Home -> Medailles -> Gemeente -> Onderscheidingen van de Gemeente Groningen

Gemeente Groningen

Erepenning

De Erepenning van de Gemeente Groningen werd, op voorstel van burgemeester P.W.J.H. Cort van der Linden, ingesteld op 29 januari 1940. De uitvoering van de penning is in brons. Het idee hierachter is, dat de waarde van de penning niet moet liggen in de kostbaarheid van het metaal, maar in het verlenen van de onderscheiding op zich.

Het eerste type van de Erepenning werd geslagen bij juwelier H.E. Boving Bzn. Hoe dit type er uit heeft gezien is mij niet bekend.

In 1976 werd het ontwerp van de penning aangepast. De nieuwe penning is rond met een middellijn van 80 millimeter.
De voorzijde vertoont in zeer hoog reliëf twee handen die een penning vasthouden. Op deze penning staat het gemeentewapen van Groningen (Een schild met een dubbelde zwarte arend, hebbende op zijn borst een schildje met een enkele dwarsbalk. Het schild zelf is gedekt met een kroon van vijf fleurons en vier parels en wordt aan weerszijde vastgehouden door een gaande arend.). Langs de bovenrand is het opschrift te lezen: "GEMEENTE GRONINGEN".
De keerzijde staat enigszins bol en heeft een opstaande rand. Binnen deze rand is het opschrift te lezen: "EREPENNING / OP 29-1-1940 INGESTELD / BIJ HET 900 JARIG BESTAAN / VAN DE STAD GRONINGEN". Hieronder is het volledige wapen van de stad te zien. Daaronder is weer een opschrift: "DOOR HET GEMEENTEBESTUUR UITGEREIKT AAN", waarna ruimte voor een inscriptie. Vervolgens in de onderste helft: "WEGENS UITNEMENDE VERDIENSTE / AAN DE / GRONINGER SAMENLEVING / BEWEZEN".

De penning is in 1976 gegoten bij Koninklijke Begeer. Modelleur is H.J.H. van Bommel. Ontwerper is D. Siebelink.

In 2006 werd het ontwerp wederom aangepast. De voorzijde vertoont in reliëf de een abstracte plattegrond van de stad. De keerzijde vertoont het simpele wapen van de stad Groningen: Een schild, verdeelt in drie horizontale vlakken. Daaronder: "UITGEREIKT AAN", waaronder ruimte voor een inscriptie. In de bovenste helft in het randschrift "EREPENNING VAN DE STAD GRONINGEN" te lezen. De onderste helft vertoont het randschrift "MERITI CAUSA" (wegens verdienste).

Het ontwerp van de penning is van Harro Nikkels.

Sportpenning

Dit is een ronde penning met een middellijn van 70 millimeter.
De voorzijde vertoont in hoogreliëf de hoofdletter "G" met omschrift "GEMEENTE GRONINGEN". Tussen de hoofdletter "G" en de hoge reliëfrand zijn diverse takken van sport stylistisch weergegeven.
De keerzijde vertoont in de bovenhelft het wapen van Groningen. Het omschrift luidt: "DOOR HET GEMEENTEBESTUUR UITGEREIKT" (boven) "WEGENS EEN UITNEMENDE SPORTPRESTATIE" (onder).

De penning is in 1976 gegoten bij Koninklijke Begeer. Modelleur is H.J.H. van Bommel. Ontwerper is D. Siebelink.

Onbekende penningen

Penning 1

Dit is een ronde penning met een middellijn van 60 millimeter. De voorzijde vertoont het reliëfwapen der gemeente met schildhouders op een licht concave middenvlak. De keerzijde is tevens concave met een afbeelding van de plattegrond der gemeente. Dit alles binnen het randschrift "AANGEBODEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR".
De penning werd in 1974 geslagen bij Koninklijke Begeer. Modelleur is H.J.H. van Bommel.


Literatuur

"De Erepenning van de stad Groningen, z.a., Boekhandel-Uitgeverij Godert Walter, Groningen, 2007
"Koninklijke Begeer, ateliers voor edelsmeed- en penningkunst - Deel VI: Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1960-1975", 2796, 3881
"Koninklijke Begeer, ateliers voor edelsmeed- en penningkunst - Deel VII: Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1976-1979", 4042,4045
Numismatische Kring Groningen - Erepenningen der Groninger gemeentes