Terug naar Decorati
Terug naar de index

Onderscheidingen aan Nederlanders voor de Politionele Acties 1945-1951

Nebbeling - Ruypers

Nebbeling, K.H.

Bijzonder vermeld in de Brigade-Order
   15 juni 1946
   Sergeant-majoor (160800000) bij het 1e Bataljon, 5e Regiment Infanterie

De patrouille onder commando van de Kapitein C. Knulst ter sterkte van twee pelotons, onder-commandanten de sergeanten-majoor K.H. Knebbeling, Nr. 160800000, J. Duyker, Nr. 191105001 en H.J. Los, Nr. 180121000, wordt in de Brigade-orders bijzonder vermeld voor de wijze, waarop zij het gevecht met de vijand heeft aangehouden en doorgezet op 24 Juni 1946 bij kampong Pangoritan (96.17 Kaartblad 39/XXXIX D). Buit zestien vuurwapens, waaronder vier automatische.

Bron: Gedenkboek 1-5 R.I.

Neidig, Haiko Willem ('Koos')

Geboren te Bandoeng op 23 juli 1922. Overleden te
Tltn. (08-06-1944), eltn. (01-05-1949), kapt. (01-05-1953), maj. (30-10-1960), ltkol. (01-05-1967), kol. (31-12-1971).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,OV.4,XXV,DIV,UNTSO

Bronzen Kruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Heeft zich tijdens de 2de politionele actie in Noord-Sumatra, op 24 December 1948, in de omgeving van Sibolga, onderscheiden door moedig en beleidvol optreden.
Als actieleider van de Groep Krokodil, welke ten Zuiden van Sibolga moest ageren, vernam hij, dat een belangrijke brug voor vernieling was voorbereid, waarbij bereids enkele bommen van 250 Kg. Lagen te branden.
Door, zich met een peloton snel derwaarts te begeven, - waartoe enige kilometers in de looppas moesten worden afgelegd -, leidde hij bij aankomst persoonlijk de uiterst gevaarlijke blussingswerkzaamheden. Alhoewel niet meer voorkomen kon worden dar één der bommen explodeerde, waardoor Luitenant NEIDIG en enkele zijner manschappen achterover werden geslingerd, werd door zijn onverschrokken voortvarend en energiek optreden deze brug grotendeels behouden.
Bovendien had hij tevoren nog uitnemende veiligheidsmaatregelen getroffen, welke tot resultaat hadden, dat een vijandelijk convooi kon worden opgevangen, waarbij 4 T.N.I.-soldaten sneuvelden en 1 T.N.I. kapitein + chauffeur met jeep en wapens in zijn handen vielen.

Bron: Meijer (1990), p. 269, NRLL 1974 blz. 53 ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Nelissen, A.M.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 22 juni 1948
   Sergeant van het Wapen der Infanterie van de Koninklijke Landmacht

Bron: Meijer (1990), p. 230

Neijndorff, August Maximilliaan ('Guus')

Geboren te Tjilatjap op 11 augustus 1921. Overleden te Houten op 14 augustus 2008.
Bekende onderscheidingen: BK,OV,NGHK,MOK,DIV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 20 van 13 september 1947
   Militie sergeant van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 270 ; overlijdensadvertentie

Niet, A. de

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 64 van 14 oktober 1949
   Dienstplichtig huzaar der eerste klasse van het Wapen der Cavalerie van de Koninklijke Landmacht

Bron: Meijer (1990), p. 230

Nix, Jan Hendrik Wilhelm

Geboren op 17 september 1912. Overleden op 4 april 1999.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 12 van 8 september 1952
   Kapitein der Vechtwagens van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 230

Nouhuys, mr. Frans Paul Willem van

Geboren te Tandjong Pinang Riouw (Nederlands-Indië) op 16 mei 1905. Overleden te Etten (Gld.) op 17 juni 1993.
Res.tltn.d.Inf. (23-12-1930 KB 71), res-eltn.d.Inf. (29-12-1934 KB 78), e.o. 25-08-1951 KB 13.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OV.3,XX

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 10 van 7 januari 1950
   Assistent-resident voor Zuid-Kedoe
   Wegens:

Heeft zich door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw in de strijd tegenover de vijand onderscheiden in de nacht van 16 op 17 Januari 1949 tijdens een overmachtige aanval van terroristische benden op de Politiekazerne te Poerworedjo (Midden-Java).
Nadat van de slechts acht man die beschikbaar waren voor de verdediging van de Politiekazerne, welke kazerne reeds sedert elf uur 's avonds door een ongeveer 100 man sterke goed bewapende bende werd aangevallen, de beide Inspecteurs van Politie door ernstige verwondingen waren uitgeschakeld, onmiddellijk zich naar de kazerne te begeven toe hij te ongeveer één uur 's nachts werd verzocht over te komen.
In het bijzonder daartoe, slechts bewapend met een stengun en alleen vergezeld van zijn chauffeur, zich onmiddellijk derwaarts te begeven en daarbij, zonder acht te slaan op het vijandelijke vuur, dwars door de vijandelijke omsingeling heen te rijden teneinde de leiding van de verdediging op zich te kunnen nemen.
Vervolgens door op onverschrokken wijze het opdringen van de, met automatische wapens en geweren uitgeruste, bende zolang met een kleine groep agenten weten tegen te houden tot tenslotte, nog juist tijdig in het verband met munitietekort, de aangevraagde militaire hulp te half vier 's morgens kwam opdagen, waarna ontzetting volgde en de vijandelijke bende op de vlucht werd gedreven.
Door dit, in deze uiterst hachelijke positie, koelbloedig, vastberaden en doortastend optreden, alsmede door de bezielende invloed, welke hij op zijn medestrijders wist uit te oefenen, o.a. door zijn weigering zich aan de vijand over te geven, te bereiken dat de vijandelijke stormaanval niet kon worden doorgezet, waardoor de Politiekazerne bleef behouden.

Bron: Maalderink (1982), p. 314 ; overlijdensadvertentie ; met dank aan J. Hofstra

Ogtrop, Frederik van

Geboren te Amsterdam op 2 december 1914. Overleden te Gorssel op 22 februari 1997.
Res-ritm.d.Cav.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 22 juli 1948
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Cavalerie

Bron: Meijer (1990), p. 270 ; overlijdensadvertentie

Onnen, Max

Geboren te Assen op 17 november 1921. Overleden te Warnsveld op 26 november 2015.
Eltn.d.Art. (05-05-1949), kapt. (01-08-1953), ltkol.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK,OV.4,MOK,XXX,DIG,DIV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 24 november 1950
   Eerste luitenant van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door zijn optreden tegen vijandelijke benden in de periode van Juli 1947 tot Juli 1949.
In het bijzonder door als batterijcommandant van een batterij lichte luchtdoelartillerie, waar het personeel onder meer werd ingezet voor het bewaken van de tot de Militaire Luchtvaart van het K.N.I.L. behorende vliegbases KALIDJATI, TJILILITAN, MAGUWO en MAOSPATI, blijk te geven van zeer goede aanvoerderseigenschappen, door tijdens deze periode met zijn troep voortdurend een intensieve patrouillegang te onderhouden, welke voor kwaadwilligen grote verliezen aan personeel en materieel opleverde en waardoor tevens herhaaldelijk belangrijke militaire gegevens werden verkregen.
Door dit beleidvol optreden te bereiken dat de aan zijn onderdeel toevertrouwde bewakingsobjecten voor sabotage en vijandelijke aanvallen bleven gevrijaard en de vele door hem uitgevoerde acties met uiterst geringe verliezen aan eigen zijde tot een succesvol einde konden worden gebracht.

Bron: Meijer (1990), p. 271 ; Heuvel et al. (1985; errata), p. 3 ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Oosterhuis, H.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 52 van 13 maart 1952
   Korporaal der Mariniers

Bron: Meijer (1990), p. 230

Oosterkamp, E.C. van den

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Sergeant der infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger, stamboeknummer 94349

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden op 28 Januari 1949 tijdens een actie tegen terroristische benden bij kampong Soronge (West-Java).
In het bijzonder door, nadat hij was ingezet als versterking van een groep, welke reeds in gevecht was met een, van automatische wapens voorziene, vijandelijke bende, die een heuvel bij Tjiomas had bezet, onmiddelijk met zijn sectie in geforceerd tempo het terrein in te trekken en na zich bij de vechtende groep te hebben aangesloten, met groot élan een ravijn te doorschrijden teneinde de bezette heuvel verrassend te kunnen bestormen.
Voorts door, toen hij bij het beklimmen van de heuvel was ontdekt, niettegenstaande hij goedgericht vijandelijk automatisch vuur ontving, op onverschrokken wijze zijn bren in stelling te brengen, daarmede vuur af te geven en, gebruik makend van de daardoor ontstane aarzeling bij de vijand, tot de stormaanval over te gaan, zodat tenslotte de bende grotendeels werd vernietigd en de vlucht nam onder achterlating van 28 gesneuvelden en zijn zware wapens.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855 ; Meijer (1990), p. 271

Opheij, H.H.

Geboren op 2 juli 1920.
Legernummer 20.07.02.002.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 21 van 11 september 1951
   Voormalig, als zodanig tijdelijk benoemd reserve-eerste luitenant voor algemene dienst

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in verband met vijandelijke actie onderscheiden tijdens de 2de politionele actie in December 1948/Januari 1949 in MIDDEN-JAVA.
In het bijzonder door, ingedeeld als A.A.T.-verbindingsofficier bij Infanterie I bij een aanvalscolonne, welke uit meer dan 100 motorvoertuigen bestond en welke colonne van SOLO uit tegen MADIOEN was ingezet, tot twee maal toe en bij nacht de uiterste zware mars over de GOENOENG LAWOE, dank zij zijn bijzondere vak-bekwaamheid, onverschrokkenheid en voorbeeldig doorzettingsvermogen, te helpen volbrengen, niettegenstaande deze weg, nagenoeg onbegaanbaar voor motorvoertuigen, bovendien nog door de vijand van mijnen en wegversperringen was voorzien.
Door dit optreden er veel toe bij te dragen dat de stad MADIOEN bij verrassing kon worden bereikt en onbeschadigd in eigen handen viel.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 12 van 10 november 1949
   Ingetrokken bij K.B. no. 21 van 11 september 1951
   Tijdelijk benoemd reserve-eerste luitenant voor algemene dienst

Bron: BL/BK blz. 230 ; met dank aan de heer B. Keers

Ottevanger, J.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 29 van 17 juli 1947
   Sergeant der Mariniers

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door op 23 April 1946 als commandant van de spitsgroep van zijn compagnie tijdens de actie tegen de kampongs Balekambang en Wedoroanom (Oost Java) onder vijandelijk vuur, een vijandelijke voorpost, waarbij een zware mitrailleur was ingedeeld, omzichtig te naderen en op onverschrokken wijze te berennen en de bezetting, tezamen met een korporaal, neer te schieten.
Daarna met zijn groep verdere vijandelijke weerstand op te ruimen, zich daarbij steeds aan het hoofd van zijn groep te bevinden om zijn manschappen aan te vuren; door een en ander de vijand gevoelige verliezen toe te brengen.

Bron: BL/BK blz. 230

Oudenampsen, A.

Geboren op 12 juli 1927.
Legernummer 27.07.12.211.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1950
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 17 October 1949 te Amboengakpoer (Midden-Sumatra), toen zijn sergeant-patrouillecommandant in een gevecht tegenover een overmachtige vijand ernstig was gewond, onmiddellijk het commando over de patrouille over te nemen en er in te slagen de vijand met zware verliezen af te wijzen niettegenstaande de patrouille op de passar aldaar in zeer moeilijke omstandigheden verkeerde.
Voorts door handig te manoeuvreren vier man van zijn patrouille vrij te maken tot het ontbieden van een ambulance op een 12 km verder gelegen plaats.
Zich hierdoor, ondanks zijn nog jeugdige leeftijd, op bijzonder kranige en weldoordachte wijze te gedragen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Pape, Heinrich Johan

Geboren te Nieuwer-Amstel op 23 februari 1927. Overleden te Muara Tenang op 3 april 1949.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 43 van 23 februari 1950 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie, bij 5-8 Regiment Infanterie

Bron: BL/BK blz. 231 ; www.ogs.nl

Parren, Petrus Johannes H. ("Pierre")

Geboren op 4 april 1921. Overleden op 4 maart 2002.
Legernummer 21.04.04.000.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 17 van 20 januari 1953
   Reserve-sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in de ochtend van 22 Januari 1948 als postcommandant te RONGA (WEST-JAVA) bij aanvallen van een zeer sterke vijandelijke bende.
Nadat hij de post in alarmstelling had laten komen en hem bleek dat deze nagenoeg geheel was omsingeld, waarbij hij vijandelijk vuur ontving, heeft hij tegen een meervoudige overmacht standgehouden, ook nadat de bezetting van ongeveer 10 man, zijnde Ambonezen die nog geen vuurdoop hadden ondergaan, zich achter een huis bleef dekken.
Hij heeft bij de twee daaropvolgende vijandelijke aanvallen geheel alleen met zijn lichte mitrailleur en door het werpen van handgranaten de vijand, ondanks dreigend munitiegebrek, van zich afgehouden totdat hij kort na de middag werd bevrijd.

Bron: BL/BK blz. 272 ; Brons 40 blz. 23,30-31

Pesuwarissa

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947
   Ambonees sergeant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 231

Plaatzer, Cornelis

Geboren te Noordwijk aan Zee op 27 oktober 1925. Overleden te Putten op 1 juli 1993.
OVW 02-01-1946, tijd.kpl.d.Inf. (20-08-1948), tijd.sgt.d.Inf. (01-02-1949), sgt.d.Inf.ML (19-10-1951), aoo (25-04-1961), e.o. (01-01-1979)
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OV.4,RV.1,Z.Med.,KLO,UNKOR,BSTR,KWM,CIB,KPUC,PUC

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 18 van 7 januari 1950
   Tijdelijk sergeant-oorlogsvrijwilliger-parachutist van het Wapen der Infanterie van de Koninklijke Landmacht
   Wegens:

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden op 29 December 1948 als korporaal-parachutist tijdens de 2e politionele actie in Djambi (Zuid-Sumatra) na te zijn neergekomen op een terrein tussen het vliegveld Paal Merah en het olieterrein Kenali Asem. In het bijzonder door, toen hij een weapon-carrier op de vijand had buitgemaakt en de opdracht had ontvangen contact te maken met een andere Paragroep, welke zich reeds te Kenali Asem zou bevinden, tezamen met een soldaat-chauffeur en slechts drie andere parachutisten, zich met dit voertuig daarheen te begeven.
Voorts door, toen hij tegen schemerdonker, na een flauwe bocht in de weg op ongeveer honderd meter afstand een viersprong waarnam, alwaar een vijftal vijandelijke vrachtauto's was opgesteld, waarbij zich een 60-tal gewapende vijanden bevond, onmiddellijk op stoutmoedige wijze het bevel te geven met vol gas door te rijden en toen hij even vóór de viersprong een vijandelijk 12.7 zware mitrailleur ontdekte, welke aan de rechterkant van de weg, met het front in zijn richting, was opgesteld, terwijl de soldaat-chauffeur eenzelfde mitrailleur waarnam links van de weg, deze opstellingsplaats genaderd zijnde, van de weaponcarrier bovenop de mitrailleurbediening ter rechterzijde te springen, deze buiten gevecht te stellen, de mitrailleur 180o om te draaienen daarmede het vuur te openen op de vijandelijke concentratie, die, volkomen verrast, in alle richtingen vluchtte.
Vervolgens door, nadat de soldaat-chauffeur met de weapon-carrier op de bediening van de andere mitrailleur was ingereden, waardoor ook deze inmiddels was veronzijdigd, met de overige manschappen en de twee buitgemaakte mitrailleurs de viersprong bezet te houden tot de spits van de hem volgende troepen was aangekomen. Door dit optreden, zonder zelf daarbij verliezen te lijden, de vijand een verlies van ongeveer twintig man aan gesneuvelden toe te brengen en bovendien op de vijand twee zware mitrailleurs en één lichte mitrailleur, twee weapon-carriers, drie vrachtauto's, drie geweren en een grote hoeveelheid munitie buit te maken.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Maalderink blz. 315 ; MWO-KLu blz. 60-62 ; met dank aan J. Hofstra

Pluygers, Willem

Geboren op 21 april 1914.
Bekende onderscheidingen: ON.4,BK,MOK,KVR,NRKT

Bronzen Kruis
   K.B. no. 64 van 4 october 1949
   Tijdelijk reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 3 September 1948 tijdens een actie tegen terroristische benden bij kampong Bodjongsari (MIDDEN-JAVA) met slechts één peleton ter sterkte van drie en dertig man op onverschrokken en doortastende wijze een numeriek veel sterkere en goed bewapende vijandelijke bende, sterk ongeveer honderd man, aan te vallen, deze zware verliezen toe te brengen en op de vlucht te jagen, daarvoor tevens een belangrijk depot van wapenen, munitie en documenten buit te maken. Hierdoor mede te bereiken dat voor de steeds in dit gebied doorgedrongen benden geen munitie-aanvulling kon plaats vinden.

Bron: BL/BK blz. 202,273 ; Brons nummer 78, p. 19

Poeren, Herman

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Politieagent der eerste klasse bij de dienst van de algemene politie in Indonesië

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden op 12 Januari 1949 als commandant van een patrouille ter sterkte van totaal 6 man tijdens een gevechtsactie tegen terroristische benden in het district Galela van de onderafdeling Tobelo (Halmaheira).
In het bijzonder door een ongeveer dertig man sterke en goedbewapende verzetsbende, die was uitgerust met mitrailleurs, karabijnen en handgranaten en die zich in een tevoren gereed gemaakte stelling hadden verschanst, ondanks ’s vijands overmacht krachtig aan te vallen.
Voorts door de stelling binnen te dringen, waarbij, zonder zelf verliezen te lijden, drie verzetslieden sneuvelden, drie werden 3 gewond en vier werden gevangen genomen, terwijl de rest, onder achterlating van o.a. zes mitrailleurs en een grote hoeveelheid munitie, de vlucht nam.
Door het vernietigen van deze verzetskern te bereiken dat gedurende enkele volgende dagen ongeveer 70 personen konden worden gearresteerd waardoor aan de verzetsbeweging in het district Galela een einde kwam.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855 ; BL/BK blz. 273

Poesoeng

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 77 van 25 juli 1947
   Menadonees soldaat der eerste klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 231

Poldervaart, Gerard

Geboren te Oostvoorne op 24 januari 1922. Overleden te Amsterdam op 8 maart 2005.
Marinier 3e klasse (25-01-1940), eervol ontslag 1950.
Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 35 van 26 oktober 1949 (2e toekenning)
   Korporaal der Mariniers

Bronzen Kruis
   K.B. no. 34 van 11 augustus 1948
   Korporaal der Mariniers

Bron: BL/BK blz. 273 ; Brons nr. 52 blz. 36

Polii, Wilhelmus

Bekende onderscheidingen: -

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 10 van 7 januari 1950
   Ingetrokken bij K.B. no. 108 van 14 augustus 1950 (nooit uitgereikt)
   Manadonees soldaat der 1e klasse der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger (Stamboeknummer K 12468914)

Heeft zich door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw in de strijd tegenover de vijand onderscheiden op 16 November 1948 tijdens een doorzoekingsactie, slechts vergezeld van een soldaat 2e klasse, bij kampong Margasari (Midden-Java).
In het bijzonder door, toen zich in de twee stenen bijgebouwen kamers van een omsingeld kamponghuis een goedbewapende terroristische bende had verschanst ter sterkte van zes man, waaronder vier Japanners, die zich, ondanks sommatie, niet wilden overgeven, nadat hij eerst een handgranaat naar binnen had geworpen, de kamers als eerste binnen te dringen, gevolgd en met vuur gesteund door een soldaat 2e klasse.
Voorts door, toen tengevolge van de heersende duisternis, alsmede door de rook en stof veroorzaakt door de ontplofte handgranaat, hij weinig zicht had, met zijn Owen-gun in de richting, waaruit beweging werd vernomen, te vuren.
Vervolgens door met de vorenbedoelde soldaat 2e klasse tot tweemaal toe naar buiten te gaan om zijn leeggeschoten magazijn te verwisselen, waarop hij met hem onmiddellijk weer in het huis terugkeerde, waarbij hij bij het ten tweede male binnendringen werd beschoten, waarop hij, na in de richting van de aanvaller te hebben gevuurd, het uit diens handen geschoten Lee Enfield geweer wist buit te maken.
Na ten derde male te zijn binnengedrongen werd hij door vijandelijk automatisch vuur in beide onderarmen getroffen, waardoor hij zich noodgedwongen moest terugtrekken, en nochtans kans te zien zijn eigen Owen-gun in veiligheid te brengen.
Door dit zo moedige en beleidvolle optreden er in belangrijke mate toe bij te dragen dat de verschanste vijand later buiten gevecht kon worden gesteld.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 647 ; met dank aan de heer R.W. Rijpkema

Poll, Kornelis Jacobus Hillebrand

Geboren te De Bilt op 13 oktober 1907.
Tijd.maj.KMar (07-07-1947), maj.KMar (24-10-1948), ltkol.KMar (16-04-1953), kol.KMar (01-11-1958), e.o. en res.kol.KMar (01-01-1963), e.o. 01-11-1967.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,MH.3,OHK.1,OV.3,XXV

Bronzen Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon
   K.B. no. 6 van 12 februari 1949
   Majoor van het Wapen der Koninklijke Marechaussee, commandant van het IVe Bataljon Militaire Politie te Semarang

Bron: Gulden Boek KMar

Poppe, E.Th.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 17 van 12 mei 1949
   Kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 231

Postuma, Richard

Geboren te Brunssum op 20 mei 1927. Overleden te Sragen op 15 juli 1949.
Legernummer 27.05.20.182.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1950
   Reserve-tweede luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in het tijdvak van Februari tot en met Mei 1949 als convooicommandant op het toenmaals uiterst gevaarvolle traject Salatiga - Solo (Midden-Java).
In het bijzonder door op 13 April 1949 bijzondere koelbloedigheid en offervaardigheid te betone door, terwijl de gehele beveiliging tijdens een onverwachte vijandelijke beschieting in dekking moest gaan, waarbij reeds dadelijk één militair van zijn peloton sneuvelde, onder zwaar vijandelijk vuur naar de 3 tonner terug te gaan om de op deze wagen achtergebleven kist met brenmagazijnen op te halen waardoor het mogelijk werd dat de brenschutter weer door kon vuren en de vijand werd verdreven.
Voorts door in de nacht van 14 op 15 Juli 1949, toen hij te Sragen vernam dat de commandant van een ondernemingswacht in de nabijheid was gewond, zich onmiddellijk met drie vrijwilligers daarheen te begeven en, niettegenstaande het zware vijandelijke vuur, te trachten de gewonde te bevrijden, bij welke poging hij zelf gewond raakte, aan welke verwonding hij enige uren laten overleed.
Steeds een voorbeeld voor zijn ondergeschikten te zijn en zich meestal daar te bevinden waar het gevaar het grootst was en zonder zich te bedenken, indien nodig, persoonlijk vijandelijke bommen en mijnen te verwijderen.

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Prins, Kornelus Christianus

Geboren te Gorinchem op 9 september 1926. Overleden, aan de gevolgen van verwondingen, in het marine hospitaal te Soerabaja op 24 januari 1947.
Tltn.d.Marns. KMR (26-09-1945).
Bekende onderscheidingen: BL,OV.2

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 29 van 17 juli 1947 (postuum)
   Tweede luitenant der Mariniers bij de Koninklijke Marine Reserve

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden, door op 2 Mei 1946 tijdens de gevechtshandelingen nabij Ngemboeng en Kemendoeng (Oost Java) zich onder zwaar vijandelijk vuur voortdurend vrijwel ongedekt te verplaatsen om het verband in zijn onderdeel te handhaven. Hierbij gewond, zich geen tijd tot verbinden te gunnen, doch zijn troep door voorbeeld en woord blijven aanvuren, hierbij de vijand zware verliezen toebrengende.

Bron: BL/BK blz. 231 ; Wo. 3102 ; www.ogs.nl

Prijden, F.G.M.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 64 van 14 oktober 1949
   Soldaat-oorlogsvrijwilliger

Bron: BL/BK blz. 231

Ram, A.J.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 10 van 7 januari 1950
   Sergeant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 231

Reest, M.J. van der

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 43 van 23 februari 1950
   Sergeant-oorlogsvrijwilliger

Bron: BL/BK blz. 231

Reijnders, Abraham Johannes Hendrikus

Geboren te Haarlem op 1 november 1922.
Tltn.d.Marns. KMR (26-09-1945), kapt. (01-10-1948), e.o. 01-10-1967.
Bekende onderscheidingen: BK,XX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 35 van 26 oktober 1949
   Kapitein der Mariniers bij de Koninklijke Marine Reserve

Bron: BL/BK blz. 274 ; Wo.3103

Renesse, H.A. van

Geboren in 1910.
Legernummer 101315000 ; Tltn.d.Inf.KNIL (02-08-1931), eltn. (02-08-1934), kapt. (12-12-1945), btg. maj. (07-10-1946).
Bekende onderscheidingen: BL,XV,NOC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 47 van 17 juli 1947
   Majoor der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden, nl. in de strijd tegen de terroristen in het tijdvak van 7 Januari tot 15 April 1946 als commandant van een compagnie Infanterie en als leider van verschillende kleine operaties aan de Zuidkust en aan de Zuid-Oostkust van Borneo, t.w. Semoeda, Sampit, Kaoema, Pangkalanboen, Pegaten, Kota Baroe, Kota Waringin, Soekamara en Poeloe Bawal.
Bij al deze operaties, waarbij de troepen eerst overzee naar het terrein van actie moesten worden vervoerd en geland, zijn opdrachten onder zeer moeilijke omstandigheden steeds op voorbeeldige en onverschrokken wijze uit te voeren.
Door het verscheidene malen aanvaarden van zeer grote risico’s als gevolg van het inzetten van troepen van beperkte sterkte, teneinde ondanks alles het element van verrassing van de vijand tot zijn recht te doen komen, grote successen te behalen en daarbij zelf nagenoeg geen verliezen te lijden.
Hierdoor in zeer korte tijd de streken van Borneo van de van Java afkomstige terroristen te zuiveren en deze, soms met hun archieven, in groot aantal gevangen te nemen of gevoelige verliezen aan gesneuvelden toe te brengen.

Bron: BL/BK blz. 231 ; KNIL blz. 90 ; NRL 1939 blz. 537

Rijken, Wilhelmus

Geboren te Oud-Beijerland op 23 oktober 1926. Overleden te Zuid-Beijerland op 9 april 1915.
Bekende onderscheidingen: BK,OV.3,DIV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 43 van 23 februari 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden door op 25 mei 1949 tijdens een patrouille-actie tegen terroristische benden in het TJIBAROESASE (West-Java). inge-deeld als brenhelper bij een patrouille van elf man, die in een hinderlaag was gelopen en tot tweemaal toe werd omsingeld door een ongeveer 200 man sterke groep van de Siliwangi-divisie, welke o.a. beschikte over één zware en zes lichte mitrailleurs, met zijn geweer dekkingsvuur te blijven afgeven toen de brencommandant en de brenschutter door verwondingen waren uitge-schakeld en de bren was stukgeschoten, zodat de gewonden konden worden verbonden, daarbij zich onder zwaar vijandelijk vuur meermalen naar de plaats van de gewonden te begeven tenein-de hun munitie op te halen om zelf het vuur daarmede te kunnen voortzetten.
Vervolgens door, tezamen met een gewonde soldaat, toen de toestand nog hachelijker werd, vrijwillig versterking te gaan halen en deze gevaarlijke opdracht, nog steeds onder vijandelijk vuur, over open terrein in korte tijd met goed gevolg uit te voeren en met versterking als gids weer naar de plaats van zijn patrouille terug te keren.
Door dit optreden er veel toe bij te dragen dat de algehele vernietiging van de patrouille kon worden voorkomen.

Bron: met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Rilwan

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Javaans soldaat der tweede klasse van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger, stamboeknummer 28663

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 13 October 1948, toen een patrouille van 6 man onder bevel van een officier nabij Lau Boeloe (Sumatra’s Oostkust) in een vijandelijke hinderlaag liep, waarbij al dadelijk drie man, waaronder de officier-commandant sneuvelden, met de overgebleven sergeant en andere soldaat moedig stand te blijven houden, waarbij de vijfvoudige overmachtige vijand werd bestookt met geweervuur en handgranaten.
Vervolgens door hun onverschrokken optreden in een gevecht, hetwelk een half uur duurde, de vijand te misleiden door het te doen voorkomen alsof zij over mortieren beschikten, er in te slagen de vijand te verdrijven, zodat door dit moedig en beleidvol optreden de gesneuvelden konden worden afgevoerd en geen wapens verloren gingen.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855 ; BL/BK blz. 275

Risam

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 2 van 18 november 1948
   Javaans soldaat der eerste klasse der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 232

Roemers, Gerrit Ares

Geboren te Groningen op 25 februari 1923. Overleden aldaar op 23 mei 2012.
Bekende onderscheidingen: BK,OV.3

Bronzen Kruis
   K.B. no. 64 van 14 oktober 1949
   tijdelijk aangesteld korporaal-ziekenverpleger oorlogsvrijwilliger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 30 Juli 1947 als korporaal-ziekenverpleger tijdens de politionele actie tegen terroristische benden bij Ardjosari (Oost-Java) geheel vrijwillig, toen hij vernam dat er gewonden waren gevallen, zich naar de voorste lijn te begeven om met een soldaat-ziekenverpleger deze gewonden, die nog steeds onder vijandelijk vuur lagen, te verzorgen en af te voeren.

Bron: met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Rixtel, Lambertus van

Geboren te 's-Hertogenbosch op 12 juli 1927. Overleden te Bondowoso op 3 augustus 1947.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 62 van 2 juli 1948 (postuum)
   Marinier der eerste klasse

Bron: BL/BK blz. 232 ; www.ogs.nl

Roks, J.P.

Geboren op 15 november 1926.
Legernummer 26.11.15.034.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1950
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden op 17 Februari 1949 tijdens een aanval van terroristen bij Lintongnihoeta (Noord-Sumatra).
In het bijzonder door, toen hij terugkeerde van zijn opdracht om een vernield gedeelte in de rijweg Paranginan - Lintongnihoeta te herstellen en zijn jeep met trailer ploseling onder zwaar vijandelijk vuur geraakte, waardoor reeds dadelijk drie militairen werden gewond, onder wie hijzelf door een schot in de hals, niettegenstaande deze verwonding de leiding te blijven houden.
Voorts door daarbij onmiddellijk een bren in stelling te laten komen en tegenvuur uit te brengen, zodat de bende terugtrok, waarbij hij een tegenaanval inzette als gevolg waarvan de bende in het zwaar begroeide zijterrein vluchtte. Door dit optreden, ondanks zijn verwonding en bloedverlies, te bereiken dat werd voorkomen dat meerdere slachtoffers werden gemaakt.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Romkens, J.H.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 14 van 4 januari 1949
   Dienstplichtig adjudant-onderofficier voor speciale diensten van de Koninklijke Landmacht

Bron: BL/BK blz. 232

Rottier, J.

Geboren in 1909.
Tltn.d.Inf. (03-08-1930), eltn.d.Inf.KNIL (03-08-1933), maj.d.Inf. (24-10-1948), ltkol. (01-12-1953).
Bekende onderscheidingen: BL,XXV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 13 van 7 september 1951
   Majoor der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 232 ; NRL 1939 blz. 536 ; NRLL 1956 blz. 45

Roubos, P.A.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 43 van 23 februari 1950
   Sergeant-oorlogsvrijwilliger van de Koninklijke Landmacht

Bron: BL/BK blz. 232

Roy, Jacobus Johannes le

Geboren te Ambarawa op 3 september 1905. Gesneuveld te Soepa, Zuid-Celebes, op 4 oktober 1946.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 27 januari 1948 (postuum)
   Majoor der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 276 ; KNIL blz. 43 ; www.ogs.nl

Rudolph, A.M.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Sergeant der artillerie van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger, stamboeknummer 96850

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 16 februari 1949 tijdens een actie tegen vijandelijke troepen te Tjandiwates (Oost-Java), tezamen met een Batakse soldaat eerste klasse, onder zwaar vijandelijk vuur geheel vrijwillig, met groot gevaar voor eigen leven, zich over open sawahterrein te begeven en een gesneuvelde Man. soldaat van het gevechtsveld weg te dragen en in veiligheid te brengen.
Voorts door daarbij tevens diens wapen mede te nemen opdat dit niet in ’s vijands handen zou vallen.
Zijn daarbij betoonde grote onverschrokkenheid en offervaardigheid waren een lichtend voorbeeld voor de overige militairen die aan de actie deelnamen.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855 ; BL/BK blz. 276

Rudolph, François Hendrik Frederik

Geboren te Tjepu op 13 juni 1922. Overleden in het Carstensgebergte, Nederlands Nieuw-Guinea, op 28 juni 1962.
AOO.Mont.KLu.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947
   Korporaal der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 276 ; www.ogs.nl

Rugebrecht, Richard Adolf Ferdinand

Geboren te Bandjanegara (Java) op 30 september 1923. Overleden te Soest op 9 september 2011
Bekende onderscheidingen: BL,VOA,OHK.2,VHK,OV.4,KRV.1,HVN,XV,UNKOR,UNTSO,KWM,USCIB,KPUC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 44 van 16 juni 1950
   Sedert tot reserve-tweede luitenant benoemd militie adjudant-onderofficier der Infanterie van het Koninklijk Nederlands Indonesisch Leger, stamboeknummer 194523
   Wegens:

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden op 28 Januari 1949 tijdens een gevechtsactie tegen terroristische benden te Tembilahan (ZUID-SUMATRA). In het bijzonder door, toen het m.s. Sarmi, waarop hij zich met enige andere militairen bevond, bij aankomst te Tambilahan van de kust vijandelijk vuur ontving, zonder zich te bedenken met deze 4 man onmiddelijk aan land te gaan teneinde de terroristen, die deze plaats onverwacht hadden bezet, aan te vallen en te verdrijven. Voorts door met deze kleine groep, welke later nog werd versterkt met 8 man van de aanwezige bezetting, op bijzonder beleidvolle wijze de overmachtige, met automatische wapens uitgeruste, ongeveer 200 man sterke T.N.I.-bende uit haar stellingen te verdrijven, waarna Tembilahan werd gezuiverd en veilig gesteld.
Door dit bijzonder moedige, voorbeeldige en doortastende optreden te bereiken dat de bende in korte tijd, zonder zelf daarbij verliezen te lijden, met achterlating van 14 gesneuvelden op de vlucht kon worden gedreven, waarbij bovendien nog 2 geweren en enige slagwapenen werden buitgemaakt.

Bron: BL/BK blz. 189,232 ; VHK blz. 199 ; met dank aan de heren H.J. Huisman en W.F.J. Elgers

Rutjes, F.

Geboren op 1 februari 1927.
Legernummer 27.02.01.017.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1950
   Tijdelijk aangesteld sergeant-oorlogsvrijwilliger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden op 21 Juni 1949 als patrouillecommandant tijdens hevige gevechten tegen terroristische benden in de omgeving van Poerwokerto (Midden-Java).
In het bijzonder door, belast zijnde met de indirecte beveiliging van de convooiweg Poerwokerto - Proepoeg, toen hij door een goed bewapende bende van ongeveer 300 man was omsingeld, met zijn slechts 10 man sterke groep, waarvan twee man sneuvelden en nog drie man tengevolge van verwondingen uitvielen, nochtans gedurende acht uren onversaagd en op bekwame wijze stand te houden, waarna hij eerst door eigen troepen werd ontzet.
Door dit moedige optreden, waardoor aan ’s vijands zijde zeven man sneuvelden, zijn persoonlijk voorbeeld, zijn goed inzicht en zijn juiste maatregelen bleef niet alleen de discipline in zijn groep gehandhaaft, doch wist hij bovendien op de vijand zoveel indruk te maken dat de patrouille voor een algehele vernietiging bleef gespaard.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Ruypers, J.H.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 22 juni 1948
   Soldaat-oorlogsvrijwilliger van de Koninklijke Landmacht

Bron: BL/BK blz. 232