Terug naar Decorati
Terug naar de index

Onderscheidingen aan Nederlanders voor de Politionele Acties 1945-1951

Faatz - Hijum

Faatz, Jan Cornelius

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 18 van 3 juni 1950
   Adjudant-onderofficier-instructeur der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger, legernummer 092306000

Heeft zich, toen nog in de rang van Sergeant-majoor-instructeur, op 19 juli 1946 in de omgeving van Tjileungsir (West-Java), in de strijd tegen de vijand door moedig en beleidvol optreden onderscheiden.
Ingedeeld als Sergeant-majoor-instructeur bij het 3e peloton van het 1e Eskadron Vechtwagens te Batavia, maakte hij vrijwillig de acte mede van het 1e Regiment Jagers tegen terroristische benden Z.O. van Batavia.
Alhoewel hem derhalve geen taak was toebedeeld, heeft hij nochtans geen ogenblik geaarzeld om, desverzocht, onder vijandelijk vuur mede te helpen aan het in veiligheid brengen van gewonde militairen, welke pogingen, met groot levensgevaar ondernomen, met succes werden bekroond.
Heeft hiermede bijzondere onverschrokkenheid, voortvarendheid en offervaardigheid betoond.

BL/BK blz. 250 ; met dank aan de heer Joris Nix

Feller, L.M.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 64 van 14 oktober 1949
   Tijdelijk korporaal van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 251

Fikken, A.W.

Geboren op 27 mei 1923.
Legernummer 23.05.27.000.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 34 van 22 december 1951
   Korporaal-oorlogsvrijwilliger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in de nacht van 27 op 28 November 1947 bij een aanval van een bende ter sterkte van enige honderden geweapenden op een huis in de kampong SOEKARAMé (nabij LAHAT), Res. PALEMBANG, in welk huis de sectie waartoe hij behoorde was gelegerd.
Terwijl de schutter van een zware mitrailleur op de voorgalerij reeds dadelijk werd gewond, evenals zijn twee opvolgers, en de officier-pelotonscommandant aanvankelijk een ieder verbood het huis te verlaten, heeft hij zich met een andere korporaal naar buiten begeven naar een schuttersput, die in de richting van de vijand was gelegen, en deze korporaal geholpen met de bediening van de mitrailleur, totdank mede dank zij dit vuur de bende tegen het aanbreken van de dag verdween.

Bron: BL/BK blz. 251

Franken, J.E.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 20 van 13 september 1947
   Cadet-sergeant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 251

Franssen, H.W.

Geboren op 3 augustus 1925.
Legernummer 25.08.03.135.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 17 februari 1951
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden op 18 Juni 1948, behorende tot een groep onder leiding van een officier, toen deze groep ten Zuid-Oosten van Tjinta (West-Java) plotseling geconcentreerd zwaar vuur van een overmachtige, goed bewapende, vijandelijke bende ontving, waarbij reeds dadelijk een dode en enige gewonden vielen.
In het bijzonder door, toen een soldaat in zijn onmiddellijke nabijheid gewond raakte, deze onder vijandelijk vuur, daarbij bijgestaan door zijn officier-commandant, aan zijn geweer achteruit te trekken en hem vervolgens nog steeds onder vijandelijk vuur over zijn schouder over nagenoeg open terrein verder in veiligheid te brengen.
Voorts door daarna weer aan het terugtochgevecht deel te nemen en toen enige tijd later de afdeling werd afgesneden van een vooruitgeschoven blootgesteld punt, anderen met zijn goed gericht vuur te dekken, totdat na een verdediging van vier uur versterking kwam opdagen.

Bron: BL/BK blz. 251

Geelhoed, P.M.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Opperwachtmeester-instructeur der Artillerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 223

Gerth van Wijk, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 64 van 14 oktober 1949
   Tijdelijk korporaal-oorlogsvrijwilliger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 19 December 1948 bij de aanvang van de 2e politionele actie ingedeel als pionier, tijdens de snelle opmars van Colonne IV van Gombong naar Poerworedjo (Midden-Java), nadat door een infanterie-aanval de vijandelijke weestand bij de spoor- en verkeersbrug te Keboemen was gebroken en een snelle achtervolging was ingezet, als eerste de brug over te rennen, bij het landhoofd aan de overzijde naar benede te springen, snel de kabel, waaraan enige trekbommen waren bevestigd, te grijpen en deze een slag om zijn pols te winden om zodoende, met inspanning van al zijn krachten, de vijand het aftrekken onmogelijk te maken totdat één van de andere pioniers de kabel kon doorknippen.
Door dit optreden te bereiken, dat hoewel het afsnoeren van zijn pols hem ernstig letsel had veroorzaakt, de zo uiterst belangrijke brug voor de opmars van de eigen troepen bleef gespaard.

Bron: BL/BK blz. 252 ; NB.: staat in het Koninklijk besluit vermeldt als J.G. van Wijk

Gerverdinck, Johan Marie

Geboren te Bogor op 30 oktober 1919. Overleden te Franeker op 29 november 1989.
Legernummer 192230000 ; tltn.d.Inf.KNIL (08-06-1942), eltn. (02-08-1946).

Bronzen Leeuw
   13 van 7 september 1951
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 223 ; KNIL blz. 103

Gits, W.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 63 van 9 januari 1948
   Tijdelijk adjudant-onderofficier van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 252

Goes, Jonkheer Aert van der

Geboren te Amersfoort op 14 september 1923. Overleden te Smeermaas, België, op 8 maart 2008.
Bekende onderscheidingen: HO.III,BK,OV.3,XXX,SMOM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 64 van 14 oktober 1949
   Reserve-tweede luitenant van het Wapen der Cavallerie

Bron: BL/BK blz. 252

Groenewegen, K.

Geboren in 1926.
Res-tltn.d.Cav. (12-07-1946), res-eltn. (12-07-1948).
Bekende onderscheidingen: BK,OV.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 64 van 14 oktober 1949
   Reserve-tweede luitenant van het Wapen der Cavalerie

Bron: BL/BK blz. 253 ; NRLL 1956 blz. 183

Groenewoud, W.L.

Geboren op 1 oktober 1925.
Legernummer 25.10.01.077.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1950
   Dienstplichtig huzaar der eerste klasse van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden op 14 Januari 1949 tijdens een hevige aanval van terroristische benden in de omgeving van Solo (Midden-Java).
In het bijzonder door, ingedeeld als chauffeur van de voorste gepantserde 15 cwt. van een convooi, hetwelk zich van Tawangmanggoeng naar Solo begaf, toen plotseling op een staande steenversperring werd gestuit, waardoor de colonne moest stoppen en de in zijn wagen zich bevindende browningschutter reeds dadelijk zeer ernstig in de borst werd getroffen, onmiddellijk geheel uit eigen beweging, na eerst de gewonde eerste hulp te hebben verleend en na daartoe toestemming te hebben ontvangen, de officier van gezondheid, die zich op een afstand van ongeveer vijfhonderd meter bevond te gaan ophalen, hetgeen hij onder s vijands vuur te voet moest doen.
Onderweg een Vaandrig bij een brug behulpzaam te zijn door met diens bren dekkingsvuur af te geven opdat de Vaandrig een mortier of piat zou kunnen gaan halen.
Voorts door met de officier van gezondheid weer naar zijn wagen gterug te keren en tenslotte weer naar de Vaandrig bij de brug terug te keren en deze wederom steun te verlenen door het afgeven van brenvuur totdat het vijandelijke vuur ophield.

Bron: BL/BK blz. 253

Grooters, G.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 64 van 14 oktober 1949
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 253

Groothaert, P.L.

Bekende onderscheidingen: MH.3

Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in brons
   K.B. no. 14 van 9 december 1947
   Soldaat-oorlogsvrijwilliger der Infanterie (stamb.nr. 240424001)

wegens het met groot levensgevaar in veiligheid brengen van een achttal min of meer ernstig gewonde militairen tijdens de op 10 Juni 1946 in een opslagplaats van explosieven nabij Dejeuh Kolot (a/d Tjitaroem) onstane brand.

Bron: ARA 2. ; MH blz.

Grijzen, W.G.Th.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 2 van 18 november 1948
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 224

Groeneveld, E.

Geboren in 1924.
Legernummer 241709003 ; tltn.d.Inf.KNIL (08-06-1944), eltn. (27-11-1947), kapt.d.Inf.KL (01-05-1953), maj. (30-10-1960), ltkol. (01-11-1967).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1,OV.4,KRV.1,XXV,UNKOR,KOMM.3b,KWM,KPUC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 23 van 25 maart 1949 ; uitgereikt door Z.K.H. Prins Bernhard in de Van Ghentkazerne te Rotterdam in 1949
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 184,224 ; KNIL blz. 105 ; NRLL 1974 blz. 58

Haacke, M.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 19 van 27 december 1948
   Tijdelijk reserve-luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 224

Haak, C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 64 van 14 oktober 1949
   Dienstplichtig soldaat der eerste klasse van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 253 (NB. geeft jaar KB als 1964!)

Haan, A. den

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 64 van 14 oktober 1949
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 253

Haas, A.H. de

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 52 van 13 maart 1950
   Marinier der eerste klasse van het Korps Mariniers

Bron: BL/BK blz. 224

Habets, H.C.J.

Geboren in 1923.
Tltn.d.Marns. KMR (26-09-1945).
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 45 van 9 april 1951
   Kapitein der Mariniers der Koninklijke Marine Reserve

Bron: BL/BK blz. 253 ; OKM 1947 blz. 89

Hagen, C.L.J. van der

Geboren op 14 april 1914.
Legernummer 140414010.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 98 van 31 maart 1952
   Sergeant-majoor-instructeur van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden als dienstdoend Militair Transport Officier bij het Iste Bataljon Infanterie van het voormalig Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger dat te MAKASSAR was gelegerd en in de periode 15/18 Mei 1950 in alarmtoestand verkeerde als gevolg van het optreden van guerillabenden in de omgeving der kampementen, welke benden een ongeregeld vuur onderhielden en bij wijlen plotseling tot overvalling overgingen.
Hij heeft het wagenpark van het Bataljon bij ingaan van de alarmtoestand veilig gesteld en de chauffeurs en het overig personeel door zijn voorbeeld van plichtsbetrachting gestimuleerd.
Op 16 Mei 1950, toen een perceel van het Boswezen nabij het wagenpark in brand geraakte, heeft hij al het materieel onder zijn beheer, waaronder ook munitie en een grote hoeveelheid brandstoffen voor mechanische tractie, onder voortdurend vijandelijk vuur in veiligheid gebracht, geholpen door zijn personeel.
Op 17 Mei 1950 heeft hij op eigen initiatief, toen hij zag dat de geneeskundige verzorging spaak liep door gebrek aan bloedplasma en andere medische artikelen, met een door hem bestuurde jeep getracht door te dringen tot het Militair Hospitaal, dat in de stad was gelegen.
Tweemaal moest hij, door het vijandelijk vuur gedwongen, onverrichterzake terugkeren.
Tenslotte heeft hij de doden en gewonden op een ambulance gelegd en is met een rode-kruis-teken voorop ongewapend naar het Militair Hospitaal gereden, waarbij hij driemaal werd aangehouden door wachtposten. Hij slaagde er in zijn voornemen te volvoeren en kreeg mede het zozeer nodige bloedplasma en de andere medicamenten.
Op de terugweg werd hij gearresteerd en slechts op het nippertje ontzet door een U.N.C.I./United Nations Commission for Indonesia-observer die toevallig passeerde.
Op 18 Mei 1950 bood hij zich vrijwillig aan, nadat de dienstdoende kennelijk te bang was, om zijn commandant te rijden.
Bij een poging om een dreigend conflict tussen A.P.R.I.S. (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) eenheden en eigen bewaking te voorkomen, trad hij alleen en met ontbloot hoofd de eigen bewaking, die reeds een mitrailleur in stelling bracht, tegemoet en wist zodoende het contact met de troep tot stand te brengen.
In al deze voorvallen gaf hij blijk van grote persoonlijke moed en een loffelijk beleid.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 224

Hakkenberg, Giovanni Narcis

Geboren te Soerabaja (Nederlandsch-Indië) op 6 december 1923
Lichtmatroos (14-02-1941), mnr1/tijd.kpl.d.Mnrs (01-05-1947), LTZ2oc VD (12-06-1970 KB 67), e.o. 17 mei 1974 KB 44
Bekende onderscheidingen: MWO.4,ON.GEM,OHK.2,OV.4,Z.Med.

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 40 van 6 maart 1951
   Korporaal der Mariniers
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw als commandant van een detachement van de veiligheidsdienst van de mariniers-brigade van September 1947 tot Mei 1949 bij de bestrijding van terroristische benden in Oost-Java, waarbij hij aan het hoofd van slechts een zeer kleine groep - somtijds niet sterker dan drie tot vijf man - met een fanatieke aanvalsgeest deze numeriek sterkere en goedbewapende benden wist op te sporen en verrassend aan te grijpen, hun daarbij gevoelige verliezen aan manschappen en wapenen toebrengend, zonder zelf verliezen te lijden, te weten: door zijn op een uitnemende kennis van taal, land, volk, steunend beleid en onverschrokken optreden, achtereenvolgens in het bijzonder:
a. op 24 Augustus 1948 in Daragowak de invloedrijke bendeleider Pa Tai met vijf zijner handlangers te arresteren;
b. op 25 October 1948 in de kampong Djakarta een geïnfiltreerde T.N.I.-groep te overrompelen en gevangen te zetten;
c. op 7 en 19 April 1949 ten Zuiden van Mentoeroes de overmachtige tegenstander gevoelige verliezen toe te brengen;
d. op 14 Februari 1949 te Bodag verscheidene uit bestuursoogpunt belangrijke personen te overmeesteren en daarbij een archief van de chef staf van de T.N.I. met zeer waardevolle gegevens in handen te krijgen;
e. op 6 Maart 1949 te Nitikan de republikeinse resident van Madioen te arresteren en deze met enige andere gevangenen, ondanks heftig verzet, veilig het eigen hoofdkwartier binnen te brengen.

Maalderink blz. 305

Haliwela, S.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 51 van 3 april 1948
   Ambonees sergeant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indische Leger

Bron: BL/BK blz. 254

Hameete, S.J.

Geboren in 1922.
Tltn.d.Marns. KMR (10-09-1946), eltn. KMR (01-09-1947), kapt. KMR (01-09-1949), e.o. & kapt.d.Marns. (01-01-1955), maj. (16-06-1959), ltkol. (01-10-1968), kol. (01-01-1972), pensioen 01-04-1974.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,BK,OV.4,MOK,HVN,XXV,KLO,UNTSO

Bronzen Kruis
   K.B. no. 35 van 26 oktober 1949
   Eerste luitenant der Mariniers van de Koninklijke Marine Reserve

Bron: BL/BK blz. 254 ; NKM 1985 blz. 352

Hamers, P.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 61 van 2 juli 1948
   Marinier der eerste klasse-Oorlogsvrijwilliger

Bron: BL/BK blz. 254

Hamzah Daeng Tompo

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 10 van 27 januari 1948
   Inheems burger

Bron: BL/BK blz. 224

Harms, Lucas

Overleden op 20 november 2002.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 43 van 23 februari 1953
   Dienstplichtig soldaat der eerste klasse van de Koninklijke Landmacht

Bron: BL/BK blz. 224 ; Overlijdensadv.

Harmsen, J.

Geboren op 29 december 1925.
Legernummer 25.12.29.107.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden op 22 Januari 1949 tijdens een zuiveringsactie tegen terroristische benden bij kampong Tjiboeboer (West-Java).
In het bijzonder door, ingedeeld bij een gevechtspatrouille, welke opdracht had de kampong Tjiboeboer en omgeving van zich daarin bevindende overmachtige benden te zuiveren, als verkenner bij de eerste onverwachte gevechtsaanraking onmiddellijk op onverschrokken en doortastende wijze met zijn bren tot de aanval over te gaan.
Voorts door daarna, in samenwerking met drie andere militairen, de tegenstanders aanzienlijke verliezen toe te brengen aan gesneuvelden, gewonden en gevangenen zonder dat aan eigen zijde verliezen werden geleden, terwijl een grote hoeveelheid wapenen en munitie werd buitgemaakt.

Bron: BL/BK blz. 254

Harperink, A.G.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 22 juni 1948
   Sergeant-oorlogsvrijwilliger van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 254

Hauber, G.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 18 november 1948
   Korporaal van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 254

Haxe, Tiemen

Overleden op 9 november 2002.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948
   Soldaat-Oorlogsvrijwilliger van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 254 ; Overlijdensadv.

Heek, G. van

Geboren op 28 april 1923.
Legernummer 23.04.28.011.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1950
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden:
1e. op 28 Juni 1949 bij het zuiveren van kampong Singin (Midden-Java), alwaar, volgens bekomen inlichtingen, benden zouden zijn geconcentreerd en zich opslagplaatsen van munitie en bommen zouden bevinden. In het bijzonder door met zijn afdeling in deze kampong door te dringen hoewel hij door de bevolking was ontdekt en verraden.
Vervolgens door, toen hij bemerkte dat de overmachtige vijand pogingen deed om hem te omsingelen, de afdeling op beleidvolle wijze naar het kampement terug te brengen, waarbij vijf tegenstanders onschadelijk werden gemaakt en tevens enige wapens, munitie en documenten werden buitgemaakt.
2e. op 13 Juli 1949 bij het geheel uit eigen beweging aanpakken en zuiveren van kampong Drodjo (Midden-Java), omdat convooien op de weg van Karangpandan naar Tawang Manggoe veel last van beschietingen, mijnen en coupures ondervonden en het vermoeden was gerezen, dat de vijand acties uit deze kampong ondernam.
In het bijzonder dooraldaar na een volkomen verrassende aanval twee vijanden gevangen te nemen en vier vuurwapens buit te maken.
3e. door in de nacht van 6 op 7 Augustus 1949 tijdens een doorzoekingsactie bij kampong Kaliboto (Midden-Java), onanks zijn daarbij bekomen ernstige verwonding en bloedverlies, zolang mogelijk de leiding te blijven behouden, waartoe hij, teneinde helder van geest te blijven, voorlopig het toedienen van een morphine-injectie weigerde.
Daardoor te bereiken dat de actie toch volgens het tevoren opgestelde plan kon verlopen.
Aldus opnieuw naast onverschrokkenheid zeer goede aanvoerderseigenschappen en veel beleid te betonen.

Bron: BL/BK blz. 225

Heer, W. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 64 van 14 oktober 1949
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 254

Heerkens, Gerardus Antonius Cornelis

Geboren te Tilburg op 24 oktober 1925. Overleden te Voorschoten op 28 juli 2012.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 43 van 23 februari 1950
   Reserve-tweede luitenant der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 254 ; overlijdensadvertentie

Heise, H.

Geboren in 1915.
Res-kapt.d.Inf. (26-05-1948).
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 64 van 14 oktober 1949
   Reserve-kapitein voor Algemene Diensten

Bron: BL/BK blz. 225 ; NRLL 1956 blz. 86

Held, M.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 43 van 23 februari 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 255

Hendriks, J.J. ("Jaap")

Geboren in 1922. Overleden te Ermelo op 6 maart 2010.
Tltn. (08-06-1944), eltn. (01-05-1949), kapt. (01-05-1953), maj. (30-10-1960), ltkol. (01-11-1967), kol.d.Inf. (01-05-1973).
Bekende onderscheidingen: BL,OV.5,XXV,DIV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 225 ; NRLL 1974 blz. 53 ; Brons, nummer 66, blz. 25

Hennink, J.M.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 64 van 14 oktober 1949
   Tijdelijk aangesteld dienstplichtig Wachtmeester van het Wapen der Artillerie

Bron: BL/BK blz. 255

Herms, W.A.

Geboren op 24 mei 1925.
Legernummer 25.05.24.071.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 34 van 22 december 1951
   Dienstplichtig soldaat der eerste klasse van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden tijdens de tweede politionele actie in Indonesie bij het deelnemen aan patrouilles, waarbij hij verscheidene malen in gevecht met veel sterkere benden geraakte.
In het bijzonder heeft hij op 28 December 1948, ingedeeld bij een patrouille ter opsporing van een groep van 8 militairen, waaronder enige officieren, die in de omgeving van PANDEGLANG (BANTAM) in een hinderlaag was gereden, toen de patrouille op een veel sterkere terroristenbende stootte, de bendeleider, die met zijn commandant in een handgemeen was gewikkeld en de laatste had verwond, buiten gevecht te stellen.
Aan zijn moedig optreden is mede te danken dat de bende werd verdreven.

Bron: BL/BK blz. 255 (geeft voorletters als N.A. ; met dank aan de heer B. Keers

Herne, E. O'

Geboren in 1920.
Tltn.d.Art.KNIL (08-06-1941), eltn. (17-08-1946), tijd.kapt. (04-07-1949), kapt.d.Art. (01-07-1950), maj. (01-11-957), ltkol. (01-11-1962), kol. (01-11-1968), bgen. (01-09-1971).
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.5x,VK,OV.4,MOK,XXV,KLO,HMV

Vliegerkruis
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij de T-Brigade
   Wegens:

Heeft zich door daden van initiatief, moed en volharding gedurende enige vluchten in een luchtvaartuig tegenover de vijand onderscheiden, als luchtwaarnemer tijdens het politionele optreden in Midden-Java van Juli-Augustus 1947.
In het bijzonder door tijdens deze operaties, verschillende keren onder vijandelijk afweervuur, met grote onverschrokkenheid de verkenning uit de lucht uit te voeren en op voorbeeldige wijze aan de commandanten van de ingezette troepen duidelijke gegevens te verschaffen omtrent 's vijands reactie en de te volgen gunstige opmarswegen, zodat een groot aantal van de door de vijand ter vernieling voorbereide bruggen ongeschonden in eigen handen vielen en de eigen verliezen zeer laag bleven.

Bron: VK blz. 104-105,237 ; NRLL 1956 blz. 196 ; NRLL 1974 blz. 223

Hetharia, E.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 20 van 13 september 1947
   Ambonees korporaal der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger

Bron: BL/BK blz. 255

Heuvel, Machiel van den

Geboren te Haarlemmermeer op 7 mei 1900. Overleden te Padalarang op 29 juni 1946.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 20 van 13 september 1947 (postuum)
   Majoor der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger

Bron: BL/BK blz. 255 ; www.ogs.nl

Heuven, Willem Anne van

Geboren te Utrecht op 16 februari 1907. Overleden te Preston (United States of America) op 10 januari 2004.
Tltn.d.Marns. (18-08-1923), pensioen 01-01-1931, eltn. KMR (16-05-1940), kapt. KMR (01-07-1945), maj. KMR OV (01-06-1946), e.o. & ltkol. (01-06-1955), kol. (01-07-1960), pensioen 16-09-1967.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BL,VOA,BK,OHK.2,VHK,OV.4,NGHK.g,HVN,XXV,KLO,NOC,SAL.4,UNTSO

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 48 van 24 februari 1951
   Tijdelijk luitenant-kolonel der Mariniers

Bronzen Kruis
   K.B. no. 73 van 1 februari 1947
   Majoor der Mariniers bij de Koninklijke Marine Reserve

Bron: BL/BK blz. 225,255 ; VOA blz. 201-202 ; VHK blz. 127 ; Wo.2134 ; KIM. 2134 ; NKM 1968 blz. 337 ; NKM 1993 blz. 329

Hoeben, Albert ("Br")

Geboren te Stramproy op 13 februari 1920. Overleden aldaar op 10 juli 2014.
Marn3-OVW (28-03-1945), Marn2-OVW & tijd.kpl.d.Marns (01-11-1945), e.o. als OVW (16-10-1947), mijnenwachter der eerste klasse zeemilicien & groot verlof (01-08-1954)
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OV.2,DIV

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 55 van 28 mei 1947
   Tijdelijk korporaal der Mariniers-Oorlogsvrijwilliger
   Wegens:

Het zich onderscheiden door het in de strijd bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw:
Op 29 Augustus 1946 heeft hij nabij kampong Gondang (west-Java) als commandant van een automatische geweerploeg op voorbeeldige en stoutmoedige wijze een door extremisten verdedigde opstelling met beleid aangevallen en overmeesterd.
In het daarbij plaats gehad hebbende gevecht, waarbij hij herhaaldelijk in levensgevaar verkeerde, persoonlijk zo grote moed en beleid getoond, dat hij met zijn manschappen de opstelling kon binnendringen en de daarin aanwezige, met een 12,7 millimeter mitrailleur bewapende extremistenbende vernietigde en de wapens en munitie buitmaakte.

Bron: Maalderink blz. 306

Hoek, T.

Geboren op 1 november 1915.
Legernummer 15.11.01.001.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 13 van 11 september 1952
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden op 4 Juli 1946 tijdens een actie uit MORRO (Oost-Java) van de 2e Compagnie van II-5 R.I., waarbij hij als sergeant-ziekenverpleger was ingedeeld. Hij heeft, toen een brencarrier op een mijn liep, waarbij reeds dadelijk twee doden en drie zwaargewonden vielen, onmiddellijk, met de aanwezige bataljonsarts, geneeskundige hulp verleend.
Toen tijdens het verlenen van deze hulp vijandelijk mortiervuur werd ontvangen tengevolge waarvan nog drie gewonden vielen, waaronder de bataljonsarts, heeft hij de gewonden, nog steeds onder vijandelijk vuur, verder op rustige en bekwame wijze behandeld.
Daarna heeft hij maatregelen getroffen om de gewonden voor het vervoer gereed te maken, zodat, toen dit vervoer mogelijk was geworden, zij onmiddellijk konden worden afgevoerd.

Bron: BL/BK blz. 256 ; Legerkoerier, jaargang 1952, nummer 11

Hoesen

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 20 van 13 september 1947
   Inheems soldaat der 2e klasse der Artillerie van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger

Bron: BL/BK blz. 256

Hoeven, J.J. van den

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 14 van 4 februari 1949
   Soldaat der 1e klasse-oorlogsvrijwilliger van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 256

Hogezand, ir. E.B. van

Geboren in Indi op 29 november 1922. Overleden te Bellingwolde op 24 augustus 2011.
Bekende onderscheidingen: NL.3,BL,VHK,OV.4,DIG

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 53 van 10 januari 1953
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden, door zijn optreden tijdens acties tegen terroristische benden in West-Java in de maanden Augustus en September 1947 en wel in het bijzonder door:
1e op 4 Augustus 1947, na een nachtelijke aanval op SOEMEDANG zich vrijwillig en geheel uit eigen beweging in de gevaarlijke zone te begeven voor het opnemen van verband met een verder gelegen peloton, waarbij hij op de hoogst onverschrokken en tactisch juiste wijze een in de rug gestelde vijandelijke hinderlaag in de flank wist aan te vallen, waarop de bende werd verdreven;
2e op 11 Augustus 1947 bij het uitvoeren van de opdracht om een reeds in gevecht zijnd, geheel gedemoraliseerd, peloton bij kampong TJIHONJEH, in allerijl steun te verlenen en te trachten drie zwaar gewonden, die noodgedrongen achtergelaten waren, uit de handen van de vijand te redden, onder zwaar vijandelijk automatisch vuur met de grootst mogelijke snelheid en op zeer moedige wijze de vijand tegemoet te gaan, waarbij hij op uiterst beleidvolle wijze door het terrein oprukte.
Hierdoor een vijandelijke hinderlaag tijdig weten te overvallen en onschadelijk te maken en daarna de achtervolging in te zetten.
Vervolgens door onder zwaar mitrailleur- en geweervuur zijn manschappen te hergroeperen, waarna hij o.m. door persoonlijk optreden met een mortier een zware vijandelijke mitrailleur door een voltreffer wist uit te schakelen en daarna een vijandelijke tegenaanval op zijn flank bloedig af te slaan, waarna wegens de invallende duisternis beide partijen al vurend terugtrokken;
3e op 19 Augustus 1947 gedurende gevechten bij KEBONSEUH, toen hij de opdracht ontving de vijandelijke weerstand in kampong DANDEUR te breken, toen bleek dat een vijandelijke post alarm sloeg, onmiddellijk tot de stormaanval over te gaan, waarbij hij met zijn onderdeel snel een steile en gladde berghelling afgleed, daarbij, ondanks het zware vijandelijke mitrailleur- en geweervuur, zelf onverschrokken vooropgaande en zodoende zijn peloton wist mede te trekken.
Vervolgens de vijand uit kampong DANDEUR tot ver in het daarbuiten gelegen sawahterrein te verdrijven en door dit voorbeeldige en moedige optreden wederom op voortreffelijke wijze aan zijn opdracht te voldoen;
4e op 10 September 1947, toen hij zich met zijn patrouille voor het uitvoeren van een opdracht bij PASEH bevond en hij een eigen patrouille ontdekte, die op de stellingen van een overmachtige bende bij GANEAS was vastgelopen, onmiddellijk te besluiten deze patrouille te ontzetten, Vervolgens door zijn uitnemende leiding en grote koelbloedigheid, niettegenstaande het zware vijandelijke vuur van alle zijden, te bereiken dat zijn pogingen goeddeels slaagden, de vijandelijke druk werd opgeheven en de bende vluchtte.

Bron: BL/BK blz. 225 ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers ; NB.: Staat niet in VHK, doch advertentie geeft deze onderscheiding wel aan

Holman, C.F.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 18 van 3 juni 1950
   Sergeant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 225

Holthuis, J.H.

Geboren op 16 december 1915.
Legernummer 15.12.16.009.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 21 van 11 september 1951
   Reserve-officier van gezondheid der eerste klasse

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in verband met vijandelijke actie onderscheiden toen in de namiddag van 5 Augustus 1950 te MAKASSAR tussen Apris en ex-K.N.I.L. troepen ernstige onlusten waren uitgebroken.
In het bijzonder heeft hij in de vier oorlogsdagen 5 t/m 8 Augustus 1950 als Officier van gezondheid op moedige en vastberaden wijze de geneeskundige verzorging geleid in het door de K.L. en het K.N.I.L. bezette kampement dat onder aanhoudend vuur lag van zee-, land- en luchtstrijdkrachten.
Voorts heeft hij, niettegenstaande over onvoldoende water, medicijnen en verplegend personeel werd beschikt, bij de ernstiggewonden de nodige chirurgische hulp geboden, waardoor vele levens, welke anders verloren zouden zijn geweest, gered zijn.

Bron: BL/BK blz. 225 ; met dank aan de heer B. Keers

Homma, A.

Bekende onderscheidingen: MH.3

Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in brons
   K.B. no. 14 van 9 december 1947
   Dienstplichtig korporaal der 1e Divisie "7 December"

wegens het met groot levensgevaar blussen van de in een met munitie geladen brencarrier ontstane brand op 10 Januari 1947, waardoor aan het legerkamp Krandji groot onheil bespaard bleef.

Bron: MH blz. 223

Honderd, Haaie

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Soldaat-oorlogsvrijwilliger

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden, door tijdens de opmars naar KRAWANG (West-Java) van 21 t/m 23 Juli 1947, als radio-telegrafist, ingedeeld in jeep, waarin, behalve hij, zijn Luitenant-commandant en een chauffeur waren gezeten, ver voor de eigen voorhoede uit, meermalen onder hevig vijandelijk vuur, op rustige wijze te seinen.
Voorts door, toen nabij een brug over het kanaal bij KALARI een handgranaat tussen de benen van de Luitenant werd geworpen, blijk te geven van grote koelbloedigheid en tegenwoordigheid van geest, door onmiddellijk deze handgranaat op te nemen en terug te werpen, waardoor deze in de lucht ontplofte. Zodoende, zo goed als zeker, het leven van zijn Commandant te redden.

Bron: BL/BK blz. 225 ; met dank aan de heer B. Keers

Hooft, Cornelis van der

Geboren te Terneuzen op 5 september 1927. Overleden aldaar op 27 april 2015.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1,OV.3,MOK,DIV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 12 van 13 mei 1947
   Soldaat der eerste klasse-oorlogsvrijwilliger van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door op 11 Mei 1946 tijdens een gevecht tegenover gewapende terroristen ten Zuiden van Bandoeng, na zich vrijwillig te hebben aangemeld, zijn Pelotonscommandant en een soldaat, die reeds ernstig waren gewond door sluipschuttervuur en slechts over open ter-rein, dat onder vuur lag, bereikbaar waren, hulp te verlenen.
Teneinde de indruk te wekken, dat op de plaats, waar de gewonden lagen zich niemand meer bevond, zich bij het terugkeren opzettelijk bloot te geven, waarbij hij een schot door zijn kleding opliep.
Hierdoor het mogelijk te maken, dat de gewonden verzorgd en veilig konden worden achtergela-ten totdat zij enige uren later, toen de gevechtstoestand zulks toeliet, binnen de eigen linie kon-den worden gebracht.

Bron: BL/BK blz. 225 ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Hoorn, P.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Sergeant-majoor-instructeur der infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger

Bron: BL/BK blz. 256

Hooyer, F.D.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 45 van 15 juni 1950
   Tijdelijk aangesteld sergeant-oorlogsvrijwilliger der Mariniers

Bron: BL/BK blz. 256

Horsthuis, G.J.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 23 van 25 maart 1949
   Kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 225

Houtepen, Petrus Jacobus

Geboren te Roosendaal op 4 januari 1925. Overleden te Soerabaja op 4 juni 1946.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 77 van 3 juni 1947 (postuum)
   Marinier der derde klasse-oorlogsvrijwilliger

Bron: BL/BK blz. 226 ; www.ogs.nl

Houwen, P.H.

Geboren op 18 november 1927.
Legernummer 27.11.18.010.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1950
   Wachtmeester-oorlogsvrijwilliger van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden als opvolgend Pelotonscommandat van het Experimenteel Jeep-peloton ingedeeld bij het 4e Eskadron Pantserwagens van het Regiment Huzaren van Boreel bij V Brigade.
In het bijzonder door, na als opvolgend Pelotonscommandant een groot aandeel te hebben gehad in de successen van dit Peloton bij de opmars naar en de verovering van Madiun (Oost-Java) op 25 December 1948, waarbij hij reeds was opgevallen door zijn zeer moedig en kundig optreden, waarbij hij de vijand zware verliezen toebracht, ook bij de opmars naar Patjitan van 10 t/m 14 Januari 1949 en bij de offensieve acties tegen guerillabenden ten Zuiden van Solo in Maart 1949 niet alleen een grote steuk voor zijn pelotonscommandant te zijn, doch tevens een zeer goed voorbeeld voor zijn ondergeschikten, waarbij hij hun moreel hoog hield.
Voorts door, toen in de nacht van 5 op 6 Januari 1949 een algemene vijandelijke aanval plaats vond op eigen legeringsplaatsen in Madiun en hij opdracht ontving om met slechts n jeep uit te rukken om hulp te verlenen aan het wagenpark van een Infanterie-bataljon, hetwelk onder zwaar vijandelijk automatisch en geweervuur lag, met grote koelbloedigheid met zijn jeep op te treden.
Daarbij, toen hij op zeer korte afstand plotseling onder vijandelijk vuur van een zware mitrailleur geraakte, met zijn jeep recht op deze vurende mitrailleur in te rijden en de bediening er van buiten gevecht te stellen.
Tenslotte door tijdens de opmars van Solo naar Wonogiri van 10 - 14 Januari 1949 bij een door een trekbom ondermijnde brug de draad van deze trekbom op het ogenblik dat de vijand daaraan begon te trekken met een hem vergezellende korporaal vast te grijpen, waardoor het tot ontploffen brengen werd belet en de bom inschadelijk kon worden gemaakt.

Bron: BL/BK blz. 226

Hoven, J. van den

Geboren in 1918.
Eltn.VD. (01-05-1967), kapt. (01-11-1971).
Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx,BK,OHK.1,OV.1,B.Med.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 61 van 2 juli 1948
   Korporaal der Mariniers

Bron: BL/BK blz. 257 ; NRLL 1974 blz. 506

Huben, F.L. von

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Sergeant-oorlogsvrijwilliger

Bron: BL/BK blz. 226

Hulspas, Johannes Jacobus Marinus

Geboren te Naaldwijk op 1 juni 1916. Overleden te Munstergeleen op 27 december 1980.
BS (1944-1945), sld1.d.Inf. (01-02-1945), OVW (15-10-1945), e.o. 18-05-1951 KB 12
Bekende onderscheidingen; MWO.4,BL,OV.3,MOK,?

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 9 van 24 november 1950
   Soldaat der eerste klasse-oorlogsvrijwilliger van het Wapen der Infanterie van de Koninklijke Landmacht
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw op 30 December 1948, toen hij, werkzaam zijnde tijdens een hem verleend zakenverlof op de onderneming Goalpara als bestuurder van een jeep met beladen aanhangwagen, waarin behalve hij twee soldaten van de militaire bezetting van deze onderneming waren gezeten, op de terugrit van Soekaboemi op een slecht berijdbare bergweg op ongeveer 4 km van de onderneming uit een hinderlaag plotseling zwaar automatisch vuur ontving van een sterke terroristische bende, waarbij hij direct ernstig in de hartstreek werd getroffen. Ondanks deze levensgevaarlijke verwonding beantwoordde hij onmiddellijk het vijandelijke vuur, waardoor ook de beide andere inzittenden spoedig zwaar werden verwond. In deze uiterst hachelijke omstandigheden wist hij geheel alleen, onder zwaar vijandelijk vuur, tot twee malen toe met ware en van grote offerbereidheid getuigende doodsverachting één der uit de jeep geslagen soldaten ondanks daarbij zelf bekomen nieuwe zware verwondingen in linkerpols en -hand en rechterbeen, in de jeep te bergen en schier aan het eind van zijn toch reeds door bloedverlies verzwakte krachten naar de onderneming te rijden, alwaar bleek dat de jeep een groot aantal treffers vertoonde en twee banden stuk waren geschoten. Door dit bijzonder moedig, zelfoppofferend en beleidvol optreden heeft hij de twee zwaargewonde soldaten en zichzelf met wapenen en munitie uit 's vijands handen weten te redden.

Bron: Maalderink blz. 307

Hulstijn, A.

Geboren op 8 mei 1927.
Legernummer 27.05.08.251.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Genie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden op 14 Januari 1949, toen het Genie-convooi waarbij hij was ingedeeld op de weg van Koeningan naar Cheribon (West-Java) in een vijandelijke hinderlaag reed.
In het bijzonder door, nadat hij reeds dadelijk ernstig in oog en schouder werd gewond, niettegenstaande deze verwonding toch aan het vuurgevecht deel te nemen, totdat hem zulks tengevolge van uitputting en pijn niet meer mogelijk was.
Vervolgens door daarna naar de brenschutter te kruipen en voor deze onder hevig vijandelijk vuur brenmagazijnen te vullen.
Door dit moedig optreden het mogelijk te maken dat de brenschutter het vuren kon blijven volhouden totdat de versterking was aangekomen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Hijum, IJde van

Geboren op 24 januari 1927. Overleden op 21 oktober 2001.
Bekende onderscheidingen: ON.?EMx,BK,OV.4

Bronzen Kruis
   K.B. no. 54 van 14 oktober 1949
   Sergeant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 257 ; Leeuwarder Courant 23 oktober 2001