Terug naar Decorati
Terug naar de index

Onderscheidingen aan Nederlanders voor de Politionele Acties 1945-1951

Laan - Lynden

Laan, G.P.A. van der

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 14 van 4 januari 1949
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Cavalerie

Bron: BL/BK blz. 227

Labage, Gideon

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Politieagent der tweede klasse bij de dienst van de algemene politie in Indonesië

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 12 Januari 1949 tijdens een gevechtsactie tegen terroristische benden in het district Galela van de onderafdeling Tobelo (Halmaheira).
Ingedeeld bij een politiepatrouille van 6 man, onder commando van een politieagent 1e klasse, nam hij deel aan een actie tegen een ongeveer 30 man sterke en goed bewapende verzetsbende, die was uitgerust met mitrailleurs, karabijnen en handgranaten en die zich in een tevoren gereed gemaakte stelling hadden verschanst.
Ondanks de vijandelijke overmacht tastte de patrouille met grote onverschrokkenheid de vijand krachtig aan en drong, zonder zelf verliezen te lijden, de stelling binnen, waarbij 3 verzetslieden sneuvelden, 3 gewond werden en 4 gevangen genomen werden, terwijl de rest, onder achterlating van o.a. 6 mitrailleurs en een grote hoeveelheid munitie, de vlucht nam.
Door het vernietigen van deze verzetskern werd bereikt, dat gedurende enkele volgende dagen ongeveer 70 personen konden worden gearresteerd, waardoor aan de verzetsbeweging in het district Galela een einde kwam.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855 ; BL/BK blz. 263

Lammerée, J.M.

Geboren in 1918.
Eltn. (16-04-1949), kapt. (01-05-1952), maj. (16-03-1960), ltkol. (01-11-1965), kol. (01-11-1970).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BL,OHK.1,OV.3,XXV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 64 van 14 oktober 1949
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 227 ; NRLL 1974 blz. 52

Langen, D.R.A. van

Geboren in 1898.
Tltn.d.Inf.KNIL (31-07-1919), eltn. (10-11-1919), kapt. (02-08-1930), maj. (30-03-1940), ltkol. (21-08-1945), kol. (14-02-1946), genmaj. (16-08-1949).
Bekende onderscheidingen: BL,XXX

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Generaal-Majoor der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (981717000)

Bron: BL/BK blz. 227 ; KNIL blz. 85 ; NRLL 1923 blz. 658

Lankreyer, Antonius Christiaan

Geboren te Hilversum op 10 september 1918. Overleden te Roermond op 21 oktober 1993.
Tltn.d.Marns. KMR (29-09-1945), kapt. (01-10-1948), e.o. 01-10-1963.
Bekende onderscheidingen: BL,XV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 50 van 28 augustus 1948
   Tijdelijk kapitein der Mariniers

Bron: BL/BK blz. 228 ; Wo. 3090

Lapré, ir. Henry Pieter

Geboren te Soerabaia op 29 oktober 1895. Overleden in 1967.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 11 januari 1950
   Ingenieur bij de Nederlandse Spoorwegen

Bron: BL/BK blz. 264 ; www.lapre.nl

Lapré, Sjoerd Albert

Geboren te Batavia op 1 maart 1920. Overleden te Leidschendam op 2 februari 1999.
Res.tltn.d.Inf. (29-06-1941 GB 3), KNIL Legernummer 201501001 ; tltn.d.Inf.KNIL (01-01-1942), eltn. (06-06-1946), maj.d.Inf. (18-04-1959 KB 38), e.o. 17-11-1965, kol.d.Inf.-tit. (1997)
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OHK,OV.4,XX,KLO,NOC.2

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 10 van 7 januari 1950
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
   Wegens:

Het zich onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw.
Na reeds sedert April 1947 als commandant van een tirailleurcompagnie te hebben uitgemunt, heeft luitenant LAPRÉ in het bijzonder op 19 December 1948 bij de tweede politiële actie tijdens de opmars van onze troepen van Gombong naar Poerworedjo blijk gegeven van een zeer snelle en juiste besluitvaardigheid, van gedurfd initiatief en felle doorzettingskracht, daarbij eigen levensgevaar niet achtend.
Ingedeeld als commandant van de gemotoriseerde spits der Colonne IV, welke op 19 December 1948 de opmars van Gombong naar Magelang inzette, heeft luitenant LAPRÉ, nadat een deel van deze spits, tengevolge van het door de brug zakken van de daarbij ingedeelde bulldozer van hem werd gescheiden en zijn sterkte met 2 pelotons infanterie, de mortieren en het pantserafweergeschut was verzwakt, nochtans met deze nagenoeg gehalveerde spits met grote voortvarendheid en onverschrokkenheid zijn opdracht om als eerste marsdoel Premboen te bezetten uitgevoerd, daarbij onderweg de tegenstand snel brekend en de vijand gevoelige verliezen toebrengend.
Na zich van Premboen te hebben verzekerd, heeft hij ondanks zijn geringe sterkte bestaande uit: 1 scoutcar, 1 tank, 1 sectie infanterie, 1 groep carriers, 1 commandojeep, 1 art. waarnemer in gep.15 cwt en 1 drietonner met springmiddelen, geheel op eigen initiatief snel en krachtig weten door weten te stoten naar Poerworedjo en die stad door een even stoutmoedig als tactisch juist beleid van vijanden gezuiverd en nagenoeg onbeschadigd vast in handen gekregen, evenals de verder naar het Oosten gelegen en in tact gebleven belangrijke verkeersbrug over de Bogowonto.

Bron: Maalderink blz. 311 ; Steur blz. 150-161 ; KNIL blz. 65,102

Lasoet, Albert Elfiunus

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Manadonees wachtmeester der tweede klasse der cavalerie van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger, stamboeknummer 259954

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door zijn onvermoeid en tactisch juist patrouilleren de orde en rust terug weten te brengen in zijn patrouillegebied, het onderdistrict Soemberajoe, waardoor verschillende, daarin gelegen, ondernemingen konden blijven doorwerken.
Voorts door op 29 Maart 1949, tijdens een patrouille naar de onderneming Soemberajoe, een T.N.I.-officier weten te arresteren, zodat in verbinding kon worden getreden met diens afdeling van ongeveer 50 man, waarvan zich later het grootste gedeelte met hun wapens aanmeldde.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855

Latuihamallo, D.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 23 van 16 september 1948
   Ambonees korporaal van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 228

Latuparissa, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 19 van 27 december 1948
   Ambonees sergeant-ziekenverpleger van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger

Bron: BL/BK blz. 169,264

Laurens, Fleuris Desiré

Geboren te Batavia op 6 maart 1917. Overleden te Oegstgeest op 13 april 1997.
Legernummer 171506002 ; Tltn.d.Inf.KNIL (29-11-1938), eltn. (30-06-1941), kapt. (24-03-1947), kapt.d.Inf. (05-01-1949), maj. (30-04-1955), ltkol. (01-05-1961), e.o. 31-12-1965.
Directeur van het Gemeentelijk Jongensinternaat te Ter Apel (1967-1970), Hoofd A-Kring Zuid-Holland-A van de Dienst Bescherming Bevolking te Leiden (1970-1978), Hoofd A-Kring Zuid-Holland-B van dito (1978-1982), pensioen 01-05-1982.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,BL,BK,OHK.1,OV.4,XV,KNIL,KLO.2,NOC,TMPT.3,DIG

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 23 van 25 maart 1949 ; uitgereikt door luitenant-generaal D.C. Buurman van Vreeden te Batavia op 12 augustus 1949
   Kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden doorin het jaar 1947 als commandant van tactische gevechtseenheden in Zuid-Sumatra met een bewonderenswaardig doorzettingsvermogen overmachtige, fanatieke en goedbewapende terroristische benden met dermate élan aan te grijpen, dat deze dusdanig werden gedemoraliseerd en verdreven, dat binnen korte tijd weer rust en veiligheid in de goedgezinde kampongs kon worden gebracht.
    In het bijzonder door persoonlijk te leiden:
a. op 21 Juli 1947 een nachtelijke aanval op het versterkte bruggehoofd bij Moears Merandjat, waarbij deze belangrijke verkeersbrug onbeschadigd in handen kwam;
b. op 22 Juli 1947 gevechten om de brug op de verbindingsweg Tandjoeng Radja Agoeng, waarbij deze brug, waarvan het dek reeds in brand stond, stormenderhand werd genomen, zodat de brand tijdig kon worden geblust;
c. op 4 Augustus 1947 nachtelijke acties tegen terroristenbenden bij Kampong Kemelah;
d. op 5, 11, 17 en 20 Augustus 1947 gevechten bij station Batoeradja; bij Sepantjar; tussen Sepantjar en Martapoera en bij Batoe Koening (Batoeradja), waarbij tijdens al deze gevechten aan eigen zijde slechts een enkele gewonde viel, terwijl de terroristen vele gesneuvelden, gewonden, gevangenen en een groot aantal wapenen en munitie verloren.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Als patrouille- en detachementscommandant zich in de periode van 19 April tot en met 31 Mei 1946 te Bali onderscheiden door groote voortvarendheid.
Heeft voorts op den 12e April 1946 als commandant van de dekking van een auto-transport van Singaradja naar Batoe-Riti (Bali) uitnemend beleid, onverschrokkenheid en doortastendheid betoond, door, - zonder verliezen aan eigen zijde - een hinderlaag van met karabijnen en handgranaten gewapende vijanden te vernietigen, waarbij de vijand 10 dooden verloor en 4 extremisten werden gevangen genomen, alsmede wapens en handgranaten werden buitgemaakt.

Bron: BL/BK blz. 187,228,264 ; NRLL 1956 blz. 17 ; KNIL blz. 98 ; Decorare 19, blz. 14-24 ; met dank aan de heer P. Gelton

Leer, J. van der

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 10 van 8 november 1950
   Kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 228

Lems, Cornelis Gerardus

Geboren te Zeist op 5 mei 1917. Overleden te Laren op 6 maart 2002.
Tltn.d.Marns. (12-08-1939 KB 95), maj.d.Marns. (01-01-1949), e.o. en maj.d.Marns.KMR (01-06-1955 KB 19), e.o. 01-10-1962 KB 33
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OHK.1,OV.4,XX,H.1937,KLO.2,NOC,O.5

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 59 van 28 februari 1949
   Tijdelijk majoor der Mariniers
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw, bedreven als commandant van een Infanterie-compagnie van het 2e Infanterie-bataljon der Mariniers-brigade van Maart 1946 tot Augustus 1947 en daarna als Staf-officier operatiën, bij de Mariniers-brigade, tijdens de politiële actie in 1947 en bij de pacificering van het bij deze actie weder onder Nederlands gezag gebrachte gebied;
door het uitvoeren van een groot aantal verkennings- en beveiligingspatrouilles in het door de extremisten bezette gebied, het voorbereiden en uitvoeren van verscheidene acties op grotere schaal, bij welke patrouilles en acties tezamen aan de extremisten zware verliezen ook aan munitie en wapens werden toegebracht, bij welke acties de eigen verliezen zeer gering bleven;
hebbende hij gedurende deze acties vele malen blijk gegeven van persoonlijke moed, uitstekend beleid, juist inzicht en grote doortastenheid, door zich zonder eigen levensgevaar te achten, onder het vuur van de tegenpartij aan het hoofd van zijn troep te stellen en deze door zijn moedig voorgaan tot bijzondere prestaties te bezielen;
waarbij in het bijzonder te vermelden:
1e. de aanval op het wegenkruispunt nabij Kampong Legoendi op 21 November 1946.
2e. het forceren van de overgang over het Kemasan-Kanaal op 8 Januari 1947.
in welke beide gevallen hij aan het hoofd van zijn troep de aanval leidde.
3e. de zware nachtelijke tocht van de gemotoriseerde colonne tijdens de bezettingsacties tegen Modjokerto van 17 op 18 Maart 1947.
4e. de gecombineerde actie van de bezetting van Asem Bagoes op 5 September 1947.

Bron: Maalderink blz. 312 ; Wo.2526 ; met dank aan J. Hofstra

Lewis, J.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 10 van 11 januari 1950
   Inspecteur van Politie

Bron: BL/BK blz. 228

Lindelauff, Karel Hubert Jozef

Geboren te Heerlen in 1915. Overleden te Geleen op 19 juli 1980.
Res-kapt.d.Inf. (26-05-1948).
Bekende onderscheidingen: BL,OV.3

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 64 van 14 oktober 1949
   Tijdelijk reserve-eerste luitenant voor algemene dienst van de Koninklijke Landmacht

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden op 7 September 1948 als patrouille-commandant tijdens een gevechtsactie beneden bij kampong Pengerasan (Midden-Java).
In het bijzonder door, toen tengevolge van de vijandelijke overmacht en het ontstane tekort aan munitie het noodzakelijk was terug te trekken, bemerkende dat de patrouille door de benden was omsingeld, tezamen met een sergeant van zijn patrouille met grote onverschrokkenheid een doorbraak weten te forceren en daarbij de vijand tevens gevoelige verliezen toe te brengen.
Voorts door het tonen van persoonlijke moed door onder zwaar vijandelijk vuur een in een open sawah achtergelaten bren op te halen, teneinde te voorkomen dat dit wapen in handen van de vijand zou vallen.
Tenslotte door, nadat zijn patrouille versterking had ontvangen, zonder te letten op eigen levensgevaar en zijn vermoeidheid, naar het gevechtsterrein terug te keren om drie achtergebleven en ingesloten eigen militairen te ontzetten, waartoe hij wederom onder zwaar vijandelijk vuur open terrein moest overschrijden.
Door dit onverschrokken optreden te bereiken dat het moreel van de door omsingeling zwaar beproefde patrouille behouden bleef.

Bron: BL/BK blz. 228 ; NRLL 1956 blz. 86 ; met dank aan Hubert Lindelauff (kleinzoon)

Linden, C.H. van der

Bijzonder vermeld in de Brigade-Order
   11 mei 1946
   Sergeant der eerste klasse bij het 1e Bataljon, 5e Regiment Infanterie

Onderscheidde zich tijdens de actie bij de kampong Margasari in het bijzonder, door tijdens een met sterke krachten ondernomen vijandelijke aanval, met het doel een op een mijn gelopen paw. in handen te krijgen, onder vijandelijk vuur met de grootste koelbloedigheid deze paw. op te takelen, daardoor zeer veel bijdragende tot het behouden terugbrengen van die paw. Bovendien de geest van de troep daardoor op bijzondere wijze stimulerend.

Bron: Gedenkboek 1-5 R.I.

Linssen, G.J.

Geboren op 25 augustus 1920.
Legernummer 20.08.25.009.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 29 van 12 mei 1951
   Eervol ontslagen dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden in de jaren 1947 en 1948 tijdens acties tegen terroristische benden in WEST-JAVA. In het bijzonder:
1e. door op 1 Augustus 1947 als leider van een verkenningsactie bij SOEMEDANG (WEST-JAVA), niettegenstaande een ongeveer 20-voudige overmacht van in goed gekozen en goed voorbereide stellingen verschanste benden, welke waren bewapend o.a. met zware mitrailleurs en mortieren, waaronder minstens één 3 inch mortier, ondanks voortdurend zwaar vijandelijk vuur met grote persoonlijke moed en voorbeeldig beleid zijn troepen zò dicht de stellingen weten te doen naderen, dat daarvan naukeurige gegevens omtrent plaats, indeling en opstellingin het bijzonder van mitrailleurs en mortieren konden worden verkregen, waardoor tevens werd bereikt dat de artillerie, zonder verdere waarnemingen, deze opstellingen later op doeltreffende wijze kon beschieten.
Vervolgens door zijn persoonlijk koelbloedig voorbeeld en zijn op oordeelkundige wijze uit de voorste lijn gegevens bevelen te bereiken, dat zijn detachement, waarvan enkele onderdelen zich in een netelige positie bevonden, zich konden loswerken en zijn troep zonder verliezen te lijden weer het uitgangspunt wist te bereiken.
2e. door op 17 Juni 1948 met slechts drie man een verkenning uit te voeren naar kampong TJOEKANG en toen hij met zijn groep plotseling door een 50-tal met automatische wapens en geweren toegeruste Sabillilah’s van verschillende zijden op fanatieke wijze werd aangevallen, op onverschrokken en hoogst beleidvolle wijze nochtans aan een omsingeling weten te ontkomen en veilig de terugtocht te volbrengen.
3e. door op 18 Juni daaraanvolgende, na wederom bij kampong TJOEKANG in hevige gevechten te zijn geraakt met een overmachtige terroristische bende, waarbij reeds dadelijk een dode en enige gewonden vielen, door rustig en koelbloedig optreden weten te bereiken dat de gewonden, mede door zijn persoonlijk verleende hulp in veiligheid konden worden gebracht.
Vervolgens door tijdens het transport van zijn gewonden op zeer goede wijze het achterhoedegevecht in zeer onoverzichtelijk terrein te leiden en toen de troep tenslotte door de benden was afgesneden en munitiegebrek optrad, tijdens een ongeveer vier uren durende verdediging door zijn houding en voorbeeld, ondanks dat hij tot tweemaal toe werd gewond, het peloton zodanig weten te inspireren, o.a. door zelf met een bren te schieten, dat kalm en vastberaden werd standgehouden totdat versterking kwam opdagen en de terugtocht kon worden aanvaard.

Bron: BL/BK blz. 228 (NB. geeft rang als res-eltn.d.Inf.) ; met dank aan de heer B. Keers

Lokollo, F.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 21 van 15 november 1947 (postuum)
   Ambonees korporaal der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 228

Los, H.J.

Bijzonder vermeld in de Brigade-Order
   15 juni 1946
   Sergeant-majoor (180121000) bij het 1e Bataljon, 5e Regiment Infanterie

De patrouille onder commando van de Kapitein C. Knulst ter sterkte van twee pelotons, onder-commandanten de sergeanten-majoor K.H. Knebbeling, Nr. 160800000, J. Duyker, Nr. 191105001 en H.J. Los, Nr. 180121000, wordt in de Brigade-orders bijzonder vermeld voor de wijze, waarop zij het gevecht met de vijand heeft aangehouden en doorgezet op 24 Juni 1946 bij kampong Pangoritan (96.17 Kaartblad 39/XXXIX D). Buit zestien vuurwapens, waaronder vier automatische.

Bron: Gedenkboek 1-5 R.I.

Lotar, Herling

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Politieagent der tweede klasse bij de dienst van de algemene politie in Indonesië

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 12 Januari 1949 tijdens een gevechtsactie tegen terroristische benden in het district Galela van de onderafdeling Tobelo (Halmaheira).
Ingedeeld bij een politiepatrouille van 6 man, onder commando van een politieagent 1e klasse, nam hij deel aan een actie tegen een ongeveer 30 man sterke en goed bewapende verzetsbende, die was uitgerust met mitrailleurs, karabijnen en handgranaten en die zich in een tevoren gereed gemaakte stelling hadden verschanst.
Ondanks de vijandelijke overmacht tastte de patrouille met grote onverschrokkenheid de vijand krachtig aan en drong, zonder zelf verliezen te lijden, de stelling binnen, waarbij 3 verzetslieden sneuvelden, 3 gewond werden en 4 gevangen genomen werden, terwijl de rest, onder achterlating van o.a. 6 mitrailleurs en een grote hoeveelheid munitie, de vlucht nam.
Door het vernietigen van deze verzetskern werd bereikt, dat gedurende enkele volgende dagen ongeveer 70 personen konden worden gearresteerd, waardoor aan de verzetsbeweging in het district Galela een einde kwam.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855 ; BL/BK blz. 255 (NB. geeft naam als L. Herling)

Lynden, mr. Frank Wolfaert Boudewijn baron van

Geboren te Amsterdam op 23 november 1918. Overleden te Wassenaar op 2 december 2000.
Advocaat en kantonrechter-plaatsvervanger, oud-lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, lid Hoge Raad van Adel, oud-res.-maj. der cavalerie, coadjutor der Johanniter Orde.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.3,HO.III,BK,OHK.1,OV.1,IM.1948,H.1966,KVNRK,MNRK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 52 van 13 maart 1950
   Reserve-eerste luitenant der Mariniers

Bron: BL/BK blz. 266 ; Six blz. 110,113,129,141 ; Decorare 7 blz. 39-46 ; NA 1977 blz. 200