Terug naar Decorati
Terug naar de index

Dutch awards to French nationals for World War II

Magat - Neuwirth

Magat, Henri

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 15 of 2 January 1951
   Soldat 1 ère classe, former 3rd Regiment de Chasseurs Parachutistes of the S.A.S. Troops of the French Army

Heeft zich door moedig en beleidvol optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na in de nacht van 7 op 8 April 1945 per valscherm in Drenthe achter de vijandelijke linies te zijn geland, op onverschrokken wijze deel te nemen aan de daaropvolgende gevechten, waarbij hij werd gewond.
Door dit optreden mede te werken aan de bevrijding van Nederland en daardoor de belangen van de Nederlandse Staat te dienen.

Source: BL/BK p. 266

Mahé, Georges

Known awards: BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 15 of 2 January 1951
   Sergent, former 2nd Regiment de Chasseurs Parachutistes of the S.A.S. Troops of the French Army

Heeft zich door moedig en beleidvol optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na in de nacht van 7 op 8 April 1945 per valscherm in Drenthe achter de viiandelijke linies te zijn geland, op onverschrokken wijze deel te nemen aan de daaropvolgende gevechten, waarbij hij werd gewond.
Door dit optreden mede te werken aan de bevrijding van Nederland en daardoor de belangen van de Nederlandse Staat te dienen.

Source: BL/BK p. 266

Mahler, miss M.

Known awards: EM2

Erkentelijkheidsmedaille in brons
Medal of Recognition in bronze

   Decree of the Minister of Foreign Affairs no. 13 of 26 June, 1947
   Volunteer of "Assistance Sanitaire Automobile"

wegens hare verdiensten voor de Nederlandsche zaak in de periode September 1944 - Mei 1945 als leden van de "Assistance Sanitaire Automobile.

Source: Archief Nederlandse Rode Kruis, Onderscheidingen, inv.nr. 111

Marché, René

Known awards: BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 15 of 2 January, 1951 (posthume)
   Caporal, former 2nd Regiment de Chasseurs Parachutistes of the S.A.S. Troops of the French Army

Heeft zich door moedig en beleidvol optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na in de nacht van 7 op 8 April 1945 per valscherm in Drenthe achter de viiandelijke linies te zijn geland, op onverschrokken wijze deel te nemen aan de daaropvolgende gevechten waarbij hij sneuvelde.
Door dit optreden mede te werken aan de bevrijding van Nederland en daardoor de belangen van de Nederlandse Staat te dienen.

Source: BL/BK p. 266

Marchelidon, Jacques

Known awards: EL.4,DSO,VK

Vliegerkruis
Flying Cross
   Royal Decree no. 50 of 7 September 1946
   Captaine, Armée de l'Air
   Wegens:

Heeft zich door daden van initiatief, moed en volharding gedurende een of meer vluchten in een luchtvaartuig, tegenover den vijand onderscheiden, door als vlieger vele opdrachten uit te voeren boven het nog bezette Nederlandsche gebied. In het bijzonder door op 28 Februari 1945 een duikbomaanval te leiden in den strijd tusschen Maas en Rijn en alhoewel zwaar gewond, alvorens het doel te bereiken, toch door te zetten en zijn opdracht uit te voeren. Is er in geslaagd zijn toestel naar zijn basis terug te brengen, waarbij hij onmiddellijk na de landing bewusteloos geraakte.
Door een en ander heeft zijn optreden gestreckt ten behoeve van den Nederlandschen Staat.

Source: VK p. 164,193,237

Margarit, Jules

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 15 of 2 January 1951
   Caporal, Armée Française

Behoorende tot de "S.A.S.-Troops" tijdens de gevechten ter bevrijding van het bezette Nederlandsche grondgebied in 1945 moedig en beleidvol optreden tegenover de vijand getoond en een bijzondere plichtsbetrachting aan den dag gelegd.

Source: BL/BK p. 266

Martelot, Roger le

Known awards: BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 15 of 2 January 1951
   Soldat 1ère classe, former 2nd Regiment de Chasseurs Parachutistes of the S.A.S. Troops of the French Army

Heeft zich door moedig en beleidvol optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na in de nacht van 7 op 8 April 1945 per valscherm in Drenthe achter de viiandelijke linies te zijn geland, op onverschrokken wijze deel te nemen aan de daaropvolgende gevechten, waarbij hij werd gewond.
Door dit optreden mede te werken aan de bevrijding van Nederland en daardoor de belangen van de Nederlandse Staat te dienen.

Source: BL/BK p. 267

Melinaud, Jean

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 15 of 2 January 1951
   Caporal, former 3rd Regiment de Chasseurs Parachutistes of the S.A.S. Troops of the French Army

Heeft zich door moedig en beleidvol optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na in de nacht van 7 op 8 April 1945 per valscherm in Drenthe achter de vijandelijke linies te zijn geland, op onverschrokken wijze deel te nemen aan de daaropvolgende gevechten, waarbij hij werd gewond.
Door dit optreden mede te werken aan de bevrijding van Nederland en daardoor de belangen van de Nederlandse Staat te dienen.

Source: BL/BK p. 267

Metz, Paul

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 15 of 2 January 1951
   Aspirant, French paratroops

Behoorende tot de "S.A.S.-Troops" tijdens de gevechten ter bevrijding van het bezette Nederlandsche grondgebied in 1945 moedig en beleidvol optreden tegenover de vijand getoond en een bijzondere plichtsbetrachting aan den dag gelegd.

Source: BL/BK p. 267

Meunier, Marie-Louise Clémentine

Born in Genas (Isère) on 15 February 1890. Died in the concentration camp Ravensbrück on 25 January 1945.

Verzetskruis
Resistance Cross
   Royal Decree no. 5 of 20 May 1950 (posthume)
   Shop keeper in Annecy

wegens onder gevaarvolle omstandigheden betoonde moed, initiatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in de gezamenlijke strijd tegen de gemeenschappelijke vijand tot het behoud van de onafhankelijkheid en van de geestelijke vrijheid.

Source: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VZK p. 112

Milet, Madame Elisabeth Mary

Married to Pierre Millet.
Known awards: ON.4

Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Officer in the Order of Orange-Nassau

   Royal Decree no. 23 of 7 December, 1949
   -

Medame Millet has gained exceptional merit in the organisation of Messrs Heath and Hempson. She was the most prominent agent for obtaining medicines, goods and money, considerable quantities of which were regularly stored and repacked in her house before being smuggled into the camps.
Madame Millet carried out her extremely dangerous work, with the great devotion and at one time she barely escaped arrest.

   Citation:

in recognition of services rendered to Netherlands prisoners of war in Thailand during the Second World War.

Source: Nationaal Archief 2.05.246 inv. 329

Mingucci, Paul

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 15 of 2 January 1951
   Sergent, former 3rd Regiment de Chasseurs Parachutistes of the S.A.S. Troops of the French Army

Heeft zich door moedig en beleidvol optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na in de nacht van 7 op 8 April 1945 per valscherm in Drenthe achter de vijandelijke linies te zijn geland, op onverschrokken wijze deel te nemen aan de daaropvolgende gevechten, waarbij hij werd gewond.
Door dit optreden mede te werken aan de bevrijding van Nederland en daardoor de belangen van de Nederlandse Staat te dienen.

Source: BL/BK p. 268

Morandi, Jean

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 15 of 2 January 1951
   Soldat 1 ère classe, former 3rd Regiment de Chasseurs Parachutistes of the S.A.S. Troops of the French Army

Heeft zich door moedig en beleidvol optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na in de nacht van 7 op 8 April 1945 per valscherm in Drenthe achter de vijandelijke linies te zijn geland, op onverschrokken wijze deel te nemen aan de daaropvolgende gevechten, waarbij hij werd gewond.
Door dit optreden mede te werken aan de bevrijding van Nederland en daardoor de belangen van de Nederlandse Staat te dienen.

Source: BL/BK p. 268

Moratti, Hubert (Murati?)

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 15 of 2 January 1951
   Caporal, former 3rd Regiment de Chasseurs Parachutistes of the S.A.S. Troops of the French Army

Heeft zich door moedig en beleidvol optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na in de nacht van 7 op 8 April 1945 per valscherm in Drenthe achter de vijandelijke linies te zijn geland, op onverschrokken wijze deel te nemen aan de daaropvolgende gevechten, waarbij hij werd gewond.
Door dit optreden mede te werken aan de bevrijding van Nederland en daardoor de belangen van de Nederlandse Staat te dienen.

Source: BL/BK p. 269

Moutier, Gay

Bronzen Leeuw
Bronze Lion
   Royal Decree no. 51 of 7 September 1946
   Sergent-Chef, Armée française

Behoorende tot de "S.A.S.-Troops" tijdens de gevechten ter bevrijding van het bezette Nederlandsche grondgebied in 1945 zich onderscheiden door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden. In alle opzichten een loffelijk voorbeeld gegeven onder moeilijke omstandigheden.

Source: BL/BK p. 230

Moutis, Jean Baptiste François Marie des

Born in Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) on 11 August 1911. Died in Fontainebleau on 11 January 1965.
Known awards: EL.4,CL,FCG+3p,FCGTOE,MdlR,MCol+ExtrOrt,ZS.5,SA.4

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 29 of 9 December 1948
   Enseigne de Vaisseau, Commandant 'Chasseur 6', Marine française
   Wegens:

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door tijdens de Meidagen 1940 als Commandant van de Franse "Chasseur 6" met dit schip deel te nemen aan het verrichten van verkenningen te water en het bestrijden van de vijand in de Westerschelde. Voorts behulpzaam te zijn bij het overbrengen van Nederlands marinepersoneel van Vlissingen naar Breskens.

Source: BL/BK p. 269 ; www.ordredelaliberation.fr ; with special thanks to Mr. J.N. Houterman

Mouton, Henri

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 15 of 2 January 1951
   Sergent, former 3rd Regiment de Chasseurs Parachutistes of the S.A.S. Troops of the French Army

Heeft zich door moedig en beleidvol optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na in de nacht van 7 op 8 April 1945 per valscherm in Drenthe achter de vijandelijke linies te zijn geland, op onverschrokken wijze deel te nemen aan de daaropvolgende gevechten, waarbij hij werd gewond.
Door dit optreden mede te werken aan de bevrijding van Nederland en daardoor de belangen van de Nederlandse Staat te dienen.

Source: BL/BK p. 269

Munsch, Jean

Known awards: BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 15 of 2 January, 1951 (posthume)
   Soldat 1ère classe, former 3rd Regiment de Chasseurs Parachutistes of the S.A.S. Troops of the French Army

Heeft zich door moedig en beleidvol optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na in de nacht van 7 op 8 April 1945 per valscherm in Drenthe achter de viiandelijke linies te zijn geland, op onverschrokken wijze deel te nemen aan de daaropvolgende gevechten waarbij hij sneuvelde.
Door dit optreden mede te werken aan de bevrijding van Nederland en daardoor de belangen van de Nederlandse Staat te dienen.

Source: BL/BK p. 269

Neuwirth, Lucien

Known awards: BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 15 of 2 January 1951
   Caporal, former 2nd Regiment de Chasseurs Parachutistes of the S.A.S. Troops of the French Army

Heeft zich door moedig en beleidvol optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na in de nacht van 7 op 8 April 1945 per valscherm in Drenthe achter de viiandelijke linies te zijn geland, op onverschrokken wijze deel te nemen aan de daaropvolgende gevechten, waarbij hij werd gewond.
Door dit optreden mede te werken aan de bevrijding van Nederland en daardoor de belangen van de Nederlandse Staat te dienen.

Source: BL/BK p. 270