ; Legerkoerier, jaargang 1952, nummer 5

Koopman, mejuffrouw C.M.

Bekende onderscheidingen: RV.1,UNKOR,MoF

Medal of Freedom (US)
   ?
   Tweede luitenant-verpleegster bij de Militair Geneeskundige Dienst

Luitenant Koopman, Geneeskundige Dienst, Nederlandse Leger, onderscheidde zich door lofwaardige diensten als ,,Nurse General Duty" in het Legerhospitaal te Tokio, Japan, van 7 November 1950 tot 22 Mei 1953, daarbij blijk gevend van een buitengewone beroepsbekwaamheid, inititatief en vindingrijkheid. Zij assisteerde bij de verpleging en het verbinden van slachtoffers van brandwonden en bij het toezicht op het niet-beroepspersoneel. Door haar werklust, enthousiasme en onzelfzuchtig gedrag was zij in staat het respect, de bewondering en de medewerking te verwerven van zowel de professionele als de niet-professionele staf. Dank zij dit alles kon een minimum aan wrijving en een hoge graad van efficiency in haar afdeling worden bereikt. Haar bereidheid vele uren achtereen haar beroep uit te oefenen en daarenboven steeds als tolk op te treden, zonder acht te slaan op persoonlijk gemak en behoefte aan rust, droeg er niet alleen toe bij de medische verzorging te vergemakkelijken, maar bovendien in zeer hoge mate de zorgen van haar landgenoten te verminderen, wanneer zij zich tengevolge van taalproblemen in moeilijkheden bevonden. Luitenant Koopman's aard en beroepsgeschiktheid strekken haarzelf en het verpleegsterscorps van het Nederlandse Leger tot eer.

Bron: Legerkoerier juni 1951, blz. 5

Kriesels, F.M.

Bekende onderscheidingen: KOMM.4

Wharang (ROK)
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 40 van 8 januari 1955
   Tijdelijk sergeant

Bron: met dank aan de heer H.J. Huisman

Kruijning, A. (Kruyning?)

Bekende onderscheidingen: BK,RV.1,UNKOR,KWM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 23 van 8 mei 1951
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de nacht van 14 op 15 Februari 1951 bij MANYONG nabij WONJU in KOREA, ingedeeld als lichte-mitrailleurschutter bij vier bijeengevoegde pelotons van het Nederlands Detachement Verenigde Naties, welke een aanval moesten doen op heuvel 325, onder zeer moeilijke omstandigheden en onder zwaar vijandelijk vuur door persoonlijk gedrag en houding uit te blinken.
In het bijzonder door op zeer kalme en rustige wijze het vuur op de vijand te onderhouden en door de door hem getoonde vuurdiscipline een morele steun voor zijn kameraden te vormen.
Voorts door, tot tweemaal toe, onder zwaar vijandelijk vuur, zonder op zijn eigen veiligheid te letten, met zijn lichte mitrailleur het terugvallen van zijn groep te dekken en daarbij telkens als laatste de opstelling te verlaten.

Bron: Legerkoerier juni 1951, blz. 3 ; met dank aan R.W. Rijpkema

Kruys, P.J.

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   Uitgereikt op 22 april 1953
   Soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: Legerkoerier mei 1953 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Krijgsman, J.

Geboren in 1917.
Eltn.d.Inf. (30-08-1949), kapt. (01-11-1955).
Bekende onderscheidingen: KOMM.4b

Wharang with silver star (ROK)
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 21 van 10 juli 1953
   Eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: NRLL 1956 blz. 63 (NB.: maakt geen melding van KOMM.4b) ; Legerkoerier januari 1952, blz. 16

Kuiper, Jan Willem

Geboren te Amsterdam op 22 juli 1923. Overleden te Doorn op 2 maart 2006.
Legernummer 23.07.22.026.
Bekende onderscheidingen: ON.5,BK,RV.1,UNKOR,KWM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 29 van 16 oktober 1952
   Tijdelijk dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden op 18 Februari 1952, ingedeeld als beweeglijk vuurleider van een 81 mm mortierpeloton bij een aanval op een heuvel (Star Hill) in Korea.
Toen zijn pelotonscommandant en diens opvolger reeds bij de aanvang werden gewond, heeft hij, hoewel geen troepencommando hebbende, de aanval gestimuleerd door aan het hoofd van de troep voorwaarts te gaan tot op het ogenblik dat hij werd gewond en moest worden afgevoerd.
Mede aan zijn voorbeeld is het te danken dat deze actie tot een succesvol einde werd gebracht.

Bron: Legerkoerier december 1952 ; Brons nummer 56 blz. 22 ; overlijdensadvertentie De Volkskrant dd. 4 maart 2006 ; met dank aan de heer H.J. Huisman