Home -> Medailles -> Gemeente -> Onderscheidingen van de Gemeente Ede

Gemeente Ede

Ereburgerschap

Het ereburgerschap van de gemeente Ede is ingesteld bij verordening van 18 december 2003 en wordt toegekend aan personen met uitzonderlijke verdienste voor de Edense gemeenschap.

Als bewijs van het ereburgeschap krijgt de gedecoreerde een oorkonde met daarin de overwegingen die tot de toekenning hebben geleid, een afschrift van het toekenningsbesluit en een draagspeld.
Deze draagspeld is ontworpen door Marianne Letterie en uitgevoerd in zilver. De draagspeld wordt gegoten bij zilvergieterij Bos te Den Haag.

Erepenning

De erepenning van de gemeente Ede is ingesteld bij verordening van 17 november 1988. Zij kan worden toegekend aan personen zowel wonende in- als buiten de gemeente, alsmede aan organisties, die:

De erepenning is een ronde zilveren penning met een middellijn van 90 millimeter.
De voorzijde vertoont aan de voorzijde een verbeelding van het wapen van de gemeente zonder schild: een vrijheidsbeeld, staande op losse grond, de arm rustende op een op een sokkel geplaatste bijbel. Daarnaast staat in twee regels: "EDE" en "GEMEENTE". De laatste, in cirkelvorm.
De keerzijde is blanco en is bedoelt voor het graveren van de naam van de gedecoreerde.

De penning is ontworpen door Marianne Letterie en wordt gegoten bij zilvergieterij Bos te Den Haag.

Naast de penning ontvangt de gedecoreerde tevens een oorkonde waarop de gronden staan vermeld die hebben geleid tot de uitreiking en een zilveren draagspeld.

Medaille van Verdienste

De Medaille van Verdienste (of Eremedaille, zoals ze ook wel wordt genoemd) is ingesteld bij verordening van 18 december 2003. Ze kan worden toegekend aan personen, zowel inwonende als uitwonende van de gemeente, alsmede aan organisaties, die:

Het is een ronde bronzen medaille, gedragen aan een lint in de Edense kleuren. De voorzijde vertoont het wapen van de gemeente Ede.
De keerzijde vertoont een afbeelding van het beeld "Samen", dat bij de ingang van het gemeentehuis van Ede staat.

De medaille is ontworpen door de Haagse kunstenaar Joop Haffmans.

Naast de medaille ontvangt de gedecoreerde tevens een oorkonde waarop de gronden staan vermeld die hebben geleid tot de uitreiking en een bronzen draagspeld.

Jongerenlintje, de "Pluim"

Het Jongerenlintje, de "Pluim" is op initiatief van mevrouw G.M. Telgers ingesteld in 2008. De onderscheiding wordt verleend aan kinderen en jongeren van 6 t/m 16 jaar, die:

De medaille is van aluminium. In de medaille zijn het motief van een superheld en de tekst "PLUIMEN VAN EDE" uitgesneden. De superheld kan in een aantal verschillende poses uitgesneden zijn.

De Pluim wordt aan groen lint om de nek gedragen.

Het ontwerp van de Pluim is gemaakt door derdejaars studenten van de afdeling Product Design van ARTEZ, de Hogeschool voor de Kunsten van Arnhem.


Literatuur

Veltkamp, H.W. (2010, juni). Gemeentelijke onderscheidingen van de gemeente Ede. Decorare. 23, p. 13-15.