Terug naar Decorati
Terug naar de index

Onderscheidingen aan Nederlanders voor de Politionele Acties 1945-1951

Caly - Essen

Caly, W.S.

Legernummer 151424000 ; tltn.d.Inf.KNIL (15-12-1941), eltn. (23-01-1946), t/kapt. (13-12-1949).
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 11 oktober 1949
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 245 ; KNIL blz. 101

Carli, Frederik Johan

Geboren te Probolinggo op 7 februari 1919. Overleden te Bendungan (Midden Java) op 1 november 1947.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 17 van 12 mei 1949 (postuum)
   Soldaat der Genie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 221 ; www.ogs.nl

Challik, D.T.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 60 van 10 januari 1950
   Luitenant-ter-zee-vlieger der tweede klasse der Marine Luchtvaartdienst

Bron: Meijer et al. (1997), p. 230

Chattelin, R.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 44 van 16 juni 1950
   Soldaat der tweede klasse van het wapen der infanterie

Bron: BL/BK blz. 246

Conijn, A.J.T.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 14 van 4 januari 1949
   Dienstplichtig soldaat van het wapen der infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 246

Cremers, A.J.

Geboren in 1912.
Res-kapt.d.Inf. (01-01-1952).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 43 van 10 maart 1947
   Reserve-eerste luitenant voor algemene diensten der Koninklijke Landmacht

Bron: Meijer (1990), p. 246 ; NRLL 1956 blz. 89

Crombach, W.J.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 68 van 1 oktober 1948
   Marinier der eerste klasse

Bron: Meijer (1990), p. 222

Crooymans, F.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 43 van 10 maart 1947
   Soldaat-oorlogsvrijwilliger van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 222

Cruijningen, ir J.P. van

Geboren te Oostburg op 28 juni 1926. Overleden te Victoria (Canada) op 1 oktober 2015.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 29 van 17 juli 1947
   Tweede luitenant der Mariniers der Koninklijke Marine Reserve

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 2 Mei 1946 als commandant van een afsluitingsgroep bij een actie tegen Ngemboeng en Kemendoeng (Oost Java) steeds in de voorste lijn zijn troep onder vijandelijk mitrailleurvuur en vuur van sluipschutters aan te voeren, op onverschrokken wijze snel door te stoten, de vijandelijke bezetting van een wegversperring buiten gevecht te stellen en daardoor de afsluiting te voltooien.
Vervolgens, door zelf een mitrailleur te bedienen, een vijandelijke mitrailleur tot zwijgen te brengen en tenslotte met een karabijn nog verschillende vijanden buiten gevecht te stellen.

Bron: Meijer (1990), p. 246 ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Dal, Franciscus Johannes van

Geboren te Heedikhuizen op 27 augustus 1925. Overleden te 's-Hertogenbosch op 6 oktober 2010.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 14 van 4 januari 1949
   Dienstplichtig soldaat eerste klasse van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door op 11 Augustus 1947, ingedeeld bij een peloton infanterie, hetwelk was aangewezen om van Soemadang een eigen teruggeslagen peloton ten Westen van Tjigenbong te hulp te komen en te trrachten drie man vermisten uit de handen van de vijand te redden, toen hij als opvolger groepscommandant zich aan het hoofd van een vijandelijke hinderlaag van 8 man deze onverwijld persoonlijk aan te vallen. In het bijzonder door daarbij op een Japanner, die juist zijn 5 cm. granaatwerper wilde afvuren, toe te stormen, hem met zijn bajonet aan te vallen en tenslotte met deze granaatwerper onschadelijk te maken. Door dit onverschrokken optreden, waarna de zeven andere, met geweer bewapende, vijanden op de vlucht sloegen, niet alleen zijn eigen groep, doch zijn gehele peloton te redden. In de tweede plaats door op 10 September daaraanvolgende als plaatsvervangend groepscommandant, na de opdracht te hebben ontvangen met zijn groep een hoogte, bezet door een tiental vijandelijke geweerschutters met een zware mitrailleur te bestormen, weloverwogen en bezielend leiding gevend, deze aanval met vijf man in snelle zig-zagren uit te voeren, waardoor de vijand vrijwel geen kans kreeg hem onder vuur te nemen en tenslotte wegvluchtte.

Bron: Meijer (1990), p. 222 ; Van Boeijen, 2011, blz. 219 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Dankelman, Hans

Geboren te Soerabaja op 20 december 1919.
Adb1 (01-09-1945), LTZ3 (01-09-1946), LTZ2 (01-09-1948), e.o. en LTZ2 KMR (01-03-1945), LTZ2oc KMR (01-01-1955), e.o. 01-10-1968.
Bekende onderscheidingen: BK.2,OV.3

Bronzen Kruis
   K.B. no. 22 van 24 november 1949 (2e toekenning)
   Luitenant-ter-zee der der tweede klasse, aan boord van Patrouilleboot 'RP133'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 52 van 12 mei 1948
   Luitenant-ter-zee der der derde klasse

Bron: Meijer (1990), p. 247 ; Wo. 3.910

Danoekardjo

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Posthuiscommandant der eerste klasse bij de Veiligheidspolitie in Indonesië

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 3 September 1948, toen het detachement van de veiligheidspolitie te Karangmontjol (regentschap Poerbalingga in Midden-Java) zich in een verdedigende opstelling tegenover een zich in de aangrenzende desa Bodjongsari bevindende T.N.I.-afdeling van ongeveer 200 man sterkte bevond in afwachting van militaire bijstand door de zich te Poerbalingga gelegerde troepen en nadat door deze troepen een aanval op de desa Bodjongsari werd ingezet en een groot aantal vijanden uit deze desa op de open sawah terugtrok, op moedige wijze met de commandant van het detachement veiligheidspolitie tot de aanval over te gaan en op de vijand in te stormen, mede waardoor deze zware verliezen werden toegebracht.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855 ; Meijer (1990), p. 247

Dartam

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947
   Soembanees sergeant der tweede klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 247

Debast, H.Th.A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Soldaat der eerste klasse-Oorlogsvrijwilliger der Koninklijke Landmacht

Bron: Meijer (1990), p. 247

Degori, Machmoed

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Politieagent der tweede klasse bij de Dienst van de algemene politie in Indonesië

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 12 Januari 1949 tijdens een gevechtsactie tegen terroristische benden in het district Galela van de onderafdeling Tobelo (Halmaheira).
Ingedeeld bij een politiepatrouille van 6 man, onder commando van een politieagent 1e klasse, nam hij deel aan een actie tegen een ongeveer 30 man sterke en goed bewapende verzetsbende, die was uitgerust met mitrailleurs, karabijnen en handgranaten en die zich in een tevoren gereed gemaakte stelling hadden verschanst.
Ondanks de vijandelijke overmacht tastte de patrouille met grote onverschrokkenheid de vijand krachtig aan en drong, zonder zelf verliezen te lijden, de stelling binnen, waarbij 3 verzetslieden sneuvelden, 3 gewond werden en 4 gevangen genomen werden, terwijl de rest, onder achterlating van o.a. 6 mitrailleurs en een grote hoeveelheid munitie, de vlucht nam.
Door het vernietigen van deze verzetskern werd bereikt, dat gedurende enkele volgende dagen ongeveer 70 personen konden worden gearresteerd, waardoor aan de verzetsbeweging in het district Galela een einde kwam.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855 ; Meijer (1990), p. 247

Deighton, Henry John

Geboren te Djokjakarta, Nederlands-Indië, op 23 juli 1908. Overleden te Soekaboemi op 15 juni 1949.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 11 januari 1951 (postuum)
   Opzichter eerste klasse der Staatsspoorwegen

Bron: Meijer (1990), p. 247 ; www.ogs.nl

Dekker, B.E. den

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 11 januari 1950
   Machinist bij de Staatsspoorwegen

Bron: Meijer (1990), p. 247

Dekker, L.R.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 10 van 7 januari 1950
   Soldaat der eerste klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 222

Dengerink, H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 43 van 23 februari 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 247

Derks, L.J.

Geboren op 20 april 1925.
Legernummer 25.04.20.099.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 17 februari 1951
   Dienstplichtig soldaat der eerste klasse van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 18 Juni 1948, behorende tot een groep onder bevel van een officier, toen deze groep ten Zuid-Oosten van Tjinta (West-Java) plotseling geconcentreerd zwaar vuur van een overmachtige, goed bewapende, vijandelijke bende ontving, waarbij reeds dadelijk de soldaat waarmede hij voorop liep, werd gedood, diens geweer en munitie te nemen om te beletten dat deze in handen van de vijand zouden vallen en daarmede naar zijn groep terug te kruipen.
Voorts door, toen enige gewonden in de groep vielen en bevel tot de terugtocht moest worden gegeven, op koelbloedige wijze de aftocht te dekken en hulp te verlenen bij het afvoeren der gewonden.
Toen enige tijd later de afdeling werd afgesneden door zijn kalmte en vastberaden optreden anderen tot voorbeeld te zijn, daarbij persoonlijk drie vijanden, die zo dicht waren genaderd dat zij handgranaten op hem wierpen, buiten gevecht te stellen, zodoende er krachtig toe bij te dragen dat gedurende vier uren werd standgehouden, waarna versterking kwam opdagen.

Bron: Meijer (1990), p. 247

Derksen, P.G.

Geboren op 1 februari 1903.
Legernummer 03.02.01.001.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 21 van 11 september 1951
   Eervol ontslagen, als zodanig tijdelijk benoemd adjudant-onderofficier-oorlogsvrijwilliger

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in verband met vijandelijke actie onderscheiden in het tijdvak van 20 April 1946 tot 5 October 1947 als Commandant van een Pionierspeloton van een bataljon infanterie in MIDDEN-JAVA.
In het bijzonder door tijdens vele acties met zijn peloton, doch veelal eigenhandig, de door terroristen aangebrachte bommen en mijnen te demonteren tot een buitengewoon aanzienlijke hoeveelheid, waarbij hij, eigen levensgevaar niet tellend, o.m. de ladingen verwijderde uit de spoorweg bij MRANGGEN, de waterleiding bij OENGARAN, het waterwerk bij AMBARAWA en de brig bij GENOEKSARI, zodat deze belangrijke kunstwerken bleven behouden.
Voorts is het aan zijn voorbeeldige plichtsbetrachting, beleid en voortvarendheid in hoge mate te danken dat:
a. de wegen en bruggen aan het Oostfront van SEMARANG en in het rayon van AMBARAWA spoedig werden hersteld, waardoor het zuiveren van deze gebieden ten zeerste werd bevorderd;
b. de waterleiding en de spoorweg van AMBARAWA nar BRINGIN weder in bedrijf kon worden gesteld, hetgeen van groot belang was voor betere legering van de troepen en afvoer van producten.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 43 van 23 februari 1950
   Ingetrokken bij K.B. no. 21 van 11 september 1951
   Als zodanig tijdelijk benoemd adjudant-onderofficier-oorlogsvrijwilliger

Bron: Meijer (1990), p. 222 ; met dank aan de heer B. Keers

Dhoolaeghe, L.C. (Dhoo Leaghe?)

Bekende onderscheidingen: BL,BK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 10 van 27 januari 1948
   Onderluitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bronzen Kruis
   K.B. no. 13 van 7 september 1951
   Onderluitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 222,247

Diehl, W.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 68 van 1 april 1947
   Reserve-officier van gezondheid der eerste klasse der Geneeskundige Dienst van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 247

Dieleman, W.

Geboren in 1913.
Eltn.SD (01-10-1953).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.2

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947
   Sergeant-majoor-instructeur

Bron: Meijer (1990), p. 222 ; NRLL 1956 blz. 324

Djampi bin Sangga

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947
   Inheems burger, lid van het verzet

Bron: Meijer (1990), p. 248

Djodjaga, Kilion

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Politieagent der tweede klasse bij de Dienst van de Algemene Politie in Indonesië

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 12 Januari 1949 tijdens een gevechtsactie tegen terroristische benden in het district Galela van de onderafdeling Tobelo (Halmaheira).
Ingedeeld bij een politiepatrouille van 6 man, onder commando van een politieagent 1e klasse, nam hij deel aan een actie tegen een ongeveer 30 man sterke en goed bewapende verzetsbende, die was uitgerust met mitrailleurs, karabijnen en handgranaten en die zich in een tevoren gereed gemaakte stelling hadden verschanst.
Ondanks de vijandelijke overmacht tastte de patrouille met grote onverschrokkenheid de vijand krachtig aan en drong, zonder zelf verliezen te lijden, de stelling binnen, waarbij 3 verzetslieden sneuvelden, 3 gewond werden en 4 gevangen genomen werden, terwijl de rest, onder achterlating van o.a. 6 mitrailleurs en een grote hoeveelheid munitie, de vlucht nam.
Door het vernietigen van deze verzetskern werd bereikt, dat gedurende enkele volgende dagen ongeveer 70 personen konden worden gearresteerd, waardoor aan de verzetsbeweging in het district Galela een einde kwam.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855 ; Meijer (1990), p. 248

Docker, F.L.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 11 januari 1950
   Hoofdopzichter-machinist bij de Staatsspoorwegen

Bron: Meijer (1990), p. 248

Doelkalil

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 2 van 18 november 1948
   Javaans korporaal der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 222

Does, C. van der

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 64 van 14 oktober 1949
   Tijdelijk sergeant-oorlogsvrijwilliger van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 222

Doki

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 68 van 1 april 1947
   Inheems soldaat der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 248

Dorenberg, G.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 43 van 10 maart 1947
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 248

Dourlein, Joost

Geboren te Vrouwenpolder (Zeeland) op 8 april 1911. Overleden op 29 februari 1980.
Mnr3 (12-09-1938), kpl.d.marns. (01-02-1938), tltn.d.marns. KMR (26-07-1944), eltn. (26-07-1945), e.o. & kapt.d.marns. (01-08-1947), maj. (03-11-1955 KB 214 miv. 01-10-1955), e.o. 08-04-1959 KB 46 miv. 01-05-1959
Bekende onderscheidingen: MWO.4,E.1,OHK.3,OV.4

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 29 van 3 oktober 1951
   Kapitein der Mariniers
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw als commandant van een infanteriecompagnie van het 3e infanteriebataljon van de mariniersbrigade in het tijdvak van Mei 1946 tot December 1947 in Oost-Java. In het bijzonder door in dit tijdvak een zeer groot aantal zuiverings- verkennings- en beveiligingspatrouilles in de door terroristen bezette gebieden persoonlijk te leiden en uit te voeren, waarbij hij door zijn onverschrokkenheid, enthousiasme, bekwaamheid en opgewektheid zijn ondergeschikten tot bijzondere prestaties wist te brengen.
Mede dank zij zijn snel besluiten tot doortastend handelen, terroristische benden herhaaldelijk weten te overrompelen en met gevoelige verliezen op de vlucht te drijven, zich daarbij ten alle tijde bij aanvallen aan het hoofd van zijn troep te plaatsen en zich steeds daar te bevinden, of zich daarheen te begeven, waar het gevaar het grootst en het gevecht het hevigst was.
Door zijn persoonlijk overwicht, voortreffelijk voorbeeld en uitnemend beleid, ook onder de moeilijkste omstandigheden, het moreel van zijn troep steeds hoog te houden, waardoor het mogelijk was dat, met slechts zeer geringe verliezen aan eigen zijde, uitzonderlijke resultaten werden bereikt.

Bron: Maalderink (1982), p. 303 ; NKM 1968 blz. 338

Driel, B. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Reserve-eerste luitenant voor algemene dienst

Bron: Meijer (1990), p. 248

Dries, A.F.A.A.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 22 juni 1948
   Soldaat der eerste klasse-oorlogsvrijwilliger van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 222

Driessen, J.P.M.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 22 van 24 november 1949
   Matroos der eerste klass-zeemilicien der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. 'RP133'

Bron: Meijer (1990), p. 248

Droffelaar, H. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 43 van 23 februari 1950
   Vaandrig van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 249

Dubbeld, J.C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 64 van 14 oktober 1949
   Reserve-tweede luitenant van het Wapen der Cavalerie

Bron: Meijer (1990), p. 249

Dun, A.A. van

Geboren op 9 maart 1925.
Legernummer 25.03.09.116.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 17 februari 1951
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de ochtenduren van 14 Maart 1949, toen een sterke goed bewapende bende een aanval deed op de rubberonderneming Tjbantjet (district Sindangbarang, regentschap Tjiandjoer), blijk te geven van een juist inzicht, initiatief en persoonlijke moed.
In het bijzonder door op verschillende punten onverschrokken aan de verdediging deel te nemen, onder zwaar vijandelijk vuur andere verdedigers van deze onderneming van munitie te voorzien en toen hij bemerkte, dat de vijand tot aan de door de ondernemingswacht verlaten stelling was opgedrongen en deze stelling was verlaten, daarheen te kruipen en de vijand met handgranaten te verdrijven.
Door dit optreden er veel toe bij te dragen dat de onderneming behouden bleef.

Bron: Meijer (1990), p. 249

Dusseldorp, A. van

Geboren in 1912.
Tltn.d.Inf. (01-01-1935), kapt. (02-05-1947), maj. (16-08-1952).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,OV.2,XX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 249 ; NRLL 1956 blz. 47

Duval, C.F.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 11 januari 1950
   Bouwkundige bij de Spoorwegen

Bron: Meijer (1990), p. 249

Duyker, J.

Bijzonder vermeld in de Brigade-Order
   15 juni 1946
   Sergeant-majoor (191105001) bij het 1e Bataljon, 5e Regiment Infanterie

De patrouille onder commando van de Kapitein C. Knulst ter sterkte van twee pelotons, onder-commandanten de sergeanten-majoor K.H. Knebbeling, Nr. 160800000, J. Duyker, Nr. 191105001 en H.J. Los, Nr. 180121000, wordt in de Brigade-orders bijzonder vermeld voor de wijze, waarop zij het gevecht met de vijand heeft aangehouden en doorgezet op 24 Juni 1946 bij kampong Pangoritan (96.17 Kaartblad 39/XXXIX D). Buit zestien vuurwapens, waaronder vier automatische.

Bron: Gedenkboek 1-5 R.I.

Dijk, Hendrik van

Geboren op 15 februari 1925. Overleden te Zwolle op 18 augustus 2005.
Legernummer 25.02.15.126.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1950
   Dienstplichtig soldaat der eerste klasse van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden op 13 Januari 1949 tijdens een patrouille-actie bij kampong Seladjambe (West-Java) tegen overmachtige terroristische benden.
In het bijzonder door, nadat van de vooruitgeschoven verkenners de brenschutter en -helper bij een poging tot het overschrijden van een riviertje gelegen voor deze kampong waren gesneuveld, terwijl de herhaalde pogingen van de rest van de patrouille om de voorwaartse beweging te herstellen waren mislukt, waarbij opnieuw vier zwaar- en twee lichtgewonden vielen, desondanks met zijn patrouillecommandant en twee andere soldaten, waarvan er reeds dadelijk n tengevolge van een zenuwschok uitviel, naar voren te gaan en onder zwaar vijandelijk vuur ten dele over open terrein de overlevenden van de vooruitgeschoven verkenners te bereiken, waarbij de daarbij ingedeelde bren van munitie kon worden voorzien.
Vervolgens door, ondanks het nog steeds aanhoudende vijandelijk vuur, het riviertje te doorschrijden en met het vuur uit de medegevoerde bren een vijandelijke mitrailleur tot teruggaan te nopen.
Tenslotte al vurende met zijn bren deel te nemen aan een tegen genoemde kampong ingezette bestorming, waardoor de vijand geheel werd gedreven.

Bron: Meijer (1990), p. 248 ; Brons no. 54, p. 37

Dijk, J.P. van

Geboren op 25 december 1925.
Legernummer 25.12.25.191.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1950
   Sergeant-majoor-oorlogsvrijwilliger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden van Juni 1948 tot Juni 1949 al scommandant van verschillende gevechts- en verkenningspatrouilles in West-Java tegen terroristische benden.
In het bijzonder door, zowel als zelfstandig detachementscommandant van de post Taradjoe in de maanden April tot en met Juni 1948 als daarna van Babakan Loa uit, initiatief, onverschrokkenheid en doortastendheid te betonen. Voorts door bij bivakbeschietingen en bij gevechtsaanrakingen op patrouille dikwijls aan het hoofd van zijn klein detachement de vijandelijke benden te bestormen, daarbij de vijand gevoelige verliezen toe te brengen en regelmatig een aanzienlijke buit weten te bemachtigen.
Door zijn uitnemend voorbeeld, zijn beleidvol en koelbloedig optreden onder vaak zeer moeilijke en gevaarvolle omstandigheden, alsmede door de kalmte en vastberadenheid waarmede hij, ook onder vijandelijk vuur, zijn bevelen wist te geven, het volle vertrouwen van zijn ondergeschikten te verwerven, hun moreel weten hoog te houden en hun prestaties weten op te voeren.

Bron: Meijer (1990), p. 248

Dijk, P.H. van

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 43 van 10 maart 19??
   Tijdelijk reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 222

Dijken, drs. B. van

Geboren in 1923.
Tltn. (08-06-1944), eltn. (01-05-1949), kapt. (01-05-1953), maj. (30-10-1960), ltkol. (01-05-1967), kol.d.Inf. (31-12-1971).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,OV.4,XXV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 35 van 20 maart 1948
   Tweede luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 248 ; NRLL 1974 blz. 53

Dijks, J.P.A.

Geboren op 6 oktober 1928.
Legernummer 28.10.06.733.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 5 Juli 1949, toen tijdens een vuuraanraking met terroristische benden bij kampong Djongginihoeta (Noord-Sumatra) twee militairen van zijn patrouille werden gewond, beiden onder vijandelijk vuur te verbinden, waarop hij, met groot gevaar voor eigen leven, n hunner, die niet meer bij machte was zich te verplaatsen, onder vuur van vijandelijke scherpschutters over een ongeveer 70 meter breed open terrein droeg tot een veilige plek werd bereikt.
Door dit optreden het leven van een ernstig gewonde strijdmakker weten te redden.

Bron: Meijer (1990), p. 248

Dijkstra, A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 22 juni 1948
   Korporaal-oorlogsvrijwilliger der Koninklijke Landmacht

Bron: Meijer (1990), p. 167,249

Echter, J.M.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 18 van 3 juni 1950
   Soldaat der eerste klasse der Vechtwagens van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 249

Eekhout, W.D.H.

Geboren in 1917.
Tltn.d.Inf. (30-07-1939), kapt. (25-01-1949), maj. (09-10-1951), ltkol. (01-11-1955).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.2,OV,RV,XV,UNKOR,KOMM.3a,LoM.4,KB.4p,BOKp,KWM

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 45 van 8 augustus 1950
   Kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 223 ; NRLL 1956 blz. 46

Eenkhoorn, G.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 11 januari 1950
   Inspecteur van Politie der tweede klasse

Bron: Meijer (1990), p. 250

Eggert, H.

Geboren op 21 december 1925.
Legernummer 25.12.21.032.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1950
   Tijdelijk aangesteld dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden op 13 Januari 1949 tijdens een gevecht tegen terroristische benden bij kampong Seladjambe (West-Java).
In het bijzonder door, toen de patrouille waarbij hij als Groepscommandant was ingedeeld bij een gevig gevecht met een goed georganiseerde, met mitrailleurs en geweren uitgeruste, bende reeds dadelijk twee gesneuvelden en vier zwaargewonden had verloren, waardor een morele inzinking dreigde te ontstaan, onmiddellijk, nadat zijn officier-patrouillecommandant daartoe het bevel had gegeven en hij de gewonden enige hulp had verleend, zonder zich te bedenken met twee brengroepen tot tweemaal toe tot stormaanval over te gaan op de aan de rand van de kampong Seladjambe gelegen vijandelijke stellingen, waarbij hij door eigen vuur op zijn linkerflank werd gesteund.
Door dit moedig voorbeeld zijn troep wederom met een dusdanige aanvalsgeest weten te bezielen, dat deze, ondanks vijandelijk vuur, volgde en dat de vijand, zonder verderde verliezen aan eigen zijde, uit zijn stellingen kon worden verdreven, waarna de kampong geheel van vijanden kon worden gezuiverd.

Bron: Meijer (1990), p. 250

Egten, Roelof van

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden, door tijdens de opmars naar KRAWANG (West-Java) van 21 t/m 23 Juli 1947, als chauffeur ingedeeld in een jeep, waarin, behalve hij, zijn Luitenant-commandant en een radiotelegrafist waren gezeten, meermalen onder hevig vijandelijk vuur op rustige en bekwame wijze de jeep over moeilijke hindernissen weten te brengen en zo te besturen, dat steeds met de daarin opgestelde lichte mitrailleur kon worden gevuurd.
Voorts door, toen de inzittende nabij een brug over het kanaal bij KALARI onder hevig vijandelijk vuur kwamen, zich onmiddellijk voor zijn commandant te plaatsen, totdat deze gelegenheid had, zich te dekken, waarbij hij zelf werd gewond.

Bron: Meijer (1990), p. 223

Eldik, A.P. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 11 januari 1950
   Opzichter der eerste klasse der Spoorwegen

Bron: Meijer (1990), p. 250

Elfring, S.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 52 van 13 maart 1950
   Marinier der eerste klasse-oorlogsvrijwilliger

Bron: Meijer (1990), p. 250

Elst, Johannes van den

Overleden te Zeist op 29 november 2004.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 11 januari 1950
   Inspecteur bij de Spoorwegen

Bron: Meijer (1990), p. 252 ; Brons no. 51 p. 28

Engelsman, W.P. den

Geboren op 30 april 1925.
Legernummer 25.04.30.205.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1950
   Tijdelijk aangesteld sergeant-oorlogsvrijwilliger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in het tijdvak van 20 Februari tot en met 30 April 1949 als pelotonssergeant bij verschillende gevechtsacties tegen terroristische benden in Oost- en Midden-Java.
In het bijzonder door op 9 Maart 1949 tijdens een actie tegen een sterke vijandelijke bende bij Kampong Kalianjar (Oost-Java) met grote persoonlijke moed tezamen met zijn pelotonscommandant en een derde militair een vijandelijke mitrailleur te besluipen en deze met handgranaten buiten gevecht te stellen.
Vervolgens door op 30 April daaraanvolgende als commandant van twee flankerende secties onder zwaar vijandelijk vuur een stormaanval te ondernemen op een in een bergstelling bij Kampong Tjikokol (Midden-Java) verschanste vijand ter sterkte van ongeveer 60 man, deze op onverschrokken wijze aan te grijpen en weten te verdrijven, waarbij aan s vijands zijde 20 man sneuvelden, terwijl bovendien enige wapenen werden buitgemaakt.
Door dit optreden steeds een grote steun voor zijn pelotonscommandant te zijn en door zijn koelbloedig voorbeeld voortdurend zijn ondergeschikten te bezielen.

Bron: Meijer (1990), p. 250

Epen, J.W. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 64 van 14 oktober 1949
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 250

Epke, Willem

Geboren te Bandoeng (Nederlandsch-Indië) op 4 januari 1923. Overleden te Zierikzee op 20 augustus 2005.
cdt. Bronbeek (01-04-1980), Kanselier der Nederlandse Orden.
Res-tltn.d.Inf. (29-11-1946 KB 18), eltn. (05-05-1949), kapt. (01-05-1953), maj. (31-10-1960), ltkol. (01-05-1967), kol.d.Inf. (14-12-1971 KB 41), e.o. 03-10-1979 KB 27.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,ON.4,VHK,OV.3,MOK,XXX,MBS

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 14 van 4 januari 1949
   Tijdelijk reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie van de Koninklijke Landmacht
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw door zijn optreden in het tijdvak Augustus 1947 - Maart 1948 tegen terroristische benden in de omstreken Garoet (West-Java).
In het bijzonder door als commandant van een gemiddeld slechts 10 man sterke stootgroep van de Inlichtingen- en Veiligheidsdienst der 3e Infanterie-Brigade bij een zeer groot aantal, veelal uiterst zware dag- en nachtacties aan republikeinse verzetsgroepen en onbetrouwbare elementen, door zijn voortdurend hoogst onverschrokken, kundig en doortastend optreden zeer ernstig afbreuk te doen.
In het korte tijdvak dezer acties wist hij de vijand een gevoelig verlies van ruim 200 man aan gesneuvelden en gevangenen, alsmede aan wapens, munitie en belangrijke documenten toe te brengen, en voorts - onder veelal even zeer moeilijke omstandigheden - vele Nederlanders, Indische Nederlanders, Chinezen en enkele voorname Indonesische families naar veiliger oorden te evacueren.

Bron: Maalderink (1982), p. 304, Heuvel et al. (1985), p. 106 ; NRLL 1974 blz. 53 ; overlijdensadvertentie ; met dank aan de heren H.G. Meijer en H.J. Huisman

Eppenga, J.

Geboren op 16 november 1923.
Legernummer 23.11.16.012.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 34 van 22 december 1951
   Korporaal-oorlogsvrijwilliger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden
1e. op 3 October 1948 toen een eigen patrouille bij WEDING (M. Java) door een vijandelijke bende was aangevallen.
Hij heeft daarbij op doortastende wijze de achtervolging ingezet waarbij hij de vijand zware verliezen heeft toegebracht en bovendien wapens, munitie, uitrustingsstukken en documenten heeft buitgemaakt.
2e. in de nacht van 24 op 25 December 1948 ingedeeld bij het detachement KOEDOES (M.Java).
In het bijzonder heeft hij gevolg gegeven aan de oproep van zijn detachementscommandant om met enkele andere vrijwilligers zich naar op de ongeveer 2 km. oostelijker gelegen suikerfabriek RENDENG te begeven, om het aldaar gelegerde detachement te onzetten.
Bij deze actie heeft hij als brenschutter op onverschrokken wijze de fabriek van vijanden helpen zuiveren en de vijand zware verliezen toegebracht.

Bron: Meijer (1990), p. 250

Essen, M.A. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948
   Korporaal-ziekenverpleger der Geneeskundige Dienst

Bron: Meijer (1990), p. 250