Home -> Medailles -> Gemeente -> Onderscheidingen van de Gemeente Delfzijl

Gemeente Delfzijl

Penning van Verdienste

Ingsteld bij raadsbesluit nummer 3 van 25 augustus 1977. De Penning van Verdienste wordt door burgemeester en wethouders verleend aan ingezetenen van de gemeente Delfzijl, die zich op welke wijze ook erg verdienstelijk hebben gemaakt ten opzichte van de Delfzijlse gemeenschap.

Penning van Verdienste der Gemeente Delfzijl

Het is een ronde penning met een middellijn van 50 millimeter. De voorzijde vertoont het met vijf bladeren gekroonde gemeentewapen van Delfzijl met twee schilddragers. Het omschrift luidt: "PENNING VAN VERDIENSTE DER GEMEENTE DELFZIJL".
De keerzijde toont een plattegrond van Delfzijl met oude vestingwallen, het geheel binnen een verhoogde rand.

De penning is geslagen bij Koninklijke Begeer. Modelleur is H.J.H. van Bommel.


Literatuur

Verordening, houdende bepalingen met betrekking tot de invoering, toekenning en uitreiking van een penning van verdienste van de gemeente Delfzijl
"Koninklijke Begeer, ateliers voor edelsmeed- en penningkunst - Deel VII: Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1976-1979", 4119